Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Myslivecké sdružení Nížkovice

Kontaktní osoba

Myslivecké sdružení Nížkovice, se v zásadě dá charakterizovat jako ,,Občanské sdružení", s vlastní právní subjektivitou.
Jak vyplývá z názvu, tato organizace sdružuje občany se specifickým vztahem k přírodě, ke všem jejím složkám a zejména ke tvorstvu.
Myslivecké sdružení Nížkovice má v současné době 16 členů.
Hlavní náplní tohoto sdružení je chov divoké zvěře, celoroční péče o zvěř a teprve na konci výčtu je také lov zvěře, jako nezbytná složka chovatelské činnosti.
Ke své činnosti má pronajatou honitbu o výměře 616 ha od Honebního společenstva Nížkovice, o.s., což je vlastně společenství vlastníků půdy v katastru obce Nížkovice, kteří dobrovolně vstoupili do Honebního společenstva.
Myslivecké sdružení řídí pětičlenný výbor a významná rozhodnutí přijímá výhradně členská schůze, která je pořádána jedenkrát ročně a je na ní vyhodnocen uplynulý rok, ale především stanovuje úkoly na rok příští, včetně finančního plánu.

V honitbě Nížkovice, je rozhodnutím odboru Životního prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna normován srnec obecný v počtu 16 kusů, zajíc polní v počtu 27 kusů a bažant obecný v počtu 40 kusů. V lesní části honitby se běžně vyskytuje prase divoké a místy honitby prochází také jeleni lesní.
Veškerá normovaná zvěř je řádně obhospodařována, je jí věnována celoroční péče, avšak rozhodující je naše péče v zimním období.
Chov zvěře, a to především zvěře srnčí, je velmi složitá záležitost.

Naše chovatelské úsilí ničí, a to každodenně silniční doprava. Z roční statistiky MS Nížkovice vyplývá, že vozidla na silnici ročně zahubí kolem 20 zajíců a několik kusů srnčí zvěře. Kolize s vozidly se nevyhnou ani prasatům divokým a zpěvnému ptactvu.

Při své činnosti MS udržuje staré myslivecké zvyky a tradice a svoje zkušenosti předává nově příchozím členům.

 

Náhodná fotka Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 21.04

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 22. dubna od 16:00 hod. odehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů skupiny „B“ Nížkovice B – Velešovice B. V neděli 23. dubna o...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky