Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 06.12

Oznamujeme občanům, že od 12.12.2021 dochází ke změně jízdního řádu. Změna se týká času odjezdu školního autobusu, který nyní odjíždí v 7:32, od 12.12. bude odjíždět v 7:22 hodin. Věnujte prosím t...

Přečíst celé hlášení >

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Recyklohraní

                                                        

Ve školním roce 2008/2009 byl zahájen dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z nabízeného katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

 

JAK RECYKLUJEME V NAŠÍ ZŠ A MŠ:

  • Ve třídách MŠ i ZŠ třídíme odpad do barevných kontejnerů - PLAST žlutý, PAPÍR modrý, SKLO zelený.

  • BATERIE - vybité baterie sbíráme ve vstupní chodbě do MŠ (zelená krabice)

  • STARÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ (mobilní telefony, žehličky, hračky na ovládání...) - sbíráme do dvou červených speciálních popelnic (na chodbě v MŠ a v ZŠ)

Zapojení žáků naší školy do programu RECYKLOHRANÍ:

  • ve školním roce 2010/2011  - starší žáci se zapojili do úkolu "Příběhy našich děděčků a babiček. Za dosažené body (stav 6/2011 - 1953 bodů) jsme pro všestranné využití nakoupili dárky - DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OLYMPUS a KVARTETO - PLAZI, SAVCI, RYBY, PTÁCI
  • ve školním roce 2011/2012 - získala naše škola další body do projektu "Recyklohraní" . podařilo se nasbírat nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 73 kg a použité baterie o hmotnosti 17 kg. Vše se proměnilo v body a se správně vyřešeným úkolem máme nyní na svém kontě 1 116 bodů.
  • ve školním roce 2014/2015 jsme nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 10 kg a použité baterie o hmotnosti 61 kg. Aktuální stav bodů k 9/2014 je 737 bodů.
  • Ve školním roce 2015/2016 jsme dosud nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti   57 kg a použité baterie o hmotnosti 42 kg. Aktuální stav bodů: 680 (10/2015).
  • Ve školním roce 2016/2017 jsme dosud nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti   21 kg a použité baterie o hmotnosti 20 kg. Aktuální stav bodů: 758 (6/2017).

 

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky