Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 ... 49 50 51 52 53 ... 64 [ > ]

Hlášení ze dne 11.01

Při sobotní Tříkrálové sbírce České katolické charity bylo v naší obci vybráno 16.101 ,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Hlášení ze dne 08.01

Oznamujeme občanům, že v ulicích, kde nebyl vyvezen komunální odpad, bude proveden svoz v náhradním termínu v pondělí 11. ledna.

Hlášení ze dne 06.01

V sobotu 9. ledna 2016 od 13:00 hodin bude v naší obci provedena Tříkrálová sbírka České katolické charity. Vedoucí koledníků se bude legitimovat průkazem s plnou mocí k provádění sbírky. Prosíme občany, aby svou štědrostí přispěli na pomoc potřebným lidem u nás i v zahraničí. Děkujeme.

Hlášení ze dne 06.01

Vážení občané, v průběhu tohoto týdne Vám bude doručen předávací protokol s průvodním dopisem, dle kterého se bude tvořit smlouva na odvádění splaškových vod, tzv. stočné. Věnujte prosím tomuto pozornost a do konce ledna odevzdejte na Obecní úřad Nížkovice. Oba dokumenty budou vyvěšeny na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 06.01

Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu v rámci Dotačního programu životní prostředí na výměnu kotlů v domácnostech. Žádosti je možno podávat od 18. ledna 2016. K této dotaci bude seminář ve Slavkově u Brna, v pondělí 11. ledna 2016. Více informací naleznete na úřední desce před obecním úřadem.

Stránky [ < ] 1 ... 49 50 51 52 53 ... 64 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 13.12

Paní Dostálková z Napajedel bude zítra, tj. ve čtvrtek 14.12.2017 od 8:00 do 11:00 hodin na návsi prodávat textil a obuv.

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Patička stránky