Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 74 [ > ]

Hlášení ze dne 13.12.2019

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby DAMBOŘANKA, který se bude konat v neděli 15. prosince 2019 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

Hlášení ze dne 11.12.2019

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude zítra, tj. ve čtvrtek 12.12.2019 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 15:00 v ulici Josefa Rerycha od Neumannového až po čerpací stanici. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------- Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby DAMBOŘANKA, který se bude konat v neděli 15. prosince 2019 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás. ------- ZŠ a MŠ Nížkovice příjme do pracovního poměru s nástupem v nejbližším možném termínu uklízečku do MŠ na dlouhodobý zástup na zkrácený pracovní úvazek. Požadavky: dobrý zdravotní stav, samostatnost, svědomitost, vstřícnost a kladný vztah k dětem. Žádosti o přijetí a strukturovaný životopis zasílejte do 14. 1. 2020 na adresu školy nebo mailovou adresu zs.nizkovice@centrum.cz. Bližší informace u pí. ředitelky Princlíkové.

Hlášení ze dne 09.12.2019

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu jsou k nahlédnutí na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce v sekci „ dokumenty starosty obce“. Občané jsou srdečně zváni---- Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční zítra,tj. v úterý 10. prosince 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.---- Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 11.12.2019 od 8:30 do 8:45 h, , prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění 15,- Kč/kg , cibuli na uskladnění, český česnek, jablka na uskladnění od 19,- Kč/kg, hrušky 19,- Kč/kg, mandarinky, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízíme český med a olejové svíčky 10,- Kč/ks.---- Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby DAMBOŘANKA, který se bude konat v neděli 15. prosince 2019 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

Hlášení ze dne 06.12.2019

Starosta obce svolává na pondělí 9.12.2019 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu jsou k nahlédnutí na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce v sekci „ dokumenty starosty obce“. Občané jsou srdečně zváni ------ Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.

Hlášení ze dne 04.12.2019

Starosta obce svolává na pondělí 9.12.2019 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Seznámení s RO 11/2019 a 12/2019, 5) Schválení RO 13/2019, 6) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2020, 7) Schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Nížkovice na roky 2021 – 2022, 8) Schválení rozpočtu obce Nížkovice na rok 2020, 9) Schválení rozpočtového výhledu obce Nížkovice na roky 2021 – 2022, 10) Schválení neinvestičních transferů organizacím, 11) Schválení odměny členům komisí, jenž, nejsou členy zastupitelstva, 12) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2020, 13) Jmenování členů inventarizační komise, 14) Schválení plánu inventur za rok 2019, 15) Určení likvidační komise majetku obce Nížkovice, 16) Schválení pověření starosty obce provedením rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2019, 17) Schválení provedení změny územního plánu č.2, 18) Schválení OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nížkovice, 19) Schválení OZV č. 2/2019, o místních poplatcích, 20) Schválení OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 21) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. --------- Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.

Hlášení ze dne 02.12.2019

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude od 12.12.2019 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 15:00 v ulici Josefa Rerycha od Neumannového až po čerpací stanici. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------ Kominictví Ságl bude zítra, tj. v úterý 3.12.2019 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 603 369 178. Cena je 350,-.

Hlášení ze dne 29.11.2019

Obec Nížkovice ve spolupráci se Základní a mateřskou školou srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím tradičních vánočních zvyků. Sejdeme se v neděli 1. prosince 2019 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! ----- MUDr. Kučerová oznamuje, že ve dnech od pondělí 2.12. do pátku 6.12.2019 neordinuje. V případě akutního stavu zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. ------ Vážení občané, od včerejšího dne a celý dnešní den v naší obci probíhá celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. Děkujeme, že pomáháte. ------- Dovolujeme si vás pozvat na již 214. výročí bitvy u Slavkova, které je doprovázeno množstvím akcí připomínajících tuto významnou historickou událost. Více informací o jednotlivých akcích a termínech konání naleznete na internetových stránkách pořadatele www.1805.cz. ------- Kominictví Ságl bude ve dnech od pondělí 2.12. do úterý 3.12.2019 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 603 369 178. Cena je 350,-.

Hlášení ze dne 27.11.2019

Obec Nížkovice ve spolupráci se Základní a mateřskou školou srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím tradičních vánočních zvyků. Sejdeme se v neděli 1. prosince 2019 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! ------ MUDr. Kučerová oznamuje, že ve dnech od pondělí 2.12. do pátku 6.12.2019 neordinuje. V případě akutního stavu zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. ------ Obec Heršpice a Klub vojenské historie Ostrava zve všechny milovníky historie na tradiční Napoleonskou bitvu, která se uskuteční ve čtvrtek 28.11.2019. Odpolední program začne v 15:30 u domu č.44 odhalením pamětní desky. Poté se program přesune do Hejtmánkovi zahrady, kde v 16 hod. proběhne ukázka bojového umění. Občerstvení zajištěno. ----- Dovolujeme si vás pozvat na již 214. výročí bitvy u Slavkova, které je doprovázeno množstvím akcí připomínajících tuto významnou historickou událost. Více informací o jednotlivých akcích a termínech konání naleznete na internetových stránkách pořadatele www.1805.cz. ------- Vážení občané, od čtvrtka 28. do pátku 29. listopadu 2019 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. --------- Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. Děkujeme, že pomáháte. --------- Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 29.11.2019 od 13:15 do 13:30 hodin před OÚ prodávat: kapr I. za 90,-/kg, kapr výběr za 100,-/kg, amur za 100,-/kg, tolstolobik za 62,-/kg a pstruh duhový za 180,-/kg. Dále prodává cibuli za 13,-/kg, jablka Idared, Golden, Jonaprince a Jonagold za 22,- /kg. -------- SKY BLUE vás zve do své prodejny v Rašovicích nejen k vánočním nákupům. Můžete si zde vybrat z více jak 20.000 položek různého zboží jako jsou vánoční dekorace, hračky, papírenské zboží, drogérie, domácí potřeby, cukrovinky apod. Rádi vám poradíme při vašem výběru zboží za zvýhodněné ceny. Otevřeno pondělí - pátek od 8 do 16 hodin. Tento týden otevřeno mimořádně v pátek od 8 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 12 h s možností nákupu přímo ve skladu. Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 74 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.12

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby DAMBOŘANKA, který se bude konat v neděli 15. prosince 2019 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od předvánočn...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky