Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 12 [ > ]

Hlášení ze dne 6. 4. 2023

V pátek 7.4.2023 v 12.30-12.40 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízíme chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. ------------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z provozních důvodů bude ve středu 12.4.2023 otevřeno pouze od 6:00 do 10:30. Odpoledne bude zavřeno. Děkujeme za pochopení ------------------- Provozní hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v době velikonočních svátků dojde ke změně provozní doby hospůdky. Žádáme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle obecního úřadu nebo v hospůdce. Děkujeme.

Hlášení ze dne 5. 4. 2023

Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z provozních důvodů bude ve středu 12.4.2023 otevřeno pouze od 6:00 do 10:30. Odpoledne bude zavřeno. Děkujeme za pochopení --------- \nVážení spoluobčané, od 15. 4. 2023 bude možnost ukládat bioodpad, a to v uzamčeném prostranství u bývalé Agrie. Zde bude umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad. Provozní doba kompostárny bude každou sobotu od 13.00 do 14.00 hod. Více informací obdržíte z letáku, který naleznete ve své poštovní schránce. --------------- Provozní hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v době velikonočních svátků dojde ke změně provozní doby hospůdky. Žádáme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle obecního úřadu nebo v hospůdce. Děkujeme.

Hlášení ze dne 3. 4. 2023

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni ------ Kdo má zájem o velikonoční hrkání, nechť se dostaví zítra, tj. v úterý 4.4.2023 v 19:00 hodin na náves k pomníku. Zájemci ať se hlásí u Matěje Charváta. ---------- Provozní hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v době velikonočních svátků bude změněna provozní doby hospůdky. Prosíme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle OÚ nebo v hospůdce „Za Školou“. Děkujeme --------- Vážení spoluobčané, od 15. 4. 2023 bude možnost ukládat bioodpad, a to v uzamčeném prostranství u bývalé Agrie. Zde bude umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad. Provozní doba kompostárny bude každou sobotu od 13.00 do 14.00 hod. Více informací obdržíte z letáku, který naleznete ve své poštovní schránce. ------------ Oznamujeme občanům, že kontejner na objemný odpad bude přistaven za MŠ až do středy 5.4.2023

Hlášení ze dne 31. 3. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 3.4.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. \nNavržený program: \n1) Určení ověřovatelů zápisu \n2) Schválení programu zasedání\n3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO\n4) Schválení RO 4/2023\n5) Schválení dodavatele opravy dešťové kanalizace Rytiny\n6) Schválení dodavatele projektové dokumentace „Revitalizace středu obce Nížkovice - Náves“\n7) Schválení dodavatele rekonstrukce VO II.etapa\n8) Schválení pronájmu obecního pozemku nebo jeho částí v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1, ostatní plocha o výměře 18m2, paní Farné. \n9) Schválení prodeje obecních pozemků v k.ú. Nížkovice parc.č. 621/1, orná půda o výměře 408m2, parc.č. 621/2, orná půda o výměře 68m2, parc. č. 621/3, orná půda o výměře 200m2 panu Matýškovi\n10) Schválení prodeje části obecního pozemku v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1, \n ostatní plocha o výměře cca 10m2 Group Systém\n11) Diskuse. Občané jsou srdečně zvání\n--------------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ------------- V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. ------------- Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. --------------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2.4.2023 od 16:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Lovčičky. Přijďte povzbudit naše hráče!

Hlášení ze dne 29. 3. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 3.4.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. \nNavržený program: \n1) Určení ověřovatelů zápisu \n2) Schválení programu zasedání\n3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO\n4) Schválení RO 4/2023\n5) Schválení dodavatele opravy dešťové kanalizace Rytiny\n6) Schválení dodavatele projektové dokumentace „Revitalizace středu obce Nížkovice - Náves“\n7) Schválení dodavatele rekonstrukce VO II.etapa\n8) Schválení pronájmu obecního pozemku nebo jeho částí v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1, ostatní plocha o výměře 18m2, paní Farné. \n9) Schválení prodeje obecních pozemků v k.ú. Nížkovice parc.č. 621/1, orná půda o výměře 408m2, parc.č. 621/2, orná půda o výměře 68m2, parc. č. 621/3, orná půda o výměře 200m2 panu Matýškovi\n10) Schválení prodeje části obecního pozemku v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1, \n ostatní plocha o výměře cca 10m2 Group Systém\n11) Diskuse\n Občané jsou srdečně zváni ------------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ---------V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. ------------ Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. ------------ Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 27. 3. 2023

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ------ \nV sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. ------ Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. ----------- Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 24. 3. 2023

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již potřiadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2023 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 25. března 2023 v 19 hodin program zahájí liberecká skupina KLEKNI, dále zahraje pražský písničkář z té nejstarší české písničkářské generace – JAKUB NOHA. Nebudou chybět ani hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí brněnská bluesová kapela GENERACE Q. Vyvrcholením večera bude vystoupení trojnásobných držitelů ceny Anděl – skupiny ŽAMBOŠI ze Vsetína a abychom vystřídali nejrůznější žánry, večer zakončí bluegrassová skupina FLASTR z Jablonce nad Nisou s úžasnými vokály. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru konečně za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, s nímž budeme akci uvádět. ------- TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 25. března 2023 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. -----Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ---------- V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. ---------- Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. ----------- Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ----------- Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 22. 3. 2023

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již potřiadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2023 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 25. března 2023 v 19 hodin program zahájí liberecká skupina KLEKNI, dále zahraje pražský písničkář z té nejstarší české písničkářské generace – JAKUB NOHA. Nebudou chybět ani hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí brněnská bluesová kapela GENERACE Q. Vyvrcholením večera bude vystoupení trojnásobných držitelů ceny Anděl – skupiny ŽAMBOŠI ze Vsetína a abychom vystřídali nejrůznější žánry, večer zakončí bluegrassová skupina FLASTR z Jablonce nad Nisou s úžasnými vokály. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru konečně za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, s nímž budeme akci uvádět. ---- TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 25. března 2023 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. -------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ---------- Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ---------- V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Kdo může vezměte i hrábě a motyku. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. --------- Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. ------------ Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 20. 3. 2023

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již potřiadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2023 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 25. března 2023 v 19 hodin program zahájí liberecká skupina KLEKNI, dále zahraje pražský písničkář z té nejstarší české písničkářské generace – JAKUB NOHA. Nebudou chybět ani hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí brněnská bluesová kapela GENERACE Q. Vyvrcholením večera bude vystoupení trojnásobných držitelů ceny Anděl – skupiny ŽAMBOŠI ze Vsetína a abychom vystřídali nejrůznější žánry, večer zakončí bluegrassová skupina FLASTR z Jablonce nad Nisou s úžasnými vokály. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru konečně za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, s nímž budeme akci uvádět. ----- TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 25. března 2023 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. ---------- Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. ------------ Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně. ------------ Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ----------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu

Hlášení ze dne 17. 3. 2023

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již potřiadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2023 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 25. března 2023 v 19 hodin program zahájí liberecká skupina KLEKNI, dále zahraje pražský písničkář z té nejstarší české písničkářské generace – JAKUB NOHA. Nebudou chybět ani hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí brněnská bluesová kapela GENERACE Q. Vyvrcholením večera bude vystoupení trojnásobných držitelů ceny Anděl – skupiny ŽAMBOŠI ze Vsetína a abychom vystřídali nejrůznější žánry, večer zakončí bluegrassová skupina FLASTR z Jablonce nad Nisou s úžasnými vokály. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru konečně za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, s nímž budeme akci uvádět. ---- TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 25. března 2023 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. --------- Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty.

Hlášení ze dne 15. 3. 2023

V pátek 17.3.2023 od 12.30-12.40 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů.------Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 13. 3. 2023

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad otevřen pouze v úřední dny, tj. v pondělí 13.3. a ve středu 15.3.2023. Děkujeme za pochopení. ---------- \nHospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. --------- \nCentrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ---------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu

Hlášení ze dne 10. 3. 2023

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad otevřen pouze v úřední dny, tj. v pondělí 13.3. a ve středu 15.3.2023. Děkujeme za pochopení. ----- \nCentrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. -------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu

Hlášení ze dne 8. 3. 2023

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad otevřen pouze v úřední dny, tj. v pondělí 13.3. a ve středu 15.3.2023. Děkujeme za pochopení. ---- Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude zítra tj. ve čtvrtek 9. března od 12:20 do 12:35 nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, tlačenku, klobásy, škvařené sádlo, a škvarky. Například: hovězí kližka 199,90 Kč/kg, tlačenka 199,90 Kč/kg, kuřecí prsní řízky 189,90 Kč/kg, krkovice bez kosti 179,90 Kč/kg. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. ------ Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. -------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu

Hlášení ze dne 6. 3. 2023

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. -------------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje, že z důvodu nemoci bude knihovna v úterý 7.3.2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení --------- Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12 a 14-18, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ---------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu ---------- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamuje, že do středy 8.3. 2023 bude provádět odečty stavů vodoměrů.

