Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 49 [ > ]

Hlášení ze dne 19.04

V sobotu 22. dubna 2017 od 17:00 do 17:30 hodin proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena očkování je 95,- Kč. Psy je možno nechat naočkovat i kombinovanou vakcínou, která chrání psy proti vícero nemocem. ------ V sobotu 22. dubna 2017 od 20:00 hodin se bude konat v Sokolovně v Nížkovicích RACHOT sv. KUNHUTY, za účasti kapel:Varšavská smlouva, Motiv, Unknown, Drunk with pain, Forrest Jump. Od 17.00 hodin proběhne motorkářská spanilá jízda okolím Nížkovic.

Hlášení ze dne 12.04

Český zahrádkářský svaz Nížkovice vás srdečně zve na 30. Výstavu vín spojenou s ochutnáváním, která se koná v neděli 16. dubna 2017 v sále sokolovny Nížkovice od 10:00 do 18:00 hodin. Od 13:00 do 17:00 hodin posezení u cimbálu. Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší pořadatelé. -------- Starosta obce svolává na úterý 18.4.2017 veřejné zasedání Zastupitelstva obce do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 19:00 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce, 4) Seznámení Rozpočtové opatření č. 1/2017, 5) Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2017, 6) Schválení Knihovního řádu, 7) Schválení Provozního řádu sokolovny, 8) Schválení nabídky financování úvěru pro akci , "Výstavba inženýrských sítí a komunikací V sadech“, 9) Schválení smlouvy o zřízení věcných břemen mezi obcí Nížkovice a dobrovolným svazkem obcí Ligary, 10) Schválení prodeje pozemků parc. č. 676/1, 676/2, 676/5, 677/9, 678, 11) Schválení prodeje pozemku parc. č. 551 a části pozemku parc.č.548, 12) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni

Hlášení ze dne 10.04

Místostarosta obce děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. ----- Tajemník Městského úřadu ve Slavkově u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník. Bližší informace naleznete na úřední desce před obecním úřadem nebo na internetových stránkách obce. Písemné přihlášky je nutno podat do 25.4.2017 do 12 hodin na podatelnu Městského úřadu ve Slavkově u Brna nebo písemně na adresu úřadu.

Hlášení ze dne 07.04

Byly nalezeny klíče od auta. Majitel si je může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. --------- V rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který je od čtvrtka 6. dubna 2017 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, zářivky, domovní a stavební odpad. Dále se nesmí do kontejneru ukládat ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ----------- Dne 8. dubna 2017 se bude konat akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Sejdeme se v 9:00 hodin na návsi před obecním úřadem. Po skončení akce je zajištěno občerstvení.

Hlášení ze dne 05.04

Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za odpad na rok 2017, aby tak co nejdříve učinili. Od 12.dubna už se odpad vyváží na nové známky na rok 2017. ------- Na státní silnici u domu pana Brzobohatého byly nalezeny klíče od auta. Majitel si je může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. ---------- Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 6. 4. v 10:00 hod. prodávat: kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky. Dále pak bude vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. ------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 8. dubna od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice. ---- V Rašovicích se našel pes, černo-bílý, asi kříženec border kolie. Neměl obojek, není zvyklý na psy a je dost plachý. Majitel může volat na mobilní telefon: 777 659 116 nebo pevnou linku Obecního úřadu v Rašovicích:517 379 921.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 49 [ > ]

 

Náhodná fotka Z pohádky do pohádky 2015

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.05

Dobrovolníci z Nížkovic ve spolupráci s obcí Nížkovice a Mysliveckým sdružením pořádají v sobotu 3. června 2017 na místním fotbalovém hřišti DĚTSKÝ DEN. Těšit se můžete na zábavné úkoly, odměny a...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky