Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

      Základní škola v Nížkovicích je dvoutřídní se spojenými ročníky (1.+ 2. a 3.-5.). Žáci se neučí pouze v kmenových třídách, ale rozvrhy hodin jsou sestavovány tak, aby byl ve třídě optimální počet dětí. K výuce je využívána i třída školní družiny, která umožňuje vyučovat třídu s větším počtem žáků samostatně bez spojení s dalším ročníkem.

     Od školního roku 2009/2010 jsme zavedli 5. ročník, čímž byla žákům dána možnost uzavřít 1. stupeň na naší škole v Nížkovicích. Od roku 2006 se obnovil provoz školní družiny, kterou navštěvuje téměř většina žáků školy. 

     V současné době navštěvuje ZŠ 27 kmenových žáků a 22 žáků z domácího vzdělávání. Ředitelkou školy a zároveň třídní učitelkou 1.+ 2.. ročníku je Mgr.Bc. Ivona Princlíková. Třídní učitelkou 3. - 5. ročníku je Mgr. Marta Valentová. Dále na škole působí jako učitelka Mgr. Vlastimila Sládečková, asistentka pedagoga a zároveň vychovatelkou ve ŠD je Dagmar Mudrlová, DiS. 

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice,...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky