Obsah stránky

POPLATKY 2023

 

Vážení občané, pro rok 2023 činí sazba poplatku za komunální odpad  600,- Kč/os či nemovitost/rok; osoby od 80 let včetně platí 300,-Kč/rok  (OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství). Sazba poplatku ze psů zůstala 150,- Kč (OZV č.2/2019). Plné znění OZV je k nahlédnutí na OÚ Nížkovice nebo na elektronické úřední desce obce  www.nizkovice.cz.

 

Splatnost: do 31. 3. 2023, popř. ve dvou stejných splátkách do 31.3. a do 30.6.2023 příslušného kalendářního roku

 

Poplatky jsou vybírány následovně:

v hotovosti v kanceláři OÚ     

     v úřední dny    Po, St      8.00 – 12.00 hod.     13.00 – 17.00 hod.

platbou na účet obce 

č.ú. 4420731/0100

do variabilního symbolu zadejte číslo popisné (evidenční) vašeho domu (chaty).

Každý poplatek je nutno zasílat za jednotlivé osoby s přesnou identifikací. Do poznámky vypište jméno a příjmení osob, za které platíte a popřípadě „pes“, pokud za něj platíte.

 Platba kartou nelze!!!

 

Známku na popelnici si vyzvedněte v kanceláři OÚ v úřední dny.

 

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů domácnosti, úhyn psa, atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Nížkovice.

 

Upozorňujeme občany, kteří mají s obcí uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu, že  nájem či pacht je splatný do  31.3. příslušného kalendářního roku.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.