Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 [ > ]

Hlášení ze dne 11. 11. 2020

Vážení občané, z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad v pondělí 16.11.2020 uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------- Starosta obce svolává na pondělí 16.11.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program:1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Schválení RO 11/2020, 4) Seznámení s RO 10/2020, 5) Vyhodnocení VZMR – rekonstrukce VO v obci Nížkovice, schválení smlouvy o dílo, 6) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1425 o výměře 188 m2 orná půda a část parc. č. 1426 o výměře cca 360 m2 orná půda panu Tomáši Galovi, 7) Schválení odkoupení pozemku parc.č. 1216, 8) Schválení prodeje pozemků parc. č. 1334/3 orná půda o výměře 2508m2, 1303/2 orná půda 152m2, 1304/2 orná půda 17m2, 1305/2 vinice 90m2, 1290/67 orná půda 1388m2, 1308 orná půda 687m2, 1307 orná půda 173m2, 1306 vinice 527m2, 1309 trvalý travní porost 375m2, 1310 vinice 686m2, 1311 ostatní plocha 8m2, 1312 vinice 384m2, 1290/68 orná půda 786m2, 1315 trvalý travní porost 186m2, 1313 orná půda 314m2, 1314 ostatní plocha 39m2, 1316 trvalý travní porost 148m2, 1317 vinice 244m2, 1318 orná půda 346m2, 1323 trvalý travní porost 443m2, 1321 vinice 427m2, 1319 orná půda 498m2, 1322 ostatní plocha 183m2, 1320 ostatní plocha 112m2 panu Zdeňku Ševčíkovi, 9) Schválení odkoupení pozemků parc.č. 1185/47 a 1190/35 v k.ú. Hodějice, 10) Schválení prodeje pozemku parc.č. 464/4 o výměře 54 m2 zahrada panu Ondřeji Fišrovi a paní Alici Bastlové, 11) Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1025/1 o výměře 3 m2 ostatní plocha panu Seidlerovi, 12) Schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 13) Projednání vzniku svazkové školy, 14) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ---------- Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. --------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 4. 11. 2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. ------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje změnu provozní doby pošty. Změna se týká pouze pondělí a středy, kdy bude otevřeno nově pouze do 15:30 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení. --------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 2. 11. 2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí k prodeji jednorázové roušky. Balení obsahuje 5 ks roušek za cenu 10,- Kč/ balení. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Zájemcům budou roušky doručeny domů. -------- Vedoucí pošty Partner Nížkovice oznamuje změnu provozní doby pošty. Změna se týká pouze pondělí a středy, kdy bude otevřeno nově pouze do 15:30 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení. ---------- Pekárna Herold ve Slavkově u Brna přijme do svého provozu na tradiční výrobu známého slavkovského pečiva kolegyně a kolegy i bez praktických zkušeností na různé pracovní pozice. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu

Hlášení ze dne 23. 10. 2020

Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen následovně: Pondělí 8.00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. Při kontaktu s OÚ upřednostněte prosím elektronický, písemný či telefonní kontakt. Děkujeme.

Hlášení ze dne 19. 10. 2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že knihovna bude až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 16. 10. 2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že knihovna bude až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 14. 10. 2020

Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen od pondělí 12.10.2020 do odvolání následovně: Pondělí 8.00 – 12:00 13:00 – 15:00 a středa 8:00 – 10:00 13:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. ----------- Integrovaný dopravní systém JMK upozorňuje cestující, že od pátku 16.10.2020 začínají autobusy jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Věnujte prosím pozornost těmto změnám, na jízdní řády na zastávkách se nelze zcela spoléhat. ------------- Vážení účastníci zájezdu na muzikálové představení Kleopatra, vzhledem k aktuální situaci a opatření vlády se obec rozhodla zrušit plánovaný zájezd na muzikál Kleopatra, který se měl uskutečnit 25.10. v Boby Brno. Lístky dále zůstávají v platnosti na rok 2021. Děkujeme za pochopení. --------------- Restaurace Na Zeleném statku Rašovice oznamuje, že z důvodu nařízení vlády bude do 3.11.2020 otevřené pouze výdejní okénko pro odnos jídla s sebou. Více informací o otevírací době a rozvozu jídel naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách www.nazelenemstatku.cz.

Hlášení ze dne 12. 10. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. Upozorňujeme občany, že z důvodu zpřísněných hygienických nařízení je omezená kapacita míst v zasedací místnosti. ----------------- Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen od pondělí 12.10.2020 do odvolání následovně: Pondělí 8.00 – 12:00 13:00 – 15:00, středa 8:00 – 10:00 13:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. -------------------- Vážení účastníci zájezdu na muzikálové představení Kleopatra, vzhledem k aktuální situaci a opatření vlády se obec rozhodla zrušit plánovaný zájezd na muzikál Kleopatra, který se měl uskutečnit 25.10. v Boby Brno. Lístky dále zůstávají v platnosti na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 9. 10. 2020

Vážení občané, v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme. -------- Na základě nařízení vlády bude obecní úřad Nížkovice otevřen od pondělí 12.10.2020 do odvolání následovně: Pondělí 8.00 – 12:00 13:00 – 15:00 a středa 8:00 – 10:00 13:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad uzavřen. -------- Starosta obce svolává na pondělí 12.10.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. Upozorňujeme občany, že z důvodu zpřísněných hygienických nařízení je omezená kapacita míst v zasedací místnosti.

Hlášení ze dne 7. 10. 2020

Vážení občané, v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme. ------- Starosta obce svolává na pondělí 12.10.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program:1) Určení ověřovatelů zápisu.2) Schválení programu zasedání.3) Schválení RO 9/2020. 4) Seznámení s RO 6/2020 a 8/2020 5) Seznámení se závěrečným účtem ŽLaP za rok 2019,6) Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 130 manželům Jiskrovým a panu Vackovi, 7) Schválení pronájmu části pozemku parc. č. 148/1 manželům Komžíkovým, 8) Schválení prodeje pozemku parc.č. 543 panu Krejčímu, 9) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „stavební úpravy a nástavba ZŠ Nížkovice“, 10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060591/001 s E.on, 11) Projednání petice občanů k prodeji části pozemku parc. č. 951/17, 12) Projednání připomínek občanů – ohňostroje, venčení psů, pálení a sečení, 13) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. Upozorňujeme, že z důvodu zpřísněných hygienických nařízení je omezená kapacita míst v zasedací místnosti. ----------- Vážení účastníci zájezdu na muzikálové představení Kleopatra,vzhledem k aktuální situaci a opatření vlády se obec rozhodla zrušit plánovaný zájezd na muzikál Kleopatra, který se měl uskutečnit 25.10. v Boby Brno. Lístky dále zůstávají v platnosti na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 5. 10. 2020

Vážení občané, v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Hlasovací lístky voliči obdrží až v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme. --------------- Doktorka Kučerová oznamuje, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu zavádí ve své ordinaci od 5. 10. 2020 objednávací systém. Ke každému vyšetření, kontrole, prohlídce či odběru se musí pacienti telefonicky nebo po mailu objednat. Objednávejte se prosím v čase od 10.00 do 12.00 hod. tel. číslo: 544227536, e-mailová adresa: mudrvlastakucerova@seznam.cz. Pokud se jedná o akutní problém volejte ihned na začátku ordinační doby, budete ošetřeni přednostně.

Hlášení ze dne 2. 10. 2020

Vážení občané, v uplynulých dnech Vám byly doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Jelikož se jedná o souběh voleb, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které obdržíte spolu s hlasovacími lístky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme. ---------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 4.10.2020 od 15:00 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Slavíkovice. Přijďte povzbudit naše hráče! -------- Doktorka Kučerová oznamuje, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu zavádí ve své ordinaci od 5. 10. 2020 objednávací systém. Ke každému vyšetření, kontrole, prohlídce či odběru se musí pacienti telefonicky nebo po mailu objednat. Objednávejte se prosím v čase od 10.00 do 12.00 hod. tel. číslo: 544227536, e-mailová adresa: mudrvlastakucerova@seznam.cz. Pokud se jedná o akutní problém volejte ihned na začátku ordinační doby, budete ošetřeni přednostně. --------------- Vážení občané, ve dnech 3.10. a 4.10.2020 bude úplně uzavřen průjezd přes nově vybudovaný kruhový objezd ve Slavkově u Brna pro veškerou dopravu. Z tohoto důvodu dochází o víkendu i ke změnám v jízdním řádu u linek 106 a 631. Více informací na vývěsce vedle 0Ú.

Hlášení ze dne 30. 9. 2020

Vážení občané, v uplynulých dnech Vám byly doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Jelikož se jedná o souběh voleb, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které obdržíte spolu s hlasovacími lístky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme. ---------- Doktorka Kučerová oznamuje, že vzhledem k současné epidemiologické situaci bude očkovat proti chřipce jen v níže uvedených termínech. Prosí pacienty, aby dodržovali stanovenou dobu. Během běžné ordinační doby pacienty očkovat nebude, docházelo by tak ke kontaktu zdravých a nemocných. Termíny očkování: Úterý 6.10. od 11,00 do 14,00 hod; Čtvrtek 8.10. od 13,00 do 14,00 hod ; Úterý 13.10. od 15,00 do 17,00 hod; Středa 14.10. od 11,00 do 13,00 hod ----------- Vážení občané, ve dnech 3.10. a 4.10.2020 bude úplně uzavřen průjezd přes nově vybudovaný kruhový objezd ve Slavkově u Brna pro veškerou dopravu. Z tohoto důvodu dochází o víkendu i ke změnám v jízdním řádu u linek 106 a 631. Více informací na vývěsce vedle OÚ.

Hlášení ze dne 25. 9. 2020

Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Jelikož se jedná o souběh voleb, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které obdržíte spolu s hlasovacími lístky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. ---------- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej jablek na mošt, konzum i uskladnění formou samosběru v Rašovicích. Samosběr raných i pozdních odrůd jablek bude probíhat od 28. září vždy v: pondělí, středa, pátek od 15:00 - 17:00 a v sobotu od 9:00 - 11:00. Přístup do sadu v Rašovicích zadní bránou z asfaltové cesty za hřištěm. Cena za kilogram 2 až 8 Kč. V rámci prodeje jablek bude probíhat také prodej máku. Cena za kilogram máku je 80 Kč.

Hlášení ze dne 23. 9. 2020

Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin. Jelikož se jedná o souběh voleb, proto prosíme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu hlasování v pokynech, které obdržíte spolu s hlasovacími lístky. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo v den voleb ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. Občané v karanténě z důvodu nákazy koronavirem mají možnost volit jiným způsobem. Více informací naleznete na elektronické úřední desce obce, na vývěsce vedle OÚ nebo telefonicky v kanceláři obecního úřadu. Žádáme voliče, aby věnovali zvýšenou pozornost hygienickým nařízením a řídily se jimi po dobu pobytu v budově úřadu a ve volební místnosti. Děkujeme

Hlášení ze dne 18. 9. 2020

Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že z provozních důvodů bude v sobotu 19.9. a v neděli 20.9. 2020 hospoda uzavřena. Děkujeme za pochopení -------- Rostěnice, a.s. zahajuje prodej konzumních brambor odrůdy Marabel, za cenu 8 Kč za 1 kg. Možnost koupit v areálu ACHP ve Slavkově od 8 do 14 hodin

Hlášení ze dne 14. 9. 2020

Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na hodové dozvuky, které se konají dnes od 17:00 hodin před sokolovnou. Přijďte posedět u muziky! Občerstvení je zajištěno. -------- Provozní hospůdky Za Školou oznamuje, že z provozních důvodů bude v úterý 15.9. , ve středu 16.9. a v neděli 20.9. 2020 hospoda uzavřena. Děkujeme za pochopení ------ Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Sleva až 30% --------- Rostěnice, a.s. zahajuje prodej konzumních brambor odrůdy Marabel, za cenu 8 Kč za 1 kg. Možnost koupit v areálu ACHP ve Slavkově od 8 do 14 hodin

Hlášení ze dne 11. 9. 2020

Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na babské hody. V sobotu 12. září 2020 od 13:00 hodin proběhne stavění máje a od 20:00 hodin posezení u cimbálu pod májí – hraje cimbálová muzika Kalečník. V neděli 13. září 2020 od 13:00 hodin průvod stárek vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2020 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice. -------- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 12.9.2020 od 15:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Rašovice. Přijďte povzbudit naše hráče! ---------- Rostěnice, a.s. zahajuje prodej konzumních brambor odrůdy Marabel, za cenu 8 Kč za 1 kg. Možnost koupit v areálu ACHP ve Slavkově od 8 do 14 hodin -------- Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Sleva až 30%

Hlášení ze dne 9. 9. 2020

Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na babské hody. V sobotu 12. září 2020 od 13:00 hodin proběhne stavění máje a od 20:00 hodin posezení u cimbálu pod májí – hraje cimbálová muzika Kalečník. V neděli 13. září 2020 od 13:00 hodin průvod stárek vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí. Celou neděli hraje dechová hudba Voděnka. ------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií, chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2020 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 7. 9. 2020

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce síťové infrastruktury se nebude v úterý 8.9.2020 provádět ověřování podpisů a listin a vydávat výpisy z CzechPointu. Ve středu 9.9.2020 bude z tohoto důvodu úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------- Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na babské hody. V sobotu 12. září 2020 od 13:00 hodin proběhne stavění máje a od 20:00 hodin posezení u cimbálu pod májí – hraje cimbálová muzika Kalečník. V neděli 13. září 2020 od 13:00 hodin průvod stárek vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, hraje dechová hudba Voděnka. ------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií, chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2020 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 4. 9. 2020

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků dnes pořádá závody na kole pro děti a mládež. Start v 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Srdečně zveme k účasti. ------ Obec Nížkovice ve spolupráci s místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti pohádkovou cestu. Start v sobotu 5.9.2020 od 15:00 do 16:00 hodin z fotbalového hřiště. Po cestě budou děti plnit úkoly. Na závěr bude připraven táborák a odměny pro děti. Další informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. ------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 5.9.2020 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, domovní a stavební odpad, ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. -------- V případě, že bude kontejner plný, odpad, který chcete vyhodit, nechte položený u kontejneru. V pondělí bude vše naloženo a vyvezeno. Děkujeme. ------ Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na babské hody. V sobotu 12. září 2020 od 13:00 hodin proběhne stavění máje a od 20:00 hodin posezení u cimbálu pod májí – hraje cimbálová muzika Kalečník. V neděli 13. září 2020 od 13:00 hodin průvod stárek vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí, celou neděli hraje dechová hudba Voděnka. ---- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2019 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 3. 9. 2020

Od dnešního dne dochází ke změně času ranního a večerního zvonění kostelních zvonů. Nové časy jsou v 7:00 a v 19:00 hodin.

Hlášení ze dne 2. 9. 2020

Před obchodem byla nalezena peněženka. Majitel si ji může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. ------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín čtvrté etapy závodu je pátek 4.9.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ------ V souvislosti s touto akcí bude ve čtvrtek 3.9.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti otevřená trať pro možný volný trénink závodníků. -------- Obec Nížkovice ve spolupráci s místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti pohádkovou cestu. Start v sobotu 5.9.2020 od 15:00 do 16:00 hodin z fotbalového hřiště. Po cestě budou děti plnit úkoly. Na závěr bude připraven táborák a odměny pro děti. Další informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. ------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 5.9.2020 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, domovní a stavební odpad, ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. -------- Obec Nížkovice a nížkovické ženy Vás srdečně zvou na babské hody. V sobotu 12. září 2020 od 13:00 hodin proběhne stavění máje a od 20:00 hodin posezení u cimbálu pod májí – hraje cimbálová muzika Kalečník. V neděli 13. září 2020 od 13:00 hodin průvod stárek vesnicí a od 16:00 hodin podvečerní zábava pod májí. Celou neděli hraje dechová hudba Voděnka. ---------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti.Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2019 od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 31. 8. 2020

Starosta obce děkuje všem, kteří pomáhali při organizaci závodů na kolech pro děti. Obec Nížkovice přivítá každou pomoc při organizaci obecních akcích jako jsou např. hody, kateřinská zábava, ukončení roku, apod. ------ ZŠ a MŠ Nížkovice zve rodiče a děti na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1.9.2020 v 10h na návsi pod lípou. Vzhledem k vyvíjející se situací s koronavirem budou mít do budovy ZŠ po společném zahájení venku přístup pouze rodiče žáků 1. ročníku. Ostatní rodiče počkají venku, kde budou k nahlédnutí základní informace k provozu školy. Na setkání s vámi se těší celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy. ------- Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že od úterý 1.9.2020 bude knihovna opět otevřena. Výpůjční doba je každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín čtvrté etapy závodu je pátek 4.9.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. -------------- Obec Nížkovice ve spolupráci s místními dobrovolníky pořádá k ukončení prázdnin pro děti pohádkovou cestu. Start v sobotu 5.9.2020 od 15:00 do 16:00 hodin z fotbalového hřiště. Po cestě budou děti plnit úkoly. Na závěr bude připraven táborák a odměny pro děti. Další informace naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. Těšíme se na hojnou účast. ----------- Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od soboty 5.9.2020 umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, pneumatiky, zářivky, domovní a stavební odpad, ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. -------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, nádoby se zbytky chemikálií, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, žehličky, pily, televizory, počítače, tiskárny, rádia, telefony, elektrické hračky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 12. září 2020 od 9:00 do 9:30 hodin před OÚ Nížkovice

Hlášení ze dne 28. 8. 2020

Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků dnes pořádá závody na kole pro děti a mládež. Start v 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Srdečně zveme k účasti. -------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 29.8.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na zpevněné ploše za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. ------ SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 30.8.2020 od 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Zbýšov. Přijďte povzbudit naše hráče! ------ ZŠ a MŠ Nížkovice zve rodiče a děti na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1.9.2020 v 10h na návsi pod lípou. Po zahájení se všichni přesunou do školy. Na setkání s vámi se těší celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy.

Hlášení ze dne 26. 8. 2020

Rostěnice, akciová společnost oznamuje, že brambory pro nahlášené odběratele se budou vyorávat ve středu 26.8, ve čtvrtek 27.8. a v pátek 28.8. vždy od 7 do 15 hodin na pozemku 'Klínek' ve Slavkově, za obchodním domem Billa směr na Křenovice. -------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín třetí etapy závodu je pátek 28.8.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. V souvislosti s touto akcí bude ve čtvrtek od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti otevřená trať pro možný volný trénink závodníků. ------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 29.8.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na zpevněné ploše za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. -------- ZŠ a MŠ Nížkovice zve rodiče a děti na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1.9.2020 v 10h na návsi pod lípou. Po zahájení se všichni přesunou do školy. Na setkání s vámi se těší celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy.

Hlášení ze dne 24. 8. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. -------- Rostěnice, akciová společnost oznamuje, že brambory pro nahlášené odběratele se budou vyorávat ve středu 26.8., ve čtvrtek 27.8. a v pátek 28.8. vždy od 7 do 15 hodin na pozemku 'Klínek' ve Slavkově, za obchodním domem Billa směr na Křenovice. ------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín třetí etapy závodu je pátek 28.8.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. --------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 29.8.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na zpevněné ploše za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. ------- ZŠ a MŠ Nížkovice zve rodiče a děti na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v úterý 1.9.2020 v 10h na návsi pod lípou. Po zahájení se všichni přesunou do školy. Na setkání s vámi se těší celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy.

Hlášení ze dne 21. 8. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 24.8.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín třetí etapy závodu je pátek 28.8.2020 od 17:00 hodin na fotbalovém hřišti. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. --------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 29.8.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na zpevněné ploše za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 19. 8. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 24.8.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Schválení vyhodnocení veřejné zakázky a schválení dodavatele projektové dokumentace stavební úpravy a nástavba ZŠ Nížkovice, 4) Schválení příspěvku na IDS Kordis na rok 2021, 5) Schválení zástupce obce na shromáždění SVJ Nížkovice 264/265, 6) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 17. 8. 2020

Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Termálních lázní Velký Meder. Občané, kteří mají zaplacený zájezd, nechť si peníze vyzvednou u pí. Zdenky Kocmanové. Omlouváme se všem za vzniklé komplikace. Zájezd se uskuteční v lepších časech. ------ Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 19.8.2020 od 8:20 do 8:40 hod. prodávat borůvky 100 Kč/litr, meruňky 55 Kč/kg, jablka, hrozny, brambory ze Znojma 12 Kč/kg, cibuli, česnek dukát, česká rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. ------- Chirurgická ambulance na poliklinice Bučovice a Slavkov u Brna, MUDr. Poledník a MUDr. Bučo oznamují, že od pondělí 17.8.2020 začínají ordinovat v zavedených ordinačních hodinách, tj. 7:30 - 13:00, pondělí a čtvrtek na poliklinice v Bučovicích; úterý, středa a pátek na poliklinice ve Slavkově u Brna.

Hlášení ze dne 14. 8. 2020

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 16.8.2020 od 16:30 hodin sehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů Nížkovice – Křenovice „B“. Přijďte povzbudit naše hráče! ------- Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Termálních lázní Velký Meder. Občané, kteří mají zaplacený zájezd, nechť si peníze vyzvednou u pí. Zdenky Kocmanové. Omlouváme se všem za vzniklé komplikace. Zájezd se uskuteční v lepších časech

Hlášení ze dne 12. 8. 2020

Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Termálních lázní Velký Meder. Občané, kteří mají zaplacený zájezd, nechť si peníze vyzvednou u pí. Zdenky Kocmanové. Omlouváme se všem za vzniklé komplikace. Zájezd se uskuteční v lepších časech.

Hlášení ze dne 5. 8. 2020

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení. Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Termálních lázní Velký Meder. Občané, kteří mají zaplacený zájezd, nechť si peníze vyzvednou u p.Zdenky Kocmanové. Omlouváme se všem za vzniklé komplikace. Zájezd se uskuteční v lepších časech. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 6.8. v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky – cena 5 Kč/ks. p. Dostálková bude ve čtvrtek 6.8.2020 od 8:00 hod do 11:00 hod. prodávat textil a obuv např. dámske halenky, šaty, letni topy, letni 3/4 kalhoty, legíny, spodní prádlo, trička, noční košile, nazouvaky aj.

Hlášení ze dne 3. 8. 2020

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení. Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 5.8.2020 od 8:20 do 8:40, prodávat okurky nakladačky, borůvky 95 Kč/litr, meruňky 55 Kč/kg, broskve z jižní Moravy 36 Kč/kg, brambory ze Znojma 12 Kč/kg, cibuli, česnek Dukát, České rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. p. Dostálková bude ve středu 5.8.2020 od 8:00 hod do 11:00 hod. prodávat textil a obuv např. dámske halenky, šaty, letni topy, letni 3/4 kalhoty, legíny, spodní prádlo, trička, noční košile, nazouvaky aj.

Hlášení ze dne 31. 7. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti OÚ. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej meruněk na zavaření a konzum formou samosběru v Rašovicích. Samosběr probíhá tuto sobotu od 8:00 – 11:00. Přístup do sadu v Rašovicích je zadní bránou z asfaltové cesty za hřištěm. Cena: trhaných 20 Kč/kg a padaných 9 Kč/kg. Výhodou jsou vlastní žebříky. V případě nepříznivého počasí se prodej nekoná. ------ Vážení občané, dozrává ovoce a blíží se čas sklizně plodin. S tím také nastává období, kdy se množí krádeže polních plodin. Z tohoto důvodu se s okamžitou platností nařizuje zákaz vstupu na cizí pozemky. Tento zákaz platí nejen pro soukromé, ale i obecní pozemky a stromy. Zároveň žádáme občany, aby si všímali svého okolí a podezřelé okolnosti hlásili na obecní úřad.

Hlášení ze dne 29. 7. 2020

Starosta obce svolává na pátek 31.7.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti OÚ. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------- Vážení občané, koncem června Vám byly doručeny do schránek dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Připomínáme blíží se termín pro odevzdání dotazníků. Děkujeme za spolupráci.

Hlášení ze dne 27. 7. 2020

Vážení občané, koncem června Vám byly doručeny do schránek dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Připomínáme blíží se termín pro odevzdání dotazníků. Děkujeme za spolupráci. ------ Starosta obce svolává na pátek 31.7.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti OÚ. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Schválení vyhodnocení veřejné zakázky a schválení dodavatele projektové dokumentace stavební úpravy a nástavba ZŠ Nížkovice, 4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON č. PV-014330059963/001, 5) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 24. 7. 2020

Vážení občané, koncem června Vám byly doručeny do schránek dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Připomínáme blíží se termín pro odevzdání dotazníků. Děkujeme za spolupráci. -------- Vážení občané, dozrává ovoce a blíží se čas sklizně plodin. S tím také nastává období, kdy se množí krádeže polních plodin. Z tohoto důvodu se s okamžitou platností nařizuje zákaz vstupu na cizí pozemky. Tento zákaz platí nejen pro soukromé, ale i obecní pozemky a stromy. Zároveň žádáme občany, aby si všímali svého okolí a podezřelé okolnosti hlásili na obecní úřad. ------- Pavel Obdržálek vyhlašuje prodej meruněk na zavaření a konzum formou samosběru v Rašovicích. Samosběr bude probíhat tuto sobotu od 8:00 – 11:00 a příští týden – pondělí, středa, pátek od 14:00 – 16:00. Přístup do sadu v Rašovicích zadní bránou z asfaltové cesty za hřištěm. Cena za kilogram 20 Kč. V případě nepříznivého počasí se prodej nekoná.

Hlášení ze dne 20. 7. 2020

Vážení občané, koncem června Vám byly doručeny do schránek dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Připomínáme blíží se termín pro odevzdání dotazníků. Děkujeme za spolupráci. -------- Obec Nížkovice pořádá dne 6. září 2020 jednodenní zájezd do Velkého Mederu (termálního koupaliště). Přihlášky podávejte u paní Zdenky Kocmanové, Nížkovice číslo popisné 52, telefon 603 772 216 do 17.8.2020. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce. --------- Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 22.7.2020 od 8:20 do 8:30 hod. prodávat: okurky nakladačky, borůvky, broskve, nektarinky, nové brambory ze Znojma 14 Kč/kg, novou cibuli 17 Kč/kg, česnek dukát, česká rajčata, papriky a okurky. Dále nabízí žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Přijímá objednávky na ovoce na kvas a to švestky a hrušky na telefonním čísle: 606575578.

Hlášení ze dne 17. 7. 2020

Drůbežárna Prace bude v pondělí 20.7. v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice různých barev , roční slepice,brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.----- Obec Nížkovice pořádá dne 6. září 2020 jednodenní zájezd do Velkého Mederu (termálního koupaliště). Přihlášky podávejte u paní Zdenky Kocmanové, Nížkovice číslo popisné 52, telefon 603 772 216 do 17.8.2020. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 8. 7. 2020

Vedoucí stravování oznamuje strávníkům, že od pondělí 13.7.2020 se budou dovážet obědy ze Slavkova. Kdo má zájem obědy odebírat, nahlaste se v kanceláři OÚ nebo ve školní jídelně. Prázdný jídlonosič je nutné odevzdat již ve čtvrtek 9.7.2020 ve školní jídelně do připravených přepravek. Obědy se budou vydávat na obecním úřadě cca v 10:30 hod. Je nutné přijít o chvíli dříve a odevzdat prázdný jídlonosič na příští den. Obec Nížkovice pořádá dne 6. září 2020 jednodenní zájezd do Velkého Mederu (termálního koupaliště). Přihlášky podávejte u paní Zdenky Kocmanové, Nížkovice číslo popisné 52, telefon 603 772 216 do 17.8.2020. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ a na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 7. 7. 2020

Pan Synek z Vacenovic bude zítra, tj. ve středu 8.7.2020 od 13:30 do 14:00 hodin prodávat: nové brambory a cibuli – 15,- Kč/kg, včelí med 170,-Kč

Hlášení ze dne 3. 7. 2020

Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 7.7. – 17.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. Zastupují MUDr. Špatná a MUDr. Kovaříková ve svých ordinačních hodinách. ------ Vedoucí stravování oznamuje strávníkům, že od pondělí 13.7.2020 se budou dovážet obědy ze Slavkova. Kdo má zájem obědy odebírat, nahlaste se v kanceláři OÚ nebo ve školní jídelně. Prázdný jídlonosič je nutné odevzdat již ve čtvrtek 9.7.2020 ve školní jídelně do připravených přepravek. Obědy se budou vydávat na obecním úřadě cca v 10:30 hod. Je nutné přijít o chvíli dříve a odevzdat prázdný jídlonosič na příští den. ------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461.

Hlášení ze dne 1. 7. 2020

Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461. ------- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 7.7. – 17.7.2020 čerpá řádnou dovolenou. Zastupují MUDr. Špatná a MUDr. Kovaříková ve svých ordinačních hodinách. --------- V Chaloupkách byl nalezen klíč. Kdo jej postrádá, může si ho vyzvednout v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 29. 6. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. --------- Vážení občané, v nejbližších dnech Vám budou doručeny dotazníky týkající se tvorby programu rozvoje obce od roku 2021. Průvodní dopis s pokyny pro vyplnění je přiložen k dotazníku. ------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461. ------- Jihomoravská plynárenská, a.s. oznamuje, že do středy 1.7.2020 bude v naší obci provádět odečty stavů plynoměrů. Taktéž budou odečítány stavy jiných společností. Žádáme tímto občany, kteří nebudou v těchto dnech k zastižení, aby umožnili přístup k plynoměru zaměstnanci společnosti. Děkujeme za vstřícnost. ------- Drůbežárna Prace bude ve středu 1.7. 2020 v 10:00 hod. prodávat: mladé červené kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky za 5 Kč/ks.

Hlášení ze dne 26. 6. 2020

Z důvodu konání závodu na kolech bude od 17 hodin uzavřena ulice Chaloupky spodní i horní komunikace. Tyto budou po skončení závodu znovu otevřeny. Děkujeme za pochopení. --------- Dnes se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------- V souvislosti s touto akcí bude hospůdka „Za Školou „ otevřena v pátek pouze od 16:00 do 18:30 hodin a to přes výdejní okénko. Děkujeme za pochopení ------------- Milé ženy a slečny, druhý zářijový víkend se uskuteční tradiční krojované hody v Nížkovicích. Jelikož to vypadá na hody bez stárků, uvažujeme o hodech babských. Která z Vás má zájem se akce zúčastnit a pobavit se s námi, ať se nahlásí do pondělí 29.6. v kanceláři OÚ. Těšíme se na nové tváře. ------------ Srdečně Vás zveme na „VI. ročník kotlíkového guláše Nížkovice“, který se bude konat v sobotu 4. července 2020 od 9:00 hodin v areálu koupaliště v Nížkovicích. Vstupné do areálu je 200,- Kč, děti do 15ti let vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky k účasti vaření guláše získáte u pana Pitáka na telefonním čísle: 603 222 461.

Hlášení ze dne 24. 6. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 29.6.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín druhé etapy závodu je v pátek 26.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl druhé etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ----- V pátek 26.6.2020 se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------ V souvislosti s touto akcí bude hospůdka „Za Školou „ otevřena v pátek pouze od 16:00 do 18:30 hodin a to přes výdejní okénko. Děkujeme za pochopení

Hlášení ze dne 23. 6. 2020

Ve středu 24.6.2020 bude od 11:00 do 11:30 hodin pan Hampl prodávat jahody za 59,-Kč/kg. Baleno v košíku po 2 kg. Košík je zálohován 10,-Kč nebo je možnost přesypat jahody do vlastní nádoby. Dále nabízí květák za 39,-Kč/ks a nové brambory za 12,-Kč/kg.

Hlášení ze dne 22. 6. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 29.6.2020 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Navržený program:1) určení ověřovatelů zápisu, 2) schválení programu zasedání, 3) zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) schválení RO 5/2020, 5) schválení prodeje části pozemku parc. č. 951/17, 6) schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce Nížkovice pro rok 2019, 7) schválení pronájmu místností v budově Nížkovice 39 pro provoz „pošty Partners“, 8) schválení změny nájemní smlouvy na provoz pohostinství – prodloužení doby nájmu na 5 let do 30.6.2025, 9) schválení pronájmu místnosti v budově Nížkovice 39 pro hudební zkušebnu, 10) schválení odkoupení pozemků parc. č. 1073/4, 1090/2, 1090/49, 1093/2, 1094/1, 1087/5, 1087/6, 1090/98, 1090/99, 1096/16, 1100/24, 11) schválení přijetí daru – pozemku parc. č. 943/3, 12) schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro DSO Ligary, 13) diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ------ Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín druhé etapy závodu je v pátek 26.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl druhé etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ------- V pátek 26.6.2020 se bude konat v sokolovně v Nížkovicicíh benefice na podporu domova psích seniorů aneb večírek pro dobrou věc. Vystoupí PIKNIK COUNTRY, PAPKULT, ŠEMORA BAND. Těšit se můžete i na čestného hosta. Vstupné je 100,-. Začátek v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé. ------- Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 24.6.2020 od 8:20 do 8:40 hod. prodávat: jahody, nové brambory ze Znojma 19 Kč/kg, česká rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí novou cibuli, nový česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodává i český med a olejové svíčky.

Hlášení ze dne 17. 6. 2020

Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2020, že je třeba ho uhradit do konce června, v úřední dny, to je v pondělí a ve středu, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. ------ Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. Termín první etapy závodu je v pátek 19.6.2020 od 17:00 hodin. Start i cíl první etapy bude u sokolovny. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. -------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 20.6.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na asfaltovém hřišti za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. ---------- Společnost Biocont Laboratory bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, který je použit pro ochranu kukuřice. Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. První proběhne v období od dnešního dne až do pátku 19. června, v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách. Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci. Více informaci naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 15. 6. 2020

Drůbežárna Prace bude v úterý 16.6. v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky za 5 Kč/ks. ------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. První termíny závodu jsou pátek 19.6.2020 a pátek 26.6.2020 vždy od 17:00 hodin. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ------ Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 20.6.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na asfaltovém hřišti za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 12. 6. 2020

Oznamujeme občanům, že provozní doba obecního úřadu je již každý pracovní den, kromě čtvrtků, kdy je úřad z důvodu narůstající administrativy uzavřen. Pracovní doba v pátek je pouze do 12:00 hodin. -------- Obec Nížkovice za podpory dobrovolníků pořádá závody na kole pro děti a mládež. První termíny závodu jsou pátek 19.6.2020 a pátek 26.6.2020 vždy od 17:00 hodin. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu a na webových stránkách obce. Srdečně zveme k účasti. ------- Tělocvičná jednota Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 20.6.2020 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na asfaltovém hřišti za mateřskou školkou. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hodin (prezentace od 12:30 hodin). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startovné pro celý tým činí 300,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 8. 6. 2020

Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 10.6.2020 od 8:20 do 8:40 hod. prodávat jahody, nové brambory, česká rajčata, papriky, okurky. Dále nabízí konzumní brambory, cibuli, nový česnek, jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodává i český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.

Hlášení ze dne 5. 6. 2020

Hospůdka Za školou pořádá v sobotu 6.6.2020 od 14:00 hodin před sokolovnou dětský den. Přijďte si zadovádět na skákacím hradu a nechat si pomalovat obličej. Děti i rodiče jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 3. 6. 2020

Hospůdka Za školou pořádá v sobotu 6.6.2020 od 14:00 hodin před sokolovnou dětský den. Přijďte si zadovádět na skákacím hradu a nechat si pomalovat obličej. Děti i rodiče jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 1. 6. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti OÚ. Začátek v 18:30 hod. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Hospůdka Za školou pořádá v sobotu 6.6.2020 od 14:00 hodin před sokolovnou dětský den. Přijďte si zadovádět na skákacím hradu a nechat si pomalovat obličej. Děti i rodiče jsou srdečně zváni. ----------- Soukromý prodejce bude zítra, tj. 2.6.2020 od 14:00 do 14:30 hodin prodávat tůje smaragd velikost 100cm za cenu 110,-/ks. Při větším odběru sleva. ----------- Drůbežárna Prace bude ve středu 3.6. v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky - cena 5 Kč/ks.

Hlášení ze dne 29. 5. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 1.6.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hod. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ----- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 30. května 2020 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. ------- V sobotu 30.5.2020 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne na návsi pod lípou očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena za očkování je 100,- Kč. Psy je možné nechat naočkovat i kombinovanou vakcínou, která chrání psy proti více nemocem. Psy, kteří nejsou ještě čipovaní, je možné nechat i načipovat. --------- Hospůdka Za školou pořádá v sobotu 6.6.2020 od 14:00 hodin před sokolovnou dětský den. Přijďte si zadovádět na skákacím hradu a nechat si pomalovat obličej. Děti i rodiče jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 27. 5. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 1.6.2020 veřejné zasedání ZO Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hod. Navržený program:1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Seznámení s RO 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5) Schválení RO 4/2020, 6) Schválení odpisového plánu obce na rok 2020, 7) Schválení zástupce obce na VH Respono, 8) Schválení zástupce obce na VH VaK Vyškov, 9) Schválení změny ÚP č. 2 10) Schválení dohody o provedení práce se zastupitelem obce, 11) Vyhodnocení nabídek na akci „Revitalizace veřejného osvětlení obce Nížkovice“ a schválení dodavatele, 12) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB mezi obcí a ŘSD, 13) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni. ------- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 30. května 2020 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. -------- V sobotu 30.5.2020 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne na návsi pod lípou očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena za očkování je 100,- Kč. Psy je možné nechat naočkovat i kombinovanou vakcínou, která chrání psy proti více nemocem. Psy, kteří nejsou ještě čipovaní, je možné nechat i načipovat. ------- Před OÚ byl nalezen klíč. Kdo jej postrádá, nechť se o něj přihlásí v kanceláři OÚ.

Hlášení ze dne 25. 5. 2020

V sobotu 30.5.2020 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne na návsi pod lípou očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena za očkování je 100,- Kč. Psy je možné nechat naočkovat i kombinovanou vakcínou, která chrání psy proti více nemocem. Psy, kteří nejsou ještě čipovaní, je možné nechat i načipovat. ----- Vážení občané, v úterý 26.5.2020 od 10:00 do 12:00 hodin bude probíhat na Obecním úřadě v Nížkovicích výběr plateb za stočné Ligary. Tato možnost je pouze pro ty, kteří nemají možnost platby z vlastního bankovního účtu. -------- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 30. května 2020 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 20. 5. 2020

Vážení občané, v úterý 26.5.2020 od 10:00 do 12:00 hodin bude probíhat na Obecním úřadě v Nížkovicích výběr plateb za stočné Ligary. Tato možnost je pouze pro ty, kteří nemají možnost platby z vlastního bankovního účtu. ------- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 30. května 2020 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 18. 5. 2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od úterý 19.května 2020 bude knihovna opět v provozu. Knihovna bude otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Vzhledem k současné situaci bude v úterý 19.května nutné dodržovat tato pravidla: 1. čtenář odevzdá knihy do přichystané krabice, kde zůstanou v karanténě 1 týden; 2. vydezinfikuje si ruce a pak si vybere knihy; 3. v knihovně se mohou zdržovat maximálně 3 čtenáři a to po nezbytně nutnou dobu; 4. samozřejmostí je zakrytí nosu a úst rouškou. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 15. 5. 2020

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od úterý 19.května 2020 bude knihovna opět v provozu. Knihovna bude otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Vzhledem k současné situaci bude v úterý 19.května nutné dodržovat tato pravidla: 1. čtenář odevzdá knihy do přichystané krabice, kde zůstanou v karanténě 1 týden; 2. vydezinfikuje si ruce a pak si vybere knihy; 3. v knihovně se mohou zdržovat maximálně 3 čtenáři a to po nezbytně nutnou dobu; 4. samozřejmostí je zakrytí nosu a úst rouškou. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 13. 5. 2020

Od čtvrtka 14.5.2020 budou opět probíhat mše svaté.

Hlášení ze dne 11. 5. 2020

Od čtvrtka 14.5.2020 budou opět probíhat mše svaté.

Hlášení ze dne 4. 5. 2020

Majitelé pozemku v sadech nabízí přebytečnou zeminu za odvoz. Jedná se o kvalitní ornici a jílovitou zeminu na vyrovnání terénu. Zájemci prosím volejte na 777 578 487.

Hlášení ze dne 29. 4. 2020

Zápis do Mateřské školy v Nížkovicích proběhne podle rozpisu v pondělí 4.5. od 13,00 do 15,00 v kanceláři školy. K zápisu je nutné vzít rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k současné situaci se zápis koná bez účasti dětí. Více informací na webu školy.

Hlášení ze dne 27. 4. 2020

V letošním roce slavíme 75 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna. V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci. V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. Toto významné výročí si připomeneme v úterý 28.4.2020 v 18:00 hodin položením kytice a věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu. ------ Zápis do Mateřské školy v Nížkovicích proběhne podle rozpisu v pondělí 4.5. od 13,00 do 15,00 v kanceláři školy. K zápisu je nutné vzít rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k současné situaci se zápis koná bez účasti dětí. Více informací na webu školy.

Hlášení ze dne 24. 4. 2020

V letošním roce slavíme 75 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna. V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci. V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. Toto významné výročí si připomeneme v úterý 28.4.2020 v 18:00 hodin položením kytice a věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu. -------- Zápis do Mateřské školy v Nížkovicích proběhne podle rozpisu v pondělí 4.5. od 13,00 do 15,00 v kanceláři školy. K zápisu je nutné vzít rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k současné situaci se zápis koná bez účasti dětí. Více informací na webu školy.

Hlášení ze dne 22. 4. 2020

Vedoucí pošty Nížkovice oznamuje, že od zítřka 23.4.2020 bude změna provozní doby pošty partner Nížkovice. Pondělí a středa od 6:00 do 10:30 a od 14:00 do 17:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek bude otevřeno od 6:00 do 10:30 a od 14:00 do 15:30 hodin.

Hlášení ze dne 20. 4. 2020

Od středy 22.4.2020 bude probíhat výběr poplatků i v hotovosti. Upřednostněte prosím platbu poplatků bezhotovostně. Známky je možno vyzvednout v úředních hodinách. ------ Od středy 22.4.2020 bude obecní úřad otevřen v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Ostatní dny bude pro veřejnost zavřeno. ------ Od 18.5.2020 bude probíhat svoz odpadu na nové známky roku 2020. -------- Při kontaktu s OÚ prosím upřednostněte elektronický, písemný či telefonní kontakt. Děkujeme. ------- Zápis do 1.ročníku Základní školy v Nížkovicích proběhne podle rozpisu v úterý 21.4. od 13,00 do 15,00 a ve středu 22.4. od 13,30 do 15,00. K zápisu je nutné vzít rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku a žádost o přijetí. Vzhledem k současné situaci se zápis koná bez účasti dětí. Více informací na webu školy.

Hlášení ze dne 17. 4. 2020

Od středy 22.4.2020 bude obecní úřad otevřen v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Ostatní dny bude pro veřejnost zavřeno. -------- Od středy 22.4.2020 bude probíhat i výběr poplatků v hotovosti. Upřednostněte však prosím platbu poplatků bezhotovostně. Známky je možno vyzvednout v úředních hodinách. --------- Od 18.5.2020 bude probíhat svoz odpadu na nové známky roku 2020. --------- Při kontaktu s OÚ prosím upřednostněte elektronický, písemný či telefonní kontakt. Děkujeme. ------- E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20.4.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:00 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. -------- V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. -------- Vedoucí pošty Nížkovice oznamuje, že v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude pošta v tento den otevřena dopoledne pouze do 8:00 hodin. Odpoledne bude otevřeno od 14:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Hlášení ze dne 15. 4. 2020

Od středy 22.4.2020 bude probíhat výběr poplatků i v hotovosti. Upřednostněte prosím platbu poplatků bezhotovostně. Známky je možno vyzvednout v úředních hodinách. ------- Od 18.5.2020 bude probíhat svoz odpadu na nové známky roku 2020. ------ Od středy 22.4.2020 bude obecní úřad otevřen v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Ostatní dny bude pro veřejnost zavřeno. -------- Při kontaktu s OÚ prosím upřednostněte elektronický, písemný či telefonní kontakt. Děkujeme. ------- E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20.4.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:00 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. -------- V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. -------- Vedoucí pošty Nížkovice oznamuje, že v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude pošta v tento den otevřena dopoledne pouze do 8:00 hodin. Odpoledne bude otevřeno od 14:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení. ------- Informace pro účastníky zájezdu: muzikálové představení Kleopatra plánované na 18.4.2020 je z důvodu nouzového stavu přeloženo. Vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. O náhradním termínu budou účastníci zájezdu informováni. Pokud má někdo zájem o vrácení vstupného, informace mu budou poskytnuty na obecním úřadě na telefonním čísle 544 222 621 nebo na e-mailu: podatelna@nizkovice.cz.

Hlášení ze dne 8. 4. 2020

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20.4.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:00 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------ V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------ Informace pro účastníky zájezdu: muzikálové představení Kleopatra plánované na 18.4.2020 je z důvodu nouzového stavu přeloženo. Vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. O náhradním termínu budou účastníci zájezdu informováni. Pokud má někdo zájem o vrácení vstupného, informace mu budou poskytnuty na obecním úřadě na telefonním čísle 544 222 621 nebo na e-mailu: podatelna@nizkovice.cz. ------ Vážení občané, upozorňujeme na množící se krádeže v naší obci. Dejte si pozor na svůj majetek, který si zabezpečte a buďte prosím vnímaví ke svému okolí -------- Vedoucí pošty Nížkovice oznamuje, že z důvodu velikonočních svátků bude změna provozní doby na poště. Zítra, tj. 9.4.2020 bude otevřeno od 6:00 do 10:30 a od 14:00 do 16:00 hodin. V pátek a v pondělí bude pošta zavřená. V úterý 14.4.2020 bude otevřená pošta od 6:00 do 10:30 a od 14:00 do 16:00 hodin. Další dny již beze změn. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 6. 4. 2020

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20.4.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:00 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. -------- Informace pro účastníky zájezdu: muzikálové představení Kleopatra plánované na 18.4.2020 je z důvodu nouzového stavu přeloženo. Vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. O náhradním termínu budou účastníci zájezdu informováni. Pokud má někdo zájem o vrácení vstupného, informace mu budou poskytnuty na obecním úřadě na telefonním čísle 544 222 621 nebo na e-mailu: podatelna@nizkovice.cz.

Hlášení ze dne 3. 4. 2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí možnost zajištění dezinfekčního prostředku na dezinfekci rukou. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin. Závazné objednávky se přijímají do 6.4.2020 do 14:00 hodin. V případě zájmu je třeba mít připravenou vhodnou nádobu, kterou od Vás pracovník OÚ odebere a naplní dezinfekcí a následně doručí. Cena za půl litru bude cca 90,- Kč. O odběru nádob a následné distribuci vás budeme informovat. Nabídka je směřovaná především pro naše seniory. --------- Vážení občané, upozorňujeme na množící se krádeže v naší obci. Dejte si pozor na svůj majetek, který si zabezpečte a buďte prosím vnímaví ke svému okolí

Hlášení ze dne 1. 4. 2020

Vážení občané, obecní úřad nabízí možnost zajištění dezinfekčního prostředku na dezinfekci rukou. Pokud má někdo zájem, kontaktujte pracovníky obecního úřadu na tel.: 544 222 621 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hodin. Závazné objednávky se přijímají do 6.4.2020 do 14:00 hodin. V případě zájmu je třeba mít připravenou vhodnou nádobu, kterou od Vás pracovník OÚ odebere a naplní dezinfekcí a následně doručí. Cena za půl litru bude cca 90,- Kč. O odběru nádob a následné distribuci vás budeme informovat. Nabídka je směřovaná především pro naše seniory.

Hlášení ze dne 27. 3. 2020

Vzhledem k tomu, že v ordinaci MUDr. Kučerové stále dochází ke kumulaci pacientů v čekárně, prosíme všechny pacienty, kteří se chystají do ordinace, aby PŘEDEM ZAVOLALI na tel.: 544 227 536. Děkujeme

Hlášení ze dne 25. 3. 2020

Děkujeme všem, kteří se zapojili do dobrovolnické činnosti šití roušek pro seniory. Tyto již byly našim spoluobčanům seniorům doručeny. Děkujeme

Hlášení ze dne 20. 3. 2020

Vážení občané, v případě, že si budete volat záchrannou službu, mějte již nasazené ústenky, jak obyvatelé domu, s nimiž záchranáři přijdou do styku, tak pokud možno pacient. V případě, že nemáte dostatek ústenek, omezte komunikaci se záchranáři na jednu vybranou osobu v domě, která bude podávat či dostávat informace o pacientovi. Dále, pokud je vám nařízena karanténa, tuto skutečnost hlaste posádce ihned při prvním kontaktu se záchranáři, nejlépe již při volání na číslo 155. Děkujeme.----- Na úřední desce je vyvěšeno nařízení hejtmana JMK o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest od 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání. ----- S účinností od pondělí 23.3.2020 dochází k omezení provozní doby pošty Partner Nížkovice v souvislosti s vyhlášením krizové situace. Upravená provozní doba pošty je uvedena na vývěsce vedle obecního úřadu, na dveřích pošty i na webu obce v záložce „rychlé informace“. Děkujeme za pochopení.----- Oznamujeme občanům, že svoz odpadu na staré známky z roku 2019 bude až do odvolání.----- Vážení spoluobčané, pro osoby starší 70 let platí nabídka obecního úřadu na zajištění nákupu potravin a léků z lékárny ve Slavkově u Brna dle letáku, který vám byl v tomto týdnu doručen. V případě zájmu neváhejte kontaktovat obecní úřad na uvedených telefonních číslech

Hlášení ze dne 18. 3. 2020

V souvislosti s vyhlášením krizové situace dochází k omezení chodu obecního úřadu Nížkovice. Obecní úřad bude otevřen pouze v pondělí od 14:00 do 17:00 hodin a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin. Platnost tohoto omezení je do odvolání. Děkujeme za pochopení. ------- S účinností od pondělí 23.3.2020 dochází k omezení provozní doby pošty Partner Nížkovice v souvislosti s vyhlášením krizové situace. Upravená provozní doba pošty je uvedena na vývěsce vedle obecního úřadu, na dveřích pošty i na webu obce v záložce „rychlé informace“. Děkujeme za pochopení. ------- Vážení spoluobčané, nepodceňujte prosím krizovou situaci, chovejte se zodpovědně a dodržujte veškerá nařízení vlády, zejména nošení jakékoli ochrany nosu a úst na veřejnosti. -------- Oznamujeme občanům, že svoz odpadu na staré známky z roku 2019 bude až do odvolání.

Hlášení ze dne 16. 3. 2020

S účinností od úterý 17.3.2020 dochází k omezení chodu obecního úřadu Nížkovice v souladu s nařízením vlády ČR. Obecní úřad bude otevřen pouze v pondělí od 14:00 do 17:00 hodin. Platnost tohoto omezení je do odvolání. Prosíme občany, aby si neodkladné záležitosti vyřizovali přednostně elektronicky, telefonicky a platby za poplatky prováděli přednostně bezhotovostně na účet. Děkujeme.----- Od úterý 17.3.2020 je přijato opatření pro omezení provozu mateřské školy. Více informací na vývěsce vedle OÚ.----- Římskokatolická farnost Nížkovice ruší bohoslužby v kostele sv. Kunhuty až do odvolání. Děkujeme za pochopení.----- V souvislosti s mimořádnou situací je pozastaven i provoz místní knihovny.----- Vážení spoluobčané na vývěsce vedle obecního úřadu najdete informace týkající se mimořádné situace v souvislosti s šířením korononaviru. Chápeme, že informace dostáváte ze všech médií, ale prosíme, věnujte doporučením pozornost a řiďte se uváděnými pokyny. Informace naleznete i na webu obce a na webech ministerstva zdravotnictví, dále i na ministerstvu práce a sociálních věcí. ----- Informace od doktorky Kučerové: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci prosím všechny pacienty/zvláště seniory/ velmi pečlivě zvažte případné návštěvy praktického lékaře. Veškerá preventivní vyšetření, závodní péči či pravidelné kontroly se mohou přesunout. Recepty můžeme odeslat i jako SMS zprávu. Svoje požadavky můžete zavolat do ordinace nebo kontaktovat lékaře po e-mailu mudrvlastakucerova@seznam.cz.

Hlášení ze dne 13. 3. 2020

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 16.3.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:30 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ---- V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. ----- Vedoucí pošty oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 16.3.2020 omezen provoz pošty pouze na prodej tiskovin. Provozní doba zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení. ------- Římskokatolická farnost Nížkovice ruší mše svaté v kostele sv. Kunhuty v Nížkovicích až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 11. 3. 2020

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 16.3.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:30 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------ V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------- Pan Hampl bude zítra tj. 12.3.2020 od 9:00 do 9:30 hod. prodávat jablka. Za 15,-/kg po bednách, 20,-/kg rozvažovaná. ------- Kominictví Josef Galba bude ve dnech 14.3. – 21.3. 2020 provádět v naší obci kontrolu a čištění komínů na tuhá paliva a plyn. Součástí kontroly je roční zpráva dle zákona o požární ochraně. Cena za plynná paliva 400,-Kč/ks, za tuhá paliva 450,-Kč/ks. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 775 648 427.

Hlášení ze dne 10. 3. 2020

Ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice oznamuje, že z důvodu nařízení vlády bude ode dne 11.3.2020 do odvolání přerušen provoz v ZŠ a ŠD. ------- MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 11.3.-13.3.2020 je ordinace uzavřena z důvodů plánovaného vzdělávání. Nemá žádnou souvislost s epidemiologickou situací. V případě povinné karantény u osob vracející se z Itálie prosím kontaktujte mailem na mudrvlastakucerova@seznam.cz. Vypíše elektronickou pracovní neschopenku a s pacienty se spojí ve večerních hodinách. Zastupují MUDr. Kovaříková a MUDR. Špatná ve svých ordinačních hodinách. Prosíme všechny pacienty, aba zvážili a omezili návštěvu zastupujících praktických lékařů jen pro akutní stav. Pokud by pacientům již nevycházeli léky, kontaktujte doktorku také elektronicky, léky odešle jako SMS zprávu. Od pondělí 16.3.2020 již ordinuje zcela normálně.

Hlášení ze dne 9. 3. 2020

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hod. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce nebo na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 16.3.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:30 v několika částech obce. Prosíme občany, aby si mapku s vyznačením vypnuté oblasti prohlédli na úřední desce před obecním úřadem nebo na elektronické úřední desce obce v sekci „ostatní“. Děkujeme za pochopení. ------ V souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie bude i obecní úřad v tento den uzavřen. Děkujeme za pochopení. ------ Oznamujeme občanům, že kapacita zájezdu na muzikál „Kleopatra“ byla již naplněna. ------- Společnost Dřevo Habrovany nabízí v jarní slevové akci k prodeji štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna až k Vám domů. Kontakt a objednávky na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz

Hlášení ze dne 6. 3. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 9.3.2020 veřejné zasedání zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hod. Jednotlivé body navrženého programu naleznete na úřední desce nebo na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní komedii „Hrátky s čertem“. Představení se bude konat v sobotu 7. března 2020 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Představení je vhodné pro dospělé a děti od 5 let. Vstupné je dobrovolné. ------- Včera se na dětské hřišti na návsi našlo dětské kolo. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě. ------ Společnost DITON s.r.o. hledá do svého týmu pro výrobní závod v Otnicích nové pracovníky. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 4. 3. 2020

Starosta obce svolává na pondělí 9.3.2020 veřejné zasedání zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) určení ověřovatelů zápisu, 2) schválení programu zasedání, 3) zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 5) schválení účetní závěrky a rozdělní HV ZŠ a MŠ Nížkovice za rok 2019, 6) vyhodnocení nabídek a schválení nájemce hospody na sokolovně, 7) schválení nájemní smlouvy s Rostěnice a.s. , 8) vyhodnocení nabídek a schválení dodavatele výměny hromosvodů na budovách ZŠ a MŠ Nížkovice, 9) schválení kapitálových investic, 10) diskuse. Občasné jsou srdečně zváni. ------- Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní komedii „Hrátky s čertem“. Představení se bude konat v sobotu 7. března 2020 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Představení je vhodné pro dospělé a děti od 5 let. Vstupné je dobrovolné. Obec Nížkovice pořádá v sobotu 18.4.2020 zájezd na muzikál „Kleopatra“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. ----------- Společnost DITON s.r.o. hledá do svého týmu pro výrobní závod v Otnicích nové pracovníky. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 2. 3. 2020

Divadelní spolek Slavkov u Brna uvádí divadelní komedii „Hrátky s čertem“. Představení se bude konat v sobotu 7. března 2020 v 17:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. Představení je vhodné pro dospělé a děti od 5 let. Vstupné je dobrovolné. ------- Obec Nížkovice pořádá v sobotu 18.4.2020 zájezd na muzikál „Kleopatra“ do Zoner Boby Hall v Brně. Kdo má zájem, hlaste se v kanceláři OÚ. Více informací naleznete na vývěsce vedle OÚ nebo na internetových stránkách obce. ------ Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od března bude výpůjční doba v knihovně od 16:30 do 19:00 hodin. Knihovna v březnu bude otevřená 3. a 17. března. Vedoucí knihovny dále oznamuje, že vybírá čtenářské poplatky na rok 2020. Poplatek činí pro dospělého čtenáře 30,- Kč, děti jsou od poplatku osvobozeny. --------Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 4.3.2020 od 8:30 do 8:45 hod. prodávat certifikované sadbové brambory z Vysočiny, cibuli, česnek, konzumní brambory, jablka od 19,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu.Dále nabízíme český med a olejové svíčky 10,- Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 220 340 ---------- Drůbežárna Prace bude ve středu 4.3. v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupují králičí kožky - cena 10 Kč/ks. ---------- Společnost DITON s.r.o. hledá do svého týmu pro výrobní závod v Otnicích nové pracovníky. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce. ----------- Soukromé kamenictví GAMAR oznamuje občanům na možnost příjmu zakázek na tyto práce: zhotovení nových žulových pomníků, výběr z katalogu, nebo dle Vašich požadavků, opravy jak terasových, tak žulových starších pomníků včetně základů, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové krycí desky různých barev a tvarů, výměnu rámů, podstavců a prodej všech náhrobních doplňků. Vše v kvalitním a rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých zimních slev. Objednat můžete na tel. 776 333 797 a domluvit si osobní schůzku. -------------- Společnost Dřevo Habrovany nabízí v jarní slevové akci k prodeji štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna až k Vám domů. Kontakt a objednávky na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz

Hlášení ze dne 28. 2. 2020

SK Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice a místními dobrovolníky pořádá v sobotu 29.2.2020 tradiční ostatky. Sraz masek v 9:30 hodin před sokolovnou. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Srdečně všechny zveme na večerní ostatkovou zábavu, která začne ve 20:00 hod. v sokolovně. Ukončena bude půlnočním pochováváním basy. Hrají ÓHŘEBLÁCI. Těšíme se na hojnou účast. Občerstvení je zajištěno. -------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od března bude výpůjční doba v knihovně od 16:30 do 19:00 hodin. Knihovna v březnu bude otevřená 3. a 17. března. Vedoucí knihovny dále oznamuje, že vybírá čtenářské poplatky na rok 2020. Poplatek činí pro dospělého čtenáře 30,- Kč, děti jsou od poplatku osvobozeny. --------- Společnost DITON s.r.o. hledá do svého týmu pro výrobní závod v Otnicích nové pracovníky. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 26. 2. 2020

SK Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice a místními dobrovolníky pořádá v sobotu 29.2.2020 tradiční ostatky. Sraz masek v 9:30 hodin před sokolovnou. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Srdečně všechny zveme na večerní ostatkovou zábavu, která začne ve 20:00 hod. v sokolovně. Ukončena bude půlnočním pochováváním basy. Hrají ÓHŘEBLÁCI. Těšíme se na hojnou účast. Občerstvení je zajištěno. ------- V pondělí byla v naší obci ztracena peněženka. Majitel prosí nálezce o navrácení dokladů, které můžete vrátit v kanceláři obecního úřadu nebo vhodit do schránky u vchodu do budovy. Finanční hotovost si ponechejte jako nalézné. Děkujeme. ------ V pátek 28.2.2020 v 15.00 - 15.20 hod. přijede pojízdná prodejna z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. U řidiče si můžete vyzvednout kalendář rozvozu masa na celý rok. -------- Společnost DITON s.r.o. hledá do svého týmu pro výrobní závod v Otnicích nové pracovníky. Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce. ---------- Soukromé kamenictví GAMAR oznamuje občanům možnost příjmu zakázek na tyto práce: zhotovení nových žulových pomníků, výběr z katalogu nebo dle Vašich požadavků, opravy jak terasových, tak žulových starších pomníků včetně základů, sekání, zlacení a stříbření nápisů, žulové krycí desky různých barev a tvarů, výměnu rámů, podstavců a prodej všech náhrobních doplňků. Vše v kvalitním a rychlém zhotovení, nyní s možností zajímavých zimních slev. Objednat můžete na tel. 776 333 797 a domluvit si osobní schůzku. ------- Společnost Dřevo Habrovany nabízí v jarní slevové akci k prodeji štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50 cm. Doprava zajištěna až k Vám domů. Kontakt a objednávky na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Hlášení ze dne 24. 2. 2020

SK Nížkovice ve spolupráci s obcí Nížkovice a místními dobrovolníky pořádá v sobotu 29.2.2020 tradiční ostatky. Sraz masek v 9:30 hodin před sokolovnou. V průvodu nám budou vyhrávat Óhřebláci z Nížkovic. Srdečně všechny zveme na večerní ostatkovou zábavu, která začne ve 20:00 hod. v sokolovně. Ukončena bude půlnočním pochováváním basy. Hrají ÓHŘEBLÁCI. Těšíme se na hojnou účast. Občerstvení je zajištěno. ------ V odpoledních hodinách byl za mateřskou školkou ztracen mobilní telefon a peněženka. Pokud ztracené věci někdo nalezl, prosím odevzdejte je do kanceláře obecního úřadu a my je předáme majiteli. Děkujeme.

Hlášení ze dne 21. 2. 2020

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2020 se začnou vybírat od pondělí 24. února 2020, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok: - poplatek za odpad na 1 osobu činí 550,- Kč za rok, - poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč za rok.

Hlášení ze dne 19. 2. 2020

Oznamujeme občanům, že poplatky na rok 2020 se začnou vybírat od pondělí 24. února 2020, vždy v ÚŘEDNÍ DNY, to je v PONDĚLÍ a ve STŘEDU. Výše poplatků pro letošní rok: - poplatek za odpad na 1 osobu činí 550,- Kč za rok; - poplatek za psa činí 150,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč za rok. ------- Z důvodů nemoci zdravotní sestry MUDr. Vlasta Kučerová omezuje provoz v ordinaci jen na akutní případy. Prosím předpisy léků a odběry odložte na příští týden. Děkuji za pochopení. -------- Drůbežárna Prace bude v pátek 21.2.2020 v 10:00 hod. prodávat: mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. --------- Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332 Nabízí:nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Dnes sleva až 30%

Hlášení ze dne 18. 2. 2020

Z důvodů nemoci zdravotní sestry MUDr. Vlasta Kučerová omezuje provoz v ordinaci jen na akutní případy. Prosím předpisy léků a odběry odložte na příští týden. Děkuji za pochopení. ------ V pátek odpoledne byl u sokolovny nalezen klíč. Kdo jej postrádá, ať se přihlásí v kanceláři obecního úřadu. ------ Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 19.2.2020 od 8:30 do 8:45 hod. prodávat brambory z Vysočiny 15,- Kč/kg , cibuli, český česnek, jablka od 19,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízíme český med a olejové svíčky 10,- Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 220 340 ------ Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem na telefonním čísle: 777-888-332 Nabízí:nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Dnes sleva až 30%

Hlášení ze dne 10. 2. 2020

Vážení spoluobčané, obecní úřad na základě varování hasičského záchranného sboru a českého hydrometeorologického ústavu tímto upozorňuje na velmi silný vítr, který zasáhl naši republiku. Výstraha trvá až do úterý 11.2.2020 do 20:00 hodin.

Hlášení ze dne 9. 2. 2020

Vážení spoluobčané, obecní úřad na základě varování hasičského záchranného sboru a českého hydrometeorologického ústavu tímto upozorňuje na velmi silný vítr o síle orkánu, který naši republiku zasáhne v neděli 9.2.2020 večer a potrvá až do úterý 11.2.2020. Nejsilnější poryvy se očekávají v pondělí ráno. Síla větru se udává mezi 70 – 110 km/hodinu. Obdobný vítr zasáhl naši republiku v roce 2015. Dbejte prosím uvedených pokynů. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. • Nezdržujte se v blízkosti větších stromů. • V obci omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy). • Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení. • Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici). • Schovejte se v budově s nenarušenou statikou. • Nechoďte do lesa. • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. • Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu. Nabijte si mobilní telefony a případně i power banky. •Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.). • Pokud je váš život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. Pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Hlášení ze dne 7. 2. 2020

Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 9.2.2020 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! Obec Nížkovice prodá palivové dříví. Informace u starosty na telefonním čísle: 724 186 602.

Hlášení ze dne 5. 2. 2020

Doktorka Kučerová oznamuje,že ve dnech 6.2.- 7.2.2020 z důvodů vzdělávání lékaře neordinuje. Sestřička bude v ordinaci přítomna. V případě akutního lékařského ošetření zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná. ------- E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 6. a 7. února 2020, tj. ve čtvrtek a pátek bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům. ------- Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 9.2.2020 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! --------- Drůbežárna Prace bude v pátek 7.2. v 10:00 hod. prodávat mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

Hlášení ze dne 3. 2. 2020

Doktorka Kučerová oznamuje,že ve dnech 6.2.- 7.2.2020 z důvodů vzdělávání lékaře neordinuje. Sestřička bude v ordinaci přítomna. V případě akutního lékařského ošetření zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná. ------ E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že ve dnech 6. a 7. února 2020, tj. ve čtvrtek a pátek bude provádět odečty stavů elektroměrů. Žádáme tímto občany, aby v uvedených dnech umožnili pracovnici společnosti přístup k odečtení přesného stavu elektroměru. Taktéž budou odečítány stavy elektroměrů jiných energetických společností. Za vstřícnost děkujeme všem občanům. ------- Obec Nížkovice pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat v neděli 9.2.2020 od 15:00 hod v sokolovně. Celým programem vás provede Carolka Brno. Čekají vás hry, tanec, soutěže a drobné odměny. Děti mají vstup zdarma, doprovod 50,-Kč. Těšíme se na vás! ------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že knihovna bude otevřená zítra, tj. v úterý 4.února od 15:30 do 18:00 hod. Knihovna je od ledna 2020 otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 15:30 do 18:00 hodin. Rozpis výpůjčních dnů je vyvěšen na dveřích knihovny. Dále žádá čtenáře, kteří mají knihy půjčené déle jak 3 měsíce, aby je vrátili do knihovny. ------ Zelenina Juvita Uherský Brod bude ve středu 5.2.2020 od 8:30 do 8:45 hod. prodávat brambory z Vysočiny 15,- Kč/kg , cibuli, český česnek 120,- Kč/kg, jablka od 19,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky 10,- Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 777 220 340.

Hlášení ze dne 31. 1. 2020

Dne 1.2.2020 pořádá TJ Sokol Nížkovice XI. ročník KOŠTU SLIVOVICE, který proběhne v sokolovně od 15:00 hodin. Koštu se může zúčastnit každý, kdo dodá vzorek 0,3 litru pálenky, zaplatí koštovné ve výši 120,- Kč a je mu více než 18 let. Vzorky se vybírají ve dnech 31. ledna 2020 od 18:00 do 19:00 hodin a 1. února 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v sokolovně, nebo je možnost vzorky předat p. Milanovi Koukalovi, Nížkovice č.p. 20 .V ceně koštovného je zajištěno i drobné občerstvení. ------- Vážení občané, v pondělí 3.2.2020 je vyhlášený den státního smutku a z tohoto důvodu se v poledne rozezní varovné sirény k uctění památky zesnulého pana Jaroslava Kubery.

Stránky [ < ] 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.