Obsah stránky

Školní družina

Základní informace

Školní družina pracuje při ZŠ  Nížkovice. Nachází se v přízemí budovy ZŠ. ŠD je určena pro žáky 1. - 5. třídy. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Žáka přihlašují rodiče každý rok na základě zápisního lístku, na jehož druhé straně uvedou odchody svého dítěte ze ŠD. V jiném čase, než je na zápisním lístku stanoveno, nemůže být žák bez písemné zprávy rodičů uvolněn.

Provozní doba ŠD ve školním roce 2022/23 je tato: ranní  provoz 7,00 -7,30 h , dále 11,40  - 15,30 h. 

ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 žáků. 

Měsíční poplatek za ŠD je 60,- Kč bez ohledu na počet strávených dní v ŠD. Z tohoto poplatku vychovatelka ŠD nakupuje výtvarné potřeby - lepidla, pastelky, barvy, papíry, deskové a jiné hry, stavebnice, hračky, dárky na narozeniny pro děti navštěvující ŠD.

 

Činnost ŠD

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení odpočinku a rekreace žáků po několikahodinovém soustředění v době vyučování, nabízení zájmových činností, různých aktivit a také umožňuje žákům i přípravu na vyučování. Všechny nabízené činnosti jsou dobrovolné, tudíž je žák může a nemusí využít.

Žákům je umožněno využívat mimo třídu ŠD i přilehlé prostory - školní knihovnu a místní sokolovnu. Za pěkného počasí využíváme zdejší fotbalové hřiště, školní zahradu, plácek za MŠ a obecní hřiště.

Anna Maláčová

                                                    

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Tyto stránky nepoužívají žádné identifikující soubory cookie.