Úvod

Velkoobjemový kontejner
1.4.-2.4.2023
ISŠ-nový obor
od 1.9.2023
Svozový kalendář 2023
Svozový kalendář 2023
Další aktuality
31. březen 2023
Poslední hlášení rozhlasu
Starosta obce svolává na pondělí 3.4.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin.
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu zasedání
3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO
4) Schválení RO 4/2023
5) Schválení dodavatele opravy dešťové kanalizace Rytiny
6) Schválení dodavatele projektové dokumentace „Revitalizace středu obce Nížkovice - Náves“
7) Schválení dodavatele rekonstrukce VO II.etapa
8) Schválení pronájmu obecního pozemku nebo jeho částí v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1, ostatní plocha o výměře 18m2, paní Farné.
9) Schválení prodeje obecních pozemků v k.ú. Nížkovice parc.č. 621/1, orná půda o výměře 408m2, parc.č. 621/2, orná půda o výměře 68m2, parc. č. 621/3, orná půda o výměře 200m2 panu Matýškovi
10) Schválení prodeje části obecního pozemku v k.ú. Nížkovice parc. č. 148/1,
ostatní plocha o výměře cca 10m2 Group Systém
11) Diskuse. Občané jsou srdečně zvání
--------------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 1.4.2023 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. ------------- V sobotu 1. dubna 2023 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení. ------------- Hospůdka „Za Školou“ srdečně zve na velikonoční pyžamovou párty, která se bude konat na velikonoční neděli 9.4.2023 od 19 hodin. Vstupné je 100,- v pyžamku 50,-. Zájemci se mohou hlásit do 31.3. na poště Partner nebo v hospůdce „Za Školou“. Kapacita je omezena. --------------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2.4.2023 od 16:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Lovčičky. Přijďte povzbudit naše hráče!
Kalendář akcí
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.