Hlášení ze dne 3. 3. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 6.3.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------------ Dne 4.3.2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice XII. ročník KOŠTU SLIVOVICE, který proběhne v sokolovně od 15:00 hodin. Koštu se může zúčastnit každý, kdo dodá vzorek 0,3 litru pálenky, zaplatí koštovné ve výši 150,- Kč a je mu více než 18 let. Vzorky se vybírají ve dnech 3.3.2023 od 18:00 do 19:00 hodin a 4.3.2023 od 10:00 do 11:00 hodin v sokolovně nebo je možnost vzorky předat p. Milanovi Koukalovi, Nížkovice č.p. 20 pondělí – pátek po 18 hodině. V ceně koštovného je zajištěno i drobné občerstvení. ---------- Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 24. do neděle 26. března v sále Kulturního domu v Heršpicích. 24. 3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 25.3. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 26. 3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní až do 23.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. ----------- Centrum Ententyky, z.s. Vás zve na workshopy v průběhu celého roku s fyzioterapeutkou Mgr. Alenou Piňosovou a semináře s Mgr. Bc. Lucií Štefánkovou a Bc. Kristýnou Zedkovou do Centra Ententyky ve Slavkově u Brna. Více informací a přihlašování na webu www.ententyky.eu. ........ Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamuje, že od pátku 3.března 2023 do středy 8.3. 2023 bude provádět odečty vodoměrů.

Hlášení ze dne 1. 3. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 6.3.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: \n1) Určení ověřovatelů zápisu \n2) Schválení programu zasedání\n3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO\n4) Schválení RO 3/2023\n5) Schválení účetní závěrky a rozdělení HV ZŠ a MŠ Nížkovice za rok 2022\n6) Schválení zástupce obce na VH Respono a.s. a VH VAK Vyškov a.s. v roce 2023\n7) Schválení finančního daru prodejna smíšeného zboží Hrbáček Nížkovice\n8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření VB č. PR-001040018410/024-ADSG\n9) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření VB č. PR-001030080088/002-MOPR\n10) Schválení kapitálových investic\n11) Schválení zpětného odkupu kapitálové investice\n12) Schválení pronájmu obecních pozemků nebo jejich částí v k.ú. \n Nížkovice parc. č. 130, ostatní plocha o výměře 15m2, paní \n Vackové, parc. č. 82, ostatní plocha o výměře 26m2, paní Vackové\n13) Schválení pronájmu místnosti v suterénu Obecního úřadu, Nížkovice \n 39 v k.ú. Nížkovice panu Kocmanovi\n14) Schválení pronájmu sokolovny, Nížkovice 204 v k.ú. Nížkovice paní \n Sahulové\n15) Diskuse\nObčané jsou srdečně zváni\n-------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna. ---------------- Dne 4.3.2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice XII. ročník KOŠTU SLIVOVICE, který proběhne v sokolovně od 15:00 hodin. Koštu se může zúčastnit každý, kdo dodá vzorek 0,3 litru pálenky, zaplatí koštovné ve výši 150,- Kč a je mu více než 18 let. Vzorky se vybírají ve dnech 3.3.2023 od 18:00 do 19:00 hodin a 4.3.2023 od 10:00 do 11:00 hodin v sokolovně nebo je možnost vzorky předat p. Milanovi Koukalovi, Nížkovice č.p. 20 pondělí – pátek po 18 hodině. V ceně koštovného je zajištěno i drobné občerstvení.

Hlášení ze dne 27. 2. 2023

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 28.2.2023 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Josefa Ryšánka a v části ulice Fr. Svobody. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení. ---------- Z důvodu odstávky elektrické energie bude obecní úřad v úterý 28.2.2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------- Z důvodu odstávky elektrické energie bude pošta Partner Nížkovice v úterý 28.2.2023 otevřena pouze pro prodej novin do 7:30. Děkujeme za pochopení. --------- Dne 4.3.2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice XII. ročník KOŠTU SLIVOVICE, který proběhne v sokolovně od 15:00 hodin. Koštu se může zúčastnit každý, kdo dodá vzorek 0,3 litru pálenky, zaplatí koštovné ve výši 150,- Kč a je mu více než 18 let. Vzorky se vybírají ve dnech 3.3.2023 od 18:00 do 19:00 hodin a 4.3.2023 od 10:00 do 11:00 hodin v sokolovně nebo je možnost vzorky předat p. Milanovi Koukalovi, Nížkovice č.p. 20 pondělí – pátek po 18 hodině. V ceně koštovného je zajištěno i drobné občerstvení. -------- \nHonební společenství oznamuje, že se dne 7.3.2023 bude konat valná hromada v zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání se týká vlastníků pozemků v honidbě v Nížkovicích. ---------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 24. 2. 2023

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 28.2.2023 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Josefa Ryšánka a v části ulice Fr. Svobody. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení. -------- Z důvodu odstávky elektrické energie bude obecní úřad v úterý 28.2.2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení. -------- Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 25.2.2023 tradiční ostatky a ostatkovou zábavu s pochováváním basy. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast. -------- Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že v neděli 26.2.2023 bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení. ----------- Vážení občané, pokud bude při vývozu popelnic přistaven s odpadem i pytel, který nebude od společnosti Respono, nebude vyvezen. Pokud někdo využívá k vývozu odpadu i pytle, máte možnost si je zakoupit v kanceláři OÚ. Děkujeme za pochopení. ----------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 22. 2. 2023

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 28.2.2023 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Josefa Ryšánka a v části ulice Fr. Svobody. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení. --------- Z důvodu odstávky elektrické energie bude obecní úřad v úterý 28.2.2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení. --------- Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že v neděli 26.2.2023 bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.\n ---------- Honební společenství oznamuje, že se dne 7.3.2023 bude konat valná hromada v zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání se týká vlastníků pozemků v honidbě v Nížkovicích. ------ Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 25.2.2023 tradiční ostatky a ostatkovou zábavu s pochováváním basy. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast. --------- Soukromý prodejce bude zítra, tj. ve čtvrtek 23.2. prodávat: kuřecí čtvrtky 66kc/kg, kuřecí křídla s hrudi 44kc/kg, prsní řízky 135kc/kč, stehenní steak 113kc/kg. Prodej se uskuteční u obecního úřadu od 11:00 do 11:05. ------------ Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 20. 2. 2023

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 28.2.2023 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Josefa Ryšánka a v části ulice Fr. Svobody. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení. ----------- Z důvodu přerušení dodávky el. energie bude v úterý 28.2.2023 obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení. --------- Honební společenství oznamuje, že se dne 7.3.2023 bude konat valná hromada v zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání se týká vlastníků pozemků v honidbě v Nížkovicích. ------- Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 25.2.2023 tradiční ostatky a ostatkovou zábavu s pochováváním basy. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast. ------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna. ----- Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití nabídky je NUTNÉ si sjednat schůzku na čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování, veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu.

Hlášení ze dne 17. 2. 2023

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2023 se začnou vybírat od pondělí 20. února 2023, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok:\n- poplatek za odpad na 1 osobu činí 600,- Kč za rok, osoby starší 80 let \n včetně platí 300,-/rok\n- poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč za rok. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme. --------------- Obec Nížkovice pořádá v neděli 16.4.2023 zájezd na muzikál „Mýdlový princ“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 27.3.2023. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. ------------ Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 25.2.2023 tradiční ostatky a ostatkovou zábavu s pochováváním basy. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast. ----------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 15. 2. 2023

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2023 se začnou vybírat od pondělí 20. února 2023, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok:\n- poplatek za odpad na 1 osobu činí 600,- Kč za rok, osoby starší 80 let \n včetně platí 300,-/rok\n- poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč za rok.\nŽádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme. ---------- Obec Nížkovice pořádá v neděli 16.4.2023 zájezd na muzikál „Mýdlový princ“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 27.3.2023. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. ---------- Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude zítra, tj. ve ČTVRTEK 16. února 2023 v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, tlačenku, klobásy, škvařené sádlo, a škvarky. Například: krůtí prsní řízek 199,90 Kč/kg, hovězí kližka 229,90 Kč/kg, kuřecí prsní řízky 189,90 Kč/kg, krkovice bez kosti 179,90 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90 Kč/kg, vepřová plec od 139,90 Kč/kg. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne ve čtvrtek 12:20 - 12:35 před OÚ ----------- Obec Vážany nad Litavou pořádá v neděli 19.2.2023 od 8:00 do 12:00 hodin Vážanský jarmark a chovatelské trhy Českého svaz chovatelů. ------------------ Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.3.2023. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna. -------------- Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití nabídky je NUTNÉ si sjednat schůzku na čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování, veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu.

Hlášení ze dne 13. 2. 2023

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2023 se začnou vybírat od pondělí 20. února 2023, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok: - poplatek za odpad na 1 osobu činí 600,- Kč za rok, osoby starší 80 let včetně platí 300,-/rok\n- poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč za rok. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme. --------- Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2023, tj. v pondělí a úterý bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům. -------- Obec Nížkovice pořádá v neděli 16.4.2023 zájezd na muzikál „Mýdlový princ“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 27.3.2023. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 10. 2. 2023

Starosta obce vyzývá občany, aby přestaly s krádežemi dřeva z obecních lesů a pozemků. V případě, že bude viník krádeže odhalen, bude věc předána příslušným orgánům. -------- Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní hru „Manželé v nesnázích“. Představení se bude konat v sobotu 11. února 2023 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné. ---------- Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2023, tj. v pondělí a úterý bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům. -------- Obec Nížkovice pořádá v neděli 16.4.2023 zájezd na muzikál „Mýdlový princ“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 27.3.2023. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 8. 2. 2023

Starosta obce vyzývá občany, aby přestaly s krádežemi dřeva z obecních lesů a pozemků. V případě, že bude viník krádeže odhalen, bude věc předána příslušným orgánům. ----- Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní hru „Manželé v nesnázích“. Představení se bude konat v sobotu 11. února 2023 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné. -------- Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2023, tj. v pondělí a úterý bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.

Hlášení ze dne 6. 2. 2023

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní hru „Manželé v nesnázích“. Představení se bude konat v sobotu 11. února 2023 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné. ------ Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2023, tj. v pondělí a úterý bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.

Hlášení ze dne 3. 2. 2023

Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 4.2.2023 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti. ------------ Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní hru „Manželé v nesnázích“. Představení se bude konat v sobotu 11. února 2023 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné.

Hlášení ze dne 30. 1. 2023

Z důvodu nemoci bude OÚ 30.1. a 31.1.2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 30. 1. 2023

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.\n\n\nObec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 4.2.2023 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.\n\nZ důvodu nemoci bude OÚ v úterý 31.1.2023 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 27. 1. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 30.1.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Vážení občané, v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby prezidenta České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. --------- Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 28.1.2023 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! -------- Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 4.2.2023 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou, do skleněné nádoby však nebude polévka rozlévána. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.

Hlášení ze dne 25. 1. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 30.1.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: \n1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Seznámení RO 13/2022 a RO 1/2023, 5) Schválení RO 2/2023, 6) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2023, 7) Schválení odpisového plánu Obce Nížkovice na rok 2023, 8) Schválení neinvestičního příspěvku a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro DSO Ligary na rok 2023, 9) Schválení neinvestičního příspěvku a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro DSO Ligary dofinancování provozu 2022, 10) Schválení neinvestičního příspěvku a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Honební společenství. Občané jsou srdečně zváni ------------ Vážení občané, v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby prezidenta České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. --------------------- Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 28.1.2023 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! ------------------- Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude zítra tj. ve ČTVRTEK 26. ledna v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, tlačenku, klobásy, škvařené sádlo, a škvarky. Například: Krůtí prsní řízek 249,90 Kč/kg, hovězí krk 239,90 Kč/kg, kuřecí prsní řízky 189,90 Kč/kg, krkovice bez kosti 179,90 Kč/kg, vepřová pečeně bez kosti 169,90 Kč/kg, vepřová plec od 139,90 Kč/kg, vepřová žebra 119,90 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 109,90 Kč/kg, kuřecí polévková směs 39,90 Kč/kg. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne ve čtvrtek 12:20 - 12:35 před OÚ.

Hlášení ze dne 23. 1. 2023

Vážení občané, v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby prezidenta České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. ------- Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 28.1.2023 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! ------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akce, kompletní dioptrické brýle již od 1890 kč a 40% sleva na brýlovou čočku proti modrým světlům. Koná se až do konce února. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik Moravia ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 20. 1. 2023

Vážení občané, v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby prezidenta České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. ------ Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v sobotu 28.1.2023 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Hlášení ze dne 16. 1. 2023

Vážení občané, společnost CUP Kominictví, které provádí čištění v naší obci, připomíná, že z důvodu bezpečnosti je potřeba pravidelně kontrolovat a čistit spalinové cesty profesionálním kominíkem. Tato povinnost se týká nejen komínů pro tuhá paliva, ale také pro plynové spotřebiče. Pokud jste ještě letos nenechali čistit své komíny, domluvte si co nejdříve termín na telefonu 770 181 600, nebo na www.kominici.cz/cisteni.

Hlášení ze dne 13. 1. 2023

Vážení občané, volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Hlášení ze dne 11. 1. 2023

V pátek 13.1.2023 v 12.30-12.40 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. ---------------- Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta České republiky, které se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. ----------------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akce, kompletní dioptrické brýle již od 1890 kč a 40% sleva na brýlovou čočku proti modrým světlům. Koná se až do konce února. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik Moravia ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 9. 1. 2023

Vážení občané, při sobotní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE se v naší obci vybralo 27.966,- Kč. Všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, děkuje Česká katolická charita. ------- Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta České republiky, které se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. -------------- Vážení občané, upozorňujeme, že došlo ke zvýšení vodného a stočného. Vodné se zvyšuje o 6% na 56,53 Kč a stočné se zvyšuje o 15% na 52,5 Kč.

Hlášení ze dne 6. 1. 2023

Vážení občané, v sobotu 7. ledna 2023 od 13:00 hodin proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA České katolické charity. Vedoucí skupinek koledníků budou mít u sebe průkazku s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc lidem. Děkujeme. ------------ Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta České republiky, které se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. ---------------- Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že tento týden bude hospoda otevřena pouze v pátek 6.1. a v neděli 8.1.2023. Děkujeme za pochopení. -------- Vážení občané, upozorňujeme, že došlo ke zvýšení vodného a stočného. Vodné se zvyšuje o 6% na 56,53 Kč a stočné se zvyšuje o 15% na 52,5 Kč.

Hlášení ze dne 4. 1. 2023

Vážení občané, v sobotu 7. ledna 2023 od 13:00 hodin proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA České katolické charity. Vedoucí skupinek koledníků budou mít u sebe průkazku s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc lidem. Děkujeme. ---------- Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že tento týden bude hospoda otevřena pouze v pátek 6.1. a v neděli 8.1.2023. Děkujeme za pochopení. ----------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akce, kompletní dioptrické brýle již od 1890 Kč a 40% sleva na brýlovou čočku proti modrým světlům. Koná se až do konce února. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik Moravia ve Slavkově u Brna. ------------ Vážení občané, upozorňujeme, že došlo ke zvýšení vodného a stočného. Vodné se zvyšuje o 6% na 56,53 Kč a stočné se zvyšuje o 15% na 52,5 Kč.

Hlášení ze dne 2. 1. 2023

Vážení občané, v sobotu 7. ledna 2023 od 13:00 hodin proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA České katolické charity. Vedoucí skupinek koledníků budou mít u sebe průkazku s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc lidem. Děkujeme. ------------- Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že tento týden bude hospoda otevřena pouze v pátek 6.1. a v neděli 8.1.2023. Děkujeme za pochopení. ------------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akce, kompletní dioptrické brýle již od 1890 kč a 40% sleva na brýlovou čočku proti modrým světlům. Koná se až do konce února. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik Moravia ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 30. 12. 2022

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na již tradiční UKONČENÍ ROKU. Sejdeme se v sobotu 31. prosince 2022 v 19:30 hod. na návsi. Společně shlédneme ohňostroj a ochutnáme silvestrovský punč. Těšíme se na Vás! -------- TJ Sokol Nížkovice pořádá 1.1.2023 tradiční „Novoroční výšlap na Jalovák“. Start ve 13:00 hodin z návsi. Přijďte se projít po Silvestrovské oslavě.

Hlášení ze dne 28. 12. 2022

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na již tradiční UKONČENÍ ROKU. Sejdeme se v sobotu 31. prosince 2022 v 19:30 hod. na návsi. Společně shlédneme ohňostroj a ochutnáme silvestrovský punč. Těšíme se na Vás! --------------------- V pátek 30. prosince 2022 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu. -------------- TJ Sokol Nížkovice pořádá 1.1.2023 tradiční „Novoroční výšlap na Jalovák“. Start ve 13:00 hodin z návsi. Přijďte se projít po Silvestrovské oslavě.

Hlášení ze dne 21. 12. 2022

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 22. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022 zavřeno. Úřadovat se začne od pondělí 2. ledna 2023. Děkujeme za pochopení. ---------------- Vážení občané, v pátek 23.12. a v sobotu 24.12. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin si budete moci v kostele sv. Kunhuty rozsvítit svíce betlémským světlem a odnést si jej do svých domovů. ---------------------- Římsko-katolická farnost Nížkovice srdečně zve všechny občany na Štědrý den na mši svatou, která začíná v místním kostele ve 21:00 hodin. ---------------- V pátek 30. prosince 2022 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu. ------------------- Hospůdka Za Školou oznamuje, že z důvodu malého zájmu se Silvestr v sokolovně ruší. Otevřeno bude pouze v hospůdce od 20:30 po ohňostroji na návsi. \n------------------ Vedoucí hospůdky Za Školou upozorňuje na upravenou provozní dobu hospody. Prosíme zákazníky, aby se s touto provozní dobou seznámili na vývěsce vedle obecního úřadu nebo v hospůdce Za Školou. Děkujeme.

Hlášení ze dne 19. 12. 2022

Vážení občané, při sobotním vánočním koncertě dechové hudby Šarovec se na dobrovolném vstupném vybraly 4.330,- Kč. Všem dárcům, kteří přispěli stacionáři pro dospělé Betlém v Kloboukách u Brna, děkujeme. ----------- ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční ve středu 21. 12. v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek bude věnován dětem z dětského domova LILA Otnice. -------- Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 22. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022 zavřeno. Úřadovat se začne od pondělí 2. ledna 2023. Děkujeme za pochopení. ----------- Vážení občané, v pátek 23.12. a v sobotu 24.12. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin si budete moci v kostele sv. Kunhuty rozsvítit svíce betlémským světlem a odnést si jej do svých domovů. ----------- Římsko-katolická farnost Nížkovice srdečně zve všechny občany na Štědrý den na mši svatou, která začíná v místním kostele ve 21:00 hodin. ------------ V pátek 30. prosince 2022 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu. ---------- Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede ve středu 21.12. 2022 v 10:00 hodin a v pátek 23.12.2021 v 10:00 hodin pojízdná prodejna s živými rybami. Nabízí: kapr I. váha do 2,5 kg za 135,-/kg, kapr výběr váha nad 2,5 kg za 145,-/kg, amur za 155,-/kg, tolstolobik za 100,-/kg. Prodej se uskuteční po dobu asi půl hodiny dle zájmu občanů před OÚ. --------------- Hospůdka Za Školou oznamuje, že z důvodu malého zájmu se Silvestr v sokolovně ruší. Otevřeno bude pouze v hospůdce od 20:30 po ohňostroji na návsi. -------------- Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že ode dneška je upravená provozní doba hospody. Prosíme zákazníky, aby se s touto provozní dobou seznámili na vývěsce vedle obecního úřadu nebo v hospůdce Za Školou. Děkujeme.

Hlášení ze dne 16. 12. 2022

Vážení občané, v sobotu 17.12.2022 bude dovezeno betlémské světlo. Kdo má zájem si jej odnést domů již v tento den, bude od 8:15 do 8:30 k dispozici před obecním úřadem. Poté bude betlémské světlo umístěno v kostele sv. Kunhuty, kde si budete moci ve pátek 23.12. a v sobotu 24.12. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin rozsvítit svíce a odnést si jej do svých domovů. ------------ Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby ŠAROVEC, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2022 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás. ---------- ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční ve středu 21. 12. v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek bude věnován dětem z dětského domova LILA Otnice. -------- Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě.

Hlášení ze dne 14. 12. 2022

Byly nalezeny chytré hodinky. Kdo je postrádá, nechť si je vyzvedne v kanceláři OÚ. ---------- Vedoucí pošty Partner oznamuje, že zítra, tj. ve čtvrtek 15.12.2022 bude pošta otevřena od 6:00 do 12:00 hodin. Odpoledne bude zavřeno. Děkujeme za pochopení ---------- \nZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční ve středu 21. 12. v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek bude věnován dětem z dětského domova LILA Otnice. --------- Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby ŠAROVEC, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2022 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás. ----------- Vážení občané, v sobotu 17.12.2022 bude dovezeno betlémské světlo. Kdo má zájem si jej odnést domů již v tento den, bude od 8:15 do 8:30 k dispozici před obecním úřadem. Poté bude betlémské světlo umístěno v kostele sv. Kunhuty, kde si budete moci ve pátek 23.12. a v sobotu 24.12. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin rozsvítit svíce a odnést si jej do svých domovů. ----------- Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě. -------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 30.11. velkou vánoční soutěž o ceny v hodnotě 20000,-kč. 1.cena je robotický vysavač Eta v hodnotě 8999,-kč. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 17.12. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 12. 12. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 12.12.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------------ Vážení občané, v sobotu 17.12.2022 bude dovezeno betlémské světlo. Kdo má zájem si jej odnést domů již v tento den, bude od 8:15 do 8:30 k dispozici před obecním úřadem. Poté bude betlémské světlo umístěno v kostele sv. Kunhuty, kde si budete moci ve pátek 23.12. a v sobotu 24.12. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin rozsvítit svíce a odnést si jej do svých domovů. ------------- Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby ŠAROVEC, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2022 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás. ---------- Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě. --------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 30.11. velkou vánoční soutěž o ceny v hodnotě 20000,-kč. 1.cena je robotický vysavač Eta v hodnotě 8999,-kč. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 17.12. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 9. 12. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 12.12.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: \n1) Určení ověřovatelů zápisu; 2) Schválení programu zasedání; 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO; 4) Seznámení RO 12/2022; 5) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2023; 6) Schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Nížkovice na roky 2024 – 2025; 7) Schválení rozpočtu obce Nížkovice na rok 2023; 8) Schválení rozpočtového výhledu obce Nížkovice na roky 2024 – 2025; 9) Schválení neinvestičních transferů organizacím na rok 2023; 10) Schválení pověření starosty obce provedením rozpočtového opatření za \n měsíc prosinec 2022; 11) Schválení prodeje pozemků parc.č. 676/2, 677/9 v k.ú. Nížkovice; \n12) Schválení prodeje části obecního pozemku parc.č. 182 v k.ú. Nížkovice; 13) Diskuse.\nObčané jsou srdečně zváni. ---------- Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby ŠAROVEC, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2022 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás. ------------ Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě. ------------- Vedoucí pošty partner Nížkovice oznamuje občanům, že z důvodu stavebních úprav bude v sobotu 10.12.2022 otevřená pošta pouze od 7:00 do 8:00 hodin. Děkujeme za pochopení. ------------ Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 30.11. velkou vánoční soutěž o ceny v hodnotě 20000,-kč. 1.cena je robotický vysavač Eta v hodnotě 8999,-kč. Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 17.12. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 7. 12. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 12.12.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------------------- Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč. --------------- Vedoucí pošty partner Nížkovice oznamuje občanům, že z důvodu stavebních úprav bude v sobotu 10.12.2022 otevřená pošta pouze od 7:00 do 8:00 hodin. Děkujeme za pochopení. --------------- Kominictví Ságl bude ve dnech od čtvrtka 8.12. do pátku 9.12.2022 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 603 369 178. Cena je 400,-.\n--------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 30.11. velkou vánoční soutěž o ceny v hodnotě 20000,-kč. 1.cena je robotický vysavač Eta v hodnotě 8999,-kč\nStačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 17.12. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 5. 12. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 12.12.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------------ Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč. ------------------ Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě. ------------------ Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 30.11. velkou vánoční soutěž o ceny v hodnotě 20000,-kč. 1.cena je robotický vysavač Eta v hodnotě 8999,-kč Stačí nakoupit za 350kč a jste ve slosování. Soutěž končí 17.12. Bližší informace naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna.

Hlášení ze dne 2. 12. 2022

Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč. --------- Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě.

Hlášení ze dne 30. 11. 2022

Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2022 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2023, nahlaste se nejpozději do 16.12.2022 v hospůdce „Za Školou“ nebo na poště Partner Nížkovice. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 150,- Kč na osobu se bude vybírat na místě.---------------Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.----------Zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akci 40% sleva na brýlová skla pro řidiče, která se koná od 1.11 do 31.12. A na 40% sleva na multifokální brýle do konce listopadu. Dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Pravidla soutěže jsou k dispozici v naší optice a také na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik ve Slavkově u Brna. -----------Soukromý prodejce, bude zítra tj.ve čtvrtek 1.12.2022 v 9:40hod na návsi prodávat vejce 4,50 Kč, brambory na uskladnění 11,-Kč, jablka a cibuli 17,-Kč a hrozny 39,-Kč. ---------- Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Hlášení ze dne 25. 11. 2022

Vážení občané, od od 24.11.2022 do 29.11.2022 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. Děkujeme, že pomáháte. -------- Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 26. listopadu 2022 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. ------------ Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím vánočních tradic a zvyků. Zároveň ZŠ a MŠ Nížkovice pořádá aktivitu „zapoj se do zdobení obecního vánočního stromu“. Vyrobte doma s dětmi nebo vnoučaty vánoční ozdobu, kterou pověsíte na vánoční strom. Sejdeme se v neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! --------- Knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Výstava se bude konat v knihovně v neděli 27.listopadu 2022 ihned po rozsvícení vánočního stromu na návsi.

Hlášení ze dne 23. 11. 2022

Vážení občané, od od 24.11.2022 do 29.11.2022 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. Děkujeme, že pomáháte. --------- Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 26. listopadu 2022 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. ------------ Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím vánočních tradic a zvyků. Zároveň ZŠ a MŠ Nížkovice pořádá aktivitu „zapoj se do zdobení obecního vánočního stromu“. Vyrobte doma s dětmi nebo vnoučaty vánoční ozdobu, kterou pověsíte na vánoční strom. Sejdeme se v neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! -------------- Knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Vedoucí knihovny prosí občany, kteří mají doma tyto dekorace, aby je knihovně zapůjčili. Dekorace mohou přinést do knihovny v úterý 22.listopadu od 17.00 do 18:00 hodin, nebo do kanceláře OÚ p. Ondrové ve středu 23.listopadu v úředních hodinách. Výstava se bude konat v knihovně Nížkovice v neděli 27.listopadu 2022 po rozsvícení vánočního stromu na návsi. Zapůjčené dekorace si občané mohou vyzvednout v knihovně v pondělí 28.listopadu od 17:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za spolupráci. --------------- Zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akci 40% sleva na brýlová skla pro řidiče, která se koná od 1.11 do 31.12. A na 40% sleva na multifokální brýle do konce listopadu. Dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Pravidla soutěže jsou k dispozici v naší optice a také na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 21. 11. 2022

Vážení občané, od od 24.11.2022 do 29.11.2022 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. Děkujeme, že pomáháte. -------- Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 26. listopadu 2022 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. ---------- Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím vánočních tradic a zvyků. Zároveň ZŠ a MŠ Nížkovice pořádá aktivitu „zapoj se do zdobení obecního vánočního stromu“. Vyrobte doma s dětmi nebo vnoučaty vánoční ozdobu, kterou pověsíte na vánoční strom. Sejdeme se v neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! ---------- Knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Vedoucí knihovny prosí občany, kteří mají doma tyto dekorace, aby je knihovně zapůjčili. Dekorace mohou přinést do knihovny v úterý 22.listopadu od 17.00 do 18:00 hodin, nebo do kanceláře OÚ p. Ondrové ve středu 23.listopadu v úředních hodinách. Výstava se bude konat v knihovně Nížkovice v neděli 27.listopadu 2022 po rozsvícení vánočního stromu na návsi. Zapůjčené dekorace si občané mohou vyzvednout v knihovně v pondělí 28.listopadu od 17:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za spolupráci. -------- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej máku. Prodej probíhá v areálu zemědělské výroby domu č. 26 v Rašovicích ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin. Cena za kilogram máku je 85 Kč. Telefon 725 353 908.

Hlášení ze dne 18. 11. 2022

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 26. listopadu 2022 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. --------- Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím vánočních tradic a zvyků. Zároveň ZŠ a MŠ Nížkovice pořádá aktivitu „zapoj se do zdobení obecního vánočního stromu“. Vyrobte doma s dětmi nebo vnoučaty vánoční ozdobu, kterou pověsíte na vánoční strom. Sejdeme se v neděli 27. listopadu 2022 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás! --------- Knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Vedoucí knihovny prosí občany, kteří mají doma tyto dekorace, aby je knihovně zapůjčili. Dekorace mohou přinést do knihovny v úterý 22.listopadu od 17.00 do 18:00 hodin, nebo do kanceláře OÚ p. Ondrové ve středu 23.listopadu v úředních hodinách. Výstava se bude konat v knihovně Nížkovice v neděli 27.listopadu 2022 po rozsvícení vánočního stromu na návsi. Zapůjčené dekorace si občané mohou vyzvednout v knihovně v pondělí 28.listopadu od 17:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za spolupráci. ----------------- Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku výrobky za akční ceny a akci VĚRNOST SE VYPLÁCÍ, kde lze získat za nákup prémii až 500 Kč. Akce končí 22.11. Dále nabízí velký výběr topidel, vařičů, kávovarů a vánočního osvětlení. Nenechávejte nákupy na poslední chvíli.

Hlášení ze dne 16. 11. 2022

Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej máku. Prodej probíhá v areálu zemědělské výroby domu č. 26 v Rašovicích ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin. Cena za kilogram máku je 85 Kč. Telefon 725 353 908. --------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v tomto týdnu bude hospůdka otevřená ve středu 16.11., v pátek 18.11. a v neděli 20.11. Děkujeme za pochopení. ------------- Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku výrobky za akční ceny a akci VĚRNOST SE VYPLÁCÍ, kde lze získat za nákup prémii až 500 Kč. Akce končí 22.11. Dále nabízí velký výběr topidel, vařičů, kávovarů a vánočního osvětlení. Nenechávejte nákupy na poslední chvíli.

Hlášení ze dne 14. 11. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 14.11.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ----------- V úterý dne 15.11.2022 bude z důvodu opravy komunikace uzavřen mostek přes nížkovický potok mezi Tihelnou a Chaloupkama. Komunikace v Chaloupkách bude po dobu opravy průjezdná obousměrně. Žádáme občany o zvýšenou pozornost a děkujeme za pochopení. Vedoucí knihovny Nížkovice bude v úterý 15.listopadu 2022 vybírat v knihovně čtenářský poplatek za rok 2022. Žádá čtenáře, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Jedná se o čtenáře, kteří v tomto roce učinili v knihovně nějakou výpůjčku. Dále knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Vedoucí knihovny prosí občany, kteří mají doma tyto dekorace, aby je knihovně zapůjčili. Dekorace mohou přinést do knihovny v úterý 22.listopadu od 17.00 do 18:00 hodin, nebo do kanceláře OÚ p. Ondrové ve středu 23.listopadu v úředních hodinách. Výstava se bude konat v knihovně Nížkovice v neděli 27.listopadu 2022 po rozsvícení vánočního stromu na návsi. Zapůjčené dekorace si občané mohou vyzvednout v knihovně v pondělí 28.listopadu od 17:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za spolupráci. ------------ Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz. --------------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v tomto týdnu bude hospůdka otevřená v úterý 15.11., ve středu 16.11., v pátek 18.11. a v neděli 20.11. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 11. 11. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 14.11.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 11.11.2022 z důvodu pořádání svatomartinského menu bude hospůdka zavřená. Výdej menu pro odnos domů bude od 17:30 do 17:50 hodin. Pro účastníky sraz v 18:00 hodin. -------------- V pondělí dne 14.11.2022 bude z důvodu opravy komunikace uzavřena část ulice k zemědělskému družstvu v úseku od Partykového po křižovatku u zemědělského družstva. V úterý dne 15.11.2022 bude z důvodu opravy komunikace uzavřen mostek přes nížkovický potok mezi Tihelnou a Chaloupkama. Komunikace v Chaloupkách bude po dobu opravy průjezdná obousměrně. Žádáme občany o zvýšenou pozornost a děkujeme za pochopení. ----------------------- Vedoucí knihovny Nížkovice bude v úterý 15.listopadu 2022 vybírat v knihovně čtenářský poplatek za rok 2022. Žádá čtenáře, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Jedná se o čtenáře, kteří v tomto roce učinili v knihovně nějakou výpůjčku. Dále knihovna Nížkovice chystá výstavku adventních věnců a jiných vánočních dekorací, které vlastnoručně vyrobili šikovné ruce našich spoluobčanek. Vedoucí knihovny prosí občany, kteří mají doma tyto dekorace, aby je knihovně zapůjčili. Dekorace mohou přinést do knihovny v úterý 22.listopadu od 17.00 do 18:00 hodin, nebo do kanceláře OÚ p. Ondrové ve středu 23.listopadu v úředních hodinách. Výstava se bude konat v knihovně Nížkovice v neděli 27.listopadu 2022 po rozsvícení vánočního stromu na návsi. Zapůjčené dekorace si občané mohou vyzvednout v knihovně v pondělí 28.listopadu od 17:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za spolupráci.

Hlášení ze dne 9. 11. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 14.11.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Seznámení RO 9/2022, 10/2022, 11/2022, 5) Schválení likvidační komise, 6) Jmenování členů inventarizační komise, 7) Schválení plánu inventur za rok 2022, 8) Schválení pronájmu obecního bytu 264/6, 9) Schválení zástupce obce na shromáždění SVJ Nížkovice 264/265, 10) Schválení příspěvku na IDS Kordis na rok 2023, 11) Schválení nájemce části obecního pozemku parc. č. 1376/1 včetně smlouvy o nájmu, 12) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni -------------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 11.11.2022 z důvodu pořádání svatomartinského menu bude hospůdka zavřená. Výdej menu pro odnos domů bude od 17:30 do 17:50 hodin. Pro účastníky sraz v 18:00 hodin. ----------------- V pondělí dne 14.11.2022 bude z důvodu opravy komunikace uzavřena část ulice k zemědělskému družstvu v úseku od Partykového po křižovatku u zemědělského družstva. V úterý dne 15.11.2022 bude z důvodu opravy komunikace uzavřen mostek přes nížkovický potok mezi Tihelnou a Chaloupkama. Komunikace v Chaloupkách bude po dobu opravy průjezdná obousměrně. Žádáme občany o zvýšenou pozornost a děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 7. 11. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 14.11.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Seznámení RO 9/2022, 10/2022, 11/2022, 5) Schválení likvidační komise, 6) Jmenování členů inventarizační komise, 7) Schválení plánu inventur za rok 2022, 8) Schválení pronájmu obecního bytu 264/6, 9) Schválení zástupce obce na shromáždění SVJ Nížkovice 264/265, 10) Schválení příspěvku na IDS Kordis na rok 2023, 11) Schválení nájemce části obecního pozemku parc. č. 1376/1 včetně smlouvy o nájmu, 12) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni --------------------- Kominictví Miroslav Sedláček bude provádět od pondělí 7.11. do pátku 11.11. kontrolu a čistění tuhých i plynových spalinových cest, kotlů, krbů, kamen apod. Návštěvu kominíka je třeba si předem domluvit na tel.: 731 024 559 nebo na webových stránkách www.vymetu.cz. ---------------- Zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akci 40% sleva na brýlová skla pro řidiče, která se koná od 1.11 do 31.12. A na 40% sleva na multifokální brýle do konce listopadu. Dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Pravidla soutěže jsou k dispozici v naší optice a také na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 4. 11. 2022

Kominictví Miroslav Sedláček bude provádět od pondělí 7.11. do pátku 11.11. kontrolu a čistění tuhých i plynových spalinových cest, kotlů, krbů, kamen apod. Návštěvu kominíka je třeba si předem domluvit na tel.: 731 024 559 nebo na webových stránkách www.vymetu.cz. ------- Společnost AGRO D.U., s.r.o. uskuteční na farmě v Dambořicích poslední prodej jablek na uskladnění, odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg a jablečný mošt 5l za cenu 140,-Kč. Při koupi minimálně 25 kg jablek bude možné zakoupit mošt za zvýhodněnou cenu 70 Kč. Prodej proběhne v sobotu 5. listopadu a 12. listopadu vždy od 9-12.00 hod. ----- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 2. 11. 2022

Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 4.a 5.listopadu 2022 11.místní a prodejní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. Výstava je otevřena v pátek 4.11.2022 od 8 do 18 hodin, v sobotu 5.11.2022 od 8 do 12 hodin. K občerstvení budou připraveny zvěřinové guláše a další zvěřinové speciality. K tomu točené pivo a limonády. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. ------------ Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou na SVĚTÝLKA PRO BROUČKY. Pojďte s námi s lampiony projít rozsvícené Nížkovice, uložit broučky k zimnímu spánku a zazpívat jim písničky. Sraz je ve čtvrtek 3.11.2022 v 17:00 hod. u Mateřské školky. Kdo má možnost, může rozsvítit dýni před svým domem. Občerstvení a drobné odměny zajištěny. ------------- Kominictví Miroslav Sedláček bude provádět od pondělí 7.11. do pátku 11.11. kontrolu a čistění tuhých i plynových spalinových cest, kotlů, krbů, kamen apod. Návštěvu kominíka je třeba si předem domluvit na tel.: 731 024 559 nebo na webových stránkách www.vymetu.cz. --------------- Společnost AGRO D.U., s.r.o. uskuteční na farmě v Dambořicích poslední prodej jablek na uskladnění, odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg a jablečný mošt 5l za cenu 140,-Kč. Při koupi minimálně 25 kg jablek bude možné zakoupit mošt za zvýhodněnou cenu 70 Kč. Prodej proběhne v sobotu 5. listopadu a 12. listopadu vždy od 9-12.00 hod. -------------- Zveme Vás do rodinné optiky Doktor OPTIK Moravia Slavkov u Brna v Bille. Na akci 40% sleva na brýlová skla pro řidiče, která se koná od 1.11 do 31.12. A na 40% sleva na multifokální brýle do konce listopadu. Dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je u nás samozřejmostí. Pravidla soutěže jsou k dispozici v naší optice a také na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Doktor Optik ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 31. 10. 2022

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2023 – cena za kalendář je 100,- Kč. ---------- Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 4.a 5.listopadu 2022 11.místní a prodejní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. ------------------ Výstava je otevřena v pátek 4.11.2022 od 8 do 18 hodin, v sobotu 5.11.2022 od 8 do 12 hodin. K občerstvení budou připraveny zvěřinové guláše a další zvěřinové speciality. K tomu točené pivo a limonády. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. --------------- Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou na SVĚTÝLKA PRO BROUČKY. Pojďte s námi s lampiony projít rozsvícené Nížkovice, uložit broučky k zimnímu spánku a zazpívat jim písničky. Sraz je ve čtvrtek 3.11.2022 v 17:00 hod. u Mateřské školky. Kdo má možnost, může rozsvítit dýni před svým domem. Občerstvení a drobné odměny zajištěny. ------------- Hospůdka „Za Školou“ připravuje v pátek 11.11.2022 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2022. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. --------------- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 27. 10. 2022

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 29.10.2022 od 14:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Bošovice. Přijďte povzbudit naše hráče! --------------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 28.10.2022 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení. ----------------- Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou na SVĚTÝLKA PRO BROUČKY. Pojďte s námi s lampiony projít rozsvícené Nížkovice, uložit broučky k zimnímu spánku a zazpívat jim písničky. Sraz je ve čtvrtek 3.11.2022 v 17:00 hod. u Mateřské školky. Kdo má možnost, může rozsvítit dýni před svým domem. Občerstvení a drobné odměny zajištěny. ------------------ Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2023 – cena za kalendář je 100,- Kč. ------------ Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna na akci ,,Obruby zdarma´´ ve dnech 26.-29.10 a dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je zde samozřejmostí. Pravidla soutěže v naší optice a na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna. ---------------- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 26. 10. 2022

Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 28.10.2022 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení. ------ Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2023 – cena za kalendář je 100,- Kč. --------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna na akci ,,Obruby zdarma´´ ve dnech 26.-29.10 a dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je zde samozřejmostí. Pravidla soutěže v naší optice a na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna. ------------ Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 24. 10. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 24.10.2022 ustavující zasedání nově zvoleného ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18 hodin. Na tomto zasedání bude probíhat volba starosty a místostarosty obce a složení členů výborů. Jednotlivé body navrženého programu jsou vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. -------- Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 28.10.2022 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení. -------- Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2023 – cena za kalendář je 100,- Kč. ------------------ Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna na akci ,,Obruby zdarma´´ ve dnech 26.-29.10 a dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je zde samozřejmostí. Pravidla soutěže v naší optice a na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna. ----------------- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 21. 10. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 24.10.2022 ustavující zasedání nově zvoleného ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18 hodin. Na tomto zasedání bude probíhat volba starosty a místostarosty obce a složení členů výborů. Jednotlivé body navrženého programu jsou vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. ------------ Hospůdka „Za Školou“ připravuje v pátek 11.11.2022 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2022. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. -------------- Zemědělská společnost AGRO D.U. bude v sobotu 22.10. v areálu v Dambořicích od 9-12 hod. prodávat jablka Idared vhodná na uskladnění. Cena 22,-Kč/kg. Bližší informace na tel: 605521622. ------------------------ Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu. ---------------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna na akci ,,Obruby zdarma´´ ve dnech 26.-29.10 a dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je zde samozřejmostí. Pravidla soutěže v naší optice a na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 19. 10. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 24.10.2022 ustavující zasedání nově zvoleného ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18 hodin. Na tomto zasedání bude probíhat volba starosty a místostarosty obce a složení členů výborů. Jednotlivé body navrženého programu jsou vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. ------------- Vážení občané, zveme Vás do rodinné optiky Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna na akci ,,Obruby zdarma´´ ve dnech 26.-29.10 a dále na Vánoční soutěž o plazmovou televizi Sencor, která probíhá do 15.12. Měření zraku zdarma je zde samozřejmostí. Pravidla soutěže v naší optice a na webových stránkách www.doctoroptic.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v Dr.Optic v Bille ve Slavkově u Brna. --------------- Hospůdka „Za Školou“ připravuje v pátek 11.11.2022 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2022. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou.

Hlášení ze dne 17. 10. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 24.10.2022 ustavující zasedání nově zvoleného ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18 hodin. Na tomto zasedání bude probíhat volba starosty a místostarosty obce a složení členů výborů. Jednotlivé body navrženého programu jsou vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. --------- Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude otevřena v úterý 18.10.2022 v obvyklou dobu, tj. 17-18 hodin. ------------------- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 14. 10. 2022

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 16.10.2022 od 15:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Nesovice. Přijďte povzbudit naše hráče! -------- Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude otevřena v úterý 18.10.2022 v obvyklou dobu, tj. 17-18 hodin. ------------ Zemědělská společnost AGRO D.U. bude v sobotu 15. a 22.10. v areálu v Dambořicích od 9-12 hod. prodávat jablka Idared vhodná na uskladnění. Cena 22,-Kč/kg. Bližší informace na tel: 605521622.

Hlášení ze dne 12. 10. 2022

Vážení občané, v pátek 14.10.2022 od 8 do 15 hodiny bude neprůjezdná komunikace na Tihelně. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. --------- Šlechtitelsko- osivářská společnost SAATEN UNION přijme zaměstnance na pozici referent/ka ekonomického oddělení. Místo výkonu práce je Šaratice u Brna. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 10. 10. 2022

ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne v úterý 11.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-) ---------------- Zemědělská společnost AGRO D.U. bude v sobotu 15. a 22.10. v areálu v Dambořicích od 9-12 hod. prodávat jablka Idared vhodná na uskladnění. Cena 22,-Kč/kg. Bližší informace na tel: 605521622. --------------- Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od 10. do 12.října v sále Kulturního domu v Heršpicích. 10.10. je příjem zboží 8-12 h a 14-18 h, 11.10. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 12. 10. výdej neprodaného zboží mezi 16-18 h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 9. 10. 18 h. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty nebo na e- mailu burza@ententyky.eu. --------------- Byla nalezena větší termo taška. Majitel si ji může vyzvednout v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 7. 10. 2022

ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne v úterý 11.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-) ------- Zemědělská společnost AGRO D.U. bude v sobotu 8.,15. a 22.10. v areálu v Dambořicích od 9-12 hod. prodávat jablka Idared vhodná na uskladnění. Cena 22,-Kč/kg. Bližší informace na tel: 605521622. ------------- Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od 10. do 12.října v sále Kulturního domu v Heršpicích. 10.10. je příjem zboží 8-12 h a 14-18 h, 11.10. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 12. 10. výdej neprodaného zboží mezi 16-18 h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 9. 10. 18 h. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty nebo na e- mailu burza@ententyky.eu.

Hlášení ze dne 5. 10. 2022

ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne v úterý 11.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-) ---------- Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od 10. do 12.října v sále Kulturního domu v Heršpicích. 10.10. je příjem zboží 8-12 h a 14-18 h, 11.10. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 12. 10. výdej neprodaného zboží mezi 16-18 h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 9. 10. 18 h. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty nebo na e- mailu burza@ententyky.eu.

Hlášení ze dne 3. 10. 2022

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------- Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude z důvodu nemoci do odvolání zavřená. Děkujeme za pochopení. ----------- V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice v úterý 4.10.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude v úterý 4.10.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. ----------------- Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od 10. do 12.října v sále Kulturního domu v Heršpicích. 10.10. je příjem zboží 8-12 h a 14-18 h, 11.10. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 12. 10. výdej neprodaného zboží mezi 16-18 h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 9. 10. 18 h. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty nebo na e- mailu burza@ententyky.eu.

Hlášení ze dne 3. 10. 2022

Vážení občané, dnes přibližně od 12 do 15 hodiny bude neprůjezdná horní komunikace do Chaloupek. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 30. 9. 2022

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2.10.2022 od 15:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Heršpice. Přijďte povzbudit naše hráče! E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice v úterý 4.10.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude v úterý 4.10.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2.10.2022 od 15:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Heršpice. Přijďte povzbudit naše hráče! E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice v úterý 4.10.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude v úterý 4.10.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2.10.2022 od 15:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Heršpice. Přijďte povzbudit naše hráče! E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice v úterý 4.10.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude v úterý 4.10.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 27. 9. 2022

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. -------- V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice v úterý 4.10.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ----------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude v úterý 4.10.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. ----------- Na návsi byly nalezeny klíče. Majitel si je může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Hlášení ze dne 26. 9. 2022

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 28.9. od 13:00 do 13:20 h, prodávat brambory na uskladnění, jablka na uskladnění, hrozny, český česnek, cibuli, rajčata, okurky, papriku, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. V nabídce jsou také olejové svíčky a med. ------- E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 24. 9. 2022

Výsledky hlasování voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 v obci Nížkovice. Celkem bylo do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu z dodatku stálého seznamu voličů zapsáno 602 voličů. Voleb se zúčastnilo celkem 292 občanů, což je 48,50% oprávněných voličů. Nejvyšší počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v obci Nížkovice: Strana „Moravané“ p. Pospíšil Radomír Ing. 112 pí. Křivánková Jitka 150 p. Petr Jeřábek Ing. 136 p. Vlastimil Kroupa 86 p. Pavel Urbánek 73 pí. Olga Jeřábková 69 pí. Stanislava Uhýrková 58 Strana „Sdružení nestraníků“ p. Horák Dušan 249 pí. Mudrlová Dagmar DiS. 216 pí. Koukalová Dagmar 153 pí. Rolincová Dagmar 168 p. Jeřábek Jiří 176 p. Hladký Arnošt 123 p. Cagášek Michal 129 Výsledky voleb jsou zveřejněny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce.

Hlášení ze dne 23. 9. 2022

Vážení občané, v uplynulých dnech Vám byly doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Tyto volby jsou specifické formou hlasování, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které jste obdrželi spolu s hlasovacím lístkem. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, cizinci platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, průkazem o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. --------------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 24.9.2022 od 15:30 do 16:00 hodin na návsi před OÚ. ---------------- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že očkuje proti chřipce. Není nutno se objednávat, očkuje každý den po 11.00 hod, pouze v úterý odpoledne. Očkuje proti Covid-19 vakcínou Comirnaty / OmicronBA1/, nutno se objednat před Medevio nebo telefonicky.

Hlášení ze dne 21. 9. 2022

Vážení občané, v uplynulých dnech Vám byly doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Tyto volby jsou specifické formou hlasování, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které jste obdrželi spolu s hlasovacím lístkem. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, cizinci platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, průkazem o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. --------------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 24.9.2022 od 15:30 do 16:00 hodin na návsi před OÚ. ---------------- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že očkuje proti chřipce. Není nutno se objednávat, očkuje každý den po 11.00 hod, pouze v úterý odpoledne. Očkuje proti Covid-19 vakcínou Comirnaty / OmicronBA1/, nutno se objednat před Medevio nebo telefonicky.

Hlášení ze dne 19. 9. 2022

Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Tyto volby jsou specifické formou hlasování, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které jste obdrželi spolu s hlasovacím lístkem. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, cizinci platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, průkazem o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. -------------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 24.9.2022 od 15:30 do 16:00 hodin na návsi před OÚ.

Hlášení ze dne 16. 9. 2022

Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Tyto volby jsou specifické formou hlasování, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které jste obdrželi spolu s hlasovacím lístkem. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, cizinci platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, průkazem o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. ------------------ RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 24.9.2022 od 15:30 do 16:00 hodin na návsi před OÚ. ------------------- Oznamujeme občanům, že od pondělí 19.9.2022 bude provozní doba Obecního úřadu Nížkovice následující: v úřední dny tj. v pondělí a ve středu od 8-17 hodin. V úterý od 8-15:00 hodin. V pátek od 8-14 hodin, vždy s polední přestávkou od 12-13 hodin. Ve čtvrtek je pro veřejnost zavřeno.

Hlášení ze dne 13. 9. 2022

Občané Nížkovic mají možnost zapůjčit si dvě vstupenky na sezení na domácí utkání HC Kometa Brno. Cena obou vstupenek je 640,-Kč. Zájemci o tyto dvě vstupenky si je mohou zarezervovat osobně na OÚ u p. Jitky Cagáškové nebo e -mailem na adrese ucetni@nizkovice.cz. Na jedno utkání jsou na OÚ k dispozici pouze dvě vstupenky. Termíny utkání jsou vyvěšeny na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce. ------------------- Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Tyto volby jsou specifické formou hlasování, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které jste obdrželi spolu s hlasovacím lístkem.Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, cizinci platným průkazem o povolení k trvalému pobytu, průkazem o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Hlášení ze dne 12. 9. 2022

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na hodové dozvuky, které se konají dnes od 17:00 hodin před sokolovnou. Přijďte posedět u muziky! Občerstvení je zajištěno. ------- E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 14.9.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v celé obci. Oznámení o přerušení el. energie naleznete na úřední desce a elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.------ V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice ve středu 14.9.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. --------------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude ve středu 14.9.2022 pošta uzavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. ---------------- Občané Nížkovic mají možnost zapůjčit si dvě vstupenky na sezení na domácí utkání HC Kometa Brno. Cena obou vstupenek je 640,-Kč. Zájemci o tyto dvě vstupenky si je mohou zarezervovat osobně na OÚ u p. Jitky Cagáškové nebo e -mailem na adrese ucetni@nizkovice.cz. Na jedno utkání jsou na OÚ k dispozici pouze dvě vstupenky. Termíny utkání jsou vyvěšeny na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 9. 9. 2022

Žádáme majitele vozidel stojících v Chaloupkách a před obecním úřadem, aby v sobotu dopoledne v této lokalitě neparkovali z důvodu dovozu hodové máje. Děkujeme ------- Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V sobotu 10. září 2022 od 13:00 hodin stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hrají Hroši z Brna. V neděli 11. září 2022 od 13:00 hodin projde průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin se uskuteční podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ------------- E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 14.9.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v celé obci. Oznámení o přerušení el. energie naleznete na úřední desce a elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení. ----------------- V souvislosti s přerušením dodávky el. energie bude obecní úřad Nížkovice ve středu 14.9.2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje, že z důvodu odstávky el. energie bude ve středu 14.9.2022 pošta uavřená. Od 6:00 do 7:30 bude probíhat pouze prodej novin. Děkujeme za pochopení. --------- SK Nížkovice SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 10.9.2022 v 16:00 hod. sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Dražovice. Přijďte povzbudit naše hráče! --------------- Občané Nížkovic mají možnost zapůjčit si dvě vstupenky na sezení na domácí utkání HC Kometa Brno. Cena obou vstupenek je 640,-Kč. Zájemci o tyto dvě vstupenky si je mohou zarezervovat osobně na OÚ u p. Jitky Cagáškové nebo e -mailem na adrese ucetni@nizkovice.cz. Na jedno utkání jsou na OÚ k dispozici pouze dvě vstupenky. Termíny utkání jsou vyvěšeny na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 7. 9. 2022

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V sobotu 10. září 2022 od 13:00 hodin stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hrají Hroši z Brna. V neděli 11. září 2022 od 13:00 hodin projde průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin se uskuteční podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ------- E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 14.9.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v celé obci. Oznámení o přerušení el. energie naleznete na úřední desce a elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 5. 9. 2022

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V sobotu 10. září 2022 od 13:00 hodin stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hrají Hroši z Brna. V neděli 11. září 2022 od 13:00 hodin projde průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin se uskuteční podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka.

Hlášení ze dne 2. 9. 2022

Obec Nížkovice ve spolupráci hospůdkou Za Školou a místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti výpravu „suchou nohou vodním světem“. Start v sobotu 3.9.2022 od 14:00 do 17:00 hodin z hospůdky Za Školou. Veškeré informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. -------- Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4.9.2022 v 10:00 hodin. ------------- Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V sobotu 10. září 2022 od 13:00 hodin proběhne stavění máje, od 20:00 hodin taneční zábava – hrají Hroši z Brna. V neděli 11. září 2022 od 13:00 hodin projde průvod stárků vesnicí a od 16:00 hodin se uskuteční podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ----------------- Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna pořádá nábor do kroužku mladých hasičů. Nábor se koná v pondělí 5.9.2022 od 16:00 hodin na hasičském hřišti v Kobeřicích u Brna. Více informací na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na stránkách obce.

Hlášení ze dne 31. 8. 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 10,00h na návsi pod lípou. ------- Žádáme rodiče dětí navštěvující MŠ a ZŠ Nížkovice, aby si nahlásili svačiny a obědy na 1. zářijový týden MŠ od 1.9. 2022 a ZŠ od 2.9.2022 ve školní jídelně na tel. č. 544222629 nebo na e-mail jidelnanizkovice@seznam.cz. -------- Oznamujeme strávníkům, že od čtvrtka 1.9.2022 se vydávají obědy opět za mateřskou školkou. ---------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Poslední sedmá etapa závodu je v pátek 2.9.2022 od 16:30 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ---------------- Obec Nížkovice ve spolupráci hospůdkou Za Školou a místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti výpravu „suchou nohou vodním světem“. Start v sobotu 3.9.2022 od 14:00 do 17:00 hodin z hospůdky Za Školou. Veškeré informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. ------------- Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4.9.2022 v 10:00 hodin. --------- Základní škola nabízí k odběru zdarma použitý, vyřazený nábytek. Po domluvě je k nahlédnutí na školním dvoře. Možnost vyzvednutí je pouze do pátku 2.9.2022. ------------ Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna pořádá nábor do kroužku mladých hasičů. Nábor se koná v pondělí 5.9.2022 od 16:00 hodin na hasičském hřišti v Kobeřicích u Brna. Více informací na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na stránkách obce.

Hlášení ze dne 29. 8. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 29.8.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. -------- Našly se dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout v kanceláři OÚ. -------------- Žádáme rodiče dětí navštěvující MŠ a ZŠ Nížkovice, aby si nahlásili svačiny a obědy na 1. zářijový týden MŠ od 1.9. 2022 a ZŠ od 2.9.2022 ve školní jídelně na tel. č. 544222629 nebo na e-mail jidelnanizkovice@seznam.cz. ------------- Slavnostní zahájení školního roku 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 10,00h na návsi pod lípou. -------------- Oznamujeme strávníkům, že od čtvrtka 1.9.2022 se vydávají obědy opět za mateřskou školkou. ------------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Poslední sedmá etapa závodu je v pátek 2.9.2022 od 16:30 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. -------------- Obec Nížkovice ve spolupráci hospůdkou Za Školou a místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti výpravu „suchou nohou vodním světem“. Start v sobotu 3.9.2022 od 14:00 do 17:00 hodin z hospůdky Za Školou. Veškeré informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. ------------ Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4.9.2022 v 10:00 hodin. ------------------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 02.9.2022 do neděle 04.9. 2022 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, koberce, apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ------------------- Firma Hopak s.r.o. Věteřov hledá do svého kolektivu řidiče Tatry 815. Možnost i snížené pracovní schopnosti, invalidní důchod. Platové podmínky dohodou. Kontakt na telef. čísle 602 393 119 pan Vyskočil.

Hlášení ze dne 26. 8. 2022

Starosta obce svolává na pondělí 29.8.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na Dožínky, které se budou konat v neděli 28.srpna 2022 od 16:00 hodin. Průvod bude vycházet z Hraniček, projde částí obce a zakončen bude u sokolovny, kde poté proběhne krátké posezení u muziky. Hraje Veselá muzika z Ratíškovic. Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Poslední sedmá etapa závodu je v pátek 2.9.2022 od 16:30 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. Obec Nížkovice ve spolupráci hospůdkou Za Školou a místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti výpravu „suchou nohou vodním světem“. Start v sobotu 3.9.2022 od 14:00 do 17:00 hodin z hospůdky Za Školou. Veškeré informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4.9.2022 v 10:00 hodin. Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 02.9.2022 do neděle 04.9. 2022 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, koberce, apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 27.8.2022 od 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Křenovice „B“. Přijďte povzbudit naše hráče! Firma Hopak s.r.o. Věteřov hledá do svého kolektivu řidiče Tatry 815. Možnost i snížené pracovní schopnosti, invalidní důchod. Platové podmínky dohodou. Kontakt na telef. čísle 602 393 119 pan Vyskočil.

Hlášení ze dne 24. 8. 2022

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 25.8.2022 bude uzavřena horní komunikace v Chaloupkách. Děkujeme za pochopení. Starosta obce svolává na pondělí 29.8.2022 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na Dožínky, které se budou konat v neděli 28.srpna 2022 od 16:00 hodin. Průvod bude vycházet z Hraniček, projde částí obce a zakončen bude u sokolovny, kde poté proběhne krátké posezení u muziky. Hraje Veselá muzika z Ratíškovic. Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Poslední sedmá etapa závodu je v pátek 2.9.2022 od 16:30 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. Obec Nížkovice ve spolupráci hospůdkou Za Školou a místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti výpravu „suchou nohou vodním světem“. Start v sobotu 3.9.2022 od 14:00 do 17:00 hodin z hospůdky Za Školou. Veškeré informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4.9.2022 v 10:00 hodin. Vážení vlastníci pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav. V současné době jste obdrželi dopis ze státního pozemkového úřadu, tento si pečlivě pročtěte a nezapomeňte reagovat. Tímto jsou zahájeny práce na pozemkových úpravách v obci Nížkovice a je na vás jestli možností využijete. Více informací poskytne paní Ingrová, kontakt na ni je v dopise, případně starosta obce. A nebo využijte možnost konzultace v místní sokolovně ve dnech 5.9. v čase 12.00 – 17.00 a 6.9. v čase 9.00 – 12.00

Hlášení ze dne 22. 8. 2022

Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 22.8.-26.8.22 čerpá dovolenou. Zastupují MUDr. Hlaváčková, MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na Dožínky, které se budou konat v neděli 28.srpna 2022 od 16:00 hodin. Průvod bude vycházet z Hraniček, projde částí obce a zakončen bude u sokolovny, kde poté proběhne krátké posezení u muziky. Hraje Veselá muzika z Ratíškovic. Vážení vlastníci pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav. V současné době jste obdrželi dopis ze státního pozemkového úřadu, tento si pečlivě pročtěte a nezapomeňte reagovat. Tímto jsou zahájeny práce na pozemkových úpravách v obci Nížkovice a je na vás jestli možností využijete. Více informací poskytne paní Ingrová, kontakt na ni je v dopise, případně starosta obce. A nebo využijte možnost konzultace v místní sokolovně ve dnech 5.9. v čase 12.00 – 17.00 a 6.9. v čase 9.00 – 12.00

Hlášení ze dne 19. 8. 2022

Pohostinství na Sokolovně v Hodějicích Vás zve na předhodovou zábavu se skupinou Rain , která se koná v pátek 19.8 v areálu za sokolovnou, začátek v cca 19:30 hodin, vstupné 100kč ------ Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 22.8.-26.8.22 čerpá dovolenou. Zastupují MUDr. Hlaváčková, MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. ---------- Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na Dožínky, které se budou konat v neděli 28.srpna 2022 od 16:00 hodin. Průvod bude vycházet z Hraniček, projde částí obce a zakončen bude u sokolovny, kde poté proběhne krátké posezení u muziky. Hraje Veselá muzika z Ratíškovic. ---------- Vážení vlastníci pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav. V současné době jste obdrželi dopis ze státního pozemkového úřadu, tento si pečlivě pročtěte a nezapomeňte reagovat. Tímto jsou zahájeny práce na pozemkových úpravách v obci Nížkovice a je na vás jestli možností využijete. Více informací poskytne paní Ingrová, kontakt na ni je v dopise, případně starosta obce. A nebo využijte možnost konzultace v místní sokolovně ve dnech 5.9. v čase 12.00 – 17.00 a 6.9. v čase 9.00 – 12.00.

Hlášení ze dne 15. 8. 2022

Oznamujeme občanům, že dne 17. a 18.8.2022 tj. ve středu a ve čtvrtek bude uzavřena horní komunikace v Chaloupkách. Děkujeme za pochopení. ------ Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 22.8.-26.8.22 čerpá dovolenou. Zastupují MUDr. Hlaváčková, MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách.

Hlášení ze dne 5. 8. 2022

Upozorňujeme na nebezpeční vzniku a šíření požárů. Žádáme občany, aby se vyvarovali činnostem, které by mohly vést ke vzniku požárů. Děkujeme. -------------- Vážení občané, přijměte srdečné pozvání na Dožínky, které se budou konat v neděli 28.srpna 2022 od 16:00 hodin. Průvod bude vycházet z Hraniček, projde částí obce a zakončen bude u sokolovny, kde poté proběhne krátké posezení u muziky. Hraje Veselá muzika z Ratíškovic. -------------- Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice vás zvou na letní noc, která se bude konat v pátek 5.8.2022 od 20:00 hodin před sokolovnou. Hraje kapela VÝLET. Vstupné je dobrovolné. K občerstvení živáňská pečeně. --------------- SK Nížkovice SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 7.8.2022 v 17:00 hod. sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Moravské Málkovice. Přijďte povzbudit naše hráče!

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 12 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.