Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLSKÁ RADA 2017-2020

Členové školské rady

Kontakt

V radě zastupuje

Ing. Jaromír Fridrich mistostarosta@nizkovice.cz

zřizovatele - OÚ Nížkovice

Mgr. Eliška Brabencová brabencova.eliska@centrum.cz

zřizovatele - OÚ Nížkovice

Lucia Poláčková lucia.polackova@fnusa.cz

rodiče

Renata Podzimková renata.podzim@seznam.cz

rodiče

Bc.Olga Dopitová oli.svo@seznam.cz

pedagogické pracovníky

Dagmar Mudrlová, DiS.

dagmar.mudrlova@seznam.cz

pedagogické pracovníky

        

Vážení rodiče,

       Vy sami máte možnost aktivně se podílet prostřednictvím členů ŠR na správě a fungování základní i mateřské školy. Své dotazy i podněty týkající se provozu, výuky, mimoškolních aktivit ZŠ a MŠ, ale i školní jídelny můžete sdělit kterémukoliv z členů ŠR. Vaše připomínky budou následně na ŠR projednány.

     Školská rada při ZŠ a MŠ Nížkovice byla zřízena v roce 2006. Funkční období ŠR je 3 roky. ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠKOLSKÁ RADA:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy ( zákon č.561/2004 Sb.).

  

 

Dokumenty ŠR

Název Typ
Zápis ŠR 10.10.2016 pdf pdf
Zápis ŠR 31.8.2016 pdf pdf
Zápis ze ŠR 3.10.2018 odt odt
Zápis ze ŠR 3.9.2018 pdf pdf
Zápis ze ŠR 30.8.2017 pdf pdf

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 14.10

Veterinární lékař pan Cenek oznamuje, že provádí čipování psů. Po telefonické dohodě vám pan doktor přijede pejska načipovat. Zájemci mohou volat na tel. 602 961 710. ------ Centrum Ententyky V...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky