Obsah stránky

Volby do Evropského parlamentu 2019

Vyvěšeno: od 10.04.2019 do 25.05.2019
Kategorie: Dokumenty starosty obce

 

INFORMACE PRO VOLIČE

Voličské průkazy:

Volič, který je u Obecního úřadu Nížkovice zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat Obecní úřad Nížkovice o vydání voličského průkazu.

Formulář žádosti si můžete stáhnout a vyplnit ZDE.

Volič může o voličský průkaz požádat:

  • osobně nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin u Obecního úřadu Nížkovice.
  • písemně tak, aby byla žádost doručena Obecnímu úřadu Nížkovice nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  • nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Obecního úřadu Nížkovice: texbcfe, doručena nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

 

Voličský průkaz může být voliči vydán:

nejdříve 9. května 2019

nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin

Při ztrátě nebo odzicení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Obecní úřad Nížkovice žádá občany, kteří mají zájem zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu 2019 a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nahlásili tuto skutečnost na tel. č.: 544 222 621.

 

Způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.

 

Právo volit:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději ve středu 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič").

Veškeré informace naleznete: www.mvcr.cz

 

Informace o podmínkách hlasování:

 

Žádost o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů  pro občany jiných členských států EU ke stažení ZDE


Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Volby do Evropského parlamentu 2019 pdf pdf 159 kB

Další přílohy

Název Soubor Velikost
informace pro voliče, který změnil TP po 14.dubnu.pdf pdf pdf 603 kB

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 26.04

Obecní úřad upozorňuje občany, aby z důvodů extrémního sucha a větrného počasí,nepálily klestí a listí a nerozdělávali otevřený oheň. Děkujeme.----- Vedoucí pošty oznamuje, že v pondělí 29.4.201...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky