Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 13 [ > ]

Hlášení ze dne 14. 6. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 17.6.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:00 hodin.Navržený program:1.Určení ověřovatelů zápisu,2. Schválení programu zasedání,3. Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO,4.Seznámení s RO 4/2024,5. Schválení RO 5/2024,6.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Nížkovice za rok 2023,7.Schválení prodeje pozemku parc. č. 1029 o výměře 26 m2,8.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D č.: PR-014330090310/001-ADS,9.Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí ČR,10.Diskuse.Občané jsou srdečně zváni

SK Nížkovice pořádá turnaj v malé kopané spojený s posezením u dobrého jídla a pití. Turnaj se bude konat v sobotu 15.6.2024 od 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zváni jsou všichni příznivci kulatého nesmyslu, dobrého jídla a pití a skvělé zábavy.

Obec Nížkovice pořádá v sobotu 27.7.2024 zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ na zámek Lednice. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 20.6.2024. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Společnost LIKO-S ve Slavkově u Brna hledá nové zaměstnance na pozici svářeče. V případě zájmu mohou zájemci volat na telefonní číslo 607 009 270.

Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Od 1.7. dochází ke změnám jízdních řádů pro cestující hromadnou dopravou. Věnujte prosím těmto změnám náležitou pozornost

Hlášení ze dne 12. 6. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 17.6.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:00 hodin.Navržený program:1.Určení ověřovatelů zápisu,2. Schválení programu zasedání,3. Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO,4.Seznámení s RO 4/2024,5. Schválení RO 5/2024,6.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Nížkovice za rok 2023,7.Schválení prodeje pozemku parc. č. 1029 o výměře 26 m2,8.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D č.: PR-014330090310/001-ADS,9.Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí ČR,10.Diskuse.Občané jsou srdečně zváni

SK Nížkovice pořádá turnaj v malé kopané spojený s posezením u dobrého jídla a pití. Turnaj se bude konat v sobotu 15.6.2024 od 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zváni jsou všichni příznivci kulatého nesmyslu, dobrého jídla a pití a skvělé zábavy.

Obec Nížkovice pořádá v sobotu 27.7.2024 zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ na zámek Lednice. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 20.6.2024. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Vážení občané, chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření biologickým prostředkem TrichoLet, který má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy. Termín první aplikace proběhne v první polovině června. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Společnost LIKO-S ve Slavkově u Brna hledá nové zaměstnance na pozici svářeče. V případě zájmu mohou zájemci volat na telefonní číslo 607 009 270.

Firma Elektro Spáčil nabízí v novém letáku mnoho výrobků za akční ceny a navíc kolo slev, kde si každý zákazník může vytočit slevu až 100%. Přijďte zkusit štěstí. Bližší info na prodejně.

Hlášení ze dne 10. 6. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 17.6.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:00 hodin.Navržený program:1.Určení ověřovatelů zápisu,2. Schválení programu zasedání,3. Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO,4.Seznámení s RO 4/2024,5. Schválení RO 5/2024,6.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Nížkovice za rok 2023,7.Schválení prodeje pozemku parc. č. 1029 o výměře 26 m2,8.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D č.: PR-014330090310/001-ADS,9.Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí ČR,10.Diskuse.Občané jsou srdečně zváni

Vážení občané, výsledky voleb v obci Nížkovice jsou zveřejněny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce.

SK Nížkovice pořádá turnaj v malé kopané spojený s posezením u dobrého jídla a pití. Turnaj se bude konat v sobotu 15.6.2024 od 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zváni jsou všichni příznivci kulatého nesmyslu, dobrého jídla a pití a skvělé zábavy.

Obec Nížkovice pořádá v sobotu 27.7.2024 zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ na zámek Lednice. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 20.6.2024. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Vážení občané, chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření biologickým prostředkem TrichoLet, který má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy. Termín první aplikace proběhne v první polovině června. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Firma JURIGA z Troskotovic bude v úterý 11. 6 v 12:30 hodin u OÚ prodávat rané brambory - 1 kg za 15,- Kč, baleno po deseti kilogramech.

Hlášení ze dne 7. 6. 2024

Hlášení výsledků voleb proběhne až po ukončení hlasování ve všech zemích EU. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, Městský úřad v Bučovicích nabízí našim občanům možnost vyřídit si cestovní pas před hlavní „dovolenkovou“ sezonou v sobotu 08.06.2024 od 08:00 h do 12:00.

SK Nížkovice pořádá turnaj v malé kopané spojený s posezením u dobrého jídla a pití. Turnaj se bude konat v sobotu 15.6.2024 od 9:30 hodin na místním fotbalovém hřišti. Zváni jsou všichni příznivci kulatého nesmyslu, dobrého jídla a pití a skvělé zábavy.

Obec Nížkovice pořádá v sobotu 27.7.2024 zájezd na muzikál „Noc na Karlštejně“ na zámek Lednice. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ do 20.6.2024. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce.

Vážení občané, chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření biologickým prostředkem TrichoLet, který má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy. Termín první aplikace proběhne v první polovině června. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Firma JURIGA z Troskotovic bude v úterý 11. 6 v 12:30 hodin u OÚ prodávat rané brambory - 1 kg za 15,- Kč, baleno po deseti kilogramech.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332.Nabízí:nové pomníkové sestavy v žulovém provedení,broušení starých hrobů,kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování,veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu. Dnes sleva až 30%.

Hlášení ze dne 5. 6. 2024

Vážení občané, Městský úřad v Bučovicích nabízí našim občanům možnost vyřídit si cestovní pas před hlavní „dovolenkovou“ sezonou v sobotu 08.06.2024 od 08:00 h do 12:00.

Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Vážení občané, chceme Vás informovat o plánovaném leteckém ošetření biologickým prostředkem TrichoLet, který má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely, zvěř, vodní organismy a další necílové organismy. Termín první aplikace proběhne v první polovině června. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L. s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení,broušení starých hrobů,kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování,veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu.

Hlášení ze dne 3. 6. 2024

Vážení občané, Městský úřad v Bučovicích nabízí našim občanům možnost vyřídit si cestovní pas před hlavní „dovolenkovou“ sezonou v sobotu 08.06.2024 od 08:00 h do 12:00.

Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L. s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení,broušení starých hrobů,kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování,veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu.

Hlášení ze dne 31. 5. 2024

Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice a TJ Sokol Nížkovice pořádá v neděli 2.6.2024 od 14:00 hodin Dětský den! Čeká na vás skákací hrad, cesta do přírody za úkoly, tetování na obličej a sladká odměna. Hrací karta stojí 50,-. Těšíme se na hojnou účast.

Vak Vyškov oznamuje, že do neděle 2.6.2024 bude provádět odkalování vodovodní sítě v obci Nížkovice. Děkujeme za pochopení.

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 1.6.2024 v 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Vážany. Přijďte povzbudit naše hráče.

Hlášení ze dne 29. 5. 2024

Vážení občané, v těchto dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621.

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice a TJ Sokol Nížkovice pořádá v neděli 2.6.2024 od 14:00 hodin Dětský den! Čeká na vás skákací hrad, cesta do přírody za úkoly, tetování na obličej a sladká odměna. Hrací karta stojí 50,-. Těšíme se na hojnou účast.

Vak Vyškov oznamuje, že do neděle 2.6.2024 bude provádět odkalování vodovodní sítě v obci Nížkovice. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 27. 5. 2024

Při příležitosti Dne rodiny Vás Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice zvou na Májovou zahradu. Akce se koná v úterý 28.5.2024 od 15:30 hodin na školní zahradě. Najděte si čas a prožijme spolu chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice a TJ Sokol Nížkovice pořádá v neděli 2.6.2024 od 14:00 hodin Dětský den! Čeká na vás skákací hrad, cesta do přírody za úkoly, tetování na obličej a sladká odměna. Hrací karta stojí 50,-. Těšíme se na hojnou účast.

Hlášení ze dne 26. 5. 2024

Vážení občané, od 20:00 hodin proběhne v sokolovně promítání finálového utkání mistrovství světa v hokeji Česko - Švýcarsko na velkém plátně.

Hlášení ze dne 24. 5. 2024

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice vás zvou na letní noc, která se bude konat v pátek 24.5.2024 od 19:30 hodin. Díky nepřízni počasí se akce přesouvá do sokolovny. Hraje kapela VÝLET. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Při příležitosti Dne rodiny Vás Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice zvou na Májovou zahradu. Akce se koná v úterý 28.5.2024 od 15:30 hodin na školní zahradě. Najděte si čas a prožijme spolu chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že z důvodu hokejového utkání bude v sobotu 25.5.2024 hospoda otevřená od 14:00 hodin.

Hlášení ze dne 22. 5. 2024

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice vás zvou na letní noc, která se bude konat v pátek 24.5.2024 od 19:30 hodin. Díky nepřízni počasí se akce přesouvá do sokolovny. Hraje kapela VÝLET. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 20. 5. 2024

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že zítra, tj. v úterý 21.5.2024 bude z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice vás zvou na letní noc, která se bude konat v pátek 24.5.2024 od 19:30 hodin před sokolovnou. Hraje kapela VÝLET. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 17. 5. 2024

Vážení občané, z důvodu stavebních prací bude od pátku 17.5. do neděle 19.5.2024 uzavřená horní komunikace Chaloupky. Děkujeme za pochopení.

Hospůdka Za Školou ve spolupráci s obcí Nížkovice vás zvou na letní noc, která se bude konat v pátek 24.5.2024 od 19:30 hodin před sokolovnou. Hraje kapela VÝLET. Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 19.5.2024 v 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Dražovice. Přijďte povzbudit naše hráče..

Hlášení ze dne 16. 5. 2024

VÁŽENÍ RODIČE, Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE DEN RODINY ODKLÁDÁ. OMLOUVÁME SE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. TÝM ZŠ A MŠ

Hlášení ze dne 15. 5. 2024

Vážení občané, z důvodu stavebních prací bude od pátku 17.5. do neděle 19.5.2024 uzavřená horní komunikace Chaloupky. Děkujeme za pochopení.

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 16. května v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, sádlo, a mořské ryby. Například: hovězí líčka 299 Kč/kg, uzený bok bez kosti 239,90 Kč/kg, treska filet v těstíčku 199 Kč/kg, krůtí horní stehna 179,90 Kč/kg, krůtí krky 89,90 Kč, kuřecí polévková směs 35,90 Kč. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne od 12:20 - 12:35 před OÚ.

Při příležitosti Dne rodiny Vás Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice zvou na Májovou zahradu. Akce se koná v pátek 17.5.2024 od 15:30 hodin na školní zahradě. Najděte si čas a prožijme spolu chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332.Nabízí:Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení,broušení starých hrobů,kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování,veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu.

Hlášení ze dne 13. 5. 2024

Moravská vzduchotechnika s.r.o. se sídlem v Nížkovicích hledá nového kolegu/kolegyni na pozici skladník/skladnice. Nástup možný ihned. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle OÚ. V případě zájmu nebo dotazů volejte 602 725 002.

Kominictví Galba bude od 15.5.2024 provádět po telefonické domluvě kominické služby. Provádí kontroly a čistění komínů na tuhá a plynná paliva dle zákona o požární ochraně. Kontrola čistění je povinné. Součástí kontroly je roční zpráva dle zákona o požární ochraně. Objednávat můžete na tel.: 775648427

Při příležitosti Dne rodiny Vás Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice zvou na Májovou zahradu. Akce se koná v pátek 17.5.2024 od 15:30 hodin na školní zahradě. Najděte si čas a prožijme spolu chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Hlášení ze dne 10. 5. 2024

Kamenictví Šafránek oznamuje, že v sobotu 11. 5. od 11.00 do 11.30 hodin bude přijímat objednávky na místním hřbitově.

Kominictví Galba bude od 15.5.2024 provádět po telefonické domluvě kominické služby. Provádí kontroly a čistění komínů na tuhá a plynná paliva dle zákona o požární ochraně. Kontrola čistění je povinné. Součástí kontroly je roční zpráva dle zákona o požární ochraně. Objednávat můžete na tel.: 775648427.

Při příležitosti Dne rodiny Vás Základní a Mateřská škola Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice zvou na Májovou zahradu. Akce se koná v pátek 17.5.2024 od 15:30 hodin na školní zahradě. Najděte si čas a prožijme spolu chvíle, na které budeme rádi vzpomínat.

Hlášení ze dne 6. 5. 2024

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví srdečně zve všechny seniory od 60 let na jednodenní poznávací zájezd do regionu Bouzovsko. Navštívíme Mladečskou jeskyni, hrad Bouzov a Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích.Zájezd se koná v úterý 21. května, odjezd autobusu ze Slavkova u Brna, Malinovského ulice (za kostelem) v 7:20. Příspěvek na vstupné činí 200 Kč, dopravu hradí a zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Strava pro účastníky není zajištěna, možnost občerstvení na hradě Bouzov nebo v Lošticích (tvarůžkové speciality). Rezervace provádějte telefonicky na číslo 604 639 603 nebo emailem na adresu mikroregion@politavi.cz.

Vedoucí knihovny Nížkovice zve maminky, babičky, tatínky, dědečky na čtení s dětmi ve čtvrtek 9.5.2024 od 16 hodin do místní knihovny.

Kamenictví Šafránek oznamuje, že v sobotu 11. 5. od 11.00 do 11.30 hodin bude přijímat objednávky na místním hřbitově.

Moravská vzduchotechnika s.r.o. se sídlem v Nížkovicích hledá nového kolegu/kolegyni na pozici skladník/skladnice. Nástup možný ihned. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle OÚ. V případě zájmu nebo dotazů volejte 602 725 002.

Soukromý prodejce bude zítra, tj. v úterý 7.5.2024 od 11:10 hodin na návsi prodávat: brambory za 16,-/kg, cibuli, kapustu a mrkev za 19,-/kg a melouny za 29,-/kg.

Hlášení ze dne 3. 5. 2024

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 5.5.2024 v 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Bučovice. Přijďte povzbudit naše hráče.

Vážení rodiče, na dětské hřiště na návsi bylo instalováno pískoviště a je potřeba dodržovat pravidla provozu. Při odchodu z dětského hřiště je nutno vždy pískoviště zakrýt zakrývací plachtou, nerozhazovat písek mimo pískoviště, neodkládat odpadky do pískoviště. Za své ratolesti zodpovídáte Vy, rodiče, takže Vás tímto prosím, abyste na své děti dohlíželi. V případě, že se pravidla nebudou dodržovat, jsem pevně rozhodnut pískoviště odstranit a ničím jej nenahrazovat. Dále Vás žádám, abyste dohlíželi na své děti na dětském hřišti na návsi, neboť nám neustále ničí skalku, která je vedle dětského hřiště.

Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 do 15:00 hod v kanceláři školy. Pokud máte zájem o rezervaci času na zápis do MŠ, kontaktujte nás do čtvrtka 25. 4. 2024 na e-mail MŠ ms-nizkovice@seznam.cz

V sobotu 4.5.2024 od 12:30 do 13:30 hod. proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena je 150,- Kč. Zájemci o očkování psů proti více chorobám si mohou zvolit kombinovanou vakcínou, která je proti 6 infekčním chorobám včetně vztekliny. Cena této vakcíny je 350,-Kč.

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Druhá etapa závodu je v sobotu 4.5.2024 od 15:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti.

Byly nalezeny klíče. Kdo je postrádá, nechť se dostaví do kanceláře OÚ

Hlášení ze dne 29. 4. 2024

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že v úterý 30.4.2024 bude hospoda zavřená. Děkujeme za pochopení.

Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 do 15:00 hod v kanceláři školy. Pokud máte zájem o rezervaci času na zápis do MŠ, kontaktujte nás do čtvrtka 25. 4. 2024 na e-mail MŠ ms-nizkovice@seznam.cz

SK Nížkovice ve spolupráci s Obecním úřadem srdečně zvou na PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční zítra, tj. v úterý 30. 4. 2024. V 16:30 hodin je sraz čarodějnic u sokolovny. Po průvodu následuje program na fotbalovém hřišti – pálení čarodějnice, hry pro děti a opékání špekáčků.

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Druhá etapa závodu je v sobotu 4.5.2024 od 15:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti.

DSO pořádá Tour de Ligary – seriál cyklo závodů pro děti a mládež. První etapa závodu začíná v pátek 3.5.2024 v Nížkovicích na fotbalovém hřišti. Start v 16:30 hodin. Srdečně zveme k účasti.

V sobotu 4.5.2024 od 12:30 do 13:30 hod. proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena je 150,- Kč. Zájemci o očkování psů proti více chorobám si mohou zvolit kombinovanou vakcínou, která je proti 6 infekčním chorobám včetně vztekliny. Cena této vakcíny je 350,-Kč.

Místní knihovna ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádá ve čtvrtek 2.5.2024 přednášku spisovatele Josefa Špidly na téma Albrecht z Valdštejna. Začátek je v 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstup zdarma.

Hlášení ze dne 26. 4. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 29.4.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: 1)Určení ověřovatelů zápisu, 2)Schválení programu zasedání, 3)Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO,4)Seznámení s RO 2/2024, 5)Schválení RO 3/2024, 6)Schválení účetní závěrky a rozdělení HV ZŠ a MŠ Nížkovice za rok 2023, 7)Schválení investičního záměru a podání žádosti o dotaci na akci Nížkovice – rekonstrukce sokolovny, 8) Schválení záměru výstavby optické sítě společností Cetin v obci Nížkovice, 9)Schválení smlouvy na změnu ÚP s Ing. Sohrem, 10)Diskuse.Občané jsou srdečně zváni

V letošním roce slavíme 79 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna. V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci. V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. Toto významné výročí si připomeneme v neděli 28.4.2024 v 17:00 hodin položením kytice a věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu.

Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 do 15:00 hod v kanceláři školy. Pokud máte zájem o rezervaci času na zápis do MŠ, kontaktujte nás do čtvrtka 25. 4. 2024 na e-mail MŠ ms-nizkovice@seznam.cz

RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 27.4.2024 od 12:15 do 12:45 hodin na návsi před OÚ

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 17.4. Velkou jarní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350 Kč a jste ve slosování. Soutěž platí do 27.4. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Místní knihovna ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádá ve čtvrtek 2.5.2024 přednášku spisovatele Josefa Špidly na téma Albrecht z Valdštejna. Začátek je v 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Vstup zdarma.

Hlášení ze dne 24. 4. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 29.4.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni

V letošním roce slavíme 79 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna. V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci. V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. \nToto významné výročí si připomeneme v neděli 28.4.2024 v 17:00 hodin položením kytice a věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu.

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. První etapa závodu je v pátek 26.4.2024 od 16:30 hodin u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti.

Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 do 15:00 hod v kanceláři školy. Pokud máte zájem o rezervaci času na zápis do MŠ, kontaktujte nás do čtvrtka 25. 4. 2024 na e-mail MŠ ms-nizkovice@seznam.cz

RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 27.4.2024 od 12:15 do 12:45 hodin na návsi před OÚ

Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s JARNÍ SLEVOU a dopravou ZDARMA až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 nebo 50 cm a také štípané metrovky. Objednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 17.4. Velkou jarní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350 Kč a jste ve slosování. Soutěž platí do 27.4. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve ČTVRTEK 25. dubna v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, sádlo, a mořské ryby. Například: hovězí líčka 299 Kč/kg, treska filet v těstíčku 199 Kč/kg, krůtí horní stehna 179,90 Kč/kg, krůtí krky 89,90 Kč, kuřecí polévková směs 35,90 Kč. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne 12:20 - 12:35 před OÚ

Na dětském hřišti byl nalezen klíč. Kdo jej postrádá, nechť si jej vyzvedne v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 22. 4. 2024

V letošním roce slavíme 79 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna. V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci. V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. Toto významné výročí si připomeneme v neděli 28.4.2024 v 17:00 hodin položením kytice a věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu.

Domov pro postižené děti Lila Otnice vás srdečně zve na den otevřených dveří ve středu 24.4.2024 od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin

Zápis do MŠ Nížkovice se bude konat v pondělí 6. 5. 2024 od 13:00 do 15:00 hod v kanceláři školy. Pokud máte zájem o rezervaci času na zápis do MŠ, kontaktujte nás do čtvrtka 25. 4. 2024 na e-mail MŠ ms-nizkovice@seznam.cz

RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 27.4.2024 od 12:15 do 12:45 hodin na návsi před OÚ

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. První etapa závodu je v pátek 26.4.2024 od 16:30 hodin u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 17.4. Velkou jarní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350 Kč a jste ve slosování. Soutěž platí do 27.4. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Hlášení ze dne 19. 4. 2024

RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 27.4.2024 od 12:15 do 12:45 hodin na návsi před OÚ.

V sobotu 20. dubna 2024 od 19:00 hodin se bude konat v sokolovně v Nížkovicích RACHOT sv. KUNHUTY. Vstupné 200 Kč. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Od 17.00 hodin proběhne motorkářská spanilá jízda okolo Mohyle.

Provozní hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v neděli 21.4.2024 bude hospoda zavřená. Děkujeme za pochopení.

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 21.4.2024 v 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Slavkov u Brna „B“. Přijďte povzbudit naše hráče.

Místní knihovna připravila pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ soutěžní hru, jejímž výsledkem bude vyluštění tajenky. Hra se uskuteční v týdnu od 22. do 26. dubna. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Za správné vyluštění vás čeká odměna.

Domov pro postižené děti Lila Otnice vás srdečně zve na den otevřených dveří ve středu 24.4.2024 od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. První etapa závodu je v pátek 26.4.2024 od 16:30 hodin u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 17.4. Velkou jarní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350 Kč a jste ve slosování. Soutěž platí do 27.4. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Hlášení ze dne 17. 4. 2024

Domov pro postižené děti Lila Otnice vás srdečně zve na den otevřených dveří ve středu 24.4.2024 od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

V sobotu 20. dubna 2024 od 19:00 hodin se bude konat v sokolovně v Nížkovicích RACHOT sv. KUNHUTY. Vstupné 200 Kč. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Od 17.00 hodin proběhne motorkářská spanilá jízda okolo Mohyle.

Provozní hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v neděli 21.4.2024 bude hospoda zavřená. Děkujeme za pochopení.

Místní knihovna připravila pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ soutěžní hru, jejímž výsledkem bude vyluštění tajenky. Hra se uskuteční v týdnu od 22. do 26. dubna. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Za správné vyluštění vás čeká odměna.

Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s JARNÍ SLEVOU a dopravou ZDARMA až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 nebo 50 cm a také štípané metrovky. Objednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

V pátek 19.4.2024 v 12.40-12.50 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic .Nabízíme chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje od 17.4. Velkou jarní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350 Kč a jste ve slosování. Soutěž platí do 27.4. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Hlášení ze dne 15. 4. 2024

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 16.4.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Zelnice a v části kopců. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

V sobotu 20. dubna 2024 od 19:00 hodin se bude konat v sokolovně v Nížkovicích RACHOT sv. KUNHUTY. Vstupné 200 Kč. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Od 17.00 hodin proběhne motorkářská spanilá jízda okolo Mohyle.

Byl nalezen řetízek. Kdo jej postrádá, ať se přihlásí v kanceláři OÚ.

Místní knihovna připravila pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ soutěžní hru, jejímž výsledkem bude vyluštění tajenky. Hra se uskuteční v týdnu od 22. do 26. dubna. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ. Za správné vyluštění vás čeká odměna.

Hlášení ze dne 12. 4. 2024

Vážení spoluobčané, přijďte si poslechnout informace ohledně možnosti získání štědrých dotací na úsporná opatření na rodinných domech. Brněnská firma DP Sales bude v pátek 12. dubna 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ prezentovat program Nová zelená úsporám Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, tedy seniory, invalidy, domácnosti s příspěvkem na bydlení a nově domácnosti s příspěvkem na děti. Získejte předem vyplacenou 100% dotaci na solární ohřev vody nebo další opatření jako výměna oken, dveří, zateplení fasády, střechy apod. Dále se můžete dozvědět o dotacích na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Budete seznámeni s podmínkami pro získání dotace a technickým řešením. Beseda potrvá cca 40 minut, poté bude prostor pro diskusi a dotazy.

Vážení spoluobčané, od soboty 13. 4. 2024 bude možnost ukládat bioodpad, a to v uzamčeném prostranství u bývalé Agrie. Provozní doba kompostárny bude každou sobotu od 15.00 do 16.00 hod.

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 16.4.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Zelnice a v části kopců. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 12.4.2024 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

V sobotu 13. dubna 2024 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky, kdo může i motyku či hrábě. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva ze Slavkova u Brna pořádá:chovatelské a zahrádkářské trhy. Trhy se konají vždy druhou neděli v měsíci. Již tuto neděli 14. dubna od 9.00 hodin ve Slavkově u Brna, na hale chovatelů. Na prodej budou mladé slepice na počátku snášky, chovní kohouti, káčata, husokačeny , krůty dále holubi, drůbež, králíci a exotické ptactvo, křepelky na snášku. Prodej násadových vajec z čistokrevných chovů, různých plemen. Krmení a krmné směsi pro výkrm drůbeže a králíků. Speciální krmné směsi pro okrasné a užitkové a poštovní holubi. Kvalitní krmení pro exotické ptactvo, vitamíny grity a minerály. Chovatelské potřeby, krmítka, napáječky, budky, přepravky. Je zajištěn výkup exotického ptactva a výkup králičích kůží 20Kč za kus. Prodej sazenic přísady zeleniny salátu, kedluben, rajčat, paprik,květin letniček i do truhlíků,velký výběr muškátů, petunií , surfínií , gladiol, montbrecií, kaly, prodej kaktusů,sazenic jahod, velký výběr bylinek, ovocných stromků a dalších. Prodej medu. Občerstvení zajištěno. Vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma. Přivezte své zvířata a zahrádkářské výpěstky na prodej.Srdečně zvou chovatelé ze Slavkova u Brna.

Hlášení ze dne 10. 4. 2024

Vážení spoluobčané, od soboty 13. 4. 2024 bude možnost ukládat bioodpad, a to v uzamčeném prostranství u bývalé Agrie. Provozní doba kompostárny bude každou sobotu od 15.00 do 16.00 hod.

Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s JARNÍ SLEVOU a dopravou ZDARMA až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 nebo 50 cm a také štípané metrovky. Objednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 16.4.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Zelnice a v části kopců. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 12.4.2024 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

Vážení spoluobčané, přijďte si poslechnout informace ohledně možnosti získání štědrých dotací na úsporná opatření na rodinných domech. Brněnská firma DP Sales bude v pátek 12. dubna 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ prezentovat program Nová zelená úsporám Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, tedy seniory, invalidy, domácnosti s příspěvkem na bydlení a nově domácnosti s příspěvkem na děti. Získejte předem vyplacenou 100% dotaci na solární ohřev vody nebo další opatření jako výměna oken, dveří, zateplení fasády, střechy apod. Dále se můžete dozvědět o dotacích na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Budete seznámeni s podmínkami pro získání dotace a technickým řešením. Beseda potrvá cca 40 minut, poté bude prostor pro diskusi a dotazy.

V sobotu 13. dubna 2024 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky, kdo může i motyku či hrábě. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení.

Palivové dřevo Sádlík Nesovice, nabízí palivové dřevo, metrová i štípaná polínka. Skladem tvrdé , měkké . Doprava zajištěna. Více informací na www.topeni-drevem.cz nebo telefonním čísle 775337603.

Vážení odběratelé, v nočních hodinách ( 22:00 – 02:00 ) ze čtvrtka 11.4. na pátek 12. 4. 2024, bude v obci Nížkovice probíhat centrální odkalování vodovodního řadu. Při odkalování bude docházet k přerušení dodávky vody v jednotlivých částech obce. V důsledku odkalování může docházet ke krátkodobému zhoršení kvality vody (zabarvení). Dalším důsledkem odkalování můžou být ucpaná sítka na vodovodních armaturách. V obci budou přistaveny cisterny náhradního zásobování vodou, a to v místech u fotbalového hřiště, u školy a obchodu. Omlouváme se za případné komplikace v souvislosti s odkalováním. Děkujeme za pochopení.

Místní knihovna Nížkovice zve děti s rodiči, s babičkou nebo s dědečkem na akci „v knihovně čteme dětem“, která se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2024, tj. zítra v 16 hodin v knihovně. Vhodné pro děti od 2 do 7 let. Přijďte se podívat, jak je možné pracovat s knihou a zapojit aktivně i děti. Vstup zdarma.

Hlášení ze dne 8. 4. 2024

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zvou na jarní dílničky, které se budou konat ve středu 10.4.2024 od 14:30 do 16:30 v sokolovně v Nížkovicích. V průběhu akce bude probíhat výstava řemeslných výrobků. Vstupné na dílničky je 50,-.

Vážení spoluobčané, od soboty 13. 4. 2024 bude možnost ukládat bioodpad, a to v uzamčeném prostranství u bývalé Agrie. Provozní doba kompostárny bude každou sobotu od 15.00 do 16.00 hod.

Kamenictví Louha nabízí občanům své služby a výhodné ceny na nové hroby či renovace. V případě zájmu se mohou přijít nezávazně poradit nebo si nechat zdarma spočítat cenovou nabídku ve středu 10.4. od 9:55 do 10:15 přímo na hřbitově, kde bude k dispozici obchodní zástupce – pan Klíč.

Vážení spoluobčané, přijďte si poslechnout informace ohledně možnosti získání štědrých dotací na úsporná opatření na rodinných domech. Brněnská firma DP Sales bude v pátek 12. dubna 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ prezentovat program Nová zelená úsporám Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, tedy seniory, invalidy, domácnosti s příspěvkem na bydlení a nově domácnosti s příspěvkem na děti. Získejte předem vyplacenou 100% dotaci na solární ohřev vody nebo další opatření jako výměna oken, dveří, zateplení fasády, střechy apod. Dále se můžete dozvědět o dotacích na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Budete seznámeni s podmínkami pro získání dotace a technickým řešením. Beseda potrvá cca 40 minut, poté bude prostor pro diskusi a dotazy.

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 16.4.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 07:30 do 15:00 v ulici Zelnice a v části kopců. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 12.4.2024 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

V sobotu 13. dubna 2024 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky, kdo může i motyku či hrábě. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení.

Hlášení ze dne 5. 4. 2024

TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 6. dubna 2024 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 7.4.2024 v 16:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Bošovice. Přijďte povzbudit naše hráče.

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zvou na jarní dílničky, které se budou konat ve středu 10.4.2024 od 14:30 do 16:30 v sokolovně v Nížkovicích. V průběhu akce bude probíhat výstava řemeslných výrobků. Vstupné na dílničky je 50,-.

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechá obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od pátku 12.4.2024 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: objemný odpad, který nelze vytřídit na využitelné složky tříděného odpadu (kočárky, starý nábytek, koberce, apod.). Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, ledničky, televizory, domovní a stavební odpad. Dále plasty, papír, sklo, dřevo a kov. K tomuto je určen svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení! Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

V sobotu 13. dubna 2024 se uskuteční akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu a pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Zahájení v 9:00 hodin před OÚ. Rukavice a pytle jsou zajištěny. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou nepromokavou obuv nebo holínky, kdo může i motyku či hrábě. Po ukončení akce se sejdeme v hospůdce „Za Školou“, kde bude zajištěno občerstvení.

Vážení spoluobčané, přijďte si poslechnout informace ohledně možnosti získání štědrých dotací na úsporná opatření na rodinných domech. Brněnská firma DP Sales bude v pátek 12. dubna 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ prezentovat program Nová zelená úsporám Light určený pro nízkopříjmové domácnosti, tedy seniory, invalidy, domácnosti s příspěvkem na bydlení a nově domácnosti s příspěvkem na děti. Získejte předem vyplacenou 100% dotaci na solární ohřev vody nebo další opatření jako výměna oken, dveří, zateplení fasády, střechy apod. Dále se můžete dozvědět o dotacích na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Budete seznámeni s podmínkami pro získání dotace a technickým řešením. Beseda potrvá cca 40 minut, poté bude prostor pro diskusi a dotazy.

Hlášení ze dne 3. 4. 2024

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zvou na jarní dílničky, které se budou konat ve středu 10.4.2024 od 14:30 do 16:30 v sokolovně v Nížkovicích. V průběhu akce bude probíhat výstava řemeslných výrobků. Vstupné na dílničky je 50,-.

Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s JARNÍ SLEVOU a dopravou ZDARMA až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 nebo 50 cm a také štípané metrovky. Objednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Palivové dřevo Sádlík Nesovice, nabízí palivové dřevo, metrová i štípaná polínka. Skladem tvrdé , měkké . Doprava zajištěna. Více informací na www.topeni-drevem.cz nebo telefonním čísle 775337603.

Hlášení ze dne 27. 3. 2024

Kdo má zájem o velikonoční hrkání, nechť se dostaví ve středu 27.3.2024 v 18:30 hodin na náves k pomníku. Zájemci ať se hlásí u Matěje Charváta

Hospůdka „Za Školou“ zve všechny ve čtvrtek 28.3.2024 na zelené pivo.

Hospůdka „Za Školou“ oznamuje změnu provozní doby o Velikonocích. Prosíme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle OÚ nebo v hospůdce „Za Školou“.

Hospůdka „Za Školou“ ve spolupráci s obcí Nížkovice vás srdečně zvou na velikonoční zábavu, která se bude konat v neděli 31.3.2024 od 20:00 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu hraje Rose Band.

TJ Sokol Nížkovice uskuteční v sobotu 6. dubna 2024 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 25. 3. 2024

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že zítra, tj. v úterý 26.3.2024 bude knihovna otevřena v obvyklé době od 17 do 18 hodin.

Kdo má zájem o velikonoční hrkání, nechť se dostaví ve středu 27.3.2024 v 18:30 hodin na náves k pomníku. Zájemci ať se hlásí u Matěje Charváta.

Hospůdka „Za Školou“ zve všechny ve čtvrtek 28.3.2024 na zelené pivo.

Hospůdka „Za Školou“ oznamuje změnu provozní doby o Velikonocích. Prosíme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle OÚ nebo v hospůdce „Za Školou“.

Hospůdka „Za Školou“ ve spolupráci s obcí Nížkovice vás srdečně zvou na velikonoční zábavu, která se bude konat v neděli 31.3.2024 od 20:00 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu hraje Rose Band.

Hlášení ze dne 22. 3. 2024

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již počtyřiaadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2024 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 23. března 2024 v 19 hodin program zahájí písničkářka LUCIE REDLOVÁ, dále potom zahrají hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí dámské duo PAVLÍNA JÍŠOVÁ a PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ . Vyvrcholením večera bude vystoupení dalších legend, skupiny HOP TROP a poté zůstane na jevišti JAROSLAV SAMSON LENK a závěr bude patřit skupině SAMSON A JEHO PARTA. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, kteří budou akci uvádět.

Kdo má zájem o velikonoční hrkání, nechť se dostaví ve středu 27.3.2024 v 18:30 hodin na náves k pomníku. Zájemci ať se hlásí u Matěje Charváta.

Hospůdka „Za Školou“ oznamuje změnu provozní doby o Velikonocích. Prosíme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle OÚ nebo v hospůdce „Za Školou“.

Hospůdka „Za Školou“ ve spolupráci s obcí Nížkovice vás srdečně zvou na velikonoční zábavu, která se bude konat v neděli 31.3.2024 od 20:00 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu hraje Rose Band.

Hlášení ze dne 20. 3. 2024

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již počtyřiaadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2024 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 23. března 2024 v 19 hodin program zahájí písničkářka LUCIE REDLOVÁ, dále potom zahrají hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí dámské duo PAVLÍNA JÍŠOVÁ a PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ . Vyvrcholením večera bude vystoupení dalších legend, skupiny HOP TROP a poté zůstane na jevišti JAROSLAV SAMSON LENK a závěr bude patřit skupině SAMSON A JEHO PARTA. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, kteří budou akci uvádět.

Kdo má zájem o velikonoční hrkání, nechť se dostaví ve středu 27.3.2024 v 18:30 hodin na náves k pomníku. Zájemci ať se hlásí u Matěje Charváta.

Hospůdka „Za Školou“ oznamuje změnu provozní doby o Velikonocích. Prosíme zákazníky, aby se se změnou seznámili na vývěsce vedle OÚ nebo v hospůdce „Za Školou“.

Hlášení ze dne 18. 3. 2024

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že zítra, tj. v úterý 19.3.2024 bude knihovna z důvodu nemoci zavřená. Děkujeme za pochopení

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již počtyřiaadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2024 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 23. března 2024 v 19 hodin program zahájí písničkářka LUCIE REDLOVÁ, dále potom zahrají hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí dámské duo PAVLÍNA JÍŠOVÁ a PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ . Vyvrcholením večera bude vystoupení dalších legend, skupiny HOP TROP a poté zůstane na jevišti JAROSLAV SAMSON LENK a závěr bude patřit skupině SAMSON A JEHO PARTA. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, kteří budou akci uvádět.

Hlášení ze dne 15. 3. 2024

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí francouzskou komedii „Zelňačka“. Představení se bude konat v sobotu 16. března 2024 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné.

Znovu v tradičním termínu, tedy první sobotu po prvním jarním dni, si vás dovolujeme pozvat již počtyřiaadvacáté na folkový koncert VÍTÁNÍ JARA 2024 v sokolovně v Nížkovicích, kam si své hudební přátele zve Slávek Janoušek. V sobotu 23. března 2024 v 19 hodin program zahájí písničkářka LUCIE REDLOVÁ, dále potom zahrají hostitelé SLÁVEK JANOUŠEK s kapelou. Poté nastoupí dámské duo PAVLÍNA JÍŠOVÁ a PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ . Vyvrcholením večera bude vystoupení dalších legend, skupiny HOP TROP a poté zůstane na jevišti JAROSLAV SAMSON LENK a závěr bude patřit skupině SAMSON A JEHO PARTA. Srdečně vás zve a na pohodu a krásnou atmosféru za vaší přítomnosti se těší písničkář Slávek Janoušek a Franta Urbanec, kteří budou akci uvádět.

Hlášení ze dne 13. 3. 2024

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí francouzskou komedii „Zelňačka“. Představení se bude konat v sobotu 16. března 2024 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné.

Hlášení ze dne 11. 3. 2024

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí francouzskou komedii „Zelňačka“. Představení se bude konat v sobotu 16. března 2024 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné.

Hlášení ze dne 8. 3. 2024

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí francouzskou komedii „Zelňačka“. Představení se bude konat v sobotu 16. března 2024 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Vstupné je dobrovolné.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva ze Slavkova u Brna pořádá chovatelské a zahrádkářské trhy. Již tuto neděli 10. března od 9,00 hodin ve Slavkově u Brna, ulice Polní 1423 na hale chovatelů. Na prodej budou mladé slepice na počátku snášky, dále holubi, drůbež, králíci a exotické ptactvo. Krmení a krmné směsi pro drůbež, králíky, okrasné a užitkové holubi a speciální směsi pro poštovní holubi. Kvalitní krmení pro exotické ptactvo, vitamíny grity a minerály. Chovatelské potřeby, krmítka, napáječky, budky, přepravky. Je zajištěn výkup exotického ptactva a výkup králičích kůží 25 kč za kus. Prodávat se budou sazenice zeleniny, rybízu , angreštu, ovocných stromků a květin. Prodej kaktusů, velikonočních vajec, medu, zeleniny a ovoce. Občerstvení zajištěno. Vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma. Přivezte své zvířata a zahrádkářské výpěstky na prodej. Srdečně zvou chovatelé ze Slavkova u Brna.

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty.

Hlášení ze dne 6. 3. 2024

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že ve dnech 5. až 8. března 2024, tj. od úterý do pátku bude provádět odečty stavů vodoměrů.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva ze Slavkova u Brna pořádá chovatelské a zahrádkářské trhy. Již tuto neděli 10. března od 9,00 hodin ve Slavkově u Brna, ulice Polní 1423 na hale chovatelů. Na prodej budou mladé slepice na počátku snášky, dále holubi, drůbež, králíci a exotické ptactvo. Krmení a krmné směsi pro drůbež, králíky, okrasné a užitkové holubi a speciální směsi pro poštovní holubi. Kvalitní krmení pro exotické ptactvo, vitamíny grity a minerály. Chovatelské potřeby, krmítka, napáječky, budky, přepravky. Je zajištěn výkup exotického ptactva a výkup králičích kůží 25 kč za kus. Prodávat se budou sazenice zeleniny, rybízu , angreštu, ovocných stromků a květin. Prodej kaktusů, velikonočních vajec, medu, zeleniny a ovoce. Občerstvení zajištěno. Vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma. Přivezte své zvířata a zahrádkářské výpěstky na prodej. Srdečně zvou chovatelé ze Slavkova u Brna.

V pátek 8.3.2024 v 12.40-12.50 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízíme chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty.

Hlášení ze dne 4. 3. 2024

Vedoucí knihovny Nížkovice připomíná čtenářům, že od února je knihovna otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin. Dále oznamuje, že se vybírá čtenářský poplatek na rok 2024 ve výši 30,-. Registrované čtenáře žádá o doplnění čísla občanského průkazu a telefonního kontaktu, toto se netýká členek klubu seniorů. Děkujeme za pochopení.

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty.

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že ve dnech 5. až 8. března 2024, tj. od úterý do pátku bude provádět odečty stavů vodoměrů.

Před obecním úřadem byly nalezeny klíče. Kdo je postrádá, může si je vyzvednout v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 1. 3. 2024

Vedoucí knihovny Nížkovice připomíná čtenářům, že od února je knihovna otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin. Dále oznamuje, že se vybírá čtenářský poplatek na rok 2024 ve výši 30,-. Registrované čtenáře žádá o doplnění čísla občanského průkazu a telefonního kontaktu, toto se netýká členek klubu seniorů. Děkujeme za pochopení.

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách ww.ententyky.eu/dokumenty.

Kamenictví Šafránek oznamuje, že v sobotu 2. 3. od 10.30 do 11.00 bude přijímat objednávky na místním hřbitově.

Hlášení ze dne 28. 2. 2024

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách ww.ententyky.eu/dokumenty.

Kamenictví Šafránek oznamuje, že v sobotu 2. 3. od 10.30 do 11.00 bude přijímat objednávky na místním hřbitově.

Hlášení ze dne 26. 2. 2024

Starosta obce svolává na dnešní podvečer 26.2.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni

Centrum Ententyky Vás zve na Jarní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 8. do neděle 10. března v Kulturním domě v Heršpicích. 8.3. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 9.3.. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 10.3. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 7.3. do 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách ww.ententyky.eu/dokumenty.

Kamenictví Šafránek oznamuje, že v sobotu 2. 3. od 10.30 do 11.00 bude přijímat objednávky na místním hřbitově.

Hlášení ze dne 23. 2. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 26.2.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o ceny v hodnotě 20 000,-kč. 1.cena Smart TV. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Losování proběhne 24.2.2024. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil.

Hlášení ze dne 21. 2. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 26.2.2024 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve ČTVRTEK 22. února v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, sádlo, škvarky a mořské ryby. Například: hovězí líčka 299 Kč/kg, treska obecná filet 199 Kč/kg, kuřecí prsní řízky 159,90 Kč/kg, krůtí krky 89,90 Kč, kuřecí polévková směs 35,90 Kč. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne ve čtvrtek 12:20 - 12:35 před OÚ

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o ceny v hodnotě 20 000,-kč. 1.cena Smart TV. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Losování proběhne 24.2.2024. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil.

Hlášení ze dne 19. 2. 2024

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 21.2.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části obce Nížkovice. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o ceny v hodnotě 20 000,-kč. 1.cena Smart TV. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Losování proběhne 24.2.2024. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil.

Hlášení ze dne 16. 2. 2024

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2024 se začnou vybírat od pondělí 19. února 2024, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok:\n- poplatek za odpad na 1 osobu činí 1000,- Kč za rok, osoby starší 80 let včetně, děti do 3 let a osoby ve III. stupni invalidity platí 500,-/rok. Poplatek za psa činí 200,- Kč, za každého dalšího 200,- Kč za rok. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme.

Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 17.2.2024 tradiční ostatky. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 18.2.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 21.2.2024 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části obce Nížkovice. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce. Děkujeme za pochopení.

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že v neděli 18.2.2024 bude hospoda otevřena pouze po dobu karnevalu. Děkujeme za pochopení.

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o ceny v hodnotě 20 000,-kč. 1.cena Smart TV. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Losování proběhne 24.2.2024. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil

Hlášení ze dne 14. 2. 2024

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2024 se začnou vybírat od pondělí 19. února 2024, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok:\n- poplatek za odpad na 1 osobu činí 1000,- Kč za rok, osoby starší 80 let včetně, děti do 3 let a osoby ve III.stupni invalidity platí 500,-/rok, poplatek za psa činí 200,- Kč, za každého dalšího 200,- Kč za rok. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme.

Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 17.2.2024 tradiční ostatky. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 18.2.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou zimní soutěž o ceny v hodnotě 20 000,-kč. 1.cena Smart TV. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Losování proběhne 24.2.2024. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil.

Hlášení ze dne 12. 2. 2024

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2024 se začnou vybírat od pondělí 19. února 2024, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok: poplatek za odpad na 1 osobu činí 1000,- Kč za rok, osoby starší 80 let včetně, děti do 3 let a osoby ve III.st. invalidity platí 500,-/rok,- poplatek za psa činí 200,- Kč, za každého dalšího 200,- Kč za rok. Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu. Děkujeme.

Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 17.2.2024 tradiční ostatky. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 18.2.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2024, tj. v úterý a středa bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že od února je knihovna otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin.

Hlášení ze dne 9. 2. 2024

Místní dobrovolníci ve spolupráci s obcí Nížkovice pořádají v sobotu 17.2.2024 tradiční ostatky. Průvod masek vyráží v 10:00 hodin od místní sokolovny. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Po skončení bude pro účastníky průvodu připraveno občerstvení v místní hospodě. Těšíme se na hojnou účast.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 18.2.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Eg.d., a.s., člen skupiny E.ON oznamuje, že ve dnech 13. a 14. února 2024, tj. v úterý a středa bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům.

Hlášení ze dne 31. 1. 2024

Vedoucí knihovny oznamuje členkám klubu seniorů, že setkání seniorek se uskuteční v pátek 2.2.2024 v 16:00 hodin na obecním úřadě.

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve ČTVRTEK 1. února od 12:20 - 12:35 před OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, sádlo a mořské ryby. Například: hovězí líčka 299 Kč/kg, treska obecná filet 199 Kč/kg, kuřecí prsní řízky 139 Kč/kg, krůtí krky 89 Kč, kuřecí polévková směs 29 Kč. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413.

Hlášení ze dne 29. 1. 2024

Vážení občané, pokud má někdo zájem o černou polévku nebo tlačenku, je možnost odkoupení od 15:00 do 15:30 za MŠ.

Hlášení ze dne 29. 1. 2024

Vedoucí knihovny oznamuje členkám klubu seniorů, že setkání seniorek se uskuteční v pátek 2.2.2024 v 16:00 hodin na obecním úřadu.

Hlášení ze dne 26. 1. 2024

Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 27.1.2024 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou, do skleněné nádoby nebude polévka rozlévána. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.

Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci účinkujících se dětský maškarní ples tuto neděli ruší. O náhradním termínu budete informováni.

Hlášení ze dne 24. 1. 2024

Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 27.1.2024 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou, do skleněné nádoby nebude polévka rozlévána. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.

Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci účinkujících se dětský maškarní ples tuto neděli ruší. O náhradním termínu budete informováni.

Finanční úřad Vyškov nabízí zájemcům možnost konzultace s odborníkem ohledně daně z nemovitých věcí ve Slavkově u Brna. Termíny konzultací jsou 24.1, 29.1., 31.1. vždy od 8 do 17 hodin na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého 89, 1. patro, dveře č. 18.

Státní pozemkový úřad upozorňuje občany, aby v rámci komplexních pozemkových úprav vznášeli své nároky co nejdříve a to na paní Mgr. Lenku Ingrovou, tel. : 727 956 445 nebo zpracovatele Ing. Miroslava Lošťáka 582 342 616. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ.

Hlášení ze dne 22. 1. 2024

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.

Finanční úřad Vyškov nabízí zájemcům možnost konzultace s odborníkem ohledně daně z nemovitých věcí ve Slavkově u Brna. Termíny konzultací jsou 24.1, 29.1., 31.1. vždy od 8 do 17 hodin na Městském úřadě ve Slavkově u Brna, Palackého 89, 1. patro, dveře č. 18.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 28.1.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 27.1.2024 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou, do skleněné nádoby nebude polévka rozlévána. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.

Společnost Dřevo Habrovany vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s dovozem až domů. Polínka o délce 25, 33 a 50 cm, v akci májí i suché dřevo k okamžitému topení a metrovky štípané. Objednávejte na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Hlášení ze dne 19. 1. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 22.1.2024 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 28.1.2024 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás!

Obec Nížkovice zve všechny občany na VEPŘOVÉ HODY, které se konají v sobotu 27.1.2024 na prostranství za MŠ Nížkovice. Prodej vepřových specialit bude zahájen v 10:00 hodin. V případě zájmu o polévku nutno přinést nádobu s sebou, do skleněné nádoby nebude polévka rozlévána. Veškerý výtěžek bude použit obcí na financování akcí pro děti.

Společnost Dřevo Habrovany vám nabízí štípané palivové dřevo tvrdé i měkké s dovozem až domů. Polínka o délce 25, 33 a 50 cm, v akci májí i suché dřevo k okamžitému topení a metrovky štípané. Objednávejte na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Státní pozemkový úřad upozorňuje občany, aby v rámci komplexních pozemkových úprav vznášeli své nároky co nejdříve a to na paní Mgr. Lenku Ingrovou, tel. : 727 956 445 nebo zpracovatele Ing. Miroslava Lošťáka 582 342 616. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ.

Hlášení ze dne 17. 1. 2024

Starosta obce svolává na pondělí 22.1.2024 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Navržený program: 1. určení ověřovatelů zápisu, 2. schválení programu zasedání, 3. zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4. schválení změny č.3 ÚP obce Nížkovice (standartizace ÚP), 5. seznámení se závěrečným účtem ŽLaP za rok 2022, 6. seznámení se závěrečným účtem Ligary za rok 2022, 7. seznámení se závěrečným účtem Dr. Kounice rok 2022, 8. seznámení s RO 15/2023, 9. schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Nížkovice a Městem Slavkov u Brna, 10. diskuse. Občané jsou srdečně zváni

Hlášení ze dne 8. 1. 2024

Vážení občané, při sobotní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE se v naší obci vybralo 30.117,- Kč. Všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, děkuje Česká katolická charita.

Vážení občané, kdo má zájem o likvidaci vánočního stromku, ať tento přichystá před garáž obecního úřadu nebo před vrata školního dvora každý den do 9.1.2024. 9.1.2024 bude svoz stromků proveden naposledy.

Hlášení ze dne 5. 1. 2024

Vážení občané, v sobotu 6. ledna 2024 od 13:00 hodin proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA České katolické charity. Vedoucí skupinek koledníků budou mít u sebe průkazku s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc lidem. Děkujeme.

Krajská veterinární správa informuje, že v obci Vážany nad Litavou se vyskytlo ohnisko nákazy ptačí chřipkou. Z tohoto důvodu apeluje na chovatele domácího ptactva, aby ptáky nevypouštěli do volné přírody a volně přístupné vodní plochy. Více informací na vývěsce vedle OÚ..

Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že tento týden bude hospoda zavřená. Otevřeno bude v neděli 7.1. 2024. Děkujeme za pochopení

Vážení občané, kdo má zájem o likvidaci vánočního stromku, ať tento přichystá před garáž obecního úřadu nebo před vrata školního dvora každý den do 9.1.2024. 9.1.2024 bude svoz stromků proveden naposledy.

Hlášení ze dne 3. 1. 2024

Vážení občané, v sobotu 6. ledna 2024 od 13:00 hodin proběhne v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA České katolické charity. Vedoucí skupinek koledníků budou mít u sebe průkazku s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc lidem. Děkujeme.

Vedoucí hospůdky Za Školou oznamuje, že tento týden bude hospoda zavřená. Otevřeno bude v neděli 7.1. 2024. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, kdo má zájem o likvidaci vánočního stromku, ať tento přichystá před garáž obecního úřadu nebo před vrata školního dvora každý den do 9.1.2024. 9.1.2024 bude svoz stromků proveden naposledy.

Hlášení ze dne 29. 12. 2023

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na již tradiční UKONČENÍ ROKU. Sejdeme se v neděli 31. prosince 2023 v 19:30 hod. na návsi. Společně shlédneme ohňostroj a ochutnáme silvestrovský punč. Těšíme se na Vás!

TJ Sokol Nížkovice pořádá 1.1.2024 tradiční „Novoroční výšlap na Jalovák“. Start ve 13:00 hodin z návsi. Přijďte se projít po silvestrovské oslavě.

Hlášení ze dne 27. 12. 2023

Z důvodu vánočních svátků je svoz odpadu posunutý o jeden den. Vývozy v naší obci budou probíhat ve čtvrtek 28.12.2023. Děkujeme za pochopení

V pátek 29. prosince 2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu.

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na již tradiční UKONČENÍ ROKU. Sejdeme se v neděli 31. prosince 2023 v 19:30 hod. na návsi. Společně shlédneme ohňostroj a ochutnáme silvestrovský punč. Těšíme se na Vás!

TJ Sokol Nížkovice pořádá 1.1.2024 tradiční „Novoroční výšlap na Jalovák“. Start ve 13:00 hodin z návsi. Přijďte se projít po silvestrovské oslavě.

Hlášení ze dne 22. 12. 2023

Vážení občané, v sobotu 23.12. a v neděli 24.12. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin si budete moci v kostele sv. Kunhuty rozsvítit svíce betlémským světlem a odnést si jej do svých domovů.

Římsko-katolická farnost Nížkovice srdečně zve všechny občany na Štědrý den na mši svatou, která začíná v místním kostele ve 21:00 hodin.

Z důvodu vánočních svátků je svoz odpadu posunutý o jeden den. Vývozy v naší obci budou probíhat ve čtvrtek 28.12.2023. Děkujeme za pochopení.

V pátek 29. prosince 2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu.

Hospůdka Za Školou oznamuje, že z důvodu malého zájmu se Silvestr v sokolovně ruší.

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje změnu provozní doby mezi svátky. Seznamte se prosím s otevírací dobou na vývěsce vedle obecního úřadu. Děkujeme

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na již tradiční UKONČENÍ ROKU. Sejdeme se v neděli 31. prosince 2023 v 19:30 hod. na návsi. Společně shlédneme ohňostroj a ochutnáme silvestrovský punč. Těšíme se na Vás!

Hlášení ze dne 20. 12. 2023

Oznamujeme občanům, že 21.12.2023 a 23.12.2023 v 10:00 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna s živými rybami. Pohořelický kapr cena: kapr 1.třída (do váhy 2,5kg) 135,-Kč/kg Amur 155,-Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5kg) 145,-Kč/kg, tolstolobik 100,-Kč/kg. Podej se uskuteční po dobu asi 1/2hodiny dle zájmu občanů.

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 21. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 zavřeno. Úřadovat se začne ve středu 3. ledna 2024. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, v sobotu 23.12. a v neděli 24.12. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin si budete moci v kostele sv. Kunhuty rozsvítit svíce betlémským světlem a odnést si jej do svých domovů.

Římsko-katolická farnost Nížkovice srdečně zve všechny občany na Štědrý den na mši svatou, která začíná v místním kostele ve 21:00 hodin.

V pátek 29. prosince 2023 pořádá TJ Sokol Nížkovice tradiční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se uskuteční v Sokolovně Nížkovice. Začátek ve 13:30 hod. (prezentace od 12:45 hodin). Startovné činí 80,- Kč, ceny a občerstvení zajištěno. Zváni jsou všichni příznivci malého míčku. Přijďte se pobavit a pohnout, nejde o výkony, ale o zábavu.

Hospůdka Za Školou oznamuje, že z důvodu malého zájmu se Silvestr v sokolovně ruší.

Hlášení ze dne 18. 12. 2023

Vážení občané, při nedělním vánočním koncertě dechové hudby Vlčnovjanka se na dobrovolném vstupném vybralo 6.210,- Kč. Všem dárcům, kteří přispěli stacionáři pro dospělé Betlém v Kloboukách u Brna, děkujeme.

Vážení občané, v úterý 19.12.2023 bude z důvodu stavebních prací uzavřena od 11:00 do 14:00 hodin ulice od Kočovských po křižovatku u paní Karenové. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané, v úterý 19.12.2023 bude obecní úřad otevřen pouze do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme občanům, že 21.12.2023 a 23.12.2023 v 10:00 hodin přijede do naší obce pojízdná prodejna s živými rybami. Pohořelický kapr cena:Kapr 1.třída (do váhy 2,5kg) 135,-Kč/kg, amur 155,-Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5kg) 145,-Kč/kg, tolstolobik 100,-Kč/kg. Prodej se uskuteční po dobu asi 1/2hodiny dle zájmu občanů

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční v úterý 19. 12. 2023 v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek bude věnován dětem z dětského domova LILA Otnice.

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 21. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 zavřeno. Úřadovat se začne ve středu 3. ledna 2024. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí knihovny Nížkovice upozorňuje čtenáře, že poslední knihovna v tomto roce bude v úterý 19.12.2023 od 17 do 18 hodin. Žádá čtenáře, kteří mají knihy půjčené déle, jak tři měsíce, aby je v úterý vrátili do knihovny. Dále čtenáře, kteří neuhradili čtenářský poplatek na rok 2023, aby rovněž tento uhradili v tento den. Děkujeme

Hlášení ze dne 15. 12. 2023

Vážení občané, v sobotu 16.12.2023 bude dovezeno betlémské světlo. Kdo má zájem si jej odnést domů již v tento den, bude od 8:15 do 8:30 k dispozici před obecním úřadem. Poté bude betlémské světlo umístěno v kostele sv. Kunhuty, kde si budete moci v sobotu 23.12. a v neděli 24.12. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin rozsvítit svíce a odnést si jej do svých domovů.

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby Vlčnovjanka, který se bude konat v neděli 17. prosince 2023 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na vánoční benefiční koncert, který se uskuteční v úterý 19. 12. 2023 v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek bude věnován dětem z dětského domova LILA Otnice.

Vážení občané, v úterý 19.12.2023 bude obecní úřad otevřen pouze do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 21. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 zavřeno. Úřadovat se začne ve středu 3. ledna 2024. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí knihovny Nížkovice upozorňuje čtenáře, že poslední knihovna v tomto roce bude v úterý 19.12.2023 od 17 do 18 hodin. Žádá čtenáře, kteří mají knihy půjčené déle, jak tři měsíce, aby je v úterý vrátili do knihovny. Dále žádá čtenáře, kteří neuhradili čtenářský poplatek na rok 2023, aby rovněž tento uhradili v tento den. Děkujeme.

Provozní hospůdky za Školou oznamuje změnu provozní doby mezi svátky. Seznamte se prosím s otevírací dobou na vývěsce vedle obecního úřadu. Děkujeme.

Hlášení ze dne 13. 12. 2023

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby Vlčnovjanka, který se bude konat v neděli 17. prosince 2023 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na benefiční koncert, který se koná v úterý 19.12.2023 v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek z akce bude věnován dětem z dětského domova LILA v Otnicích. Těšíme se na společné setkání.

Vážení občané, v sobotu 16.12.2023 bude dovezeno betlémské světlo. Kdo má zájem si jej odnést domů již v tento den, bude od 8:15 do 8:30 k dispozici před obecním úřadem. Poté bude betlémské světlo umístěno v kostele sv. Kunhuty, kde si budete moci v sobotu 23.12. a v neděli 24.12. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin rozsvítit svíce a odnést si jej do svých domovů.

Vážení občané, v úterý 19.12.2023 bude obecní úřad otevřen pouze do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude na obecním úřadě od čtvrtka 21. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024 zavřeno. Úřadovat se začne ve středu 3. ledna 2024. Děkujeme za pochopení.

Provozní hospůdky za Školou oznamuje změnu provozní doby mezi svátky. Seznamte se prosím s otevírací dobou na vývěsce vedle obecního úřadu. Děkujeme.

Pan veselý z Pohořelic bude ve čtvrtek 14.12.2023 od 12:45 do 13:00 hodin prodávat živé ryby. Kapr I. 125,-, kapr výběr 135,- Kč/kg, amur 135,- Kč/kg, tolstolobik 70,- Kč/kg, pstruh duhový 200,- Kč/kg. Na požádání ryby zabijí.

V pátek 15.12.2023 v 12.30-12.40 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic .Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů.

Hlášení ze dne 11. 12. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 11.12.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby Vlčnovjanka, který se bude konat v neděli 17. prosince 2023 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na benefiční koncert, který se koná v úterý 19.12.2023 v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek z akce bude věnován dětem z dětského domova LILA v Otnicích. Těšíme se na společné setkání.

Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2023 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2024, nahlaste se nejpozději do 15.12.2023 v hospůdce „Za Školou“, na poště Partner Nížkovice nebo telefonicky na čísle 544 222 625. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 100,- Kč na osobu se bude vybírat na místě – v ceně je drobné pohoštění a půlnoční přípitek.

Vážení občané, na obecním úřadě a na poště je k podpisu celonárodní petice za záchranu a zachování hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. V případě Vašeho zájmu neváhejte připojit svůj podpis. Petice je k podpisu do 20.12.2023.

Hlášení ze dne 8. 12. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 11.12.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby Vlčnovjanka, který se bude konat v neděli 17. prosince 2023 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován stacionáři pro dospělé Betlém, Klobouky u Brna. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Nížkovice vás srdečně zve na benefiční koncert, který se koná v úterý 19.12.2023 v 17:00 v kostele sv. Kunhuty. Výtěžek z akce bude věnován dětem z dětského domova LILA v Otnicích. Těšíme se na společné setkání.

Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2023 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2024, nahlaste se nejpozději do 15.12.2023 v hospůdce „Za Školou“, na poště Partner Nížkovice nebo telefonicky na čísle 544 222 625. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 100,- Kč na osobu se bude vybírat na místě – v ceně je drobné pohoštění a půlnoční přípitek.

Vážení občané, na obecním úřadě a na poště je k podpisu celonárodní petice za záchranu a zachování hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. V případě Vašeho zájmu neváhejte připojit svůj podpis. Petice je k podpisu do 20.12.2023.

Hlášení ze dne 6. 12. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 11.12.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni.

Starosta obce děkuje úderné jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna za nezištnou pomoc při úklidu sněhu před obecním úřadem, jenom před obecním úřadem, v neděli 3.12.2023 v dopoledních hodinách.

Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.

Vážení občané, od od 1.12.2023 do 8.12.2023 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Podpořit lze i bezhotovostně kartou, pomocí mobilního terminálu přímo na účet. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec pan Vaněk. Děkujeme, že pomáháte.

Našel se klíč s čipem. Kdo jej postrádá, nechť si jej vyzvedne v kanceláři OÚ.

Praktický lékař MUDr. Vlasta Kučerová vzhledem k blížící se chřipkové epidemii doporučuje pacientům, kteří se ještě nestihli naočkovat proti chřipce a Covid -19, přijít do ordinace k očkování. Proti chřipce očkujeme kdykoli bez objednání, proti Covid -19 je nutno si zamluvit termín.

Vážení občané, pokud máte chuť a zájem strávit poslední večer roku 2023 v místní sokolovně a přivítat zde rok 2024, nahlaste se nejpozději do 15.12.2023 v hospůdce „Za Školou“, na poště Partner Nížkovice nebo telefonicky na čísle 544 222 625. V případě dostatečného množství zájemců proběhne zábava s reprodukovanou hudbou od 20,30 hodin. Vstupné 100,- Kč na osobu se bude vybírat na místě – v ceně je drobné pohoštění a půlnoční přípitek.

Vážení občané, na obecním úřadě a na poště je k podpisu celonárodní petice za záchranu a zachování hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. V případě Vašeho zájmu neváhejte připojit svůj podpis. Petice je k podpisu do 20.12.2023.

Hlášení ze dne 4. 12. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 11.12.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni..

Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč..

Vážení občané, od od 1.12.2023 do 8.12.2023 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Podpořit lze i bezhotovostně kartou, pomocí mobilního terminálu přímo na účet. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec pan Vaněk. Děkujeme, že pomáháte..

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že od úterý 5.12. bude knihovna opět otevřena každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17 do 18 hodin..

Našel se klíč s čipem. Kdo jej postrádá, nechť si jej vyzvedne v kanceláři OÚ.

Praktický lékař MUDr. Vlasta Kučerová vzhledem k blížící se chřipkové epidemii doporučuje pacientům, kteří se ještě nestihli naočkovat proti chřipce a Covid -19, přijít do ordinace k očkování. Proti chřipce očkujeme kdykoli bez objednání, proti Covid -19 je nutno si zamluvit termín.

Hlášení ze dne 1. 12. 2023

Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy. Sejdeme se v neděli 3. prosince 2023 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás!.

Vážení občané, od od 1.12.2023 do 8.12.2023 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Podpořit lze i bezhotovostně kartou, pomocí mobilního terminálu přímo na účet. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec pan Vaněk. Děkujeme, že pomáháte..

Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od každodenního shonu a užít si příjemnou předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč..

V sobotu 2.12.2023 bude naposledy v tomto roce otevřena kompostárna. O otevření na jaře 2024 budete informováni. .

V Elektro Spáčil právě probíhá Black Friday +nabízí velký výběr vánočního osvětlení a dekorací. Bližší info na prodejně nebo právě v probíhajícím letáku..

Firma AUTO-BAYER Vás zve na víkend pekelně nízkých cen v sobotu i v neděli 2. a 3.12.2023. Využijte poslední možnost tohoto roku nakoupit vůz s dvouletým odpisem. Přijďte se podívat na nové i ojeté vozy našich značek. Těšíme se na vás v AUTO- BAYER ve Slavkově u Brna..

Palivové dřevo Sádlík Nesovice nabízí palivové dřevo, metrová i štípaná polínka. Skladem tvrdé i měkké - o délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna. Více informací na www.topeni-drevem.cz nebo 775337603.

ZEVYRA Obdržálek s.r.o. vyhlašuje prodej máku. Prodej probíhá v areálu zemědělské výroby domu č. 26 v Rašovicích ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin. Cena za kilogram máku je 90 Kč. Telefon 725 353 908.

Hlášení ze dne 29. 11. 2023

Vážení občané, od od 1.12.2023 do 8.12.2023 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Podpořit lze i bezhotovostně kartou, pomocí mobilního terminálu přímo na účet. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec pan Vaněk. Děkujeme, že pomáháte..

Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy. Sejdeme se v neděli 3. prosince 2023 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás!.

V sobotu 2.12.2023 bude naposledy v tomto roce otevřena kompostárna. O otevření na jaře 2024 budete informováni. .

V Elektro Spáčil právě probíhá Black Friday + nabízí velký výběr vánočního osvětlení a dekorací. Bližší info na prodejně nebo právě v probíhajícím letáku..

ZEVYRA Obdržálek s.r.o. vyhlašuje prodej máku. Prodej probíhá v areálu zemědělské výroby domu č. 26 v Rašovicích ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin. Cena za kilogram máku je 90 Kč. Telefon 725 353 908. .

Firma AUTO-BAYER Vás zve na víkend pekelně nízkých cen v sobotu i v neděli 2. a 3.12.2023. Využijte poslední možnost tohoto roku nakoupit vůz s dvouletým odpisem. Přijďte se podívat na nové i ojeté vozy našich značek. Těšíme se na vás v AUTO- BAYER ve Slavkově u Brna..

Obec nabízí k prodeji zpracované dřevo z třešně cca 3 prm. Cena 400Kč/prm. Bližší info na v kanceláři OÚ nebo na tel.: 724 186 602..

Palivové dřevo Sádlík Nesovice nabízí palivové dřevo, metrová i štípaná polínka. Skladem tvrdé i měkké - o délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna. Více informací na www.topeni-drevem.cz nebo 775337603

Hlášení ze dne 27. 11. 2023

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce. Občané jsou srdečně zváni.

Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy. Sejdeme se v neděli 3. prosince 2023 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás!

Firma AUTO-BAYER Vás zve na víkend pekelně nízkých cen v sobotu i v neděli 2. a 3.12.2023. Využijte poslední možnost tohoto roku nakoupit vůz s dvouletým odpisem. Přijďte se podívat na nové i ojeté vozy našich značek. Těšíme se na vás v AUTO- BAYER ve Slavkově u Brna.

V sobotu 2.12.2023 bude naposledy v tomto roce otevřena kompostárna. O otevření na jaře 2024 budete informováni. \n\n\nV Elektro Spáčil právě probíhá Black Friday +nabízí velký výběr vánočního osvětlení a dekorací. Bližší info na prodejně nebo právě v probíhajícím letáku.

Hlášení ze dne 24. 11. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 27.11.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce. Občané jsou srdečně zváni.

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 25. listopadu 2023 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že v neděli 26.11. 2023 bude z provozních důvodů hospoda zavřená. Děkujeme za pochopení.

Základní a mateřská škola ve spolupráci s obcí Nížkovice srdečně zvou všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy. Sejdeme se v neděli 3. prosince 2023 v 16:00 hodin na návsi. Těšíme se na Vás!

V Elektro Spáčil právě probíhá Black Friday +nabízí velký výběr vánočního osvětlení a dekorací. Bližší info na prodejně nebo právě v probíhajícím letáku.

Kominictví Ságl bude ve dnech od pondělí 27.11. do úterý 28.11.2023 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 603 369 178. Cena je 450,-.\n

Hlášení ze dne 22. 11. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 27.11.2023 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:00 hodin. Navržený program: .

1) Určení ověřovatelů zápisu.

2) Schválení programu zasedání .

3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO.

4) Schválení RO 12/2023.

5) Schválení odměny členům komisí, jenž, nejsou členy zastupitelstva.

6) Schválení prodloužení nájmu obecního bytu Nížkovice 264/6.

7) Schválení Plánu společných zařízení KPÚ v k. ú. Nížkovice.

8) Schválení OZV Požární řád.

9) Schválení OZV obce Nížkovice o místním poplatku ze psů.

10) Schválení OZV obce Nížkovice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nížkovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

11) Schválení OZV obce Nížkovice o místním poplatku za užívání \n veřejného prostranství .

12) Schválení OZV obce Nížkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

13) Schválení odkupu části pozemku parc. č. 1467/69.

14) Schválení odkupu pozemků parc. č. 226/49 o výměře 132 m2, parc. č. 1098/39 o výměře 433 m2 a parc. č. 1100/30 o výměře 34 m2 .

15) Diskuse\.

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 25. listopadu 2023 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno..

Hlášení ze dne 20. 11. 2023

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 25. listopadu 2023 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že v úterý 21.11. bude knihovna otevřena od 17 do 18 hodin.

Hlášení ze dne 15. 11. 2023

Vážení občané, upozorňujeme na množící se krádeže včetně tipování v okolních obcích. Dejte si pozor na svůj majetek a buďte prosím vnímaví ke svému okolí.

Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 17.11.2023 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na Kateřinskou zábavu, která se koná v sobotu 25. listopadu 2023 od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Panorama band. Připravena je bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 13. 11. 2023

Vážení občané, upozorňujeme na množící se krádeže včetně tipování v okolních obcích. Dejte si pozor na svůj majetek a buďte prosím vnímaví ke svému okolí.

Vedoucí hospůdky „Za Školou“ oznamuje, že v pátek 17.11.2023 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 10. 11. 2023

Vážení občané, upozorňujeme na zvýšený výskyt podvodných sms a e-mailů. Buďte prosím obezřetní při otevírání sms a e-mailů. Další info na vývěsce vedle OÚ.

Hlášení ze dne 8. 11. 2023

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve ČTVRTEK 9. 11.2023 od12:20 - 12:35 před OÚ nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, klobásy, špekáčky a sádlo. Například: kuřecí prsní řízky 139 Kč/kg. Možnost objednávky na tel. čísle 777 814 413.

Hlášení ze dne 6. 11. 2023

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že v úterý 7.11. bude knihovna otevřena od 17 do 18 hodin.

Hlášení ze dne 3. 11. 2023

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2024 – cena za kalendář je 120,- Kč.

Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 3.a 4.listopadu 2023 12.Slavkovskou výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. Výstava je i prodejní. Výstava je otevřena v pátek 3.11.2023 od 8 do 18 hodin, v sobotu 4.11.2023 od 8 do 12 hodin. Pro návštěvníky je připravena tombola. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. Pro školky a školy je vstup zdarma. Mohou výstavu navštívit již ve čtvrtek 2.11.2023 od 9 do 12 hodin, v pátek 3.11.a v sobotu 4.11.2023

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 1. 11. 2023

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2024 – cena za kalendář je 120,- Kč. -------------------- Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 3.a 4.listopadu 2023 12.Slavkovskou výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. Výstava je i prodejní. Výstava je otevřena v pátek 3.11.2023 od 8 do 18 hodin, v sobotu 4.11.2023 od 8 do 12 hodin. Pro návštěvníky je připravena tombola. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. Pro školky a školy je vstup zdarma. Mohou výstavu navštívit již ve čtvrtek 2.11.2023 od 9 do 12 hodin, v pátek 3.11.a v sobotu 4.11.2023 ---------------------- \nPaní Dostálková z Napajedel bude zítra 2.11 2023 v době od 8:30 -11:30 hod. prodávat textil a obuv např. dámské halenky, svetry na propínaní, dámské kalhoty, legíny, tepláky, trička, termo trika, pánské košile, noční košile, pyžama, spodní prádlo, zimní ponožky, domácí obuv aj. ---------------------- V pátek 3.11.2023 v 12.30-12.40 hod přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. ------------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna -------------------------- Policie ČR ve spolupráci s městem Vyškov zve malé i velké na již tradiční preventivní akci, která je známá pod názvem Je nás vidět! Akce se koná v pátek 3. listopadu od 15:30 hodin před budovou Policie ČR Vyškov v Brněnské ulici. Akci zahájí vystoupení mažoretek Angelin Vyškov. Pro příchozí budou připravena různá stanoviště, kde si mohou otestovat své znalosti v dopravě nebo vyzkoušet základy první pomoci. Uvidíte policejní i hasičskou techniku. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, dostane dárek v podobě reflexního předmětu. Na závěr uvidíte světelnou show skupiny Nadrakka. Na akci spolupracuje Besip Jmk, Městská policie Vyškov, Hasičský záchranný sbor Jmk , Český červený kříž Vyškov a Maják Vyškov.\nSrdečně zvou pořadatelé.

Hlášení ze dne 30. 10. 2023

Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. -------------------- Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 3.a 4.listopadu 2023 12.Slavkovskou výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. Výstava je i prodejní. Výstava je otevřena v pátek 3.11.2023 od 8 do 18 hodin, v sobotu 4.11.2023 od 8 do 12 hodin. Pro návštěvníky je připravena tombola. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. Pro školky a školy je vstup zdarma. Mohou výstavu navštívit již ve čtvrtek 2.11.2023 od 9 do 12 hodin, v pátek 3.11.a v sobotu 4.11.2023 ---------------- Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2024 – cena za kalendář je 120,- Kč. ------------------- Policie ČR ve spolupráci s městem Vyškov zve malé i velké na již tradiční preventivní akci, která je známá pod názvem Je nás vidět! Akce se koná v pátek 3. listopadu od 15:30 hodin před budovou Policie ČR Vyškov v Brněnské ulici. Akci zahájí vystoupení mažoretek Angelin Vyškov. Pro příchozí budou připravena různá stanoviště, kde si mohou otestovat své znalosti v dopravě nebo vyzkoušet základy první pomoci. Uvidíte policejní i hasičskou techniku. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, dostane dárek v podobě reflexního předmětu. Na závěr uvidíte světelnou show skupiny Nadrakka. Na akci spolupracuje Besip Jmk, Městská policie Vyškov, Hasičský záchranný sbor Jmk , Český červený kříž Vyškov a Maják Vyškov. Srdečně zvou pořadatelé. -------------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 27. 10. 2023

Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. -------- Český svaz chovatelů, základní organizace Slavkov u Brna pořádá ve dnech 3.a 4.listopadu 2023 12.Slavkovskou výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů v hale chovatelů ulice Polní 1423, Slavkov u Brna. Výstava je i prodejní. Výstava je otevřena v pátek 3.11.2023 od 8 do 18 hodin, v sobotu 4.11.2023 od 8 do 12 hodin. Pro návštěvníky je připravena tombola. Srdečně zvou k prohlídce a nákupu chovatelé. Pro školky a školy je vstup zdarma. Mohou výstavu navštívit již ve čtvrtek 2.11.2023 od 9 do 12 hodin, v pátek 3.11.a v sobotu 4.11.2023 ------- Policie ČR ve spolupráci s městem Vyškov zve malé i velké na již tradiční preventivní akci, která je známá pod názvem Je nás vidět! Akce se koná v pátek 3. listopadu od 15:30 hodin před budovou Policie ČR Vyškov v Brněnské ulici. Akci zahájí vystoupení mažoretek Angelin Vyškov. Pro příchozí budou připravena různá stanoviště, kde si mohou otestovat své znalosti v dopravě nebo vyzkoušet základy první pomoci. Uvidíte policejní i hasičskou techniku. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, dostane dárek v podobě reflexního předmětu. Na závěr uvidíte světelnou show skupiny Nadrakka. Na akci spolupracuje Besip Jmk, Městská policie Vyškov, Hasičský záchranný sbor Jmk , Český červený kříž Vyškov a Maják Vyškov. Srdečně zvou pořadatelé. ------------ Prodejce z Násedlovic přijímá objednávky ovoce a zeleniny na uskladnění na tel. 704068787. Jablka na uskladnění v bednách po 15 kg, GALA, Idared, DELICIUS za 28 Kč/kg, hrušky zimní 34 Kč/kg baleno po15 kg, švestky 32 Kč/kg baleno po 10 kg, zelí bílé krouhané 10 kg za 190 Kč, česnek 200 Kč/kg, mrkev 120 Kč/10 kg.\nNa dotaz: petržel kořen, celer, červená řepa, cibule. Možnost objednat vlašské ořechy loupané i neloupané. Po telefonické domluvě vám dle množství objednaného zboží dovezeme ve smluvený čas a den na kontaktní místo, kde si jej vyzvednete, nebo si objednávku můžete vyzvednout v Násedlovicích. --------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 25. 10. 2023

Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 23. 10. 2023

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ----------- Z důvodu školení bude v úterý 24.10.2023 dopoledne úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení ------ Základní a Mateřská škola Nížkovice srdečně zvou na USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK. Pojďte s námi s lampiony projít rozsvícené Nížkovice, uložit zvířátka k zimnímu spánku a zazpívat jim písničky. Sraz je v úterý 24.10.2023 v 17:30 hod. na hřišti za MŠ. Kdo má možnost, může rozsvítit světýlko před svým domem. Občerstvení a drobné odměny zajištěny. ----------- Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. ----------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 20. 10. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 23.10.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. --------- Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční v sobotu 21.10. 2023 od 14:30 hodin v sále místní sokolovny. Vystoupí děti ZŠ a MŠ Nížkovice a Spolek elegantních dam. K poslechu zahraje KOBE BAND. Občerstvení je zajištěno. ---------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 22.10.2023 v 15:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Hodějice. Přijďte povzbudit naše hráče. ----------- Základní a Mateřská škola Nížkovice srdečně zvou na USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK. Pojďte s námi s lampiony projít rozsvícené Nížkovice, uložit zvířátka k zimnímu spánku a zazpívat jim písničky. Sraz je v úterý 24.10.2023 v 17:30 hod. na hřišti za MŠ. Kdo má možnost, může rozsvítit světýlko před svým domem. Občerstvení a drobné odměny zajištěny. ------------- Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou. --------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 18. 10. 2023

Starosta obce svolává na pondělí 23.10.2023 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:00 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ---------- Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční v sobotu 21.10. 2023 od 14:30 hodin v sále místní sokolovny. Vystoupí děti ZŠ a MŠ Nížkovice a Spolek elegantních dam. K poslechu zahraje KOBE BAND. Občerstvení je zajištěno. ---------- Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou.\n -------------------- Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve ČTVRTEK 19. října v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, uzené maso, klobásy, špekáčky a sádlo. Například: hovězí líčka 299,90 Kč/kg, krůtí prsní řízky 199,90 Kč/kg, kuřecí prsa 179,90 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90 Kč/kg, vepřová masitá žebra 154,90 Kč/90, krůtí krky 89,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 33,90 Kč/kg.\nMožnost objednávky na tel. čísle 777 814 413. Prodej proběhne ve čtvrtek 12:20 - 12:35 před OÚ\n------------- Firma Elektro Spáčil Újezd u Brna vyhlašuje velkou podzimní soutěž o nákup zdarma a další hodnotné ceny. Stačí nakoupit za 350,-kč a jste ve slosování. Soutěž končí 4.11.2023. Bližší info naleznete v novém letáku Elektro Spáčil. Těšíme se na Vás na prodejně v Újezdu u Brna

Hlášení ze dne 16. 10. 2023

Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční v sobotu 21.10. 2023 od 14:30 hodin v sále místní sokolovny. Vystoupí děti ZŠ a MŠ Nížkovice a Spolek elegantních dam. K poslechu zahraje KOBE BAND. Občerstvení je zajištěno. ------------ Hospůdka „Za Školou“ připravuje v sobotu 11.11.2023 od 18:00 hodin svatomartinské menu. Víno je zajištěno. Objednávat můžete na tel.: 544 222 625 nebo osobně na poště Partner a v hospůdce Za Školou do 31.10.2023. Na meníčku si můžete pochutnat na místě – počet míst je však omezen nebo vám rádi objednané porce připravíme s sebou.

Hlášení ze dne 13. 10. 2023

Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční v sobotu 21.10. 2023 od 14:30 hodin v sále místní sokolovny. Vystoupí děti ZŠ a MŠ Nížkovice a Spolek elegantních dam. K poslechu zahraje KOBE BAND. Občerstvení je zajištěno. --------- Doktorka Kučerová oznamuje, že v ordinaci očkuje proti chřipce a proti covid-19 novou vakcínou /comirnaty omicron xbb.1,5/. V případě samostatného očkování proti chřipce není nutno se objednávat. V případě očkování oběma vakcínami je nutné se objednat telefonicky. ---------- Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí nejlevnější štípané tvrdé i měkké palivové dřevo s dovozem až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 a 50 cm, v akční nabídce máme i suché dřevo k okamžitému topení.\nObjednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Hlášení ze dne 11. 10. 2023

ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne ve čtvrtek 12.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-) ----- V pátek 13.10.2023 v 12.30-12.40 hod. přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů.

Hlášení ze dne 9. 10. 2023

ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne ve čtvrtek 12.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-)

Hlášení ze dne 6. 10. 2023

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 8.10.2023 v 15:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovský zápas mužstvo mužů Nížkovice – Lovčičky. Přijďte povzbudit naše hráče. -------- Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat v již tuto sobotu 7. října výjimečně v sokolovně v Nížkovicích. Prodej od 8 do 18h. -------- Společnost Dřevo Habrovany Vám nabízí nejlevnější štípané tvrdé i měkké palivové dřevo s dovozem až k Vám domů. Polínka o délce 25, 33 a 50cm, v akční nabídce máme i suché dřevo k okamžitému topení. Objednávejte na telefonním čísle: 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz. ------- ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne ve čtvrtek 12.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-)

Hlášení ze dne 4. 10. 2023

Centrum Ententyky Vás zve na Podzimní burzu dětského oblečení, potřeb, obuvi a hraček, která se bude konat od pátku 6. do neděle 8. října výjimečně v sále Kulturního domu v Nížkovicích. 6. 10. je příjem zboží 8-12h a 14-18h, 7. 10. od 8 do 18 hodin bude probíhat prodej a 8. 10. výdej neprodaného zboží v 16-18h. Registrace pro prodávající jsou otevřené již nyní a pouze do 5. 10. 18h. Prodejci se musí registrovat a vyplnit prodejní listy na burza.ententyky.eu. Bližší informace získáte na stránkách www.ententyky.eu/dokumenty. --------- Na dětském hřišti byl nalezen klíč. Kdo jej postrádá, nechť si jej vyzvedne v kanceláři OÚ. -------- ZŠ a MŠ Nížkovice zve všechny děti a rodiče na drakiádu, která proběhne ve čtvrtek 12.10. 2022 od 15,30 hodin. Sraz na víceúčelovém hřišti za mateřskou školou. Těšíme se na hojnou účast :-)

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 13 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.