Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 83 [ > ]

Hlášení ze dne 03.07.2020

Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 7.7. – 17.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. Zastupují MUDr. Špatná a MUDr. Kovaříková ve svých ordinačních hodinách. ------ Vedoucí stravování oznamuje strávníkům, že od pondělí 13.7.2020 se budou dovážet obědy ze Slavkova. Kdo má zájem obědy odebírat, nahlaste se v kanceláři OÚ nebo ve školní jídelně. Prázdný jídlonosič je nutné odevzdat již ve čtvrtek 9.7.2020 ve školní jídelně do připravených přepravek. Obědy se budou vydávat na obecním úřadě cca v 10:30 hod. Je nutné přijít o chvíli dříve a odevzdat prázdný jídlonosič na příští den. ------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461.

Hlášení ze dne 01.07.2020

Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461. ------- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 7.7. – 17.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. Zastupují MUDr. Špatná a MUDr. Kovaříková ve svých ordinačních hodinách. --------- V Chaloupkách byl nalezen klíč. Kdo jej postrádá, může si ho vyzvednout v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 29.06.2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. --------- Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Průvodní dopis s pokyny pro vyplnění je přiložen k dotazníku. ------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461. ------- Jihomoravská plynárenská, a.s. oznamuje, že do středy 1.7.2020 bude v naší obci provádět odečty stavů plynoměrů. Taktéž budou odečítány stavy jiných společností. Žádáme tímto občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby umožnili přístup k plynoměru zaměstnanci společnosti. Děkujeme za vstřícnost. ------- Drůbežárna Prace bude ve středu 1.7. 2020 v 10:00 hod. prodávat: mladé červené kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky za 5 Kč/ks.

Hlášení ze dne 26.06.2020

Z důvodu konání závodu na kolech bude od 17 hodin uzavřena ulice Chaloupky spodní i horní komunikace. Tyto budou po skončení závodu znovu otevřeny. Děkujeme za pochopení. --------- Dnes se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------- V souvislosti s touto akcí bude hospůdka „Za Školou „ otevřena v pátek pouze od 16:00 do 18:30 hodin a to přes výdejní okénko. Děkujeme za pochopení ------------- Milé ženy a slečny, druhý zářijový víkend se uskuteční tradiční krojované hody v Nížkovicích. Jelikož to vypadá na hody bez stárků, uvažujeme o hodech babských. Která z Vás má zájem se akce zúčastnit a pobavit se s námi, ať se nahlásí do pondělí 29.6. v kanceláři OÚ. Těšíme se na nové tváře. ------------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461.

Hlášení ze dne 24.06.2020

Starosta obce svolává na pondělí 29.6.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín druhé etapy závodu je v pátek 26.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl druhé etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ----- V pátek 26.6.2020 se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------ V souvislosti s touto akcí bude hospůdka „Za Školou „ otevřena v pátek pouze od 16:00 do 18:30 hodin a to přes výdejní okénko. Děkujeme za pochopení

Hlášení ze dne 23.06.2020

Ve středu 24.6.2020 bude od 11:00 do 11:30 hodin pan Hampl prodávat jahody za 59,-Kč/kg. Baleno v košíku po 2 kg. Košík je zálohován 10,-Kč nebo je možnost přesypat jahody do vlastní nádoby. Dále nabízí květák za 39,-Kč/ks a nové brambory za 12,-Kč/kg.

Hlášení ze dne 22.06.2020

Starosta obce svolává na pondělí 29.6.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program:1) určení ověřovatelů zápisu, 2) schválení programu zasedání, 3) zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) schválení RO 5/2020, 5) schválení prodeje části pozemku parc. č. 951/17, 6) schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Nížkovice pro rok 2019, 7) schválení pronájmu místností v budově Nížkovice 39 pro provoz „pošty Partners“, 8) schválení změny nájemní smlouvy na provoz pohostinství – prodloužení doby nájmu na 5 let do 30.6.2025, 9) schválení pronájmu místnosti v budově Nížkovice 39 pro hudební zkušebnu, 10) schválení odkoupení pozemků parc. č. 1073/4, 1090/2, 1090/49, 1093/2, 1094/1, 1087/5, 1087/6, 1090/98, 1090/99, 1096/16, 1100/24, 11) schválení přijetí daru – pozemku parc. č. 943/3, 12) schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro DSO Ligary, 13) diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ------ Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín druhé etapy závodu je v pátek 26.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl druhé etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ------- V pátek 26.6.2020 se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------- Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 24.6.2020 od 8:20 do 8:40 hod. prodávat: jahody, nové brambory ze Znojma 19 Kč/kg, česká rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí novou cibuli, nový česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodává i český med a olejové svíčky.

Hlášení ze dne 17.06.2020

Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín první etapy závodu je v pátek 19.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl první etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. -------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 20.6.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na asfaltovém hřišti za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. ---------- Společnost Biocont Laboratory bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, který je použit pro ochranu kukuřice. Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. První proběhne v období od dnešního dne až do pátku 19. června, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci. Více informaci naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 83 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 03.07

Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 7.7. – 17.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. Zastupují MUDr. Špatná a MUDr. Kovaříková ve svých ordinačních hodinách. ------ Vedoucí stravování oznamu...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky