Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 ... 8 9 10 11 12 [ > ]

Hlášení ze dne 19. 12. 2016

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude mezi svátky zavřena. Využijte možnosti zásobit se knihami zítra, to je v úterý 20. prosince 2016. --- MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že bude mít ve dnech 23. a 27. prosince 2016 dovolenou. Zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. --- Agria, a.s. oznamuje všem zájemcům o výrobu brambor a krmné řepy, aby své požadavky nahlásili osobně agronomovi v kancelářích společnosti v Nížkovicích, a to nejpozději do 31. ledna 2017.

Hlášení ze dne 16. 12. 2016

Ve středu 21. a v pátek 23. prosince 2016 přijede do naší obce pojízdná prodejna s živými rybami a nabízí: kapr 1 – 88,- Kč, kapr výběr – 96,- Kč, amur – 105,- Kč, tolstolobik – 65,- Kč. Prodej se uskuteční vždy v 10:00 hodin na návsi, prodejce se zdrží asi půl hodiny (dle zájmu občanů). --- Starosta obce svolává na čtvrtek 22. prosince 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce Nížkovice od posledního veřejného zasedání 4) Schválení smlouvy o dílo se Studio Region – Změna č.1 územního plánu Nížkovice, včetně ceny za dílo 5) Schválení Rozpočtového opatření č. 15/2016 6) Schválení rozpočtu obce Nížkovice na rok 2017 7) Schválení rozpočtového výhledu obce Nížkovice na roky 2018 – 2019 8) Určení likvidační komise majetku obce Nížkovice 9) Schválení statutu sociálního fondu 10) Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2017 11) Schválení neinvestičních transferů organizacím 12) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Nížkovice na rok 2017 13) Jmenování členů inventarizační komise 14) Schválení plánu inventur za rok 2016 15) Schválení pověření starosty obce provedením rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2016 16) Schválení kompetencí starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 17) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 14. 12. 2016

Vážení občané, výběr záloh na stočné proběhne v úterý 20. prosince 2016 od 8:00 do 12:00 hodin na obecním úřadě v Nížkovicích. Ti, kdo tuto nabídku využijí, musí s sebou přinést číslo smlouvy pro odvádění odpadních vod, počet osob za které platí a samozřejmě částku, kterou chtějí poslat jako zálohu. --- Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 16. prosince 2016 od 12:30 do 12:45 hod. na návsi prodávat živé ryby a víno. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, víno červené nebo bílé – 1 litr za 50,- Kč. --- Našla se mourovatá kočička. Majitel, nebo případný zájemce se může přihlásit u paní Jany Doleželové u státní silnice.

Hlášení ze dne 12. 12. 2016

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 13. prosince 2016 (to je zítra) od 14:15 do 14.30 hod. na návsi prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění za 8,- Kč/kg, cibuli za 10,- Kč/kg, česnek, hrušky, jablka na uskladnění za 15,- Kč/kg, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky za 10,- Kč/ks. Prodejce přijímá také objednávky na brambory na uskladnění na telefonním čísle 722 900 957.

Hlášení ze dne 9. 12. 2016

Obec Nížkovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT dechové hudby DAMBOŘANKA, v neděli 18. prosince 2016 v 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a zpříjemnit si adventní čas. Těšíme se na Vás.

Hlášení ze dne 7. 12. 2016

Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 9. prosince 2016 od 12:45 do 13:00 hodin před obecním úřadem prodávat živé ryby, vejce, víno a cibuli. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, vejce z drůbežárny Pohořelice – cena dle velikosti, Víno červené nebo bíle – 1 litr za 50,- Kč, cibule balená po 5 a 10 kg – žlutá za 10,- a červená za 17,- Kč za kilogram. --- Základní a Mateřská škola Nížkovice Vás srdečně zve na tradiční VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT, v sobotu 10. prosince 2016 v 16:00 hodin v kostele sv. Kunhuty v Nížkovicích. Hudební doprovod – členové Jánošíčku. Výtěžek z koncertu bude věnován dětem z Dětského domova LILA Otnice.

Hlášení ze dne 5. 12. 2016

Drůbežárna Prace bude ve středu 7. prosince 2016 v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice červené – cena 170,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Sportovní klub Nížkovice pořádá Silvestr 2016, 31. prosince 2016 ve 21:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích. K tanci a poslechu hraje pan Pospíšil z Dambořic. Vstupné 100,- Kč. Rezervace nutná do 23. prosince 2016 na telefonním čísle 720 393 532.

Hlášení ze dne 2. 12. 2016

Základní a Mateřská škola Nížkovice zve děti, rodiče a všechny své příznivce na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A JARMARK, ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v sále místní sokolovny. Přijďte si vyrobit nějakou drobnost k Vánocům a nasát předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno. Vstupné na dílničky 50,- Kč.

Hlášení ze dne 30. 11. 2016

Vážení občané, v Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A). Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto zásad také při pouličních konzumacích a předvánočních společných aktivitách (např. zdobení perníků a cukroví). Více informací si můžete přečíst na vývěsce vedle obecního úřadu. --- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. oznamují ceny vodného a stočného, s účinností od 1. ledna 2017. Vodné = 44,18,- Kč, stočné = 41,15,- Kč za 1 m3 (včetně 15% DPH). Bližší informace naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu. --- Soukromý prodejce bude ve čtvrtek 1. prosince 2016 (to je zítra) od 16:15 hod. na návsi prodávat jablka, brambory a cibuli za 9,- Kč/kg, mandarinky a banány za 19,- Kč/kg, hrozny za 39,- Kč/kg, další ovoce a zeleninu. --- Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 2. prosince 2016 od 11:30 do 11:45 hod. před obecním úřadem prodávat živé ryby, vejce, víno a cibuli. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, vejce z drůbežárny Pohořelice – cena dle velikosti, víno červené nebo bíle – 1 litr za 50,- Kč, cibule balená po 5 a 10 kg – žlutá za 10,- Kč a červená za 17,- Kč za kilogram. --- Centrum Ententyky Heršpice vás srdečně zve na 10. benefiční vánoční jarmark, který se koná v neděli 4. prosince od 14:30 hod. v Heršpicích na návsi. Odpoledne bude zahájeno vystoupením místních dětí u rozsvíceného stromečku. Jarmark nabídne tradiční vánoční zboží, domácí cukroví, ochutnávku pravého vánočního punče nebo starodávných placek.

Hlášení ze dne 23. 11. 2016

Vážení občané, ve dnech 25. a 28. listopadu 2016 bude v naší obci probíhat sbírka Chance 4 Children (Šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Sbírku bude vykonávat zmocněnec nadačního fondu pan Karel Vaněk, který se Vám prokáže doklady. --- Drůbežárna Práce bude ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev – cena 170,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 25. listopadu 2016 od 13:00 do 13:15 hod. před obecním úřadem prodávat živé ryby, vejce, víno a cibuli. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, vejce z drůbežárny Pohořelice - cena dle velikosti, víno bílé nebo červené – 1 litr za 50,- Kč, cibule balená po 5 a 10 kilech – žlutá za 10,- Kč, červená za 17,- Kč za kilogram. --- Starosta obce svolává na pondělí 28. listopadu 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce Nížkovice od posledního veřejného zasedání 4) Schválení rozpočtového opatření č. 14/2016 5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí se společností VIVO 6) Schválení výběru firmy provádějící výběr zhotovitele výstavby inženýrských sítí a komunikace V sadech 7) Schválení navýšení příspěvku rozpočtu ZŠ a MŠ 8) Schválení příspěvku na IDS na rok 2017 9) Diskuse Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 21. 11. 2016

Nížkovické ženy a obec Nížkovice Vás srdečně zvou na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se koná v sobotu 26. listopadu od 20:00 hodin v sále místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje kapela Sebranka. Připravena bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. --- Základní a mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem Nížkovice zve srdečně všechny občany na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vystoupením dětí základní a mateřské školy a připomenutím tradičních vánočních zvyků. Sejdeme se v neděli 27. listopadu 2016 v 16:00 hodin u obecního úřadu.

Hlášení ze dne 14. 11. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve středu 16. listopadu 2016 od 14:00 do 14:30 hod. před obecním úřadem prodávat jablka Golden, Jonagold a Šampion za 20,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg a cibuli za 10,- Kč/kg. --- Soukromý výkupce bude v sobotu 19. listopadu 2016 v 10:20 hod. u obecního úřadu vykupovat jádra vlašských ořechů z letošní sklizně. Jádra musí být řádně vysušená. Cena za 1 kilogram je 135,- Kč. Červená jádra nevykupujeme. --- Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční v neděli 20. listopadu 2016 od 15:00 hodin v sále místní sokolovny. Vystoupí děti Základní a mateřské školy Nížkovice, sourozenci Vykoukalovi, magistra Leona Hrabovská s přednáškou o sociálních dávkách. K poslechu a tanci zahraje pan Pospíšil z Dambořic. Občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 11. 11. 2016

Firma Plynotop A-Z s.r.o. nabízí možnost prohlídky kotlů na tuhá paliva, dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Doporučená cena kontroly je 1.500,- Kč. Zájemci o prohlídku se mohou hlásit telefonicky na čísle 734 523 754 nebo na e-mail: info@opravakotlu.cz. --- Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Slavkov u Brna, ve spolupráci s Městským úřadem ve Slavkově a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou pořádají v úterý 15. listopadu 2016 v rámci Světového dne diabetu DEN PRO ZDRAVÍ, v prostorách Společenského centra Bonaparte ve Slavkově, v době od 9:00 do 13:00 hodin. Všechny vstupenky budou slosovatelné formou tomboly. Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci svého zdraví!

Hlášení ze dne 9. 11. 2016

Oznamujeme občanům, že od dnešního dne jsou na sběrných místech u obchodu a pod Hospodou „Pod Kaštanem“ umístěny nádoby na použitý olej na smažení. Olej se do nádob ukládá v uzavřených PVC obalech a PET lahvích. Více informací naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu.

Hlášení ze dne 7. 11. 2016

Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slavkově u Brna pořádá v pátek 11. listopadu od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu 12. listopadu 2016 od 8:00 do 13:00 hodin ve výstavní hale chovatelů na ulici Polní, výstavu králíků, okrasných holubů, hrabavé drůbeže, okrasného ptactva a ukázku chovu morčat a ušlechtilých koček. Na výstavě je zabezpečeno také občerstvení a bohatá tombola.

Hlášení ze dne 4. 11. 2016

Základní a Mateřská škola Nížkovice Vás srdečně zve na každoroční LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, v úterý 8. listopadu 2016 v 16:30 hod., sraz před budovou Mateřské školy. Lampiónky domácí výroby vítány. Vhodné obutí do přírody. Něco na zahřátí pro dospělé i děti zajištěno. --- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že ve dnech 9. – 11. listopadu 2016 z důvodu účasti na lékařské konferenci nebude ordinovat. V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra. Akutní případy ošetří doktorka Kovaříková a doktorka Špatná ve svých ordinačních hodinách. --- Místní stavitel hledá brigádníka na pomocné stavební práce na dobu asi 2 měsíců. Informace ne telefonním číslu 608 771 742. --- Ve Slavkově v Krámku na ulici Boženy Němcové bude v sobotu 5. listopadu 2016 od 8:00 do 11:00 hodin probíhat prodej živých ryb. V nabídce je kapr, amur, tolstolobik, sumec, karas a pstruh.

Hlášení ze dne 2. 11. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 3. listopadu 2016 (to je zítra) od 14.00 do 14:30 hod návsi prodávat: jablka Golden, Jonagold a Šampion za 20,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg, cibuli za 10,- Kč/kg. Prodejce přijímá také objednávky brambor a cibule na uskladnění na telefonním čísle 608 281 288. --- Soukromý výkupce bude v sobotu 5. listopadu 2016 v 11:00 hodin na návsi vykupovat jádra vlašských ořechů ze sklizně roku 2016. Jádra musí být řádně vysušená. Cena za 1 kg je 135,- Kč. Jádra červených ořechů (jedná se o odrůdu, ne o tmavší jádra) nevykupujeme. --- Kominictví Ságl bude ve dnech 7. a 8. listopadu 2016 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Cena 350,- Kč za vyčištění a vypsání protokolu o spalinové cestě. Zájemci se mohou objednat na tel.č. 603 369 178.

Hlášení ze dne 31. 10. 2016

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 1. listopadu 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění za 8,- Kč/kg, cibuli za 12,- Kč/kg, česnek, hrušky, jablka, čerstvé žampiony a hlívu ústřičnou, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky za 10,- Kč/ks. Prodejce také přijímá objednávky na brambory na uskladnění na telefonním čísle: 722 900 957. --- Drůbežárna Prace bude ve středu 2. listopadu 2016 v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 27. 10. 2016

Sportovní klub Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 29. října 2016 od 14:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Nesovice B. V neděli 30. října 2016 se od 14:30 hod. utkají mužstva mužů Nížkovice – Kroužek.

Hlášení ze dne 26. 10. 2016

Pan Veselý Jaroslav bude v pátek 28. října 2016 od 11:15 do 11:30 hod. před obecním úřadem prodávat živé ryby, vejce, víno a cibuli. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, vejce z drůbežárny Pohořelice - cena dle velikosti, víno bílé nebo červené – 1 litr za 50,- Kč, cibule balená po 5 a 10 kilech – žlutá za 10,- Kč, červená za 17,- Kč za kilogram. --- Starosta obce svolává na pondělí 31. října 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce Nížkovice od posledního veřejného zasedání 4) Seznámení s RO č. 12/2016 5) Prodej pozemku p.č. 117 6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí se společností VIVO 7) Schválení nájemní smlouvy na sokolovnu pro sdružení Kaštánky 8) Schválení změny nájemní smlouvy na kadeřnictví 9) Schválení prodeje majetku Tera Vari 10) Schválení zřízení pracovního místa na hlavní pracovní poměr 11) Diskuse Občané jsou srdečně zváni. --- Nabízíme občanům možnost jednodenních zájezdů – 27. listopadu 2016 do Termálních lázní Györ v Maďarsku (odjezd z Brankovic) a 10. prosince 2016 na Vánoční jarmark v Rožnově pod Radhoštěm (odjezd z Brna nebo ze Slavkova a Hodějic). Bližší informace o zájezdech naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu, nebo na internetových stránkách obce. V případě zájmu kontaktujte paní Zdenku Kocmanovou na telefonním čísle 603 772 216.

Hlášení ze dne 24. 10. 2016

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2017 – jeden kalendář za 80,- Kč. --- Pan Veselý Jaroslav bude v úterý 25. října 2016 (to je zítra) od 13:30 do 13:45 hod. před obecním úřadem prodávat živé ryby, vejce, víno a cibuli. Kapr 1 – 80,- Kč, kapr výběr – 90,- Kč, amur – 100,- Kč, tolstolobik – 58,- Kč, pstruh duhový – 155,- Kč, vejce z drůbežárny Pohořelice - cena dle velikosti, víno bílé nebo červené – 1 litr za 50,- Kč, cibule balená po 5 a 10 kg – žlutá za 10,- Kč, červená za 17,- Kč za kg.

Hlášení ze dne 21. 10. 2016

Drůbežárna Prace bude v sobotu 22. října 2016 (to je zítra) v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, jatečné kachny o váze 3 – 3,5 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 19. 10. 2016

Zastupitelstvo obce Nížkovice zve všechny občany, kteří mají chuť pomoci, na akci v rámci obnovy Masarykova sadu ZASAĎ STROM. Akce se koná v neděli 23. října 2016 od 14:00 hodin. Rýče, hrábě a dobrou náladu s sebou! Občerstvení zajištěno. Těšíme se na hojnou účast.

Hlášení ze dne 18. 10. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve středu 19. října 2016 (to je zítra) od 14:00 do 14:30 hod. na návsi prodávat jablka Golden, Jonagold a Šampion za 20,- Kč/kg, hrušky za 22,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg, cibuli za 10,- Kč/kg. Prodejce také přijímá objednávky brambor a cibule na uskladnění na telefonním čísle 608 281 288.

Hlášení ze dne 17. 10. 2016

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 18. října 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat brambory na uskladnění z Vysočiny za 8,- Kč/kg, cibuli za 12,- Kč/kg, česnek, hrušky, jablka od 15,- Kč za kilogram, čerstvé žampiony, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks. Prodejce také přijímá objednávky na brambory na uskladnění na telefonním čísle 722 900 957.

Hlášení ze dne 14. 10. 2016

Tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna vyhlašuje výběrové řízení na místo REFERENT PŘESTUPKŮ V SILNIČNÍM PROVOZU. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín případného nástupu dle dohody, ideálně prosinec 2016. Platové zařazení třída 9. Bližší informace naleznete na úřední desce před obecním úřadem nebo na internetových stránkách obce. --- Firma Stanislav Hovězák s.r.o. zabývající se dřevovýrobou v Kloboukách u Brna, hledá do pracovního poměru administrativní pracovnici nebo pracovníka na plný nebo částečný pracovní úvazek. Požadavky – plnohodnotné ovládání PC a základních programů office (excel, word, outlook), spolehlivost, komunikativnost, příjemné vystupování, samostatnost, alespoň částečná znalost anglického nebo ruského jazyka vítána. Řidičský průkaz typu B podmínkou! Nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit nejlépe e-mailem na adrese info@drevovyrobahovezak.cz nebo na telefonním čísle 604 233 440 u paní Hovězákové. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 15. října 2016 od 14:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Kroužek B. V neděli 16. října 2016 od 14:30 hod. změří síly mužstva mužů Nížkovice A – Heršpice.

Hlášení ze dne 12. 10. 2016

Starosta obce vyzývá všechny, kdo neoprávněně užívají obecní pozemky, a to ukládáním materiálu, nepovolenou, i drobnou stavbou, nebo zabírají neoprávněně obecní pozemky, aby do 31. října 2016 tuto svou činnost uvedli do souladu s dobrými mravy, nařízeními (obce) a zákony České republiky. Pokud se tak nestane, bude každý takto postupující občan jednotlivě vyzván ke sjednání nápravy do 30. listopadu 2016. Po uplynutí této doby bude věc řešena v přestupkovém řízení.

Hlášení ze dne 10. 10. 2016

Drůbežárna Prace bude ve středu 12. října 2016 v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, jatečné kachny o váze 3 – 3,5 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Kamenictví G.A.L. přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Nabízí: Nové pomníkové sestavy a jiné úpravy a opravy hrobu, broušení a renovace pomníků, stříbření a zlacení nápisů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování. Sjednat schůzku s tímto kameníkem si můžete na telefonním čísle 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma. --- Zámek Slavkov – Austerlitz Vás zve do tanečního kurzu pro dospělé – začátečníky. Čtvrteční taneční lekce budou věnovány tradičním společenským tancům, nejbližší taneční lekce bude zaměřena výuce nezkrotného tanga. Taneční lekce budou probíhat od 13. října do 1. prosince vždy ve čtvrtek ve velkém společenském sále Bonaparte ve Slavkově u Brna. Cena 1.800,- Kč/6 lekcí/pár. Více informací naleznete na internetových stránkách www.tanecni-škola-brno.cz.

Hlášení ze dne 5. 10. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 6. října 2016 od 14:00 do 14:30 hod. na návsi prodávat jablka gala za 20,- Kč/kg, hrušky za 22,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg, cibuli za 13,- Kč/kg. Prodejce přijímá také objednávky brambor a cibule na uskladnění na telefonním čísle 608 281 288. --- Pod záštitou Muzea obce Žarošice se koná KEPKOVÁNÍ – Netradiční pobyt na zaniklém středověkém hrádku Kepkov ve Ždánickém lese. V sobotu 8. října 2016 od 14:00 hodin lukostřelba, v 15:00 hodin hod slaměným stéblem, v 15:30 hod. hod slaměným kruhem, v 16:00 hodin dobývání hradu Kepkov. Občerstvení zajištěno. --- Stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na KÁCENÍ MÁJE, v sobotu 8. října 2016 od 13:45 hod. vlastní kácení máje, od 20:30 hod. posezení v sokolovně. K tanci, zpěvu nebo jen k poslechu Vám bude hrát Kabanos. Vstupné dobrovolné.

Hlášení ze dne 3. 10. 2016

Vážení občané, v těchto dnech Vám byly doručeny hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se budou konat v pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb v okrsku je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Komu hlasovací lístky nebyly doručeny, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu, nebo v den voleb ve volební místnosti. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621. --- Mladá (asi jeden a půlroční) fena středního vzrůstu hledá nového majitele. Fenka Bella se momentálně nachází v kotci Městské policie Slavkov u Brna. Je to středně velký hnědý krátkosrstý kříženec milující lidi. Bella je energická, potřebuje pohyb a důsledné vedení. Za milujícího majitele, ochotného ji občas podrbat, bude velmi vděčná. Pro více informací volejte na číslo 605 415 297. --- Centrum Ententyky Heršpice pořádá PODZIMNÍ BURZU dětského, dámského i pánského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Prodávat i nakupovat můžete kočárky, postýlky, autosedačky, kolečkové brusle, kola a podobně. Příjem zboží je v pondělí 10. října 2016 od 9:00 do 12: hodin a od 14:00 do 19:00 hodin. Prodej zboží je v úterý 11. října 2016 od 9:00 do 19:00 hodin. Najdete nás v kulturním domě Heršpice. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ententyky.eu.

Hlášení ze dne 30. 9. 2016

Vážení občané, dozrává ovoce, je čas sklizně plodin. S tím také nastává období krádeží polních plodin, jablek, ořechů. Z tohoto důvodu se s okamžitou platností nařizuje zákaz vstupu na cizí pozemky. --- Drůbežárna Prace bude v sobotu 1. října 2016 v 10:00 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová káčata a kuřata, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 3,5 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 2. října 2016 od 15:00 hodin sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice A – Křenovice B. Během utkání bude možno zakoupit burčák.

Hlášení ze dne 29. 9. 2016

Vážení občané, v následujících dnech Vám budou doručeny hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb v okrsku je zasedací místnost obecního úřadu v Nížkovicích. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem české republiky. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat o návštěvu volební komise s přenosnou urnou do domácnosti, a to telefonicky na čísle 544 222 621 nebo v den voleb ve volební místnosti. --- Společnost Beton Brož s.r.o., se sídlem v Otnicích, Dědina 484, oznamuje všem zákazníkům, že zahajuje posezónní výprodej nestandardních betonových výrobků. Výprodeje budou probíhat o sobotách 1., 8., 15. a 22. října 2016 v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pouze do vyprodání zásob. Bližší informace získáte v pracovní dny na telefonních číslech 544 120 620 - 624. --- Sportovní klub Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v pátek 30. září 2016 od 16:45 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Rašovice. --- V sobotu 1. října 2016 vás zveme na akci Slavkovská iniciativa smíření 2016, s mottem: „Milosrdenství nezná rozdílů – je víc než zákon“. Zahájení ve 14:00 hodin v sále Obecní hospody ve Vážanech nad Litavou. Ve 14:10 hod. seminář na téma milosrdenství s Mons. Martinem Holíkem. V 16:00 hodin ekumenická bohoslužba, kázání povede opat Marian Rudolf Kosík. V 18:00 hodin slavnostní raut v sále Obecní hospody. Od 19:00 hodin společenský večer s vystoupením souboru Collegium musicale bonum. Všichni jste srdečně zváni, akce je určena pro širokou veřejnost. ---

Hlášení ze dne 26. 9. 2016

Vedoucí pošty oznamuje občanům, že pošta bude v úterý 27. září 2016 dopoledne zavřena. Otevřena bude až odpoledne od 13:45 do 15:00 hodin. --- Připomínáme účastníkům jednodenního zájezdu do Velkého Mederu (termálního koupaliště), že autobus bude přistaven ve středu 28. září 2016 v 5:45 hod. u obecního úřadu. Odjezd v 6:00 hodin. --- Respono, a.s. oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude probíhat ve středu 28. září 2016 v obvyklém čase. --- Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví a obec Kobeřice u Brna vás zvou na vyhodnocení cykloakce Za poznáním regionu, ve středu 28. září 2016 ve 14:00 hodin v Kobeřicích na návsi. Vystoupí Karel Gott revival Morava, Glitter Stars Slavkov u Brna, sourozenci Vykoukalovi z Nížkovic. Pro účastníky cykloakce je připravena tombola – hlavní cenou je horské kolo. Občerstvení zajištěno. --- SK Nížkovice pořádá v sobotu 1. října 2016 „Burčákový pochod“ aneb Pochod slováckými vinohrady. Odjezd z Nížkovic autobusem v 9:00 hodin. Cena dopravy za osobu je 200,- Kč. Kontaktní osoba: pan Dušan Horák, telefon 720 393 532.

Hlášení ze dne 23. 9. 2016

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který je umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, zářivky, domovní a stavební odpad. Dále se nesmí do kontejneru ukládat ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

Hlášení ze dne 21. 9. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 22. září 2016 od 14:00 do 14:30 hod. na návsi prodávat: jablka gala za 20,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg, cibuli za 13,- Kč/kg, český česnek za 130,- Kč/kg. Prodejce přijímá také objednávky brambor a cibule na uskladnění na telefonním čísle 608 281 288. --- MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že v pátek 23. září 2016 z důvodu účasti na školení nebude ordinovat. V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra. Akutní případy ošetří MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná.

Hlášení ze dne 19. 9. 2016

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude tento týden z technických důvodů zavřena. Otevřena bude až v úterý 27. září 2016. --- Drůbežárna Prace bude ve středu 21. září 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová káčata a kuřata, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Starosta obce svolává na pondělí 26. září 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice, do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 19:00 hodin. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce Nížkovice od posledního veřejného zasedání 4) Schválení příspěvku na provoz Mateřské školy (provoz o letních prázdninách) 5) Schválení rozpočtového opatření číslo 10/2016 6) Prodej pozemků parcelní číslo 603/1 a 603/2 7) Schválení prodeje části pozemku parcelní číslo 148/1 8) Schválení příspěvku na Integrovaný dopravní systém na rok 2017 9) Schválení nájemce hospody na sokolovně a schválení nájemní smlouvy 10) Schválení smlouvy o věcném břemenu se společností E.on 11) Schválení převodu pozemků mezi Obcí Nížkovice a Jihomoravským krajem (komunikace ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje) 12) Diskuse Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 16. 9. 2016

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který bude od dnešního dne umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, zářivky, domovní a stavební odpad. Dále se nesmí do kontejneru ukládat ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme.

Hlášení ze dne 14. 9. 2016

Na základě spolupráce mezi obcí Nížkovice a Kometou Group, a.s. mají občané Nížkovic možnost zapůjčit si dvě bezplatné vstupenky na stání na domácí utkání HC Kometa Brno. Zájemci o tyto dvě volné vstupenky si je mohou zarezervovat osobně na obecním úřadě u paní Jitky Cagáškové nebo mailem na adrese ucetni.nizkovice@seznam.cz. Na jedno utkání jsou na obecním úřadě k dispozici pouze dvě volné vstupenky. Termíny utkání jsou vyvěšeny na vývěsce vedle obecního úřadu a na internetových stránkách obce. --- Česká společnost zabývající se výrobou betonových prefabrikátů v obci Nížkovice hledá zaměstnance pro obsazení následujících pozic: vedoucí skladu výroby betonových prefabrikátů, pracovník ve výrobě betonového zboží, asistent hlavního truhláře. požadujeme fyzickou zdatnost, ochotu učit se novým věcem, pečlivost, výhodou je praxe ve stavebnictví a praxe s obsluhou vysokozdvižného vozíku. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 602 747 255 nebo e-mailem na adrese p.lederer@dakobrno.cz.

Hlášení ze dne 12. 9. 2016

Obecní úřad Nížkovice pořádá dne 28. září 2016 Jednodenní zájezd do Velkého Mederu (termálního koupaliště). Odjezd z Nížkovic v 6:00 hodin od obecního úřadu (autobus bude přistaven v 5:45 hod.). Návrat do Nížkovic ve 21:00 hodin. Cena 300,- Kč za osobu. V ceně doprava, vstupné do termálního koupaliště, pojištění. S sebou občanský průkaz nebo pas, Eura na případné občerstvení. Platba při přihlášení. Přihlášky podávat do pátku 16. září 2016 u paní Zdenky Kocmanové, Nížkovice číslo popisné 52, telefon 603 772 216. Do přihlášky nutno uvést jméno a příjmení, adresu, datum narození. --- Vážené ženy, připravuje se Kateřinská zábava. Ty z vás, které mají zájem jít za Kaču, ozvěte se do středy 14.9.2016 Evě Honkové na telefonní číslo 734 262 950. --- Ve středu 14. září 2016 v 19:00 hodin odehraje v sokolovně v Nížkovicích přátelské utkání družstvo stolního tenisu Němčany „B“ proti Hodějice „A“. Zváni jsou všichni příznivci stolního tenisu. --- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy, odpad a WC, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, myčky, mikrovlnné trouby, žehličky a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 17. září 2016, od 9:00 hodin do 9:30 na návsi před obecním úřadem.

Hlášení ze dne 9. 9. 2016

Drůbežárna Prace bude v sobotu 10. září 2016 (to je zítra) v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová káčata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 – 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Stárci z Nížkovic si Vás dovolují požádat o pomoc při dovozu hodové máje, zítra v 8:00 hodin sraz u sokolovny a dále pomoc při stavění máje zítra ve 13:00 hodin. --- Sportovní klub Nížkovice zve všechny příznivce kopané na hodový fotbal. Dnes od 17:30 hod. se na místním hřišti utkají mužstva mužů Nížkovice B – Letonice B. V sobotu 10. září 2016 od 16:00 hodin změří síly mužstva mužů Nížkovice – Milešovice.

Hlášení ze dne 7. 9. 2016

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje upozorňuje veřejnost na epidemii infekční žloutenky, virové hepatitidy typu A v městě Brně a jeho okolí. K zabránění přenosu infekce je nezbytné důsledně dodržovat základní hygienické návyky, zejména: řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC, před každým jídlem, vždy po návratu domů z venkovního prostředí. Bližší informace si můžete přečíst na vývěsce vedle obecního úřadu Nížkovice nebo na internetových stránkách obce. --- V prostorách obecního úřadu Nížkovice byl dnes zahájen nový provoz kadeřnictví – dámské, pánské, dětské. Provozní doba každou středu od 10:00 do 17:00 hodin. Objednávky na telefonním čísle 731 588 011. --- Doktorka Vlasta Kučerová oznamuje, že od 7. září 2016 je v její ordinaci možnost očkování proti chřipce. --- Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 8. září 2016 od 14:00 do 14:30 hod. na návsi prodávat: jablka gala za 20,- Kč/kg, brambory za 8,- Kč/kg, cibuli za 13,- Kč/kg, český česnek za 130,- Kč/kg. Dále přijímá objednávky brambor a cibule na uskladnění.

Hlášení ze dne 5. 9. 2016

Obec Nížkovice a stárci z Nížkovic Vás srdečně zvou na Tradiční krojované hody. V pátek 9. září 2016 ve 21:00 hodin předhodová diskotéka – hraje DJ Joker. V sobotu 10. září 2016 od 13:00 hodin stavění máje, ve 20:00 hodin taneční zábava – hraje CLASSIC Kroměříž. V neděli 11. září 2016 v 10:00 hodin mše svatá v kostele svaté Kunhuty, ve 13:00 hodin průvod stárků vesnicí, podvečerní zábava pod májí, společné vystoupení tanečních skupin Čtyřlístek a Carolka Brno. Celou neděli hraje Dechová Hudba Galánka.

Hlášení ze dne 2. 9. 2016

V prostorách obecního úřadu Nížkovice zahajuje nový provoz kadeřnictví – dámské, pánské, dětské paní Alena Šmerdová, a to ve středu 7. září 2016 od 10:00 do 17:00 hodin. Objednávky na tel.: 731 588 011. Můžete přijít i bez objednání. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 4. září 2016 ve 13:45 hod. sehrají na hřišti v Kobeřicích mistrovské utkání mužstva dorostu Kobeřice/Nížkovice – Moravské Málkovice.

Hlášení ze dne 1. 9. 2016

Kamenictví PIETRA nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce s letní slevou až 30%. Firma nabízí: výrobu nových pomníků, renovaci stávajících pomníků, sekání a obnova nápisů, veškeré kamenické práce, prodej náhrobních doplňků. Poradit, popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 2. září 2016 (to je zítra) od 9:00 hodin do 9:30 na místním hřbitově. --- Obec Nížkovice společně se Základní a mateřskou školou Nížkovice pořádají v pátek 2. září v 16:00 hodin Slavnostní otevření přírodní zahrady. Pro zúčastněné je připraveno občerstvení. Akce bude ukončena opékáním špekáčků na zahradě.

Hlášení ze dne 31. 8. 2016

Informace k dotazníku na kompostery. Nejedná se o popelnice na bioodpad, ale o kompostery na zahradu. Pokud bychom zajišťovali navýšení počtu popelnic, znamenalo by to navýšení poplatku za odpad. --- Starosta obce informuje občany, že pokud je kontejner na bioodpad plný, je nutné si svůj odpad zlikvidovat na své náklady a nedělat černé skládky u kontejnerů. Jedná se o místo Na rytinách. Ti, kteří sem odpad uložili, nechť si jej odvezou. V případě zjištění viníků bude postupováno dle správního řádu. --- Starosta obce svolává na středu 7.9.2016 na 18 hodinu schůzku s občany, týkající se odpadového hospodářství, ukládání a svoz bioodpadu. Zváni jsou všichni občané, přijďte v hojném počtu. Schůzka se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. --- Starosta obce svolává na středu 7.9.2016 na 18 hodinu schůzku s občany, týkající se odpadového hospodářství, ukládání a svoz bioodpadu. Zváni jsou všichni občané, přijďte v hojném počtu. Schůzka se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. --- Agria, a.s. Nížkovice nabízí k prodeji konzumní brambory - od 1. září v pracovních dnech vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Cena brambor je 6 Kč za kilogram.

Hlášení ze dne 29. 8. 2016

Drůbežárna Prace bude ve středu 31. srpna 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev + chovné kohouty- cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová káčata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže- cena 5,- Kč za kůži. --- Stárci z Nížkovic oznamují, že zvaní na hody proběhne v neděli 4. září od 10:00 hodin.

Hlášení ze dne 26. 8. 2016

Upozorňujeme občany na změnu dopravního značení v rámci opravy silnice Nížkovice – Slavkov u Brna. Od pondělí 29. srpna 2016 nebude možno odbočit směr Kyjov. --- Základní a mateřská Nížkovice škola oznamuje: V pondělí 29. srpna ve 14:30 hod. proběhne informativní schůzka nově přijatých dětí do Mateřské školy Nížkovice. --- Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 v 10:00 hodin na návsi pod lipou. --- Provoz školní jídelny a družiny pro školní děti bude od pátku 2. září 2016. --- Provoz mateřské školy je od 1. září 2016 od 7:00 do 16:00 hodin. --- Sportovní klub Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 27. srpna 2016 od 16:30 hod. na místním hřišti změří síly mužstva mužů Nížkovice A – Lovčičky.

Hlášení ze dne 24. 8. 2016

Prosíme rodiče dětí ZŠ a MŠ Nížkovice, aby si nahlásili obědy a svačinky na měsíc září, a to v kuchyní na tel. č.: 544 222 629 nebo přes e-mail školní jídelny jidelnanizkovice@seznam.cz.

Hlášení ze dne 24. 8. 2016

Společnost KORDIS JMK, a.s. oznamuje, že v pátek 26. srpna 2016 z důvodu finální pokládky asfaltové směsi na opravované komunikaci ve Slavkově u Brna – směr Nížkovice, nebude od 8:15 přibližně do 17:00 hodin autobusy obsluhována zastávka Slavkov u Brna, železniční stanice. Cestující, kteří budou chtít využít vlakového spojení, musí vystoupit na zastávce Slavkov u Brna, rozcestí k železniční stanici. Autobusová linka č. 630 bude po tuto dobu ukončena na autobusovém nádraží. Po celou dobu uzavírky budou na místě dispečeři IDS JMK, kteří vás budou podrobně informovat. --- Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 25. srpna 2016 (to je zítra) od 14:00 do 14:30 hod. na návsi prodávat jablka golden za 18,- Kč/kg, brambory za 9,- Kč/kg, krmné brambory za 3,- Kč/kg, cibuli za 13,- Kč/kg a český česnek za 130,- Kč/kg. --- Agria, a.s. se sídlem v Nížkovicích oznamuje, že vyorávání brambor na pozemku Strážky v Nížkovicích proběhne v pátek 26. a v sobotu 27. srpna 2016, vždy v době od 8:00 do 15:00 hodin. Odvoz brambor bude zajištěn. Podrobné informace podá pan Pavel Novotný na telefonním čísle 721 357 174. --- Společnost STAREX spol. s r.o. hledá pro provozovnu stavebnin v Nesvačilce skladníka. Znalost stavebního materiálu a průkaz na VZV vítán. Dobré platové ohodnocení. Nástup možný ihned. Informace na telefonu 545 219 650.

Hlášení ze dne 22. 8. 2016

Obecní úřad a SK Nížkovice zve děti i rodiče na odvážné loučení s prázdninami Stezka odvahy, v pátek 26. srpna 2016 ve 20:00 hodin sraz u sokolovny. S sebou odvahu nebo náhradní spodní prádlo. Děti do 6 let doprovod dospělé osoby. V cíli bude připraven táborák.

Hlášení ze dne 19. 8. 2016

Kdo má zájem o samovýrobu dřeva, nechť se hlásí na obecním úřadě od pondělí 22. srpna 2016. Bližší informace poskytne starosta obce.

Hlášení ze dne 17. 8. 2016

TJ Sokol Nížkovice pořádá v sobotu 20. srpna 2016 turnaj v nohejbale trojic. Turnaj se uskuteční na zpevněné ploše za MŠ, pouze v případě příznivého počasí. Propozice turnaje budou poskytnuty při prezentaci. Začátek ve 13:00 hod. (prezentace od 12:30 do 13:00 hod.). Turnaj je určen pro místní sportovce starší 17 let. Startují tříčlenná družstva. Startovné pro družstvo činí 210,- Kč. Ceny a občerstvení zajištěno. --- Kamenictví G.A.L. přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Nabízí: nové pomníkové sestavy a jiné úpravy a opravy hrobu, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování. Sjednat schůzku s tímto kameníkem si můžete na telefonním čísle 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma.

Hlášení ze dne 15. 8. 2016

MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že v termínu od 22. do 31. srpna 2016 bude mít dovolenou. Zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách.

Hlášení ze dne 12. 8. 2016

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané ,že v sobotu 13.8.2016 v 17:00 hod. odehraje mužstvo A první soutěžní utkání proti mužstvu ze Slavíkovic,přijďte podpořit naše fotbalisty. Obec Hodějice pořádá v sobotu 13.8.2016 X ročník soutěže v orbě koňmo a vozatajské soutěže .Začátek v 10:00 hod.

Hlášení ze dne 10. 8. 2016

Agria, a.s Nížkovice bude 12.8.2016 na pokladně firmy V Nížkovicích od 8:00 do 14:00 hod. vybírat peníze za objednané zemědělské plodiny. Obilí 450,-Kč /q Brambory 900,-Kč /ar Krmná řepa 185,-Kč /ar Vojtěška 150,-Kč / ar Pan Koutný z Vacenovic bude zítra tj. ve čtvrtek 11.8.2016 prodávat před Obecním úřadem od 12:00 do 12:30 hod. brambory 10,-Kč za kg, cibuli 13,-Kč za kg, český česnek 130,-Kč za kg.

Hlášení ze dne 3. 8. 2016

Vážení občané, Policie ČR upozorňuje na nutnost dodržování dopravního značení při částečné uzavírce silnice I/54 mezi Nížkovicemi a Slavkovem u Brna. Jelikož dochází k nerespektování dopravního značení, bude Policie ČR provádět kontroly v uvedeném úseku. Respektujte prosím dopravní značení. --- Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484, hledá vhodné kandidáty na pozici Finance Controller. Bližší informace k nabízenému pracovnímu místu naleznete na vývěsce vedle obecního úřadu nebo na webových stránkách obce. --- Drůbežárna Prace bude v pátek 5. srpna 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 – 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- V sobotu 6. srpna 2016 se v areálu Fotbalového klubu Křižanovice u Bučovic bude konat Country Bál. Začátek ve 20:00 hodin. K poslechu a tanci hraje skupina Výlet.

Hlášení ze dne 27. 7. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 26. července 2016 (to je zítra) od 12:00 hodin, do 12:30 na návsi prodávat jablka idared za 15,- Kč/kg, brambory za 11,- Kč/kg, cibuli za 15,- Kč/kg, český česnek za 130,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg. --- Ztratil se středně velký černý pes slyšící na jméno Anička. Kdo by pejska našel, může se ozvat majiteli na telefonní číslo 604 615 319.

Hlášení ze dne 25. 7. 2016

Do naší obce přijede prodejce ovoce a zeleniny. Nabízí čerstvé nakladačky, rané brambory, okurky, papriky, rajčata, květák a kečupy z farmy z Mikulčic. Dále nabízí borůvky za 85,- Kč/litr a plantážové maliny za 55,- Kč za vaničku. Prodej se uskuteční v úterý 26. července (to je zítra) 2016 v 8:45 na návsi. Prodejce se zdrží asi 30 minut. --- Drůbežárna Prace bude ve středu 27. července 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice- cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 22. 7. 2016

Vážení občané, v termínu od 30.7.2016 do 25.9.2016 bude probíhat obnova povrchu silnice I/54 a realizován bude úsek Nížkovice hřiště až po most přes železnici ve Slavkově. Zde bude provoz jednosměrný ve směru do Slavkova , v opačném směru do Nížkovic bude nutno využít objízdné trasy. Provoz autobusové dopravy nebude omezen v žádném směru. --- Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní ukončení projektu LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY, které se uskuteční ve čtvrtek 28.7.2016 ve 14:00 hod. v prostoru ČOV v obci Hodějice (viz. mapa , která je vyvěšena na vývěsce před OÚ). Po skončení slavnostního aktu bude následovat společenské setkání na hřišti Sokolovny spojené s občerstvením a hudbou.Těšíme se na setkání s Vámi. --- Sbor dobrovolných hasičů Uhřice pořádá v sobotu 23.7.2016 od 20:00 hodin na fotbalovém hřišti tradiční 'BENÁTSKOU NOC'. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Vacenovjáci a DJ Blecha. Je zajištěno výborné občerstvení a zastřešené sezení. --- Zámek Slavkov - Austerlitz, nabízí volná pracovní místa na pozici ÚČETNÍ a EKONOM/EKONOMKA bližší informace získáte na webu obce a na vývěsce před OÚ. --- Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. provozující dřevovýrobu v Kloboukách u Brna hledá do svého provozu pracovníka na třídění a opravu palet. Výhodné platové podmínky, nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736 631 591 nebo na e-mailu drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz

Hlášení ze dne 13. 7. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 14. července 2016 od 12:00 do 12:30 hod. na návsi prodávat jablka idared a jonagold za 15,- Kč/kg, nové brambory za 12,- Kč/kg, novou cibuli za 15,- Kč/kg, český česnek za 130,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg. --- Kamenictví PIETRA nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce s letní slevou až 30%. Firma nabízí: výrobu nových pomníků, renovaci stávajících pomníků, sekání a obnova nápisů, veškeré kamenické práce, prodej náhrobních doplňků. Poradit, popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 15. července 2016 od 9:00 do 9:30 hod. na místním hřbitově.

Hlášení ze dne 11. 7. 2016

Oznamujeme občanům, že od 18. do 22. července 2016 budou zaměstnanci VaK Vyškov a.s. provádět odečty vody. Žádáme odběratele o zpřístupnění vodoměrných šachet. Děkujeme. --- MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že v týdnu od 18. do 22. července 2016 bude mít dovolenou. Zastupují MUDr. Kovaříková a MUDr. Špatná ve svých ordinačních hodinách. --- Drůbežárna Prace bude ve středu 13. července 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 – 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Byl ztracen černý dotykový telefon Lenovo. Nálezce jej může odevzdat v kanceláři obecního úřadu nebo vložit do schránky v chodbě obecního úřadu Nížkovice.

Hlášení ze dne 4. 7. 2016

Starosta obce děkuje všem, kteří se zúčastnili a přispěli ke zdárnému průběhu III. Sjezdu rodáků, který se konal ve dnech 2. a 3. července 2016. --- Dále oznamujeme, že v kanceláři obecního úřadu Nížkovice je možno zakoupit stolní kalendáře Nížkovic na rok 2017 – jeden kalendář za 80,- Kč. --- Respono a.s. oznamuje, že svoz komunálního dopadu bude probíhat ve středu 6. července 2016.

Hlášení ze dne 27. 6. 2016

Zastupitelstvo obce Nížkovice Vás srdečně zve na III. Sjezd rodáků, který se bude konat 2. a 3. července 2016. Program: Sobota 2. července V 9:30 – Uvítání rodáků na návsi před Obecním úřadem V 10:30 – Fotbalové utkání Ve 14:00 hodin – kulturní program před sokolovnou – vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Nížkovice a tanečního kroužku Čtyřlístek, recitál písničkáře Slávka Janouška, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Vlkošáci s lidovým vypravěčem Jožkou Černým z Hodonína, vystoupení mistrů České republiky v country tancích – taneční soubor Carolka, opékání masa. Ve 20:00 hodin – taneční zábava s hudební skupinou P.F.Men Duo V sobotu od 9:30 do 16:00 hodin možnost prohlídky Základní a mateřské školy Nížkovice, obecního úřadu, kostela svaté Kunhuty a sokolovny. Neděle 3. července V 10:00 hodin Mše svatá v kostele svaté Kunhuty, za občany obce Nížkovice.

Hlášení ze dne 23. 6. 2016

Oznamujeme občanům, že od 24. června 2016 (to je od zítřka) budou pracovníci plynáren v naší obci provádět odečty plynoměrů.

Hlášení ze dne 22. 6. 2016

Kamenictví G.A.L. přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Nabízí nové pomníkové sestavy a jiné úpravy a opravy hrobu, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování. Sjednat schůzku s kameníkem si můžete na telefonním čísle 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma. --- Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 23. června 2016 (to je zítra) v 10:15 hodin na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 4 kg – cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži. --- Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 23. června 2016 od 12:00 hodin do 12:30 na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za 17,- Kč/kg, nové brambory za 15,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg. --- Starosta obce svolává na úterý 28. června 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce Nížkovice od posledního veřejného zasedání 4) Schválení – Rozpočtové opatření č. 8/2016 5) Schválení finančního daru obci Hodějice 6) Schválení smlouvy o právu provést stavbu – Ředitelství silnic a dálnic 7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – EON přípojka NN Jeřábek 8) Schválení závěrečného účtu obce Nížkovice za rok 2015 9) Schválení účetní závěrky obce Nížkovice za rok 2015 10) Schválení nájemce a smlouvy kadeřnictví 11) Schválení dodavatele Projektové dokumentace „Parkoviště u hřiště“ 12) Schválení dodavatele prováděcí Projektové dokumentace „Výstavba v sadech“ 13) Informace o stavu akce „Výstavba V sadech“ 14) Diskuse Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 20. 6. 2016

Kominická firma Sazimex bude ve čtvrtek 23. června 2016 v naší obci provádět kontroly a čištění komínů a vystavovat roční kontrolní zprávy. Objednat se můžete na telefonním čísle 777 547 944. --- Cirkus Pacific Vás zve na svou show, která se koná v úterý 21. června 2016 (to je zítra) v 18:00 hodin u sokolovny v Hodějicích. Uvidíte artisty, kouzelníky, cvičená zvířátka, ohnivou show a jiné. Pokladna bude otevřena hodinu před začátkem. Děti do 3 let mají vstup zdarma. --- Obec Křenovice Vás srdečně zve na slavnostní otevření naučné stezky Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích. Zahájení v sobotu 25. června 2016 v 9:00 hodin v parčíku pod kostelem v Křenovicích.

Hlášení ze dne 17. 6. 2016

Ekofarma Jalový dvůr ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků Vás srdečně zvou na filmový festival ekoFILMFEST Jalovák, který se koná ve dnech 22. až 25. června 2016. Ve středu 22. června se bude promítat film Život je život, 23. června Sedmero krkavců, 24. června film Gangster Ka a v sobotu 25. června film Gangster Ka afričan. Promítání začíná vždy ve 21:50 hod. Vstupné dobrovolné.

Hlášení ze dne 15. 6. 2016

V katastru obce Nížkovice se pohybují 3 ovce označené červenou barvou. Žádáme majitele, aby si je odchytil. Další informace na obecním úřadě Nížkovice.

Hlášení ze dne 13. 6. 2016

Oznamujeme občanům, kteří nemají uhrazený poplatek za odpad na druhé pololetí roku 2016, že je třeba ho uhradit do 30. června 2016, v úřední dny, to je pondělí a středa, v kanceláři obecního úřadu Nížkovice. --- Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 14. června 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat: slovenská rajčata, papriky, okurky, jahody za 49,- Kč/kg, brambory, nové brambory ze Znojma, cibuli za 11,- Kč/kg, česnek, jablka, hrušky za 16,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,-Kč/ks. --- Drůbežárna Prace bude ve středu 15. června v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, kuřata Kalimero, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 3 až 4 kila- cena 190,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 10. 6. 2016

Sportovní klub Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že dnes od 18:00 hodin sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Šaratice B. V neděli 12. června 2016 od 14:30 hod. změří síly mužstva mužů Nížkovice – Křenovice B. --- Vážení občané, v pátek 17. června 2016 v 9:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice uskuteční zdravotní přednáška O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednášející lázeňský lektor, pan Karel Štenbaur. Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu s sebou.

Hlášení ze dne 8. 6. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 9. června 2016 od 12:00 do 12:30 hod. na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za 17,- Kč/kg, brambory z 12,50,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg (baleno po 50 kilogramech, nebo na rozvážení).

Hlášení ze dne 6. 6. 2016

Společnost European Data Project s.r.o. nabízí ve svých závodech v Komořanech a v Rousínově pracovní uplatnění v dělnických i technických profesích. Nyní probíhá výběr nových pracovníků a pracovnic na pozice: montážní pracovník, skladník, manipulant, brusiči/svářeči. Můžete získat stabilní a dobře ohodnocenou práci. Firma svým zaměstnancům poskytuje například příspěvek na stravování, zvýhodněné telefonní tarify, organizuje firemní akce. V případě, že vás nabídka zaujala, je možné navštívit personální oddělení v Komořanech, nebo volat na telefonní číslo 517 300 161. Uvítáme také studenty na letní brigádu. Podmínkou je věk 18 let. --- Kamenictví G.A.L přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Nabízí nové pomníkové sestavy a jiné opravy a úpravy hrobu. Pro využití této nabídky je nutné sjednat si čas schůzky s kameníkem a telefonním čísle 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma.

Hlášení ze dne 3. 6. 2016

Drůbežárna Prace bude v sobotu 4. června 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty a kalimera, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 1. 6. 2016

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví hledá vhodného pracovníka na pracovní pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu. Nástup nejpozději do 31. července 2016. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 30. června 2019. Bližší informace naleznete na úřední desce před obecním úřadem Nížkovice, nebo na webových stránkách obce. --- Blíží se tradiční krojované hody. Chtěli bychom požádat ty, kteří mají zájem se zúčastnit hodů jako stárci a pomoci při jejich realizaci, ať přijdou v pátek 3. června v půl 9 večer do místní sokolovny. Děkujeme. --- Obec Uhřice u Kyjova zveřejňuje záměr č. 2/2016 na pronájem a provozování OBČERSTVENÍ v areálu Aquaparku Uhřice. Bližší informace k záměru na úřední desce před obecním úřadem a na webu obce Nížkovice.

Hlášení ze dne 30. 5. 2016

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 31. května 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat slovenská rajčata, papriky, okurky, brambory, cibuli za 11,- Kč/kg, nový česnek, jablka, hrušky za 16,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks. --- Základní a mateřská škola Nížkovice žádá příznivce PŘÍRODNÍ ZAHRADY o pomoc s výrobou a darováním ptačích budek různých velikostí. Tyto budky pomohou přilákat různé druhy ptactva do naší zelené učebny. Děkujeme. --- Firma DSP nábytek Násedlovice pořádá ve dnech 3. až 5. června 2016 prodejní výstavu postelí, roštů a matrací. Výstava bude probíhat v kulturním domě v Násedlovicích v době od 9:00 do 17:00hodin. Přijďte se podívat a využijte možnost nákupu za zvýhodněné ceny.

Hlášení ze dne 27. 5. 2016

Vážení občané V průběhu měsíce června zahájí Ředitelsví silnic a dálnic dvě investiční akce dotýkající se občanů naší obce a které se budou časově překrývat. Jedná se o sanaci sesuvu svahu, tato zakázka bude realizována cca 200m za obcí směr Kyjov. Zde bude provoz omezen do jednoho jízdního pruhu a provoz bude řízen semafory. Druhá akce je obnova povrchu silnice I/54 a realizován bude úsek odbočka na Kobeřice až po most přes železnici ve Slavkově. Zde bude provoz jednosměrný ve směru do Slavkova, ve směru do Nížkovic bude nutno využít objízdné trasy. Provoz autobusové dopravy nebude omezen. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 28. května 2016 od 17:00 hodin sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Vážany B. V neděli 29. května 2016 od 16:30 hod. změří síly mužstva mužů Nížkovice – Letonice B. --- Obec Nížkovice pořádá v sobotu 4. června 2016 od 15:00 hodin na fotbalovém hřišti ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO DĚTI. Čekají Vás ukázky práce malých hasičů SDH Kobeřice, Myslivci Nížkovice, Kování s Tomem Galou, Olympiáda naruby, Ukázky historických zbraní, Opékání špekáčků.

Hlášení ze dne 25. 5. 2016

Paní Dostálková z Napajedel bude ve čtvrtek 26. května 2016 (to je zítra) od 8:00 hodin na návsi prodávat textil a obuv. --- Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 26. května 2016 od 12:00 do 12:30 hod. na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za 17,- Kč/kg, brambory za 12, 50,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg (baleno po 50 kg nebo na rozvážení). --- Moravský rybářský svaz Slavkov u Brna Vás zve na Rybářské závody 2016, v sobotu 28. května 2016, velký rybník ve Slavkově u Brna. Zápis od 6:00 hodin u technických budov na východní hrázi. 4 hodnocené kategorie – dívky, chlapci, ženy, muži. Závod mládeže od 7:00 do 12:00 hodin, závod dospělých od 7:00 do 13:00 hodin. Vyhlášení výsledků ve 14:00 hodin. Hodnotné ceny pro vítěze, občerstvení zajištěno pro soutěžící i příchozí.

Hlášení ze dne 18. 5. 2016

Starosta obce svolává na pondělí 23. května 2016 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Seznámení – Rozpočtové opatření č. 5/2016 a č. 6/2016 4) Schválení rozpočtového opatření č. 7/2016 5) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 908 6) Schválení smlouvy o právu provést stavbu s JMK na pozemku p. č. 680 7) Schválení smlouvy s JMK – dotace úroky z úvěru 8) Schválení smlouvy s JMK – dotace knihovny 9) Schválení dodavatele „Zakrytí šachty u sokolovny“ 10) Diskuse Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 16. 5. 2016

Tajemník MěÚ Slavkov u Brna vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník města. Termín případného nástupu: možný ihned. Platové zařazení: třída 11. Bližší informace naleznete na úřední desce před OÚ Nížkovice nebo na webových stránkách obce. --- Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 17. května 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 na návsi prodávat slovenská rajčata, papriky, okurky, brambory za 13,- Kč/kg, cibuli za 11,- Kč/kg, nový česnek ze Slovenska, jablka, hrušky za 16,- Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks. --- Agentura Kaštánky ve spolupráci s OÚ Nížkovice pořádá v neděli 22. května 2016 v 15:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích divadelní představení pohádky Růže pro princeznu. Dětem v Nížkovicích zahrají děti z divadelního kroužku při ZŠ Komořany. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnují děti handicapovanému kamarádovi. --- Agentura volnočasových aktivit Kaštánky pořádá letní zábavný program Léto s kaštánky, v termínu od 25. do 29. července od 8:00 do 17:00 hodin. Přihlásit se je nutné nejpozději do 31. května 2016. Bližší informace na webových stránkách www.kastanky.cz, v ZŠ a MŠ Nížkovice a na vývěsce vedle OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 13. 5. 2016

Drůbežárna Prace bude v sobotu 14. května 2016 v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč/ks. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 15. května 2016 od 16:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice – Velešovice.

Hlášení ze dne 11. 5. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 12. května 2016 (to je zítra) od 12:00 do 12:30 hod. na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za 17,- Kč/kg, brambory za 12,50,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg (baleno po 50 kilogramech, nebo na rozvážení). --- Společnost DAKO Brno se sídlem v Praci, nabízí zaměstnání na hlavní pracovní poměr do provozovny v Nížkovicích. Nabízíme: práci na plný úvazek, základní zaměstnanecké výhody, práci ve stabilním kolektivu, jednosměnný provoz. Požadujeme: fyzickou zdatnost, samostatnost, pečlivost, zkušenosti se stavebními obory výhodou. Práce vhodná i pro absolventy, uchazeče bez předchozích zkušeností zaškolíme. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 739 350 493, popřípadě e-mailem na adresu stritecky@dakobrno.cz.

Hlášení ze dne 9. 5. 2016

Bylo nalezeno štěně, šedočerné žíhané barvy s bílou náprsenkou. Je to pejsek. Majitel se může přihlásit panu starostovi na telefonním čísle 724 186 602, nebo v kanceláři Obecního úřadu Nížkovice. --- ZŠ a MŠ Nížkovice ve spolupráci s Obecním úřadem Nížkovice srdečně zve všechny maminky, babičky, tatínky a dědečky na DEN MATEK A RODINY. V neděli 15. května 2016 v 15:00 hodin v sokolovně v Nížkovicích vystoupí děti ZŠ a MŠ Nížkovice a Taneční kroužek Čtyřlístek. --- V pondělí 16. května 2016 se od 14:30 do 17:00 hodin uskuteční ZÁPIS dětí do Mateřské školy Nížkovice na školní rok 2016/2017. S sebou si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, vyjádření dětského lékaře (oba tiskopisy lze vyzvednout v Mateřské škole Nížkovice nebo vytisknout na webových stránkách školy).

Hlášení ze dne 6. 5. 2016

Společnost SAND TEAM, spol. s r. o. rozšiřuje svůj pracovní tým a hledá pracovníky/pracovnice do výroby slévárenských jader. Požadujeme: ochotu pracovat ve směnném provozu, chuť učit se. Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, stálý výdělek za dobře odvedenou práci, příspěvek na stravování, příplatky za práci na odpolední a noční směně, možnost proškolení na vysokozdvižný vozík nebo obsluhu jeřábu, rozvíjení odborných znalostí a možnost dalšího profesního růstu. Pokud vás tato nabídka zaujala, volejte paní Vybíralovou na telefonní číslo 517 324 961, nebo přijďte osobně na adresu naší firmy SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice č.p. 331. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 7. května 2016 (to je zítra) od 16:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Kobeřice B. --- Obec Uhřice u Kyjova pořádá zájezd na hrad Bouzov, do Javoříčských jeskyní a návštěvu muzea tvarůžků v Lošticích. Odjezd z Uhřic v sobotu 14. května 2016 v 7:00 hodin. Cena zájezdu – 420,- Kč dospělí, 390,- Kč děti a senioři. Cena zahrnuje dopravu a průvodce. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu Nížkovice.

Hlášení ze dne 4. 5. 2016

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 5. května (to je zítra) v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny, krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 2. 5. 2016

Tajemník Obecního úřadu Křenovice vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent státní správy a samosprávy. Termín případného nástupu – od 1. června 2016. Platové zařazení – třída 8 - 9. Bližší informace naleznete na úřední desce před obecním úřadem Nížkovice, nebo na internetových stránkách obce.

Hlášení ze dne 29. 4. 2016

Vážení občané, upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nížkovice. Jelikož jsou mezi námi spoluobčané, kteří tuto vyhlášku nerespektují, nebudou brány ohledy na její jakékoliv porušování. Kdo tuto vyhlášku nezná a chtěl by se s ní seznámit, je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webu obce. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 1. května od 16:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice – Slavíkovice.

Hlášení ze dne 27. 4. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 28. dubna od 13:00 do 13:30 hod. na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za 17,- Kč/kg, brambory za 12,50,- Kč/kg a nahý oves za 10,- Kč/kg (baleno po 50 kilech nebo na rozvážení). --- Firma Kohaplant, spol. s r. o. bude v pátek 29. dubna od 14:40 do 15:00 hodin na návsi prodávat ovocné dřeviny a stromky. Nabízí jabloně, broskve, švestky za 99,- Kč, meruňky a jiné, dále rybíz, angrešt, borůvky, ostružiny, maliny, révu stolní, kiwi. Dále nabízí hnojivo na podporu kořenového systému. --- Sportovní klub Nížkovice uskuteční v sobotu 30. dubna od 8:30 hod. sběr železného šrotu. Žádáme občany, aby sběr před své domy nachystali pokud možno až v sobotu ráno. Děkujeme za pomoc a vstřícnost.

Hlášení ze dne 25. 4. 2016

Rybářství Dujsík bude v úterý 26. dubna ve 14:00 hodin na návsi prodávat živé ryby – v nabídce kapr, amur a pstruh. Ryby na požádání zabijeme a vykucháme zdarma. --- V letošním roce oslavíme 71 let od konce 2. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci. V průběhu 2. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Je důležité připomenout si padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu. Toto významné výročí si připomeneme ve středu 27. dubna v 18:00 hodin položením věnce u památníku obětem 2. světové války na návsi. --- TJ Sokol Nížkovice, SK Nížkovice, ženy a muži z Nížkovic pořádají v sobotu 30. dubna Pálení čarodějnic. Od 16:00 hodin průvod návsí, příchod průvodu čarodějnic na fotbalové hřiště, upálení čarodějnice, MISS malá čarodějnice, opékání špekáčků, minidisko, hry a soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. --- Chceš se stát královnou nebo králem čarodějné noci? Zúčastni se MISS Čarodějnic, v sobotu 30. dubna od 18:00 hodin na fotbalovém hřišti v Nížkovicích. Pro holky i kluky od 4 do 13 let. Pojďte si zasoutěžit, zahrát, pobavit se a vybrat tu nejlepší čarodějnici nebo čaroděje noci.

Hlášení ze dne 22. 4. 2016

Vážení občané, v rámci svozu a likvidace objemného odpadu v naší obci nechal obecní úřad přistavit velkoobjemový kontejner, který je umístěn za Mateřskou školou. Do kontejneru je možné odložit: kočárky, starý nábytek, pračky apod. Do kontejneru se nesmí ukládat: výbušné a tlakové nádoby, hořlaviny, vyjeté oleje, léky, autobaterie, zářivky, domovní a stavební odpad. Dále se nesmí do kontejneru ukládat ledničky a televizory. Žádáme občany, aby na kontejner uložili odpad jen ten, který tam patří a kontejner nepřekládali. Děkujeme. --- Drůbežárna Prace bude v sobotu 23. dubna v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny, krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 24. dubna od 16:00 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice B – Heršpice. --- Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 8:00 do 16:00 hodin, Vypnutá oblast: ulice od č.p.80 směrem ke kostelu, část obce Chaloupky – od Mateřské školy po konec ulice a chatová oblast nad koupalištěm. --- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nížkovice pořádá v sobotu 30. dubna autobusový zájezd na výstavu Floria Kroměříž a Zahrada Věžky. Zájemci se mohou přihlásit u př. Marie Kozákové.

Hlášení ze dne 20. 4. 2016

V sobotu 23. dubna 2016 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší tří měsíců. Cena 95,- Kč.

Hlášení ze dne 18. 4. 2016

Vážení občané, starosta obce a zastupitelstvo obce děkují všem občanům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“ a výsadby stromů v rámci obnovy Masarykova sadu. --- Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 19. dubna 2016 (to je zítra) od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat konzumní brambory z Vysočiny za 12,- Kč/kg, cibuli za 10,- Kč/kg, nový česnek, jablka za 15,- Kč/kg, hrušky za 16,- Kč/kg, hlívu ústřičnou, žampiony, rajčata, papriky, okurky, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks.

Hlášení ze dne 13. 4. 2016

Pan Koutný z Vacenovic bude ve čtvrtek 14. dubna od 13:00 hodin do 13:30 na návsi prodávat jablka golden, idared a jonagold za17,- Kč/kg a brambory za 12,50,- Kč/kg.

Hlášení ze dne 11. 4. 2016

Společnost FenStar Hodějice Vás zve v pátek 15. dubna od 15:00 do 19:00 hodin k prohlídce výrobního závodu v rámci Dne otevřených dveří. Prohlédnete si závod, uvidíte výrobu oken a dveří od A do Z. Můžete se stát na chvíli zlodějem, sami si vyzkoušíte vypáčit bezpečná okna FenStar a získáte dárek. --- Pokud hledáte zajímavé zaměstnání, zázemí moderní a stabilní společností s více jak dvacetiletou tradicí, pak je tu pro Vás FenStar, v pátek 15. dubna od 15:00 do 19:00 hodin v areálu FenStar Hodějice. --- Vážení občané, obec Nížkovice se připojila k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Zapojte se s námi do úklidu. Sejdeme se v sobotu 16. dubna v 9:00 hodin na návsi před obecním úřadem. Po skončení akce je zajištěno občerstvení. Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí.

Hlášení ze dne 8. 4. 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje občanům, že dne 31.5.2016 dojde ke splatnosti daně z nemovitých věcí. Z důvodu zrušení některých daňových pokladen došlo k ukončení příjmu hotovostních plateb na územním pracovišti ve Slavkově u Brna. Bližší informace k možnostem placení daně z nemovitých věcí najdete na vývěsce vedle OÚ Nížkovice. --- SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v neděli 10. dubna od 15:30 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstva mužů Nížkovice – Kroužek.

Hlášení ze dne 4. 4. 2016

Paní Dostálková z Napajedel bude v úterý 5. dubna (to je zítra) od 8:00 hodin na návsi prodávat textil a obuv. --- Soukromý prodejce bude v úterý 5. dubna od 8:30 hod. na návsi prodávat ovoce a zeleninu. Nabízí: jablka rubín a brambory konzumní a sadbové za 11,- Kč/kg, květák za 24,- Kč, česnek český za 198,- Kč a jiné. --- Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 5. dubna od 12:15 do 12:30 hod. na návsi prodávat certifikované sadbové brambory, konzumní brambory z Vysočiny za 12,- Kč/kg, cibuli za 10,- Kč/kg, česnek, jablka od 10,- Kč za kilogram, hrušky za 16,- Kč/kg, hlívu ústřičnou, žampiony, rajčata, papriky a okurky, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks. Přijímáme i objednávky na sadbové brambory. Informace u prodejce. --- RESPONO, a.s. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás zajistili SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ. Jedná se o baterie všeho druhu, akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, zářivky a výbojky, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna, podlahy a WC, zaolejované hadry, vyjetý motorový a převodový olej, dále chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně. Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti. Nebezpečné odpady a elektrozařízení budou odebírány vyškoleným pracovníkem v sobotu 9. dubna od 9:00 do 9:30 před OÚ Nížkovice.

Hlášení ze dne 1. 4. 2016

Drůbežárna Prace bude v sobotu 2. dubna v 10:15 hod. na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170/ks, roční slepice – cena 80,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže – cena 5,- Kč za kůži.

Hlášení ze dne 30. 3. 2016

Dne 16. dubna 2016 se bude konat akce UKLIĎME ČESKO. Zapojte se s námi do úklidu. Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! Sejdeme se v 9:00 hodin na návsi před obecním úřadem. Po skončení akce je zajištěno občerstvení. --- Krámek, slavkovský obchod s kvalitními českými potravinami pořádá oslavu 2. narozenin a při této příležitosti Vás zve k velké ochutnávce svých výrobků, kterou osobně odprezentuje 17 lokálních dodavatelů. Navštíví nás výrobci pečiva, mléčných výrobků, uzeného masa, čokolády, piva, kávy, vína, zavařenin, pomazánek, oříškových másel, chilli specialit a také budou k mání živé ryby. Přijďte ochutnávat a načerpat pohodovou atmosféru do Krámku, v pátek 1. dubna od 9:00 do 17:00 hodin, na ulici Boženy Němcové 1553 ve Slavkově u Brna. --- Soukromý výkupce bude v sobotu 2. dubna v 11:00 na návsi vykupovat jádra vlašských ořechů ze sklizně roku 2015. Jádra musí být řádně vysušená. Cena za 1 kilogram je 95,- Kč. Jádra červených ořechů (jedná se o odrůdu, ne o tmavší jádra) nevykupujeme. --- Vážení občané, v rámci obnovy Masarykova sadu zveme všechny občany, kteří mají chuť pomoci, v sobotu 2. dubna od 14:00 hodin na akci ZASAĎ STROM. V místě sadu budou znovu vysázeny třešně. S sebou vezměte rýče, hrábě a dobrou náladu. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na hojnou účast. Zastupitelstvo obce Nížkovice.

Hlášení ze dne 24. 3. 2016

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v pátek 25. března od 16:00 hodin +sehrají na místním hřišti první mistrovské utkání jarní části sezony mužstva mužů Nížkovice – Milešovice.

Hlášení ze dne 23. 3. 2016

Připomínáme občanům, že do konce měsíce března se vyváží odpad ještě na staré známky 2015. Od dubna už se bude odpad vyvážet na nové známky na rok 2016. Dále oznamujeme, že ve čtvrtek 24. března (to je zítra) bude z důvodu čerpání řádné dovolené na obecním úřadě zavřeno. Děkujeme za pochopení. --- Vedoucí pošty oznamuje, že ve čtvrtek 24. března bude pošta z důvodu nemoci otevřena pouze dopoledne od 8:00 do 10:30 hod. Odpoledne bude zavřeno. --- Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 24. března v 10:15 na návsi prodávat: kuřice všech barev a chovné kohouty – cena 170,- Kč/ks, roční slepice - cena 80,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže- cena 5,- Kč za kůži. --- Kamenictví DaG oznamuje občanům, že nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce. Firma nabízí – kompletní nové náhrobky z kvalitních materiálů, renovace starých pomníků, čištění, broušení a ZDARMA impregnace kamene, sekání, zlacení, stříbření a obnova nápisů, prodej náhrobních doplňků (lampy, vázy, křížky, drtě a jiné). Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí v sobotu 26. března od 8:30 do 9:00 hodin na místním hřbitově. --- Starosta obce svolává na úterý 29. března veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu Nížkovice. Začátek v 18:30 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu 2) Schválení programu zasedání 3) Seznámení Rozpočtové opatření č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/ 2016 a č. 4/2016 4) Schválení odpisového plánu pro rok 2016 5) Schválení závěrečné zprávy inventarizace obce za rok 2015 6) Schválení účetní závěrky Základní a mateřská škola Nížkovice za rok 2015 7) Zmocnění zástupce obce na Valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 8) Schválení smlouvy o vzájemné propagaci – Kometa Group a.s. 9) Schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce Nížkovice 10) Schválení dodavatele a smlouvy na opravu veřejného osvětlení Hraničky 11) Schválení prodeje pozemku parcelní číslo 1381/9, p.č. 1381/25, p.č. 1382/17, 1384/84 12) Schválení prodeje části pozemku parcelní číslo 555 13) Schválení prodeje pozemku parcelní číslo 19 a části pozemku parcelní číslo 148/1 14) Schválení prodeje pozemku parcelní číslo 1409 15) Diskuze Občané jsou srdečně zváni.

Hlášení ze dne 21. 3. 2016

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 22. března od 12:15 do 12:30 na návsi prodávat certifikované sadbové brambory, konzumní brambory z Vysočiny za 12,- Kč(kg, cibuli za 10,- Kč/kg, cibuli sazečku, česnek, jablka od 10,- Kč za kilogram, hrušky za 16,- Kč/kg, hlívu ústřičnou, žampiony, rajčata, papriky, okurky, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10,- Kč/ks. Přijímáme i objednávky na sadbové brambory, informace u prodejce. --- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nížkovice vás srdečně zve na 29. Výstavu vín spojenou s ochutnáváním, která se koná v neděli 27. března v sále sokolovny Nížkovice od 10:00 do 18:00 hodin. Od 13:00 do 17:00 hodin posezení u cimbálu. Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší pořadatelé.

Stránky [ < ] 1 ... 8 9 10 11 12 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.