Obsah postranní lišty

Důležité oznámení Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu.

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 47 [ > ]

Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice, kde ji s nadšením přivítali místní občané. Při osvobozování obce zahynuli tři ruští vojáci, tito jsou pochováni na hřbitově v Ořechově u Brna.V průběhu II. světové války zahynulo devět občanů naší obce a to buď v koncentračních táborech, nebo při osvobozování obce. Po šesti z nich byly po válce pojmenovány ulice v obci.V kontextu současných událostí je důležité připomenout si, že svoboda se nezrodila zadarmo a demokracie není a nebyla samozřejmostí. Toto významné výročí si připomeneme 27. dubna v 18 hodin položením věnce u památníku obětem II. světové války na návsi, čímž uctíme padlé vojáky všech armád účastnících se bojů proti nacismu. --------- V úterý dne 25.4.2017 bude uzavřena ulice Chaloupky u garáží z důvodu umístění kontejneru. Děkujeme za pochopení. -------- Z důvodu plánovaných rekonstrukcí, oprav a údržbových prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci bude ve čtvrtek 27.4.2017 přerušena dodávka elektrické energie v několika časových úsecích. Podrobnější informace a mapky s vyznačenými oblastmi naleznete na elektronické úřední desce obce a na vývěsce vedle obecního úřadu. ------- Obec Nížkovice, SK Nížkovice, TJ Nížkovice a dobrovolníci z řad místních občanů Vás srdečně zvou na SLET ČARODĚJNIC, který se koná v neděli 30. 4. 2017 od 16 hodin u sokolovny. Po průvodu obcí následuje program na fotbalovém hřišti – pálení čarodějnice, hry pro děti, opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno.

Hlášení ze dne 21.04

SK Nížkovice oznamuje příznivcům kopané, že v sobotu 22. dubna od 16:00 hod. odehraje na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů skupiny „B“ Nížkovice B – Velešovice B. V neděli 23. dubna od 16:00 hod. sehrají na místním hřišti mistrovské utkání mužstvo mužů skupiny „A“ Nížkovice – Němčany.

Hlášení ze dne 19.04

V sobotu 22. dubna 2017 od 17:00 do 17:30 hodin proběhne před obecním úřadem očkování psů proti vzteklině. Očkování je povinné pro psy starší 3 měsíců. Cena očkování je 95,- Kč. Psy je možno nechat naočkovat i kombinovanou vakcínou, která chrání psy proti vícero nemocem. ------ V sobotu 22. dubna 2017 od 20:00 hodin se bude konat v Sokolovně v Nížkovicích RACHOT sv. KUNHUTY, za účasti kapel:Varšavská smlouva, Motiv, Unknown, Drunk with pain, Forrest Jump. Od 17.00 hodin proběhne motorkářská spanilá jízda okolím Nížkovic.

Hlášení ze dne 12.04

Český zahrádkářský svaz Nížkovice vás srdečně zve na 30. Výstavu vín spojenou s ochutnáváním, která se koná v neděli 16. dubna 2017 v sále sokolovny Nížkovice od 10:00 do 18:00 hodin. Od 13:00 do 17:00 hodin posezení u cimbálu. Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší pořadatelé. -------- Starosta obce svolává na úterý 18.4.2017 veřejné zasedání Zastupitelstva obce do zasedací místnosti obecního úřadu v Nížkovicích. Začátek v 19:00 hod. Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu, 2) Schválení programu zasedání, 3) Zpráva o činnosti od posledního veřejného zasedání zastupitelstva obce, 4) Seznámení Rozpočtové opatření č. 1/2017, 5) Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2017, 6) Schválení Knihovního řádu, 7) Schválení Provozního řádu sokolovny, 8) Schválení nabídky financování úvěru pro akci , "Výstavba inženýrských sítí a komunikací V sadech“, 9) Schválení smlouvy o zřízení věcných břemen mezi obcí Nížkovice a dobrovolným svazkem obcí Ligary, 10) Schválení prodeje pozemků parc. č. 676/1, 676/2, 676/5, 677/9, 678, 11) Schválení prodeje pozemku parc. č. 551 a části pozemku parc.č.548, 12) Diskuse. Občané jsou srdečně zváni

Hlášení ze dne 10.04

Místostarosta obce děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. ----- Tajemník Městského úřadu ve Slavkově u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník. Bližší informace naleznete na úřední desce před obecním úřadem nebo na internetových stránkách obce. Písemné přihlášky je nutno podat do 25.4.2017 do 12 hodin na podatelnu Městského úřadu ve Slavkově u Brna nebo písemně na adresu úřadu.

Stránky [ < ] 1 2 3 ... 47 [ > ]

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.04

V letošním roce slavíme 72 let od konce II. světové války. Naše obec byla osvobozena 28. dubna 1945 v ranních hodinách. Boje začaly předešlý den a za úsvitu vstoupila ruská Rudá armáda do vesnice,...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

KRÁLOVSTVÍ KOMETY

Patička stránky