Obsah stránky

Základní škola

Základní škola v Nížkovicích je málotřídní se spojenými ročníky. Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci ve třech kmenových třídách - 1. ročník, 2.+3. ročník, 4.+5. ročník. Rozvrhy hodin jsou sestavovány tak, aby byl ve třídě optimální počet dětí.

Od školního roku 2009/2010 jsme zavedli 5. ročník, čímž byla žákům dána možnost uzavřít 1. stupeň na naší škole v Nížkovicích. Od roku 2006 se obnovil provoz školní družiny, kterou navštěvuje téměř většina žáků školy. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje ZŠ  37 kmenových žáků a 15 žáků z domácího vzdělávání. Ředitelkou školy a zároveň třídní učitelkou 1. ročníku je Mgr. Bc. Ivona Princlíková. Třídní učitelkou 2. a 3. ročníku je Dagmar Mudrlová DiS., třídním učitelem pro 4.+ 5. ročník je Mgr. Bc. Václav Princlík. Dále na škole působí jako učitelka a speciální pedagog Adéla Mudrlová, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD Anna Maláčová, asistent pedagoga Marie Gálová, školní asistent a asistent pedagoga Jitka Blahová, vychovatelka ŠD Blanka Sahulová.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.