Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 20.01

MUDr. Vlasta Kučerová oznamuje, že očkování proti onemocnění Covid-19 je prozatím možné jen v očkovacích centrech po předchozím internetovém nebo telefonickém objednání. Až budou mít praktičtí léka...

Přečíst celé hlášení >
Důležité oznámení PROVOZNÍ DOBA OÚ NÍŽKOVICE PRO VEŘEJNOST : Pondělí 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00 a středa 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00. Ostatní dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. PŘI KONTAKTU S OÚ UPŘEDNOSTNĚTE PROSÍM ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ ČI TELEFONNÍ KONTAKT.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Sebehodnocení

Součásti hodnocení vedoucí k sebehodnocení je velmi důležité znát cíl (přesně, jasně a konkrétně formulovaný), znát kriteria hodnocení (co potřebuji vědět, co mám vykonat, rozlišit, čeho jsem dosáhl, konkrétně pojmenovat, co potřebuji k dalšímu pokroku a růstu, schopnost naplánovat cestu k osobnímu zlepšení).

     Při procesu učení by měly děti vědět, co se učí, proč se to učí – kde toto učivo má další návaznost - pokud je to možné, tak hledáme návaznosti na praktický život. Tím je naplněna smysluplnost učení, která je sama o sobě silným motivačním prvkem pro další učení.

Důležitým pomocníkem v tomto procesu je Informační knížka. Její zaměření a cíle můžeme charakterizovat následovně:

  • pravidelně pracujeme s cíli žáka, žák sleduje a učí se vyhodnocovat svůj osobní pokrok, který pojmenuje a zapíše,

  • práce s IK je založena na pravidelnosti a systematičnosti – každý týden žák sebehodnotí své výsledky v procesu učení,

  • při souhrnném měsíčním sebehodnocení se žák vyjadřuje spíše k afektivní složce hodnocení: Kdy je mi ve třídě/škole dobře, kdy jsem šťastný? Na který předmět se ve škole nejvíce těším? Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak?,

  • klíčové kompetence jsou hodnoceny dvakrát ročně sumativně žákem, učitelem a rodiči,

  • do procesu hodnocení zahrnuje i rodiče, kteří mají možnost dát žákovi zpětnou vazbu nejen k výsledkům, ale zejména k procesu učení a pokroku: Jak byste posoudili moje pracovní úsilí a snahu za uplynulé období? Za co mě můžete ocenit? Co by mi ještě mohlo pomoci, co byste mi doporučili?,

  • v systému je zahrnuto formativní i sumativní hodnocení učitele i žáka. (Karla Černá a Jana Kratochvílová)

     Žáci pracují s Informační knížkou od 1. ročníku. Velmi rychle zvládnou přijmout její funkci. Při práci s ní si rozvíjí svůj popisný jazyk, vyjadřují se ke svému osobnímu pokroku i svým pocitům, a tak se připravují na hodnocení sebe sama v běžném životě.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Království Komety

Oddíl postranní lišty

Společenský život v obci

 

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Oddíl postranní lišty

Soc.-právní ochrana dětí

Oddíl postranní lišty

Chytré blondýnky radí

Oddíl postranní lišty

Krizport

Patička stránky