Obsah stránky

Žáci dostali vysvědčení

sobota, 30. leden 2021 | ŠKOLA

Ve čtvrtek 28.1. se rozdávalo v naší škole vysvědčení, respektive výpis. Doklad, na kterém je zhodnocena půlroční práce každého žáka. U starších dětí především jejich práce na online výuce, domácí příprava do školy, aktivita a včasné plnění a odevzdávání zadaných úkolů.

Mladším žákům byla většinu času umožněna přítomnost ve škole a z běžného školního režimu vyskočili jen na pár týdnů. I tak to bylo náročné pro děti, rodiče i učitele. Se vzrůstajícím a klesajícím počtem nakažených v naší zemi probíhaly neustálé změny, omezování ve výuce a úpravy provozu školy. Ale všichni to nakonec nějakým způsobem dle svých možností a schopností zvládli. Výsledná známka na vysvědčení je odrazem žákovy práce, samostatnosti, aktivity při výuce, domácí přípravy a celkového přístupu k plnění školních povinností. 

V naší škole vedeme žáky od 1. ročníku k sebehodnocení, které provádí ke konci každého týdne v IK. Prvňáčci poprvé zhodnotili, každý sám za sebe, i svůj půlrok ve škole-co se naučili, co jim jde dobře, co potřebují zlepšit, na čem pracovat a co jim může ještě pomoci. Napsali si svoje první slovní hodnocení, které doplnili známkami. Ty pak mohli porovnat s vysvědčením, které jim rozdala paní učitelka. Zatímco žáci 1.-3. ročníku dostali vysvědčení v rámci jednotlivých tříd společně, ti starší obdrželi výpis vysvědčení od paní učitelky v přízemí školy jednotlivě.

Slavnostní den si zasloužil slavnostní oběd, který byl zakončen výborným zákuskem. Tímto moc děkujeme paní kuchařce Lence a Renatě za přípravu.

Doufáme, že se brzy uvolní vládní opatření, které umožní návrat všech žáků do školy. Našim přáním je setkávat se s dětmi osobně, nejen přes obrazovku počítače. Nejde jen o vzájemné učení, ale také o společné zážitky, které nám všem už moc chybí ?.

 

Fotogakerie zde: https://photos.app.goo.gl/TdmfMzzuErrtDNvR7

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.