Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.01

Vážení občané, i Tříkrálovou sbírku letos ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Z tohoto důvodu bude sbírka probíhat převážně online. Všichni, kdo chtějí přispět, máte možnost vhodit...

Přečíst celé hlášení >
Důležité oznámení PROVOZNÍ DOBA OÚ NÍŽKOVICE PRO VEŘEJNOST : Pondělí 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. PŘI KONTAKTU S OÚ UPŘEDNOSTNĚTE PROSÍM ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ ČI TELEFONNÍ KONTAKT.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 90 [ > ]

Hlášení ze dne 13.11.2020

Vážení občané, z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Nížkovice v pondělí 16.11.2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení. Starosta obce svolává na pondělí 16.11.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem. Občané jsou srdečně zváni. Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů.

Hlášení ze dne 11.11.2020

Vážení občané, z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad v pondělí 16.11.2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------- Starosta obce svolává na pondělí 16.11.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program:1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Schválení RO 11/2020, 4) Seznámení s RO 10/2020, 5) Vyhodnocení VZMR – rekonstrukce VO v obci Nížkovice, schválení smlouvy o dílo, 6) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1425 o výměře 188 m2 orná půda a část parc. č. 1426 o výměře cca 360 m2 orná půda panu Tomáši Galovi, 7) Schválení odkoupení pozemku parc.č. 1216, 8) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1334/3 orná půda o výměře 2508m2, 1303/2 orná půda 152m2, 1304/2 orná půda 17m2, 1305/2 vinice 90m2, 1290/67 orná půda 1388m2, 1308 orná půda 687m2, 1307 orná půda 173m2, 1306 vinice 527m2, 1309 trvalý travní porost 375m2, 1310 vinice 686m2, 1311 ostatní plocha 8m2, 1312 vinice 384m2, 1290/68 orná půda 786m2, 1315 trvalý travní porost 186m2, 1313 orná půda 314m2, 1314 ostatní plocha 39m2, 1316 trvalý travní porost 148m2, 1317 vinice 244m2, 1318 orná půda 346m2, 1323 trvalý travní porost 443m2, 1321 vinice 427m2, 1319 orná půda 498m2, 1322 ostatní plocha 183m2, 1320 ostatní plocha 112m2 panu Zdeňku Ševčíkovi, 9) Schválení odkoupení pozemků parc.č. 1185/47 a 1190/35 v k.ú. Hodějice, 10) Schválení prodeje pozemku parc.č. 464/4 o výměře 54 m2 zahrada panu Ondřeji Fišrovi a paní Alici Bastlové, 11) Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1025/1 o výměře 3 m2 ostatní plocha panu Seidlerovi, 12) Schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 13) Projednání vzniku svazkové školy, 14) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ---------- Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. --------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 04.11.2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. ------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje změnu provozní doby pošty. Změna se týká pouze pondělí a středy, kdy bude otevřeno nově pouze do 15:30 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení. --------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 02.11.2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. -------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje změnu provozní doby pošty. Změna se týká pouze pondělí a středy, kdy bude otevřeno nově pouze do 15:30 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení. ---------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 23.10.2020

Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen následovně: Pondělí 8.00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. Při kontaktu s OÚ upřednostněte prosím elektronický, písemný či telefonní kontakt. Děkujeme.

Hlášení ze dne 19.10.2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že knihovna bude až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 16.10.2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že knihovna bude až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 14.10.2020

Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen od pondělí 12.10.2020 do odvolání následovně: Pondělí 8.00 – 12:00 13:00 – 15:00 a středa 8:00 – 10:00 13:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. ----------- Integrovaný dopravní systém JMK upozorňuje cestující, že od pátku 16.10.2020 začínají autobusy jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Věnujte prosím pozornost těmto změnám, na jízdní řády na zastávkách se nelze zcela spoléhat. ------------- Vážení účastníci zájezdu na muzikálové představení Kleopatra, vzhledem k aktuální situaci a opatření vlády se obec rozhodla zrušit plánovaný zájezd na muzikál Kleopatra, který se měl uskutečnit 25.10. v Boby Brno. Lístky dále zůstávají v platnosti na rok 2021. Děkujeme za pochopení. --------------- Restaurace Na Zeleném statku Rašovice oznamuje, že z důvodu nařízení vlády bude do 3.11.2020 otevřené pouze výdejní okénko pro odnos jídla s sebou. Více informací o otevírací době a rozvozu jídel naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách www.nazelenemstatku.cz.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 ... 90 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky