Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

      Základní škola v Nížkovicích je dvoutřídní se spojenými ročníky (1.+ 2. a 3.-5.). Žáci se neučí pouze v kmenových třídách, ale rozvrhy hodin jsou sestavovány tak, aby byl ve třídě optimální počet dětí. K výuce je využívána i třída školní družiny, která umožňuje vyučovat třídu s větším počtem žáků samostatně bez spojení s dalším ročníkem.

     Od školního roku 2009/2010 jsme zavedli 5. ročník, čímž byla žákům dána možnost uzavřít 1. stupeň na naší škole v Nížkovicích. Od roku 2006 se obnovil provoz školní družiny, kterou navštěvuje téměř většina žáků školy. 

     V současné době navštěvuje ZŠ 27 kmenových žáků a 22 žáků z domácího vzdělávání. Ředitelkou školy a zároveň třídní učitelkou 1.+ 2.. ročníku je Mgr.Bc. Ivona Princlíková. Třídní učitelkou 3. - 5. ročníku je Mgr. Marta Valentová. Dále na škole působí jako učitelka Mgr. Vlastimila Sládečková, asistentka pedagoga a zároveň vychovatelkou ve ŠD je Dagmar Mudrlová, DiS. 

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.05

Starosta obce svolává na pondělí 29. května 2017 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 18:30 hod. Navržený program:1) Určení o...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky