Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Sebehodnocení

Součásti hodnocení vedoucí k sebehodnocení je velmi důležité znát cíl (přesně, jasně a konkrétně formulovaný), znát kriteria hodnocení (co potřebuji vědět, co mám vykonat, rozlišit, čeho jsem dosáhl, konkrétně pojmenovat, co potřebuji k dalšímu pokroku a růstu, schopnost naplánovat cestu k osobnímu zlepšení).

     Při procesu učení by měly děti vědět, co se učí, proč se to učí – kde toto učivo má další návaznost - pokud je to možné, tak hledáme návaznosti na praktický život. Tím je naplněna smysluplnost učení, která je sama o sobě silným motivačním prvkem pro další učení.

Důležitým pomocníkem v tomto procesu je Informační knížka. Její zaměření a cíle můžeme charakterizovat následovně:

  • pravidelně pracujeme s cíli žáka, žák sleduje a učí se vyhodnocovat svůj osobní pokrok, který pojmenuje a zapíše,

  • práce s IK je založena na pravidelnosti a systematičnosti – každý týden žák sebehodnotí své výsledky v procesu učení,

  • při souhrnném měsíčním sebehodnocení se žák vyjadřuje spíše k afektivní složce hodnocení: Kdy je mi ve třídě/škole dobře, kdy jsem šťastný? Na který předmět se ve škole nejvíce těším? Co bych chtěl, aby bylo ve škole jinak?,

  • klíčové kompetence jsou hodnoceny dvakrát ročně sumativně žákem, učitelem a rodiči,

  • do procesu hodnocení zahrnuje i rodiče, kteří mají možnost dát žákovi zpětnou vazbu nejen k výsledkům, ale zejména k procesu učení a pokroku: Jak byste posoudili moje pracovní úsilí a snahu za uplynulé období? Za co mě můžete ocenit? Co by mi ještě mohlo pomoci, co byste mi doporučili?,

  • v systému je zahrnuto formativní i sumativní hodnocení učitele i žáka. (Karla Černá a Jana Kratochvílová)

     Žáci pracují s Informační knížkou od 1. ročníku. Velmi rychle zvládnou přijmout její funkci. Při práci s ní si rozvíjí svůj popisný jazyk, vyjadřují se ke svému osobnímu pokroku i svým pocitům, a tak se připravují na hodnocení sebe sama v běžném životě.

 

Náhodná fotka

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 18.10

Vážení občané, obecní úřad obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20.-21. října 201...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Ždánický les a Politaví

Patička stránky