Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

plně si uvědomuji, jak bylo pro Vás náročné skloubit pracovní povinnosti v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a domácí výuku vašich dětí. Není jednoduché převzít roli učitele. Ne všechny děti jsou samostatné, pilné nebo stejně nadšené se učit.

Vážím si, že jste vše zvládali tak, jak jste nejlépe uměli.

Za vaši spolupráci v této nelehké době Vám upřímně děkuji. Bez Vaší podpory, aktivního přístupu a času bychom jen stěží mohli v této formě děti efektivně vzdělávat.

 Za všechny pedagogy Ivona Princlíková

 

Nabídka pracovních míst

Ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice - vedoucí školní jídelny, asistent pedagoga a učitelka MŠ:

Vedoucí ŠJ: https://nizkovice.cz/formular/vyberove-rizeni.docx

Asistent pedagogahttps://nizkovice.cz/formular/inzerat-ap.docx

Učitelka MŠhttps://nizkovice.cz/formular/inzerat-ms-prac-misto.docx

 

Příměstský tábor Veselá věda Slavkov u Brna

https://nizkovice.cz/formular/slavkov_u_brna.pdf

 

Rozvrh hodin

Byly vloženy upravené rozvrhy hodin v jednotlivých ročnících. Najdete v záložce ZŠ -  Rozvrhy a hodiny. Jsou zde uvedeny i časy odchodů na obědy. Žáci odchází na oběd pouze v těchto časech, aby nedocházelo k promíchávání skupin. Páté hodiny budou dle odchodů kráceny. 

 

Informace k provozu ZŠ od 25.5.

  • podmínky pro vzdělávání a stravování žáků byly rodičům zaslány emailem, na základě těchto stanovených podmínek rodič vyjádří zájem o docházku dítěte do školy
  • k docházce do ZŠ od 25.5. musí zákonný zástupce přihlásit své dítě  emailem do 18.5. Dítěti, které nebude takto řádně přihlášeno, nebude umožněn pobyt v ZŠ
  • první den žák odevzdá před vstupem do školy podepsané čestné prohlášení
  • nebudou zajištěny dopolední a odpolední svačiny, žáci si nosí svačiny z domu+láhev na pití, teplý oběd zajištěn ŠJ (žáky přihlášené ke školní docházce na obědy hromadně nahlásí paní ředitelka)
  • omlouvání žáků  z vyučování bude probíhat běžným způsobem
  • od 25.5. bude změna rozvrhu, ten bude na stránkách školy vystaven v průběhu příštího týdne
  • úplata za odpolední školní skupiny se dále nevybírá (budou vybírány nedoplatky za ŠD za březen a vráceny přeplatky)
  • budeme vyžadovat podpis rodičů, že se seznámili s metodickým pokynem o ochraně zdraví a provozu ZŠ (viz. odkaz níže)
  • žáci, kteří mají chronické onemocnění - celoroční rýma, astma atd. odevzdají potvrzení od ošetřujícího lékaře (může být staršího data)

 

Oznámení o znovuotevření ZŠ

Od 25. května je umožněno vzdělávání i žákům 1. stupně. V rámci zajištění organizace vzdělávacích aktivit, provozu školy a hygienických opatření, je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem žáka o docházku do školy do 18. 5. 2020 prostřednictvím emailu: zs.nizkovice@centrum.cz. Podmínky vzdělávání a stravování od 25. 5. 2020 budou upřesněny rodičům mailem.

Dokument Ochrana zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (viz níže) stanovuje podmínky otevření základní školy a další souvislosti spojené se vzděláváním. Zákonný zástupce žáka přítomného ve škole je povinen se s ním seznámit a podepsat Čestné prohlášení, které žák odevzdá první den při nástupu ve škole.

https://nizkovice.cz/formular/ochrana-zdravi-a-provoz-zakladnich-skol-v-obdobi-do-konce-skolniho-roku.pdf

https://nizkovice.cz/formular/cestne-prohlaseni.pdf

 

 

Informace pro rodiče - ruší se sběr papíru ve škole.

Celé znění dopisu naleznete v aktuálních dokumentech školy.

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SBĚRU VÍČEK

Ozamujeme, že z důvodu neefektivnosti ukončuje ZŠ a MŠ Nížkovice sběr plastových víček.

Jedním z důvodů je nízká výkupní cena víček. Průměrná cena za 1 kg se pohybuje kolem 5,- Kč. Na jeden kg je potřeba cca 500 víček. Samostatně sbírat víčka nedává smysl. Zpracovací linky na  použité plastové lahve tyto víčka vytřídí k další recyklaci. Pokud chcete někomu pomoci, je mnohem lepší poslat peníze přímo na účet charitativního projektu nebo sbírky.

 

GDPR - Informovanost

V základních dokumentech školy byl vložen dokument  Informace o zpracování osobních údajů ve škole.

https://nizkovice.cz/formular/informovanost_web_21_5.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dokumenty škola aktuálně

Název Typ
Čestné prohlášení pdf pdf
Inzerát MŠ - pracovní místo docx docx
Inzerát- asistent pedagoga docx docx
Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku pdf pdf
Oznámení o přijetí do 1.ročníku docx docx
Příměstský tábor Slavkov u Brna pdf pdf
Výběrové řízení-vedoucí školní jídelny docx docx
Zápis do 1.ročníku-kritéria odt odt
Zápis - Žádost o přijetí docx docx
Zápisní list odt odt
Zápis-Žádost o odklad docx docx
Informace pro školská zařízení pdf pdf
Mimořádné opatření-uzavření škol pdf pdf
Výsledková listina MO pdf pdf
Jak na vši? doc doc
Dopis o ukončení sběru papíru docx docx
Hodnotící dopis studentů z PdF MU Brno docx docx
Poděkování LILA Otnice pdf pdf
MAP - tisková zpráva docx docx
Hodnotící dopis výuky na naší škole pdf pdf
Hodnocení výuky na naší škole pdf pdf
Certifikát Zdraví dětem pdf pdf

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 05.06

Hospůdka Za školou pořádá v sobotu 6.6.2020 od 14:00 hodin před sokolovnou dětský den. Přijďte si zadovádět na skákacím hradu a nechat si pomalovat obličej. Děti i rodiče jsou srdečně zváni....

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Společenský život v Nížkovicích

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Patička stránky