Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 03.10

E.GD, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v úterý 4.10.2022 přerušena dodávka elektrické energie od 08:00 do 15:00 v části ulice Josefa Ryšánka. Prosí...

Přečíst celé hlášení >

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Recyklohraní

                                                        

Ve školním roce 2008/2009 byl zahájen dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z nabízeného katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

 

JAK RECYKLUJEME V NAŠÍ ZŠ A MŠ:

  • Ve třídách MŠ i ZŠ třídíme odpad do barevných kontejnerů - PLAST žlutý, PAPÍR modrý, SKLO zelený.

  • BATERIE - vybité baterie sbíráme ve vstupní chodbě do MŠ (zelená krabice)

  • STARÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ (mobilní telefony, žehličky, hračky na ovládání...) - sbíráme do dvou červených speciálních popelnic (na chodbě v MŠ a v ZŠ)

Zapojení žáků naší školy do programu RECYKLOHRANÍ:

  • ve školním roce 2010/2011  - starší žáci se zapojili do úkolu "Příběhy našich děděčků a babiček. Za dosažené body (stav 6/2011 - 1953 bodů) jsme pro všestranné využití nakoupili dárky - DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OLYMPUS a KVARTETO - PLAZI, SAVCI, RYBY, PTÁCI
  • ve školním roce 2011/2012 - získala naše škola další body do projektu "Recyklohraní" . podařilo se nasbírat nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 73 kg a použité baterie o hmotnosti 17 kg. Vše se proměnilo v body a se správně vyřešeným úkolem máme nyní na svém kontě 1 116 bodů.
  • ve školním roce 2014/2015 jsme nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 10 kg a použité baterie o hmotnosti 61 kg. Aktuální stav bodů k 9/2014 je 737 bodů.
  • Ve školním roce 2015/2016 jsme dosud nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti   57 kg a použité baterie o hmotnosti 42 kg. Aktuální stav bodů: 680 (10/2015).
  • Ve školním roce 2016/2017 jsme dosud nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti   21 kg a použité baterie o hmotnosti 20 kg. Aktuální stav bodů: 758 (6/2017).

 

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Novinky na mobil

Odebírejte novinky na svůj chytrý telefon prostřednictvím mobilní aplikace Obce na webu. Stáhněte kliknutím na odkaz a ve vyhledávání přidejte 'Obec Nížkovice'.

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky