Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 20.01

MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že očkování proti onemocnění Covid-19 je prozatím možné jen v očkovacích centrech po předchozím internetovém nebo telefonickém objednání. Až budou mít praktičtí léka...

Přečíst celé hlášení >
Důležité oznámení PROVOZNÍ DOBA OÚ NÍŽKOVICE PRO VEŘEJNOST : Pondělí 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. PŘI KONTAKTU S OÚ UPŘEDNOSTNĚTE PROSÍM ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ ČI TELEFONNÍ KONTAKT.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Aktuality

Informace o výskytu vší

Vážení rodiče, v MŠ a v ZŠ došlo k výskytu vší u dětí. Prosíme prohlédněte svým dětem hlavy a v případě výskytu vší nebo hnid nechte dítě doma až do úplného vyléčení. Zamezíte tak šíření nákazy mezi ostatní děti.

Děkujeme.

https://nizkovice.cz/formular/metodicky-pokyn-k-reseni-pedikulozy.doc

 

Informace o zapojení naší školy do výzvy k vrácení všech dětí do škol

Naše škola se zapojila do výzvy, která má za cíl vrátit všechny žáky do škol. 

Více informací najdete na webových stránkách https://www.malotridky.org/

 

Informace k provozu ZŠ od 4.1.2020

V souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. 1. 2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem: 

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2.+3. ročníku ZŠ. Prezenční výuka je povinná.

Výuka žáků 4.+5. ročníku bude probíhat distančně. Distanční výuka je povinná.

Rozvrhy 1.-3. ročníku se nemění, rozvrh 4. a 5. ročníku bude zaslán rodičům na mail.

Provoz bude následující:

 • žáci 1. ročníku přichází do školy v 7,40 h
 • žáci 2.+3. ročníku přichází do školy v 7,50 h
 • žáci čekají před budovou školy, přebírá si je pedagogický pracovník
 • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají
 • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den 2 kusy roušek + sáčkem na jejich uložení
 • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání
 • hodiny HV - rytmizace, poslech, pohybový doprovod...
 • hodiny TV - pobyt venku (vybavte dítě teplým oblečením)
 • bude zajištěno časté větrání nejen o přestávkách, ale i v průběhu vyučování

Školní družina

 • provoz 1. ročník do 15 h
 • provoz 2.+ 3. ročník do 14,30 h
 • po celou dobu pobytu v družině platí povinnost nosit roušky

Školní jídelna

 • žáci 1. -3. ročníku budou automaticky přihlášeni od 4. 1. 2021 ke stravování dle přihlášky na začátku roku
 • pokud bude chtít rodič udělat od 4.1. změnu, individuálně se domluví s vedoucí stravování p. Gálovou přes email školní jídelny nebo telefonicky
 • svačiny a obědy jsou pro žáky 4. a 5. ročníku od 4.1. do odvolání zrušeny
 • na obědy chodí žáci po třídách, jednotlivé třídy se nemíchají
 • žáci 1. ročníku odchází na oběd v 11,40 h
 • žáci 2.+3. ročníku odchází na oběd v 12,10 h
 • maximální počet osob u 1 stolu je omezen na 4 osoby

 

 

PF 2021

 

 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

MŠMT informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112,o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 včetně platí následující:

U 1.a 2.stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) –podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

 

 

Aktuální informace k ošteřovnému najdete zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

GDPR - Informovanost

V základních dokumentech školy byl vložen dokument  Informace o zpracování osobních údajů ve škole.

https://nizkovice.cz/formular/informovanost_web_21_5.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dokumenty škola aktuálně

Název Typ
Jak se chovat o prázdninách v době covidu pdf pdf
Jak na ošetřovné pdf pdf
Čestné prohlášení pdf pdf
Jak na vši? doc doc
Dopis o ukončení sběru papíru docx docx
Hodnotící dopis studentů z PdF MU Brno docx docx
Poděkování LILA Otnice pdf pdf
MAP - tisková zpráva docx docx
Hodnotící dopis výuky na naší škole pdf pdf
Hodnocení výuky na naší škole pdf pdf
Certifikát Zdraví dětem pdf pdf

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky