Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLSKÁ RADA 2021-2024

Předsedkyně ŠR: Bc. Olga Dopitová

Členové školské rady

Kontakt

V radě zastupuje

Bc. Jitka Křivánková jprodelalova@seznam.cz

zřizovatele - OÚ Nížkovice

Ing. Miroslav Kousek mira.kousek@seznam.cz

zřizovatele - OÚ Nížkovice

Ing.Jaromír Fridrich mistostarosta@nizkovice.cz

rodiče

Almíra Pitronová almira.pitronova@seznam.cz

rodiče

Bc.Olga Dopitová oli.svo@seznam.cz

pedagogické pracovníky

Marie Gálová

mariegalova@seznam.cz

pedagogické pracovníky

        

Vážení rodiče,

       Vy sami máte možnost aktivně se podílet prostřednictvím členů ŠR na správě a fungování základní i mateřské školy. Své dotazy i podněty týkající se provozu, výuky, mimoškolních aktivit ZŠ a MŠ, ale i školní jídelny můžete sdělit kterémukoliv z členů ŠR. Vaše připomínky budou následně na ŠR projednány.

     Školská rada při ZŠ a MŠ Nížkovice byla zřízena v roce 2006. Funkční období ŠR je 3 roky. ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠKOLSKÁ RADA:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy ( zákon č.561/2004 Sb.).

  

 

Dokumenty ŠR

Název Typ
Zápis ze ŠR 14.10.2021 docx docx
Zápis ze ŠR 23.6.2021 docx docx
Zápis ze zasedání ŠR 31.8.2021 docx docx
Zápis ze ŠR 15.10.2020 odt odt
Zápis ze ŠR 27.2.2020 odt odt
Zpráva o činnosti ŠR 2017-2020 docx docx
Zápis ze ŠR 14.10.2019 pdf pdf
Zápis ze ŠR 3.9.2019 pdf pdf
Zápis ze ŠR 3.10.2018 odt odt
Zápis ze ŠR 3.9.2018 pdf pdf
Zápis ze ŠR 30.8.2017 pdf pdf
Zápis ŠR 10.10.2016 pdf pdf
Zápis ŠR 31.8.2016 pdf pdf

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na mobil

Odebírejte novinky na svůj chytrý telefon prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu. Stáhněte kliknutím na odkaz a ve vyhledávání přidejte 'Obec Nížkovice'.

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky