Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Myslivecké sdružení Nížkovice

Kontaktní osoba

Myslivecké sdružení Nížkovice, se v zásadě dá charakterizovat jako ,,Občanské sdružení", s vlastní právní subjektivitou.
Jak vyplývá z názvu, tato organizace sdružuje občany se specifickým vztahem k přírodě, ke všem jejím složkám a zejména ke tvorstvu.
Myslivecké sdružení Nížkovice má v současné době 16 členů.
Hlavní náplní tohoto sdružení je chov divoké zvěře, celoroční péče o zvěř a teprve na konci výčtu je také lov zvěře, jako nezbytná složka chovatelské činnosti.
Ke své činnosti má pronajatou honitbu o výměře 616 ha od Honebního společenstva Nížkovice, o.s., což je vlastně společenství vlastníků půdy v katastru obce Nížkovice, kteří dobrovolně vstoupili do Honebního společenstva.
Myslivecké sdružení řídí pětičlenný výbor a významná rozhodnutí přijímá výhradně členská schůze, která je pořádána jedenkrát ročně a je na ní vyhodnocen uplynulý rok, ale především stanovuje úkoly na rok příští, včetně finančního plánu.

V honitbě Nížkovice, je rozhodnutím odboru Životního prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna normován srnec obecný v počtu 16 kusů, zajíc polní v počtu 27 kusů a bažant obecný v počtu 40 kusů. V lesní části honitby se běžně vyskytuje prase divoké a místy honitby prochází také jeleni lesní.
Veškerá normovaná zvěř je řádně obhospodařována, je jí věnována celoroční péče, avšak rozhodující je naše péče v zimním období.
Chov zvěře, a to především zvěře srnčí, je velmi složitá záležitost.

Naše chovatelské úsilí ničí, a to každodenně silniční doprava. Z roční statistiky MS Nížkovice vyplývá, že vozidla na silnici ročně zahubí kolem 20 zajíců a několik kusů srnčí zvěře. Kolize s vozidly se nevyhnou ani prasatům divokým a zpěvnému ptactvu.

Při své činnosti MS udržuje staré myslivecké zvyky a tradice a svoje zkušenosti předává nově příchozím členům.

 

Náhodná fotka DSCF8408.jpg

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice,...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky