Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

DENNÍ REŽIM 2019/2020

    Denní režim slouží jako vodítko k danému dni, pružně reaguje na podmínky ovlivňující    zájem a činnost dětí.

  K didakticky zacíleným činnostem je za příznivého počasí v jarním a letním období  využíváno okolí MŠ.

I. třída

7,00 - 9,00

scházení dětí v I. třídě

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby dítěte

do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

společné setkávání

8,00

budova se z bezpečnostních důvodů zavírá

od 8,30

hygiena a průběžná svačina – se sebeobsluhou dětí

9,00 - 11,00

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,00- 11,15

převlékání, hygiena, příprava na oběd

(postupné zapojování dětí do příprav souvisejícícch se stolováním) 

11,15

oběd 

11,45

odchod dětí  domů

11,45 - 14,30

osobní hygiena

odpolední odpočinek

klidové aktivity

14,15

příprava na svačinu, průběžná svačina

14,30 - 16,00

 

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

hudební chvilky,…

(za příznivého počasí pobyt venku)

od 15,00

rozcházení dětí domů

 

II. třída 

7,00 - 7,30 

děti se scházejí v I. třídě

přechod dětí do kmenové třídy

7,30 - 9,45

činnosti spontánní i řízené v centrech aktivit dle individuální volby dítěte

do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

společná setkávání

8,00

budova se z bezpečnostních důvodů zavírá.

od 9,15

hygiena, průběžná svačina – se sebeobsluhou dětí

9,45 - 11,45

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 - 12,00

převlékání, hygiena, příprava na oběd (děti si prostírají a nalévají nápoje, po obědě uklízí ze stolu)

12,15

oběd 

12,45

odchod dětí domů

12,30- 14,30

osobní hygiena

odpolední odpočinek

individuální činnosti

13,30 - 16,00

volné spontánní hry s hračkami, motivované hry na různé náměty,

řízené hry s pravidly, tvořivé a pracovně výtvarné činnosti,

tělovýchovné činnosti, hudební chvilky,…

(za příznivého počasí pobyt venku)

od 14,15

hygiena, příprava na svačinu, průběžná sebeobslužná svačina

od 14,30 

od 15,00

přechod dětí do I. třídy

 

rozcházení dětí domů

Tento denní režim je platný od 1. 9. 2019

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 05.08

Vedoucí knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. Děkujeme za pochopení. Z důvodu nepříznivé situace se šířením COVID – 19 se OÚ rozhodl zrušit plánovaný zájezd do Te...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky