Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 07.05

Vážení občané, v pondělí probíhá svoz BIO odpadu v celé obci. Žádáme občany, aby respektovali nastavená pravidla. V případě, že se bude opakovat porušování nastavených pravidel, budeme uvažovat o z...

Přečíst celé hlášení >

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 95 [ > ]

Hlášení ze dne 19.04.2021 v 16:50

Vážení občané, v kanceláři obecního úřadu jsou k vyzvednutí průkazky na cykloakci Ždánického lesa a Politaví pro letošní rok. -------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od úterý 20.4.2021 bude obnoven provoz v knihovně. Knihovna bude otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup do knihovny je povolen pouze za zvýšených hygienických podmínek: - zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2,- desinfekce rukou,- dodržování rozestupů na vzdálenost minimálně 2 m, - omezení pobytu v knihovně na nezbytně nutnou dobu, - v prostorách knihovny mohou být současně pouze 2 čtenáři. Uvedená pravidla platí do odvolání.

Hlášení ze dne 16.04.2021 v 13:43

Vážení občané, v kanceláři obecního úřadu jsou k vyzvednutí průkazky na cykloakci Ždánického lesa a Politaví pro letošní rok. ------- Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od úterý 20.4.2021 bude obnoven provoz v knihovně. Knihovna bude otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup do knihovny je povolen pouze za zvýšených hygienických podmínek: - zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2, - desinfekce rukou, - dodržování rozestupů na vzdálenost minimálně 2 m, - omezení pobytu v knihovně na nezbytně nutnou dobu, - v prostorách knihovny mohou být současně pouze 2 čtenáři Uvedená pravidla platí do odvolání. --------- Pan Synek z Vacenovic bude v pondělí 19.4.2021 od 13:30 do 14:00 hodin prodávat: jablka Golden, Jonaprinc a Fuji za 20,- - 24,-/kg, konzumní brambory balené po 10kg/80,- Kč.

Hlášení ze dne 14.04.2021 v 16:58

Vedoucí knihovny Nížkovice oznamuje čtenářům, že od úterý 20.4.2021 bude obnoven provoz v knihovně. Knihovna bude otevřená každé 1. a 3. úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup do knihovny je povolen pouze za zvýšených hygienických podmínek: zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2, desinfekce rukou, dodržování rozestupů na vzdálenost minimálně 2 m, omezení pobytu v knihovně na nezbytně nutnou dobu, v prostorách knihovny mohou být současně pouze 2 čtenáři. Uvedená pravidla platí do odvolání.

Hlášení ze dne 12.04.2021 v 16:51

Starosta obce svolává na dnešní podvečer veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ----- Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad na rok 2021, aby tak co nejdříve učinili. Od dubna už se odpad vyváží na nové známky.

Hlášení ze dne 09.04.2021 v 12:44

Starosta obce svolává na pondělí 12.4.2021 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu. Začátek v 18:30 hodin. Jednotlivé body navrženého programu naleznete vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a na elektronické úřední desce obce. Občané jsou srdečně zváni. ------ Vážení občané, 27.3.2021 začalo sčítání lidu 2021. Každý má možnost sečíst se online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lhůta na online vyplnění sčítacího formuláře byla prodloužena až do 11.5.2021. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Více informací ke sčítání lidu naleznete na úřední desce obce a na elektronické úřední desce. --------- Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad na rok 2021, aby tak co nejdříve učinili. Od dubna už se odpad vyváží na nové známky. ----------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány pracovníkem v sobotu 10. dubna 2021 od 9:00 do 10:00 v areálu bývalého ZD Agria. ----------- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 10. dubna 2021 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 07.04.2021 v 16:38

Děkujeme dětem a rodičům za zapojení se do velikonočního klepání v této nelehké a složité době. Děkujeme. -------- Starosta obce svolává na pondělí 12.4.2021 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, které se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice, Nížkovice 39 od 18:30 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu , 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání ZO, 4) Schválení RO 5/2021, 5) Schválení investičního záměru na akci „Stavební úpravy a nástavba ZŠ Nížkovice“ , 6) Schválení podání žádosti o dotaci na MF z Programového financování z VPS MF podprogramu 298D2280: „Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021“ na akci „Stavební úpravy a nástavba ZŠ Nížkovice“, 7) Schválení příkazní smlouvy mezi obcí a Janem Husákem na podání žádosti o dotaci číslo 04/2021-JH, 8) Schválení příkazní smlouvy mezi obcí a Janem Husákem na administraci VŘ číslo JH-011/2021, 9) Schválení příkazní smlouvy mezi obcí a Janem Husákem na koordinátora BOZP číslo 05/2021-JH, 10) Schválení příkazní smlouvy mezi obcí a Husak Invest Managemenet, s.r.o. číslo 09/2021-HIM s.r.o., 11) Schválení delegování zástupce obce na VH VAK Vyškov a.s., 12) Schválení delegování zástupce obce na VH Respono a.s., 13) Schválení pronájmu části obecního pozemku parc.č. 731/1 panu Tomáši Kutrovi , 14) Schválení odkoupení pozemků parc.č. 1487/63, 1490/62, 1491/33, 1492/37, 1493/42, 15) Diskuse Občané jsou srdečně zváni. -------- Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad na rok 2021, aby tak co nejdříve učinili. Od dubna už se odpad vyváží na nové známky. ---------- Upozorňujeme občany, že z důvodu Velikončních svátků bude svoz odpadu v naší obci probíhat ve čtvrtek 8.4.2021. -------- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány pracovníkem v sobotu 10. dubna 2021 od 9:00 do 10:00 v areálu bývalého ZD Agria. ---------- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 10. dubna 2021 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 31.03.2021 v 16:52

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad na rok 2021, aby tak co nejdříve učinili. Od dubna už se odpad vyváží na nové známky na rok 2021. ------ Upozorňujeme občany, že z důvodu Velikonočních svátků bude svoz odpadu probíhat ve čtvrtek 8.4.2021. -------- V prostorách Informačního centra na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna se od středy 31. března 2021 otevírá odběrové místo na antigenní testování na COVID-19. Testování je zdarma pro účastníky zdravotního pojištění v ČR. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce. ------ RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční a čisticí prostředky, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány pracovníkem v sobotu 10. dubna 2021 od 9:00 do 10:00 v areálu bývalého ZD Agria. ------ Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 10. dubna 2021 od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost. --------- Hospůdka Za školou oznamuje, že ve čtvrtek 1.4.2021 otevírá okénko od 14:30 do 20:00 hod. Zelené pivo a všechny dobroty k dispozici.

Hlášení ze dne 29.03.2021 v 16:06

Vážení občané, děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotní akce „Ukliďme Česko“. ------- Vážení občané, o půlnoci z 26.3. na 27.3.2021 začalo sčítání lidu 2021. Každý má možnost sečíst se online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Více informací ke sčítání lidu včetně kontaktů na sčítací komisaře naleznete na úřední desce obce a na elektronické úřední desce.

Stránky [ < ] 1 2 3 4 ... 95 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky