Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Úřední deska

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po sejmutí dokumentu z elektronické úřední desky je dokument přemístěn do archivu dokumentů. 

Informace z obecního úřadu

Od Do Název Soubor Velikost
22.05.2017 07.06.2017 Veřejná vyhláška o možnos... pdf pdf 48 kB
22.05.2017 07.06.2017 Veřejná vyhláška o možnos... pdf pdf 59 kB
17.05.2017 02.06.2017 Veřejná vyhláška o možnos... pdf pdf 48 kB
17.05.2017 02.06.2017 Veřejná vyhláška o možnos... pdf pdf 53 kB
15.05.2017 30.05.2017 Ohlášení o provedení hydr... pdf pdf 64 kB
26.04.2017 31.05.2017 Kalkulace cen pro vodné a... pdf pdf 172 kB
22.03.2017 --- Informace z obecního úřad... pdf pdf 39 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Veřejnoprávní smlouvy

Od Do Název Soubor Velikost
10.05.2017 11.05.2020 Veřejnoprávní smlouva o p... pdf pdf 201 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Hospodaření obce

Od Do Název Soubor Velikost
22.05.2017 --- Návrh závěrečného účtu ob... pdf pdf 483 kB
22.05.2017 --- Výkaz FIN 1-12 pdf pdf 856 kB
22.05.2017 --- Rozvaha k 31.12.2016 pdf pdf 248 kB
22.05.2017 --- Výkaz zisku a ztráty k 31... pdf pdf 147 kB
22.05.2017 --- Příloha k 31.12.2016 pdf pdf 440 kB
22.05.2017 --- Zpráva o výsledku přezkou... pdf pdf 212 kB
22.05.2017 --- Inventarizační zpráva k 3... pdf pdf 86 kB
22.05.2017 --- Rozvaha zřízené příspěvko... pdf pdf 249 kB
22.05.2017 --- Výkaz zisku a ztráty zříz... pdf pdf 144 kB
22.05.2017 --- Příloha zřízené příspěvko... pdf pdf 508 kB
22.05.2017 --- Účetní závěrka ZŠ a MŠ Ní... pdf pdf 32 kB
22.05.2017 --- Stavy účtů a fondů ZŠ a M... pdf pdf 32 kB
18.05.2017 --- Rozpočtové opatření č. 3/... pdf pdf 48 kB
18.05.2017 --- Rozpočtové opatření č. 4/... pdf pdf 52 kB
25.04.2017 --- Rozpočtové opatření č. 2/... pdf pdf 75 kB
10.04.2017 --- Rozpočtové opatření č.1 r... pdf pdf 56 kB
06.03.2017 06.03.2030 Rozpočtový výhled obce Ní... pdf pdf 51 kB
06.03.2017 06.03.2030 Schválený rozpočet obce N... pdf pdf 197 kB
06.03.2017 --- Novela vyhlášky č.323/200... pdf pdf 32 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Informace z jiných úřadů

Od Do Název Soubor Velikost
25.05.2017 12.06.2017 Oznámení o zahájení stave... pdf pdf 219 kB
18.05.2017 05.06.2017 Veřejná vyhláška - opatře... pdf pdf 677 kB
16.05.2017 01.06.2017 Veřejná vyhláška - Oznáme... pdf pdf 443 kB
03.05.2017 26.05.2017 Výběrové řízení - referen... pdf pdf 349 kB
03.05.2017 02.08.2017 Žádost o vyložení nabídky... pdf pdf 72 kB
26.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška pdf pdf 36 kB
07.03.2017 31.12.2023 Žádost o vyvěšení seznamu... pdf pdf 47 kB
07.03.2017 31.12.2023 Seznam nedostatečně ident... xlsx xlsx 472 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Dokumenty starosty obce

Od Do Název Soubor Velikost
22.05.2017 29.05.2017 Oznámení - veřejné zasedá... pdf pdf 43 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Vydané právní předpisy obce

Od Do Název Soubor Velikost
22.03.2017 --- Veřejnoprávní smlouva o p... pdf pdf 120 kB
16.09.2015 --- Vyhláška č. 1/96 o zaklád... pdf pdf 390 kB
16.09.2015 --- Vyhláška č. 2/96 ochraně ... pdf pdf 66 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 121 kB
16.09.2015 --- Řád veřejného pohřebiště... pdf pdf 75 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška o... pdf pdf 105 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 74 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška o... pdf pdf 301 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 109 kB
16.09.2015 --- Obecně závazná vyhláška č... pdf pdf 81 kB
16.09.2015 --- Veřejnoprávní smlouva o v... pdf pdf 225 kB
16.09.2015 --- Nařízení obce Nížkovice č... pdf pdf 1 MB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Informace z dobrovolného svazku obcí

Od Do Název Soubor Velikost
18.05.2017 --- Oznámení o zveřejnění roz... pdf pdf 195 kB
22.03.2017 01.12.2019 DSO Ligary - rozpočtový v... pdf pdf 83 kB
08.03.2017 --- Rozpočtové výdaje - tř. 5... pdf pdf 49 kB
08.03.2017 --- Rozpočtové příjmy - tř. 1... pdf pdf 28 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Uzemní plánování

Od Do Název Soubor Velikost
23.09.2015 --- 1) Výkres základního člen... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 2) Hlavní výkres - koncep... pdf pdf 5 MB
23.09.2015 --- 3) Hlavní výkres - koncep... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 4) Hlavní výkres - energe... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- 5) Hlavní výkres - vodní ... pdf pdf 9 MB
23.09.2015 --- 6) Veřejně prospěšné stav... pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- Odůvodnění pdf pdf 529 kB
23.09.2015 --- Závazná část pdf pdf 422 kB
23.09.2015 --- O2 Koordinační výkres pdf pdf 6 MB
23.09.2015 --- O3 Koordinační výkres - v... pdf pdf 3 MB
23.09.2015 --- O4 Výkres záborů pdf pdf 4 MB
23.09.2015 --- O1 Širší vztahy jpg jpg 341 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Výroční zpráva dle z. 106/1999 Sb.

Od Do Název Soubor Velikost
24.04.2017 31.12.2017 Výroční zpráva o činnosti... pdf pdf 48 kB
Archiv dokumentů Archiv úřední desky

Důležité odkazy

 

Náhodná fotka Z pohádky do pohádky 2015
Holoubci

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.05

Starosta obce svolává na pondělí 29. května 2017 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nížkovice do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 18:30 hod. Navržený program:1) Určení o...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky