Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Úřední deska

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po sejmutí dokumentu z elektronické úřední desky je dokument přemístěn do archivu dokumentů. 

Informace z obecního úřadu

Od Do Název Soubor Velikost
15.06.2017 30.06.2017 Záměr obce pdf pdf 135 kB
15.06.2017 26.06.2017 Aplikace přípravku biolog... pdf pdf 122 kB
22.03.2017 --- Informace z obecního úřad... pdf pdf 39 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Veřejnoprávní smlouvy

Od Do Název Soubor Velikost
10.05.2017 11.05.2020 Veřejnoprávní smlouva o p... pdf pdf 201 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Hospodaření obce

Od Do Název Soubor Velikost
08.06.2017 --- Rozpočtové opatření č. 5/... pdf pdf 50 kB
22.05.2017 --- Návrh závěrečného účtu ob... pdf pdf 483 kB
22.05.2017 --- Výkaz FIN 1-12 pdf pdf 856 kB
22.05.2017 --- Rozvaha k 31.12.2016 pdf pdf 248 kB
22.05.2017 --- Výkaz zisku a ztráty k 31... pdf pdf 147 kB
22.05.2017 --- Příloha k 31.12.2016 pdf pdf 440 kB
22.05.2017 --- Zpráva o výsledku přezkou... pdf pdf 212 kB
22.05.2017 --- Inventarizační zpráva k 3... pdf pdf 86 kB
22.05.2017 --- Rozvaha zřízené příspěvko... pdf pdf 249 kB
22.05.2017 --- Výkaz zisku a ztráty zříz... pdf pdf 144 kB
22.05.2017 --- Příloha zřízené příspěvko... pdf pdf 508 kB
22.05.2017 --- Účetní závěrka ZŠ a MŠ Ní... pdf pdf 32 kB
22.05.2017 --- Stavy účtů a fondů ZŠ a M... pdf pdf 32 kB
18.05.2017 --- Rozpočtové opatření č. 3/... pdf pdf 48 kB
18.05.2017 --- Rozpočtové opatření č. 4/... pdf pdf 52 kB
25.04.2017 --- Rozpočtové opatření č. 2/... pdf pdf 75 kB
10.04.2017 --- Rozpočtové opatření č.1 r... pdf pdf 56 kB
06.03.2017 06.03.2030 Rozpočtový výhled obce Ní... pdf pdf 51 kB
06.03.2017 06.03.2030 Schválený rozpočet obce N... pdf pdf 197 kB
06.03.2017 --- Novela vyhlášky č.323/200... pdf pdf 32 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Informace z jiných úřadů

Od Do Název Soubor Velikost
21.06.2017 10.07.2017 Oznámení o zahájení řízen... pdf pdf 129 kB
16.06.2017 30.06.2017 Výběrové řízení - účetní ... pdf pdf 278 kB
16.06.2017 03.07.2017 Oznámení o zahájení řízen... pdf pdf 261 kB
03.05.2017 02.08.2017 Žádost o vyložení nabídky... pdf pdf 72 kB
07.03.2017 31.12.2023 Žádost o vyvěšení seznamu... pdf pdf 47 kB
07.03.2017 31.12.2023 Seznam nedostatečně ident... xlsx xlsx 472 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Vydané právní předpisy obce

Od Do Název Soubor Velikost
22.03.2017 --- Veřejnoprávní smlouva o p... pdf pdf 120 kB
16.09.2015 --- Vyhláška č. 1/96 o zaklád... pdf pdf 390 kB
16.09.2015 --- Vyhláška č. 2/96 ochraně ... pdf pdf 66 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 121 kB
16.09.2015 --- Řád veřejného pohřebiště... pdf pdf 75 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška o... pdf pdf 105 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 74 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška o... pdf pdf 301 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 109 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 81 kB
16.09.2015 --- Veřejnoprávní smlouva o v... pdf pdf 225 kB
16.09.2015 --- Nařízení obce Nížkovice č... pdf pdf 1 MB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Informace z dobrovolného svazku obcí

Od Do Název Soubor Velikost
08.06.2017 23.06.2017 Informace o konání valné ... pdf pdf 54 kB
02.06.2017 23.06.2017 Závěrečný účet DSO Ždánic... pdf pdf 719 kB
02.06.2017 24.06.2017 Zpráva o výsledku přezkou... pdf pdf 1 MB
01.06.2017 --- Závěrečný účet za rok 201... pdf pdf 5 MB
01.06.2017 --- Oznámení o zveřejnění - z... pdf pdf 42 kB
18.05.2017 --- Oznámení o zveřejnění roz... pdf pdf 195 kB
22.03.2017 01.12.2019 DSO Ligary - rozpočtový v... pdf pdf 83 kB
08.03.2017 --- Rozpočtové výdaje - tř. 5... pdf pdf 49 kB
08.03.2017 --- Rozpočtové příjmy - tř. 1... pdf pdf 28 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Uzemní plánování

Od Do Název Soubor Velikost
23.09.2015 --- 1) Výkres základního člen... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 2) Hlavní výkres - koncep... pdf pdf 5 MB
23.09.2015 --- 3) Hlavní výkres - koncep... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 4) Hlavní výkres - energe... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 5) Hlavní výkres - vodní ... pdf pdf 9 MB
23.09.2015 --- 6) Veřejně prospěšné stav... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- Odůvodnění pdf pdf 529 kB
23.09.2015 --- Závazná část pdf pdf 422 kB
23.09.2015 --- O2 Koordinační výkres pdf pdf 6 MB
23.09.2015 --- O3 Koordinační výkres - v... pdf pdf 3 MB
23.09.2015 --- O4 Výkres záborů pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- O1 Širší vztahy jpg jpg 341 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Výroční zpráva dle z. 106/1999 Sb.

Od Do Název Soubor Velikost
22.06.2017 31.12.2017 Výroční zpráva o činnosti... pdf pdf 46 kB
24.04.2017 31.12.2018 Výroční zpráva o činnosti... pdf pdf 48 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Důležité odkazy

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 23.06

Jihomoravská plynárenská, a.s. oznamuje občanům, že od dnešního dne bude provádět odečet stavů plynoměrů z důvodu ročního vyúčtování. Taktéž budou odečítány stavy plynoměrů jiných energetických spo...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky