Obsah stránky

Workshop "Žijí mezi námi ... a nevidí nebo neslyší"

Ve středu 16. 10. proběhl v rámci MAP II rozvoje vzdělávání a LORDM workshop "Žijí mezi námi ... a nevidí nebo neslyší" v Křenovicích. Žáci byli seznámeni se zrakovým a sluchovým postižením, s komunikací mezi těmito lidmi a vhodnými pomůckami, které si mohli vyzkoušet. Všeobecně tedy můžeme osoby se zrakovým handicapem členit na nevidomé a slabozraké uživatele. Mezi nejčastější projevy zrakového handicapu patří: slabozrakost, barvoslepost, světloplachost, světelné záblesky, šeroslepost. Pro osoby s takovými projevy slouží různé pomůcky, které jim pomohou v orientaci v terénu i v běžném životě. Mezi nejvíce užívané patří dioptrické brýle, slepecké brýle, slepecká vodící hůl, texty (popisky) v Braillově písmu, vodící body, vodící pes, zvukové knihy (audioknihy). Osoby se sluchovým handicapem můžeme obecně rozdělit na prelingvální neslyšící a postlingvální neslyšící. U postlingválních neslyšících získaná sluchová vada nastala po ukončení vývoje řeči. Prelingválně neslyšící jsou osoby, které se narodily plně neslyšící nebo ztratily sluch před ukončením vývoje řeči, a to absolutně, nebo mají jen využitelné zbytky sluchových vjemů. Někdy je vada sluchu doprovázena vadou zraku (hluchoslepota).Tito lidé využívají služby tlumočníka nebo přepisu mluveného slova do textu, znakovou řeč, naslouchadla, kvalitní elektronické zdroje, filmy s titulky pro neslyšící, prstovou abecedu, světelné zvonky, bíločervenou hůl u hluchoslepých. Žáci se stali na chvíli lidmi s handicapem a prakticky si vyzkoušeli přinesené pomůcky. 

Mgr. Marta Valentová

 

Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/xY59FUW6oD64qzTcA

Datum a čas: 17.10.2019 15:17
Napsal: Dagmar Mudrlová
Kategorie: ŠKOLA

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 08.04

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pondělí 20.4.2020 přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do 14:00 v několika částech obce...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky