Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

DENNÍ REŽIM 2017/2018

    Denní režim slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující    zájem a činnost dětí.

  K didakticky zacíleným činnostem je za příznivého počasí v jarním a letním období  využíváno okolí MŠ.

I. třída

7,00 - 9,00

scházení dětí v I. třídě

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby

dítěte

 do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány

řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

společné setkávání

8,30

budova se z bezpečnostních důvodů zavírá

od 8,30

hygiena a průběžná svačina – se sebeobsluhou dětí

9,00 - 11,00

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,00- 11,15

převlékání, hygiena, příprava na oběd

(postupné zapojování dětí do příprav souvisejícícch se stolováním) 

11,15

oběd 

11,45

odchod dětí  domů

11,45 - 14,30

osobní hygiena

odpolední odpočinek

klidové aktivity

14,15

příprava na svačinu, průběžná svačina

14,30 - 16,00

 

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

hudební chvilky,…

(za příznivého počasí pobyt venku)

od 15,00

rozcházení dětí domů

 

II. třída

7,00 - 8,00  děti se scházejí v I. třídě
8,00 - 9,45

přechod dětí do kmenové třídy

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby dítěte

do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

společná setkávání

8,30

budova se z bezpečnostních důvodů zavírá.

9,00

hygiena, průběžná svačina – se sebeobsluhou dětí

9,45 - 11,45

příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházka do okolí MŠ

11,45 - 12,00

převlékání, hygiena, příprava na oběd (děti si prostírají i uklízí ze stolu, získávají sociální a kulturní zkušenosti)

12,15

oběd 

12,30

odchod dětí s polodenní docházkou domů

12,30 - 14,00

osobní hygiena

odpolední odpočinek

individuální činnosti

14,00

přechod dětí do I. třídy

14,00 - 16,00

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty,

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

tělovýchovné činnosti, hudební chvilky,…

(za příznivého počasí pobyt venku)

od 14,15 hygiena, příprava na svačinu, průběžná sebeobslužná svačina
od 15,00 rozcházení dětí domů

 

 

Náhodná fotka DSCF8504.jpg

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 22.01

Vážení občané, v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo volby prezidenta České republiky. Místem konání voleb je zasedací ...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Patička stránky