Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Myslivecký spolek Nížkovice

Kontaktní osoba

Myslivecký spolek Nížkovice, se v zásadě dá charakterizovat jako ,,Občanské sdružení", s vlastní právní subjektivitou.
Jak vyplývá z názvu, tato organizace sdružuje občany se specifickým vztahem k přírodě, ke všem jejím složkám a zejména ke tvorstvu.
Myslivecký spolek Nížkovice má v současné době 16 členů.
Hlavní náplní tohoto spolku je chov divoké zvěře, celoroční péče o zvěř a teprve na konci výčtu je také lov zvěře, jako nezbytná složka chovatelské činnosti.
Ke své činnosti má pronajatou honitbu o výměře 616 ha od Honebního společenstva Nížkovice, o.s., což je vlastně společenství vlastníků půdy v katastru obce Nížkovice, kteří dobrovolně vstoupili do Honebního společenstva.
Myslivecký spolek řídí pětičlenný výbor a významná rozhodnutí přijímá výhradně členská schůze, která je pořádána jedenkrát ročně a je na ní vyhodnocen uplynulý rok, ale především stanovuje úkoly na rok příští, včetně finančního plánu.

V honitbě Nížkovice, je rozhodnutím odboru Životního prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna normován srnec obecný v počtu 16 kusů, zajíc polní v počtu 27 kusů a bažant obecný v počtu 40 kusů. V lesní části honitby se běžně vyskytuje prase divoké a místy honitby prochází také jeleni lesní.
Veškerá normovaná zvěř je řádně obhospodařována, je jí věnována celoroční péče, avšak rozhodující je naše péče v zimním období.
Chov zvěře, a to především zvěře srnčí, je velmi složitá záležitost.

Naše chovatelské úsilí ničí, a to každodenně silniční doprava. Z roční statistiky MS Nížkovice vyplývá, že vozidla na silnici ročně zahubí kolem 20 zajíců a několik kusů srnčí zvěře. Kolize s vozidly se nevyhnou ani prasatům divokým a zpěvnému ptactvu.

Při své činnosti MS udržuje staré myslivecké zvyky a tradice a svoje zkušenosti předává nově příchozím členům.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na mobil

Odebírejte novinky na svůj chytrý telefon prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu. Stáhněte kliknutím na odkaz a ve vyhledávání přidejte 'Obec Nížkovice'.

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky