Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 71 [ > ]

Hlášení ze dne 18.09.2019

Starosta obce svolává na pondělí 23.9.2019 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem nebo na internetových stránkách obce. Občané jsou srdečně zváni.----- V sobotu 21.9.2019 proběhne LOW LAND NIGHT VOL O. 1. Akce se koná v místní sokolovně od 19:00 hodin. Vstupné je 100,-. Více informací naleznete na vývěsce nebo na internetových stránkách obce.----- Doktorka Kučerová oznamuje, že začíná očkovat proti chřipce a zápalu plic. Pro seniory od 65 let vše zdarma.----- Pan Synek z Vacenovic bude zítra, tj. ve čtvrtek 19.9.2019 od 13:30 do 14:00 hodin prodávat: jablka Golden a Gala za 18,- - 20,-Kč/kg, brambory na uskladnění 15,-Kč/kg, cibuli 18,-Kč/kg, česnek a včelí med za 150,-. ----- Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 19.9. 2019 v 10:15 hod. prodávat: kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupují králičí kožky - cena 5 Kč/ks.----- Ministerstvo financí ČR plánuje zrušit finanční úřad ve Slavkově u Brna. Z tohoto důvodu Svaz měst a obcí zorganizoval petici proti rušení finančních úřadů v JMK. Za 14 dní se sešlo přes 3000 podpisů, proto se Svaz měst a obcí rozhodl petici prodloužit do 27.9.2019. Kdo má z občanů zájem podpořit petici svým podpisem, může tak učinit v kanceláři OÚ nebo elektronickou formou na odkaze, který naleznete na internetových stránkách obce.----- V okolí naší obce se zaběhl Výmarský ohař šedé barvy. Pes slyší na jméno TYLER a fena slyší na jméno MAJA. Pokud jste je někde viděli - volejte na tel.č. 728 374 743.

Hlášení ze dne 16.09.2019

Starosta obce svolává na pondělí 23.9.2019 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Schválení RO 8/2019, 5) Schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1085/3 od ÚZSVM na obec, 6) Schválení prodeje pozemku parc. č. 1364 a pozemku parc. č. 1383/1, 7) Schválení uzavření dohody o provedení práce s členem zastupitelstva, 8) Zrušení směrnice 30/2015 Směrnice k veřejnm zakázkám a 32/2015 Směrnice k zakázkám malého rozsahu, 9) Projednání žádostí a návrhu o prodej obecních pozemků parc. č. 507/1, 497/1, 485/2, 480/3, 467/3, 469/9, 58 a 59, 10) Projednání žádostí a návrhu k pronájmu obecních pozemků parc. č. 491, 488, 471/3, 499/1, 492/1, 474/3, 477/3, 547, 1424, 596, 600/1, 621/1,621/2, 621/3, 672, 1425, 1426, 120/1, 123, 125, 82, 240/3, 11)Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ------ Vážené ženy, připravuje se Kateřinská zábava. Ty z vás, které mají zájem jít za Kaču, ozvěte se paní Evě Brabencové na telefonní číslo 736 162 455. Děkujeme. ------ V sobotu 21.9.2019 proběhne LOW LAND NIGHT VOL O. 1. Akce se koná v místní sokolovně od 19:00 hodin. Vstupné je 100,-. Více informací naleznete na vývěsce nebo na internetových stránkách obce. ------- Obec Nížkovice Vás zve na „Burčákový pochod 2019“, který se uskuteční v sobotu 5. října 2019. Vydejte se s námi na pochod slováckými vinohrady. Zájemci se mohou hlásit do čtvrtka 27.9.2019 v kanceláři obecního úřadu, kde bude zároveň uhrazena cena za dopravu. Pokud nebude naplněna kapacita autobusu, zájezd bude zrušen. ------ Obec Nížkovice pořádá zájezd na muzikál Janka Ledeckého „ Galileo“ do divadla Hybernia Praha. Odjezd v neděli 24.11.2019 v 8:30 hodin od obecního úřadu. Cena je 600,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu do 8.11.2019. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 13.09.2019

Rostěnice, a.s. oznamuje, že brambory na pozemku u hřiště v Hodějicích se budou vyorávat v sobotu 14.9.2019 od 8 hodin. Odvoz brambor z pole bude zajištěn. --------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 14. září 2019 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice. ------- Na základě spolupráce mezi Obcí Nížkovice a Kometou Group, a.s. mají občané Nížkovic možnost zapůjčit si dvě bezplatné vstupenky na stání na domácí utkání HC Kometa Brno. Zájemci o tyto dvě volné vstupenky si je mohou zarezervovat osobně na OÚ u pí. Jitky Cagáškové nebo e-mailem na adrese ucetni@nizkovice.cz. Na jedno utkání jsou na OÚ k dispozici pouze dvě volné vstupenky. Dále je možnost zapůjčit si dvě vstupenky na sezení. Bližší informace k těmto vstupenkám získáte na OÚ. Termíny utkání jsou vyvěšeny na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 11.09.2019

Oznamujeme zájemcům o zájezd do Velkého Mederu, že kapacita autobusu byla již naplněna. Děkujeme za zájem. ----- Rostěnice, a.s. oznamuje, že brambory na pozemku u hřiště v Hodějicích se budou vyorávat v sobotu 14.9.2019 od 8 hodin. Odvoz brambor z pole bude zajištěn. -------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 14. září 2019 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 09.09.2019

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na hodové dozvuky, které se konají dnes od 17:00 hodin před sokolovnou. Přijďte posedět u muziky! Občerstvení je zajištěno. -------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 14. září 2019 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice. --------- Drůbežárna Prace bude v úterý 10.9. v 10:15 hod. prodávat: kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová káčata a husokačeny mulard, jatečné kachny, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupují králičí kožky - cena 5 Kč/ks. ----- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej máku. Prodej bude probíhat každý všední den v čase od 7:00 – 15:00 hodin v Rašovicích č.p. 26. Cena za kilogram 75 Kč. --------- Paní Dostálková z Napajedel bude zítra, tj. v úterý 10.9.2019 od 8 do 11 hodin prodávat textil a obuv.

Hlášení ze dne 06.09.2019

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V pátek 6. září 2019 od 21:00 hodin začne předhodová diskotéka. V sobotu 7. září 2019 od 13:00 hodin stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hraje CLASSIC Kroměříž. V neděli 8. září 2019 od 13:00 hodin průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ------- Oznamujeme zájemcům o zájezd do Velkého Mederu, že kapacita autobusu byla již naplněna. Děkujeme za zájem. -------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v pátek 6.9.2019 od 17:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů „B“ Nížkovice „B“ – Křižanovice „B“ a v sobotu 7.9.2019 od 16:00 hodin sehraje mistrovské utkání mužstvo mužů „A“ Nížkovice – Kroužek. Přijďte povzbudit naše hráče! ---------- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej máku. Prodej bude probíhat každý všední den v čase od 7:00 – 15:00 hodin v Rašovicích č.p. 26. Cena za kilogram 75 Kč.

Hlášení ze dne 04.09.2019

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V pátek 6. září 2019 ve 21:00 hodin začne předhodová diskotéka, v sobotu 7. září 2019 od 13:00 hodin stavění máje a od 20:00 hodin taneční zábava – hraje CLASSIC Kroměříž. V neděli 8. září 2019 od 13:00 hodin průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ---------- Vážení občané, upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nížkovice. Jelikož jsou mezi námi spoluobčané, kteří tuto vyhlášku nerespektují, nebudou brány ohledy na její jakékoliv porušování. Kdo tuto vyhlášku nezná a chtěl by se s ní seznámit, je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webu obce. ---------- Ministerstvo financí ČR plánuje zrušit finanční úřad ve Slavkově u Brna. Z tohoto důvodu Svaz měst a obcí zorganizoval petici proti rušení finančních úřadů v JMK. Za 14 dní se sešlo přes 3000 podpisů, proto se Svaz měst a obcí rozhodl petici prodloužit do 27.9.2019. Kdo má z občanů zájem podpořit petici svým podpisem, může tak učinit v kanceláři OÚ nebo elektronickou formou na odkaze, který naleznete na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 02.09.2019

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V pátek 6. září 2019 od 21:00 hodin začne předhodová diskotéka. V sobotu 7. září 2019 od 13:00 hodin stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hraje CLASSIC Kroměříž. V neděli 8. září 2019 od 13:00 hodin průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. -------- Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že v úterý 3. září bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení. ------- Obec Nížkovice pořádá dne 21. září 2019 jednodenní zájezd do Velkého Mederu (termálního koupaliště). Přihlášky lze podávat u paní Zdenky Kocmanové, Nížkovice číslo popisné 52, telefon 603 772 216. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce. ------------ Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 4.9. 2019 od 8:30 do 8:45 hod. prodávat: brambory ze Znojma, cibuli na uskladnění, český česnek dukát, hrušky, jablka, broskve, nektarinky, hrozny, žampiony a hlívu ústřičnou. Dále nabízí domácí rajčata, papriky, okurky a další ovoce a zeleninu.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 71 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 11.10

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 13.10.2019 od 15:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů „A“ Nížkovice – Vážany. Přijďte povzbudit naše hráče! -----...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky