Obsah stránky

SK NÍŽKOVICE

SK Nížkovice vznikl v roce 2008 osamostatněním oddílu kopané od TJ Sokol. Od roku 2009 provozuje oddíl kopané. Historie kopané v Nížkovicích však sahá až do roku 1933, kdy vzniklo první fotbalové mužstvo Nížkovic. Prvním předsedou byl pan Unzeitig Bohumil. První hřiště tehdy vzniklo "U Bílého vlka" a mělo minimální rozměry. Z dostupných alb bylo zjištěno, že v roce 1936 vyhrálo mužstvo 4. třídu bez ztráty bodu a postoupilo do III. třídy, poté hned vznikl tým B mužstva.

Doba válečná:

Z doby válečné se nepodařilo dochovat informace zda se hrálo i v těchto smutných letech. V kronice Sokola také není zmínka, dle toho lze usuzovat, že byl sportovní klub samostatnou organizací. Jediná zmínka o fotbale je z roku 1935: "Z důvodu zájmu o kopanou poklesl zájem o cvičení v Sokolu a počet divadelních představení taktéž klesl".

Doba poválečná:

Z kroniky Sokola usuzujeme, že po roce 1948 došlo vlivem politických událostí k začlenění SK Nížkovice do TJ Sokol Nížkovice. Hřiště se stěhuje po válce do lokality "Na loukách" směrem k rybníku.

Padesátá léta:

Tato doba je již částečně popsána v kronice Sokola. V březnu roku 1955 započaly práce na novém hřišti. V červenci téhož roku bylo hřiště slavnostně uvedeno do provozu. Roku 1956 ,takřka po deseti letech, došlo ke konečnému definitivnímu sjednocení tělovýchovy. Od roku 1956 má Sokol oddíl kopané, prvním předsedou pod ČSTV uveden Alois Mazal. Roku 1958 nový předseda kopané Krombholz Karel. O chodu umístění v soutěžích nebo mužstvech v kronice není uvedena žádná zmínka.

Šedesátá léta:

 • Koncem roku 1961 na hřišti uskladněn stavební materiál pro stavbu vojenských bytovek, tímto je hřiště mimo provoz, mužstvo mužů v tomto roce končí ve III. třídě, mládež není.
 • Rok 1962/1963 pravděpodobně se fotbal v Nížkovicích nehrál
 • Rok 1963/1964 provoz hřiště obnoven, v kronice jsou zmíněna mužstva mužů a žáků. Tento rok lze označit počátkem vlivu působení vojska v naší vesnici na výkonnost kopané.
 • Podzim 1964 - v kronice zmíněna výstavba odvodnění hřiště - největší zásluhy pan Kohoutek Antonín + pomoc vojska.
 • Sezona 1964/1965 - hraje se III. třída - nejlepší střelec vojín Mošovský
 • Sezona 1965/1966 - postup do II. třídy dnešní Okresní přebor - nejlepší střelec vojín Pacák, vzniká i B tým.
 • Sezona 1966/1967 - v kronice není žádná zmínka - předpokládáme klidné působení v okresním přeboru
 • Sezona 1967/1968 postup do I.B třídy
 • Sezona 1968/1969 1969 a 1970 mužstvo Nížkovic působí v I.B třídě, bližší informace v kronice nejsou zaznamenány.

Celkově jsou roky 1960-1970 nejvíce úspěšné v dosavadní existenci. Hrála se I.B třída, i když s velkým zastoupením cizích hráčů. Zároveň jsme měli na slušné úrovni mužstvo dorostu, které bylo složeno převážně z místních kluků. Skutečnost, že se hrála v Nížkovicích krajská soutěž nám nikdo nevezme. Jako činovníci byly v těchto letech uvedeni v kronice: pánové Vágner Josef, Kohoutek Antonín, Krombholz Karel, Rak František, Plotěný Milan, Matyáš Jaroslav, mjr. Vitásek.

Sedmdesátá léta:

Bohužel tak, jak to většinou na malých vesnicích bývá, mužstva složená z cizích hráčů nemají dlouhé trvání, tak to dopadlo i u nás. V roce 1970 se sestupuje z I. B. třídy. V roce 1970 není v kronice uvedena žádná činnost, dle pamětníků se snad fotbal 1 rok nehrál vůbec. V kronice uveden až rok 1971 citace: "Na červenové schůzi sděluje Marek Jan, že výbor kopané se rozhodl ukončit svojí činnost ke dni 26.6.1971. Jako hlavní důvod ke skončení činnosti uvádí výbor velký nedostatek hráčů a nezájem z řad občanů Nížkovic o práci v kopané. Inventář + zařízení se předalo nově vzniklému klubu Dukla Nížkovice, které se přihlásilo do IV. třídy.

 • Sezona 1972/1973 - není uvedena žádná zmínka o pokračování Dukly Nížkovice
 • Sezona 1973/1974 - obnovení oddílu kopané, novým předsedou Zástřešek Stanislav, jednatelem Jindřich Kříž. Opět se začíná od IV. třídy. Bohužel ještě před skončením jarní části sezony nový předseda i jednatel končí své působení v oddílu kopané z důvodu velké nekázně hráčů a špatného přístupu k fotbalu obecně. Co bylo s Duklou není nikde přesně zaznamenáno.

V těchto letech se objevuje na scéně nová osoba, v té době již dvaasedmdesátiletý pan Mísař Rudolf zvaný "děda Mísař" a hned se ujímá funkce předsedy oddílu kopané.

V druhé polovině semdesátých let má na dosah postup do III. třídy, založil i mužstvo žáků, zároveň zahajuje přístavbu kabin. Postup se mu nakonec nepovedl, ale jeho práce byla pro vývoj v kopané v Nížkovicích pro příští léta velmi důležitá.

Jako vedoucí činovníci v sedmdesátých letech uvedeni v kronice: pánové Rudolf Mísař, Zástřešek Stanislav, Kříž Jindřich, Durák Emil, Ing. Juřička.

Osmdesátá léta:

Pokračuje se v dokončení přístavby kabin, jako nejaktivnější v kronice uvedeni p. Švestka a p. Mísař, počátkem 80. let mužstvo žáků vede p. Šedivý, následuje M. Žilka. Muži hrají dlouhodobě základní třídu. Žáci se díky práci M. Žilky umisťují pravidelně na předních místech ve své skupině okresní soutěže - několikrát byloi i 1. místo!

Jako vedoucí činovníci oddílu kopané v osmdesátých letech uvedeni v kronice: Rudolf Mísař, Ing. Juřička, Petr Plotěný, Milan Koukal, Laďa Hrbáček, Miroslav Tvrdoň, Švestka Vlastimír.

Devadesátá léta:

Počátek devadesátých let mužstvo mužů pokračuje ve IV. třídě. vedením mužstva se ujímá M. Novotný.

V sezoně 1996/1997 se nám daří postoupit do III. třídy, když vyhráváme kvalifikační utkání na neutrální půdě v Habrovanech s mužstvem Radslavic 3:2 branky: Kučera L., Švestka R., Švestka Vl.

Bohužel mládež v devadesátých letech vůbec nefunguje, pouze v sezoně 1997/1998 působilo mužstvo dorostu. Žáci s ukončením M. Žilky celých deset let nejsou.

V sezoně 1999/2000 dosahuje mužstvo mužů nejlepšího umístění ve III. třídě, pod vedením Z. Červinky končíme na 4. místě.

Dvacáte první století:

Mužstvo "A" pokračuje ve III. třídě, každý rok hrajeme o udržení. V sezoně 2003/2004 bohužel sestupuje do IV. třídy. Naštěstí se nám podaří ihned postoupit zpět a od roku 2005/2006 hrajeme pravidelně III. třídu.

Práce s mládeží: V sezoně 2000/2001 zakládáme mužstvo žáků, v sezoně 2003/2004 dokonce dorost. Po postupu zpět do III. třídy v roce 2005 zakládáme i béčko. V letech 2005-2010 máme v soutěžích 4 mužstva, což je na obec naší velikosti obrovský úspěch.

Počátkem tohoto století působí u mužů tito trenéři: Z. Červinka, Opletal, I. Klimčík, u mládeže P. Piňos, D. Horák, R. Švestka, K. Hrabovský.

Od roku 2000-2015 vedli mužstva mužů tito trenéři: Jarek Fridrich ml. a st., Horák Dušan a Horák Tomáš, Roman Vaverka, Radek Brzobohatý, Robin Švestka, Libor Novozámský, Karel Hrabovský a Miroslav Kousek.

Kanonýři mládeže: Tršo Václav, Kousek Radomír, Vágner Josef, Berný Lukáš, Novotný Olin, Pavlů Marek, Fridrich Petr, Rychtárik Roman, Ondráček Michal, Urbánek Radek, Novotný Martin

Kanonýři muži:

 • Kutlák Martin 1999-2001
 • Rychlík Igor 2002-2003
 • Rychtárik Štefan 2003-2006
 • Urban Ladislav 2007
 • Švestka Robin 2008,2010
 • Endlicher Martin 2009
 • Berný Lukáš 2011,2012,2014,2017
 • Kousek Miroslav 2012,2013,2015,2016
 • Kubaský Ľubomír 2018,2019

 

Počátkem tohoto období zakládá Miroslav Kousek první webové stránky sloužící k prezentaci fotbalu v Nížkovicích. V té době, kdy je internet rozšířený pouze v některých domácnostech, se stáváme prvním mužstvem z nižší soutěže okresu Vyškov, kteří mají webové stránky. Stránky pozměnily již několikrát podobu a fungují dodnes. Adresa stránek je www.sknizkovice.cz

V roce 2011 se pátralo po znaku klubu, našel se pouze odznak resp. fotka odznaku, který se připínal na klopu saka viz foto níže. Bylo potřeba znak buď obnovit a převést do digitální podoby, a nebo vytvořit znak nový. Nakonec zvítězila druhá možnost s tím, že znak bude vytvořen bez návaznosti na znak původní. Návrh vytvořili společně Václav Strouhal a Miroslav Kousek a jeho podoba je do dnešní doby neměnná.

 

             

 

SK Nížkovice spolupořádá pro děti stezku odvahy, pro děti i dospělé tradiční Ostatky, Silvestr,  v létě Netradiční olympiádu, na podzim Pochod slováckými vinohrady (burčákový pochod).

 

V současné době je registrováno jedno mužstvo mužů hrající III. třídu okresní soutěže. Předsedou SK je p. Jaromír Fridrich, místopředseda Miroslav Kousek, členové - Dušan Horák, Ľubomír Kubaský, Jiří Jeřábek

 

Odkaz na stránky SK Nížkovice: www.sknizkovice.cz

MiK

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.