Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.01

Vážení občané, i Tříkrálovou sbírku letos ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Z tohoto důvodu bude sbírka probíhat převážně online. Všichni, kdo chtějí přispět, máte možnost vhodit...

Přečíst celé hlášení >
Důležité oznámení PROVOZNÍ DOBA OÚ NÍŽKOVICE PRO VEŘEJNOST : Pondělí 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. PŘI KONTAKTU S OÚ UPŘEDNOSTNĚTE PROSÍM ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ ČI TELEFONNÍ KONTAKT.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 90 [ > ]

Hlášení ze dne 11.12.2020

V pondělí a v úterý bude proveden překop silnice u OÚ. Průjezd bude zachován jedním jízdním pruhem. Může docházet ke krátkému zdržení. Autobusová doprava bude probíhat bez omezení. Děkujeme za pochopení. Starosta obce svolává na pondělí 14.12.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO 4) Seznámení s RO 12/2020 5) Schválení RO 13/2020 6) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2021 7) Schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Nížkovice na roky 2022 – 2023 8) Schválení rozpočtu obce Nížkovice na rok 2021 9) Schválení rozpočtového výhledu obce Nížkovice na roky 2022 – 2023 10) Schválení neinvestičních transferů organizacím na rok 2021 11) Schválení odměny členům komisí, jenž, nejsou členy zastupitelstva 12) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2021 13) Jmenování členů inventarizační komise 14) Schválení plánu inventur za rok 2020 15) Určení likvidační komise majetku obce Nížkovice 16) Schválení pověření starosty obce provedením rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2020 17) Schválení kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 18) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330061689/001 mezi obcí Nížkovice a E.ON Distribuce , a.s. 19) Schválení pronájmu pozemků v k.ú. Nížkovice, parc.č.240/1, 240/2 ostatní plocha o výměře 70m2 p. Vlastimilu Kroupovi, 240/8, 240/12, 240/13 a 240/34 ostatní plocha o výměře 159m2 p. Ladislavu Chytilovi, 240/9 ostatní plocha o výměře 47m2 pí. Lucie Chytilové, 240/13, 240/14, 15 a 240/39 ostatní plocha o výměře 169m2 pí. Haně Korchaníkové, 240/14,34 ostatní plocha o výměře 60m2 p. Davidovi Karlíčkovi, 240/14 ostatní plocha o výměře 21m2 p. Martinovi Červenkovi, 240/19 a 240/20 ostatní plocha o výměře 79m2 p. Jaroslavu Hladilovi, 240/25 a 240/27 ostatní plocha o výměře 169m2 p. Jaromíru Fridrichovi, 240/28 240/29 ostatní plocha o výměře 138m2 p. Martinu Červenkovi, 240/28 a 240/29 ostatní plocha o výměře 149m2 pí. Evě Brabencové, 240/28 ostatní plocha o výměře 186m2 pí. Tereze Chytilové, 240/29 ostatní plocha o výměře 233m2 pí. Lence Novotné, 240/29 ostatní plocha o výměře 108 pí. Klimčíkové 20) Schválení pronájmu obecních pozemků v k.ú Nížkovice parc.č. 35 druh zahrada o výměře 43 m2 a části pozemku parc.č. 36 druh ostatní plocha o výměře 136 m2 v k.ú. Nížkovice, panu Růžičkovi. Pronájem se navrhuje na 10 let. 21) Schválení odkoupení pozemků v k.ú. Nížkovice parc.č. 848/2 o výměře 17 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 880/25 o výměře 21 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1024/6 o výměře 17 m2, druh ostatní plocha pozemek parc.č. 1025/22 o výměře 18 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1069/8 o výměře 93 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1069/12 o výměře 47 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1090/91 o výměře 14 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1098/45 o výměře 132 m2, druh trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1100/36 o výměře 45 m2 , druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1122 o výměře 920 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1189 o výměře 560 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1338/54 o výměře 14 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1339/35 o výměře 191 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1345/38 o výměře 39 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/42 o výměře 18 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/140 o výměře 4 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/242 o výměře 56 m2, druh vodní plocha, pozemek parc.č. 1346/343 o výměře 42 m2, druh vodní plocha, pozemek parc.č. 1359/3 o výměře 127 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1361/8 o výměře 119 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1381/ 18 o výměře 16 m2, druh ostatní plocha. 22) Schválení nájemce hospody v budově sokolovny Nížkovice 204 v k.ú. Nížkovice 23) Diskuse Občané jsou srdečně zváni

Hlášení ze dne 09.12.2020

Starosta obce svolává na pondělí 14.12.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO 4) Seznámení s RO 12/2020 5) Schválení RO 13/2020 6) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2021 7) Schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Nížkovice na roky 2022 – 2023 8) Schválení rozpočtu obce Nížkovice na rok 2021 9) Schválení rozpočtového výhledu obce Nížkovice na roky 2022 – 2023 10) Schválení neinvestičních transferů organizacím na rok 2021 11) Schválení odměny členům komisí, jenž, nejsou členy zastupitelstva 12) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2021 13) Jmenování členů inventarizační komise 14) Schválení plánu inventur za rok 2020 15) Určení likvidační komise majetku obce Nížkovice 16) Schválení pověření starosty obce provedením rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2020 17) Schválení kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 18) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330061689/001 mezi obcí Nížkovice a E.ON Distribuce , a.s. 19) Schválení pronájmu pozemků v k.ú. Nížkovice, parc.č.240/1, 240/2 ostatní plocha o výměře 70m2 p. Vlastimilu Kroupovi, 240/8, 240/12, 240/13 a 240/34 ostatní plocha o výměře 159m2 p. Ladislavu Chytilovi, 240/9 ostatní plocha o výměře 47m2 pí. Lucie Chytilové, 240/13, 240/14, 15 a 240/39 ostatní plocha o výměře 169m2 pí. Haně Korchaníkové, 240/14,34 ostatní plocha o výměře 60m2 p. Davidovi Karlíčkovi, 240/14 ostatní plocha o výměře 21m2 p. Martinovi Červenkovi, 240/19 a 240/20 ostatní plocha o výměře 79m2 p. Jaroslavu Hladilovi, 240/25 a 240/27 ostatní plocha o výměře 169m2 p. Jaromíru Fridrichovi, 240/28 240/29 ostatní plocha o výměře 138m2 p. Martinu Červenkovi, 240/28 a 240/29 ostatní plocha o výměře 149m2 pí. Evě Brabencové, 240/28 ostatní plocha o výměře 186m2 pí. Tereze Chytilové, 240/29 ostatní plocha o výměře 233m2 pí. Lence Novotné, 240/29 ostatní plocha o výměře 108 pí. Klimčíkové 20) Schválení pronájmu obecních pozemků v k.ú Nížkovice parc.č. 35 druh zahrada o výměře 43 m2 a části pozemku parc.č. 36 druh ostatní plocha o výměře 136 m2 v k.ú. Nížkovice, panu Růžičkovi. Pronájem se navrhuje na 10 let. 21) Schválení odkoupení pozemků v k.ú. Nížkovice parc.č. 848/2 o výměře 17 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 880/25 o výměře 21 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1024/6 o výměře 17 m2, druh ostatní plocha pozemek parc.č. 1025/22 o výměře 18 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1069/8 o výměře 93 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1069/12 o výměře 47 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1090/91 o výměře 14 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1098/45 o výměře 132 m2, druh trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1100/36 o výměře 45 m2 , druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1122 o výměře 920 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1189 o výměře 560 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1338/54 o výměře 14 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1339/35 o výměře 191 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1345/38 o výměře 39 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/42 o výměře 18 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/140 o výměře 4 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1346/242 o výměře 56 m2, druh vodní plocha, pozemek parc.č. 1346/343 o výměře 42 m2, druh vodní plocha, pozemek parc.č. 1359/3 o výměře 127 m2, druh orná půda, pozemek parc.č. 1361/8 o výměře 119 m2, druh ostatní plocha, pozemek parc.č. 1381/ 18 o výměře 16 m2, druh ostatní plocha. 22) Schválení nájemce hospody v budově sokolovny Nížkovice 204 v k.ú. Nížkovice 23) Diskuse Občané jsou srdečně zváni

Hlášení ze dne 07.12.2020

Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci bude úřad od úterý 8.12.2020 do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 04.12.2020

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2021 – cena za kalendář je 100,- Kč. Dále je možné zakoupit svíčky s motivem nížkovického kostela za cenu 55,-Kč. --------- Farnost Nížkovice oznamuje, že od neděle 6.12.2020 jsou mše svaté od 9:30 hodin.

Hlášení ze dne 02.12.2020

Farnost Nížkovice oznamuje, že od neděle 6.12.2020 jsou mše svaté od 9:30 hodin. ------ Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji textilní roušky s logem Nížkovic v ceně 165,-/ks ve třech různých provedeních. Pro zájemce jsou k dodání v kanceláři OÚ. -------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že opět bude zahájen provoz v místní knihovně. Tento týden bude knihovna otevřená mimořádně v pátek 4.12.2020 od 16:00 do 18:00 hodin. Dále pak 3. úterý v měsíci, tj. 15.12.2020 rovněž od 16:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k velikosti knihovny budou moci být v knihovně pouze 2 osoby. Je třeba mít ochranu úst a nosu, proto na to nezapomínejte. Čtenáři, kteří letos neuhradili čtenářský poplatek, ať tak učiní během prosince. Děkujeme.

Hlášení ze dne 30.11.2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že opět bude zahájen provoz v místní knihovně. Tento týden bude knihovna otevřená mimořádně v pátek 4.12.2020 od 16:00 do 18:00 hodin. Dále pak 3. úterý v měsíci, tj. 15.12.2020 rovněž od 16:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k velikosti knihovny budou moci být v knihovně pouze 2 osoby. Je třeba mít ochranu úst a nosu, proto na to nezapomínejte. Čtenáři, kteří letos neuhradili čtenářský poplatek, ať tak učiní během prosince. Děkujeme.

Hlášení ze dne 27.11.2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji textilní roušky s logem Nížkovic v ceně 165,-/ks ve třech různých provedeních. Pro zájemce jsou k dodání v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 20.11.2020

Farnost Nížkovice oznamuje, že v neděli 22.11.2020 od 11:00 do 11:30 hodin se bude v kostele podávat svaté přijímání a zpovídat.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 90 [ > ]

 

Náhodná fotka Hody Nížkovice 2015
autor Petr Kovand

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky