Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

DENNÍ REŽIM 2021/2022

    

I. třída

7,00 - 7,45

scházení dětí

po zazvonění u vstupních dveří si dítě přebírá pracovník MŠ

7,45

budova se  uzavírá

od 8,00 - 9,00

od 8,30

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby dítěte   

hygiena a průběžná svačina                            

9,00 - 11,00

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,00- 11,15

převlékání, hygiena, příprava na oběd

11,15

oběd 

11,45

vyzvedávání dětí po obědě-po zazvonění u vstupních dveří

11,45 - 14,15

osobní hygiena

odpolední odpočinek

klidové aktivity

14,15

14,00

příprava na svačinu, průběžná svačina

hygiena, průběžná svačina

14,00 - 16,00

 

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

hudební chvilky,…

(za příznivého počasí pobyt venku)

od 14,30

vyzvedávání dětí po zazvonění u vstupních dveří dítě předává pracovník MŠ

Denní režim slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující zájem a činnost dětí.

 K didakticky zacíleným činnostem je za příznivého počasí v jarním a letním období využíváno okolí MŠ.

 

II. třída 

 

7,00 - 7,45

scházení dětí

po zazvonění u vstupních dveří si dítě přebírá pracovník MŠ

7,45

budova se  uzavírá

od 8,00 - 9,45

9,00

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby dítěte    

hygiena a průběžná svačina                            

9,45 - 11,45

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45- 12,00

převlékání, hygiena, příprava na oběd

12,00

oběd 

12,30

vyzvedávání dětí po obědě-po zazvonění u vstupních dveří

12,30- 13,30

osobní hygiena

odpolední odpočinek

klidové aktivity

14,00

hygiena, průběžná svačina

14,30

přechod dětí do I. třídy

13,30 - 16,00

 

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

hudební chvilky,…

od 15,00

vyzvedávání dětí po zazvonění u vstupních dveří dítě předává pracovník MŠ

K didakticky zacíleným činnostem je za příznivého počasí v jarním a letním období využíváno okolí MŠ.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky