Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Važení spoluobčané,

jelikož nastávají v životě situace a události, které jsou pro nás mimořádnými tím, že ohrožují naše životy a zdraví, náš majetek a životní prostředí, vložil jsem na naše webové stránky několik článků, chcete-li příloh, které Vám mají být nápomocny tak, aby jste nastalou událost či situaci bez problémů zvládli a ve zdraví a bezpečí přečkali.

V neposlední řadě také, v Příručce pro obyvatele,je uvedeno několik důležitých telefonních čísel, na kterých se dovoláte pomoci v konkrétní životní situaci.

Žádám Vás, vážení spoluobčané, abyste stránky krizového řízení nepodcenili a s jejich obsahem se podrobně seznámili k zajištění vlastního bezpečí.

Ing.Jaromír Fridrich

místostarosta obce

Krizové řízení

Název Typ
Příručka pro obyvatele. pdf pdf
Co udělat, když zazní sirény. pdf pdf
Co má obsahovat evakuační zavazadlo. pdf pdf
Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí. pdf pdf
Jak se připravit na povodně. pdf pdf
Jak se ochránit v zamořeném prostředí. pdf pdf
Jak se chovat při úniku nebezpečné látky. pdf pdf
Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy pdf pdf
Proč mít doma hlásič požáru docx docx
Jak předcházet úniku CO docx docx
Jak je to s čištěním spalinových cest docx docx
Jak předcházet požáru od svíčky a zábavní pyrotechniky docx docx
Jakým hasícím přístrojem co hasit docx docx
Jak předcházet požáru v přírodě docx docx
Jaký signál nás varuje před nebezpečím docx docx
Jak se zachovat při průjezdu vozidel IZS docx docx
Co dělat po požáru v domácnosti docx docx
Co dělat při vyhlášení evakuace docx docx

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice,...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky