Obsah stránky

Netradiční volby do školního parlamentu

pondělí, 01. únor 2021 | ŠKOLA

Říjen je u nás ve škole vždy spojen s volbami do školního parlamentu. Letos se netradičním způsobem uskutečnily on-line 28. ledna z důvodu hygienického opatření "COVID-19". Již před Vánoci se mohli přihlásit zájemci, kteří chtěli do parlamentu kandidovat. Kandidovat mohou žáci 2. až 5. ročníku. Zájemci o práci ve školním parlamentu zveřejní svůj vlastní volební program na nástěnce kandidátů a v den voleb vystoupí před všemi žáky s volebním vystoupením. Součástí vystoupení je i zodpovězení dotazů žáků a pedagogů. Letos se přihlásilo devět kandidátů. Slyšeli jsme spoustu zajímavých nápadů (nápady na výlety, do ZOO, zavedení školního zvonku, pro každého vlastní skříňku v šatně, úprava školního dvoru pro trávení přestávek venku, darování rostlin na pozorování). Na celý průběh voleb dohlížela volební komise, která byla složena z jednoho žáka nebo pedagoga 1. - 5. ročníku. Žák s nejvyšším počtem získaných hlasů se zároveň stal předsedou školního parlamentu.                                                                                      

Nejvyšší počet hlasů získala Vendula, pracovat pro školu a pomáhat plnit úkoly budou spolu  s ní Vilém, Karolína, Nela a Jana.

Smyslem školních voleb je mimo jiné osvojení si volebního systému, který si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži. Letos to výborně zvládli i s technikou on-line. Naše školní volby splňovaly všechny zásady demokratických voleb, byly tedy všeobecné, rovné a tajné.

Zástupci školního parlamentu budou na společných schůzkách  přednášet své návrhy a společně debatovat o různých nápadech či návrzích týkajících se fungování naší školy.

Myšlenka parlamentu

  • Je spojovacím článkem mezi vedením školy a žáky.
  • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a ostatními zaměstnanci školy.
  • Umožňuje žákům více se podílet na řešení důležitých záležitostí ve škole.
  • Nabízí prostor ke kultivovanému vyjádření vlastních názorů a postojů.                          
  • Pomáhá předcházet negativním jevům jako jsou šikana a vandalismus.
  • Učí zúčastněné pracovat v partnerském duchu.

 

Mgr. Marta Valentová

 

Fotogalerie zde:https://photos.app.goo.gl/L8WBgkCHMXw6AKvN9

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.