Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

   Od školního roku 2009/10 ve škole funguje žákovská samospráva v podobě školního parlamentu. Jde o pozitivní aktivitu posilující sounáležitost dětí se školou, která je vede k demokratickému způsobu prosazování svých postojů, názorů, nápadů, ke komunikaci, k rozhodování i zodpovědnosti. 

     Školní parlament a volby do něj připravují žáky na vstup do běžného života. Seznamují se a učí se, jak je důležité diskutovat, argumentovat, domlouvat se na společném řešení, na novém postupu nebo plánu.

     Volby se opakují každý rok – všichni zvolení mají roční mandát. Na přípravě a průběhu voleb do parlamentu se podílejí všichni žáci školy (1.–5. ročník) – jsou voliči a každý ročník má svého zástupce ve volební komisi. Kandidovat mohou žáci od 2. ročníku (vzhledem k rozumové úrovni dětí). Zájemci o práci ve školním parlamentu zveřejní svou prezentaci na nástěnce kandidátů a v den voleb vystoupí před všemi žáky s volebním vystoupením. Součástí vystoupení je i zodpovězení dotazů žáků a pedagogů.

     Parlament se vyjadřuje k dění ve škole. Pod vedením pedagogů se spolupodílí na řešení výchovných problémů. Spolupodílí se na navrhování a organizování některých školních akcí (členové parlamentu např. spoluiniciovali spolupráci s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích, podílí se na přípravě i průběhu vánočního jarmarku, připravili a uskutečnili sběr starého papíru po vesnici).
     Členové parlamentu se pravidelně schází s paní učitelkou, přičemž děti jsou vedeny k tomu, aby se na schůzku vždy předem připravily.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 05.08

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení. Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Te...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky