Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

      Základní škola v Nížkovicích je málotřídní se spojenými ročníky. Ve školním roce 2021/2022 jsou žáci ve třech kmenových třídách - 1. ročník, 2.+3. ročník, 4.+5. ročník. Rozvrhy hodin jsou sestavovány tak, aby byl ve třídě optimální počet dětí. K výuce bude využívána i třída školní družiny, která bude zároveň pro tento školní rok i kmenovou třídou pro 2.+3.. ročník. 

     Od školního roku 2009/2010 jsme zavedli 5. ročník, čímž byla žákům dána možnost uzavřít 1. stupeň na naší škole v Nížkovicích. Od roku 2006 se obnovil provoz školní družiny, kterou navštěvuje téměř většina žáků školy. 

     Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje ZŠ 40 kmenových žáků a 9 žáků z domácího vzdělávání. Ředitelkou školy a zároveň třídní učitelkou 1. ročníku je Mgr. Bc. Ivona Princlíková. Třídní učitelkou 2. a 3. ročníku je Mgr. Marta Valentová, třídním učitelem pro 4.+ 5. ročník je Mgr. Bc. Václav Princlík. Dále na škole působí jako učitelka a vychovatelka ve ŠD Adéla Mudrlová, asistent pedagoga a zároveň vychovatelkou ve ŠD je Dagmar Mudrlová, DiS. a asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD Anna Maláčová, asistent pedagoga Hana Machátová, školní asistent a asistent pedagoga Marie Gálová.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky