Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

AKCE U NÁS

Vážení spoluobčané,

přijměte naše pozvání na procházku po kulturním a společenském dění v naší obci. Naším cílem a vlastně i přáním je aby v obci pokračovali veškeré akce, na které jste byli zvyklí, a pokud tomu dovolí čas a finanční možnosti, aby se u nás pořádaly akce nové. Cílem těchto akcí je podporovat občanskou sounáležitost a hrdost, že něco takového dokážeme. V obci aktivně působí několik spolků, sportovní klubů, rozvíjí se i spolupráce s mládeží nebo s místními ženami, které též přispívají do kulturního a společenského života v naší obci. Mezi hlavní události roku pořádané obcí již tradičně patří Společenský ples obce Nížkovice, Maškarní ples pro děti, Vánoční koncert, Oslava dne dětí, Pohádková cesta pro děti, Hody a v neposlední řadě i Country bál. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ jsou pořádány akce, jako je Oslava Dne matek, Uvítání prvňáčků,  Rozsvěcení vánočního stromu. Nesmíme však zapomenout i na ostatní pořadatele jednotlivých akcí jako jsou:

  • SK Nížkovice - Masopust , Silvestr, sportovní turnaje, fotbalová utkání
  • Český zahrádkářský svaz - Košt vína, Setkání na návsi na ukončení roku
  • TJ Sokol Nížkovice - Košt slivovice, sportovní turnaje 
  • Místní ženy - Pálení čarodějnic, Kača
  • Mládež - Tradiční hody Nížkovice

V budoucnu zde naleznete kalendář všech akcí (až to redakční systém dovolí), které se budou v obci konat během roku.

Pro komunikaci a sdílení fotografií z jednotlivých akcí, jsme založili na Facebooku veřejnou stránku Společenský život v Nížkovicích (odkaz zde). Nebojte se tento odkaz použít - nemusíte se registrovat, stránka je veřejná. 

 
  Zuzana Kovandová       
Předsedkyně Kulturní komise

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice,...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky