Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 15.10

V sobotu 16.10.2021 bude v době od 7:00 do 17:00 hodin uzavřena cesta ke kostelu u Pařízkového č.p. 18. Děkujeme za pochopení. ----- Obec Nížkovice pořádá SETKÁNÍ SE SENIORY, které se uskuteční...

Přečíst celé hlášení >

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

   Od školního roku 2009/10 ve škole funguje žákovská samospráva v podobě školního parlamentu. Jde o pozitivní aktivitu posilující sounáležitost dětí se školou, která je vede k demokratickému způsobu prosazování svých postojů, názorů, nápadů, ke komunikaci, k rozhodování i zodpovědnosti. 

     Školní parlament a volby do něj připravují žáky na vstup do běžného života. Seznamují se a učí se, jak je důležité diskutovat, argumentovat, domlouvat se na společném řešení, na novém postupu nebo plánu.

     Volby se opakují každý rok – všichni zvolení mají roční mandát. Na přípravě a průběhu voleb do parlamentu se podílejí všichni žáci školy (1.–5. ročník) – jsou voliči a každý ročník má svého zástupce ve volební komisi. Kandidovat mohou žáci od 2. ročníku (vzhledem k rozumové úrovni dětí). Zájemci o práci ve školním parlamentu zveřejní svou prezentaci na nástěnce kandidátů a v den voleb vystoupí před všemi žáky s volebním vystoupením. Součástí vystoupení je i zodpovězení dotazů žáků a pedagogů.

     Parlament se vyjadřuje k dění ve škole. Pod vedením pedagogů se spolupodílí na řešení výchovných problémů. Spolupodílí se na navrhování a organizování některých školních akcí (členové parlamentu např. spoluiniciovali spolupráci s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích, podílí se na přípravě i průběhu vánočního jarmarku, připravili a uskutečnili sběr starého papíru po vesnici).
     Členové parlamentu se pravidelně schází s paní učitelkou, přičemž děti jsou vedeny k tomu, aby se na schůzku vždy předem připravily.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky