Obsah stránky

Myslivecký spolek Nížkovice

Kontaktní osoba

Myslivecký spolek Nížkovice, se v zásadě dá charakterizovat jako ,,Občanské sdružení", s vlastní právní subjektivitou.

Jak vyplývá z názvu, tato organizace sdružuje občany se specifickým vztahem k přírodě, ke všem jejím složkám a zejména ke tvorstvu.

Myslivecký spolek Nížkovice má v současné době 16 členů.

Hlavní náplní tohoto spolku je chov divoké zvěře, celoroční péče o zvěř a teprve na konci výčtu je také lov zvěře, jako nezbytná složka chovatelské činnosti.

Ke své činnosti má pronajatou honitbu o výměře 616 ha od Honebního společenstva Nížkovice, o.s., což je vlastně společenství vlastníků půdy v katastru obce Nížkovice, kteří dobrovolně vstoupili do Honebního společenstva.

Myslivecký spolek řídí pětičlenný výbor a významná rozhodnutí přijímá výhradně členská schůze, která je pořádána jedenkrát ročně a je na ní vyhodnocen uplynulý rok, ale především stanovuje úkoly na rok příští, včetně finančního plánu.

V honitbě Nížkovice, je rozhodnutím odboru Životního prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna normován srnec obecný v počtu 16 kusů, zajíc polní v počtu 27 kusů a bažant obecný v počtu 40 kusů. V lesní části honitby se běžně vyskytuje prase divoké a místy honitby prochází také jeleni lesní.

Veškerá normovaná zvěř je řádně obhospodařována, je jí věnována celoroční péče, avšak rozhodující je naše péče v zimním období.

Chov zvěře, a to především zvěře srnčí, je velmi složitá záležitost.

Naše chovatelské úsilí ničí, a to každodenně silniční doprava. Z roční statistiky MS Nížkovice vyplývá, že vozidla na silnici ročně zahubí kolem 20 zajíců a několik kusů srnčí zvěře. Kolize s vozidly se nevyhnou ani prasatům divokým a zpěvnému ptactvu.

Při své činnosti MS udržuje staré myslivecké zvyky a tradice a svoje zkušenosti předává nově příchozím členům.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.