Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Recyklohraní

                                                        

Ve školním roce 2008/2009 byl zahájen dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z nabízeného katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

 

JAK RECYKLUJEME V NAŠÍ ZŠ A MŠ:

  • Ve třídách MŠ i ZŠ třídíme odpad do barevných kontejnerů - PLAST žlutý, PAPÍR modrý, SKLO zelený.

  • BATERIE - vybité baterie sbíráme ve vstupní chodbě do MŠ (zelená krabice)

  • STARÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ (mobilní telefony, žehličky, hračky na ovládání...) - sbíráme do dvou červených speciálních popelnic (na chodbě v MŠ a v ZŠ)

Zapojení žáků naší školy do programu RECYKLOHRANÍ:

  • ve školním roce 2010/2011  - starší žáci se zapojili do úkolu "Příběhy našich děděčků a babiček. Za dosažené body (stav 6/2011 - 1953 bodů) jsme pro všestranné využití nakoupili dárky - DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OLYMPUS a KVARTETO - PLAZI, SAVCI, RYBY, PTÁCI
  • ve školním roce 2011/2012 - získala naše škola další body do projektu "Recyklohraní" . podařilo se nasbírat nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 73 kg a použité baterie o hmotnosti 17 kg. Vše se proměnilo v body a se správně vyřešeným úkolem máme nyní na svém kontě 1 116 bodů.
  • ve školním roce 2014/2015 jsme nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti 10 kg a použité baterie o hmotnosti 61 kg. Aktuální stav bodů k 9/2014 je 737 bodů.
  • Ve školním roce 2015/2016 jsme dosud nasbírali nepotřebné elektrozařízení o hmotnosti   57 kg a použité baterie o hmotnosti 42 kg. Aktuální stav bodů: 680 (10/2015).

 

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

Vážení občané, obecní úřad obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20.-21. října 201...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Patička stránky